CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Montáž rámu

2. Montáž rámu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
2. Montáž rámu
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč pro utažení stavěcího šroubu
2,5mm inbusový klíč pro většinu šroubů M3 v sestavě.
3mm inbusový klíč pro šrouby M5 používané na rámu
Rám YZ: příprava dílů
Rám YZ: příprava dílů
Rám YZ: příprava dílů
Pro stavbu rámu YZ si připravte následující díly:
Extruze 3030 120 mm (2x)
Extruze 3030 205 mm (2x)
Rám tiskárny (1x)
Šrouby M5x16r (16x)
Před samotnou kontrolou prosím umístěte rám na rovný povrch.
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Vezměte DELŠÍ extruze a přiložte je k rámu.
Ujistěte se, že je na rámu viditelné vyfrézované logo PRUSA (vlevo nahoře). To je přední strana. Delší extruze budou namontovány na přední straně.
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, opět se ujistěte, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory blíže ke středu rámu, viz druhý obrázek. Pomocí šroubů M5 připojte výlisky k rámu. Šrouby utáhněte 3mm inbusovým klíčem jen mírně!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile dokončíte utahování první dvojice, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte k další dlouhé extruzi.
Při utahování těchto šroubů buďte opatrní, abyste nepoškodili drážku inbusového klíče. Ujistěte se, že je inbusový klíč zcela zasunut v hlavě šroubu. Šroub utáhněte pevně, ale s citem.
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Vezměte KRATŠÍ extruze a přiložte je k rámu.
Krátké extruze musí být umístěny na straně rámu s šestihrannými prohlubněmi.
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, ujistěte se, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory, viz druhý obrázek. Pro spojení rámu a extruzí použijte šrouby M5x16r. Prozatím utáhněte šrouby inbusovým klíčem jen zlehka!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i další. Poté se přesuňte ke šroubům na poslední krátkou extruzi.
Buďte opatrní při utahování těchto šroubů, abyste nepoškodili drážku inbusového klíče. Ujistěte se, že je inbusový klíč zcela zasunut v hlavě šroubu. Šroub utáhněte pevně, ale s citem.
Rám YZ - závěrečná kontrola
Rám YZ - závěrečná kontrola
Dříve než pokročíme k dalším krokům, JE DŮLEŽITÉ ZKONTROLOVAT, že jsou extruze na správné straně rámu.
Dlouhé extruze musí být namontovány na straně rámu s logem Prusa a blíže k sobě.
Krátké extruze musí být na straně rámu bez loga Prusa a dále od sebe.
Osa Y: přední a zadní deska
Osa Y: přední a zadní deska
Osa Y: přední a zadní deska
Pro následující kroky si prosím připravte:
Přední deska (1x)
Zadní deska (1x)
Z jedné strany zadní desky je nalepen štítek se sériovým číslem tiskárny. Později se budeme podle štítku orientovat. Štítek neodstraňujte!
Šrouby M5x16r (16x)
Matice M3nE (4x)
Nejnovější stavebnice obsahují matice M3nEs. Matice M3nEs se mírně liší, mají na sobě pružinu z plechu. Postup montáže je však stejný.
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Otočte rám tak, aby delší profily byly čelem k vám.
Přiložte přední desku (tu kratší) k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na další dlouhou extruzi.
Buďte opatrní při utahování těchto šroubů, abyste nepoškodili drážku inbusového klíče. Ujistěte se, že je inbusový klíč zcela zasunut v hlavě šroubu. Šroub utáhněte pevně, ale s citem.
Osa Y: příprava pro zdroj a krabičku xBuddy
Osa Y: příprava pro zdroj a krabičku xBuddy
Osa Y: příprava pro zdroj a krabičku xBuddy
Osa Y: příprava pro zdroj a krabičku xBuddy
TENTO KROK JE VELMI DŮLEŽITÝ! Pokud jsou matice M3nE umístěny nesprávně, budete mít později problémy s montáží.
Vezměte YZ rám a otočte jej tak, aby kratší extruze byla čelem k vám.
Matice M3nE umístěte do drážky v pravé extruzi - na straně směřující ven. Viz obrázek.
Totéž zopakujte pro extruzi na druhé straně. Viz obrázek.
Na přesné rozteči matic M3nE prozatím nezáleží, protože bude upravena později.
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
POZOR: Před montáží zadního dílu rámu, se ujistěte, že jste na obou stranách vložili matice M3nE. (na každé straně dvě matice)!!!
Ujistěte se, že strana rámu s kratšími extruzemi stále směřuje k vám.
Přiložte zadní desku k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Orientujte díl tak, aby nálepka byla na zadní straně tiskárny.
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na další extruzi.
Při utahování těchto šroubů buďte opatrní, abyste nepoškodili drážku inbusového klíče. Ujistěte se, že je inbusový klíč zcela zasunut v hlavě šroubu. Šroub utáhněte pevně, ale s citem.
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Než budete pokračovat, ujistěte se, že rám stojí na PLOCHÉM POVRCHU.
Otvory pro šrouby v rámu jsou vyvrtány na vysoce přesném CNC stroji. Nerovnoměrné utažení šroubku během jeho utahování může sestavu rámu mírně zdeformovat. Lze ji však opravit.
Pomocí ruky zkuste naklonit rám do všech směrů, abyste zjistili, zdali se některé z rohů nezvedají.
V případě, že zjistíte nějaké nedostatky, uvolněte šrouby, přitlačte extruze k PLOCHÉMU POVRCHU a znovu je utáhněte. Poté zkontrolujte, zda se rám stále kýve do stran, dopředu a dozadu. Otočte celou sestavu o 90 stupňů a zkontrolujte ji znovu. V případě potřeby celý proces opakujte.
Pokud se některý z rohů nezvedá o více než 2 mm, přejděte k dalšímu kroku.
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Otočte celou sestavu rámu na bok a do spodní drážky každého profilu vložte antivibrační podložku. Vložte ji a otočte o 90 stupňů, tím ji zajistíte.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 1-2 cm od konce každé extruze.
Uchycení kabelové svorky
Uchycení kabelové svorky
Uchycení kabelové svorky
Uchycení kabelové svorky
Otočte rám jako na obrázku a zaměřte se na označenou oblast.
Vezměte jednu z kabelových svorek a zahákněte stranu se svorkou do vnitřní drážky spodní delší extruze. Na dílu je háček, viz detail.
Druhý konec svorky umístěte na spodní stranu extruze.
Na spodní stranu kabelové svorky zatlačte větší silou. Musí zapadnout do drážky a musíte cítit, jak "zacvakne".
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Na dlouhý profil namontujte tři úchyty.
Na krátký profil namontujte dva úchyty.
Otočte rám a nainstalujte dvě svorky na druhou krátkou extruzi.
Zdroj napájení: příprava dílů
Zdroj napájení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Zdroj napájení Delta 240 W 24 V (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Šroub M4x10r s půlkulatou hlavou (2x)
Zdroj napájení (Power Supply Unit) je navržen tak, aby fungoval po celém světě a automaticky se přizpůsobil na místní síťové napětí.
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Zaměřte se pravou stranu rámu, najděte matky M3nE a našroubujte do nich šroubky M3x10. Stačí 3-4 otáčky pomocí 2.5mm inbusového klíče. Tím šroubky zajistíte na místě.
Vezměte zdroj a umístěte ho nad šrouby. Nastavte matky M3nE tak, aby lícovaly s drážkami na spodní straně boxu zdroje.
Zasuňte zdroj napájení dolů na šrouby. Šroubky ještě trochu přišroubujte, ale zatím je pevně neutahujte - potřebujeme, aby se zdroj mohl mírně pohybovat, abychom mohli v dalším kroku upravit jeho polohu!
Šrouby by měly být schopny držet zdroj ve "vertikální" poloze.
Zajištění zdroje napájení
Zajištění zdroje napájení
Zajištění zdroje napájení
Nyní se podívejte na rám z přední strany. Při pohledu zepředu zkontrolujte, zda je zdroj napájení na pravé zadní straně rámu.
Vložte šrouby M4x10r do otvorů v rámu směrem k přední části zdroje napájení.
Upravte polohu zdroje napájení, v krytu zdroje napájení jsou otvory, které musí být zarovnané s otvory v rámu. Ve výchozím nastavení je napájecí zdroj umístěn o něco níže, než je potřeba. Vytáhněte jej proto trochu nahoru, dokud se šrouby M4 nezachytí v závitu napájecího zdroje.
Ujistěte se, že je zdroj napájení přitisknutý k rámu i k extruzi na spodní straně.
Všechno sedí? Dotáhněte šrouby M4 za použití stejného 2,5mm inbusového klíče.
Nyní utáhněte šrouby M3 na spodní straně.
krabička xBuddy: příprava dílů
krabička xBuddy: příprava dílů
krabička xBuddy: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Krabička xBuddy (1x)
Krabička xBuddy je umístěna v krabici s plastovými díly.
Termální podložka 40 x 12 x 2,2 mm (1x)
Termální podložka 12 x 12 x 2,2 mm (2x)
Šroub M3x6 (9x)
Šroub M3x10 (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Deska xBuddy (1x)
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Stahovací páska (4x)
X-holder (1x)
Montáž krabičky xBuddy: vložení šroubků
Montáž krabičky xBuddy: vložení šroubků
Montáž krabičky xBuddy: vložení šroubků
Vložte čtyři šrouby M3x6 do zadní části rámu (strana s kratšími profily) tak, aby připomínaly obdélníkový vzor. Šrouby zcela utáhněte do rámu, aby se vyčistily závity. Poté šrouby povolte a mezi hlavou šroubu a rámem nechte mezeru alespoň 3 mm.
Ujistěte se, že používáte správné otvory.
Do matic M3nE ve druhé krátké extruzi vložte dva šrouby M3x10. Pomocí 2,5mm inbusového klíče jimi otočte pouze 3-4krát, aby šrouby zůstaly na svém místě.
Připojení krabičky xBuddy
Připojení krabičky xBuddy
Připojení krabičky xBuddy
Připevněte díl xBuddy box na v profilu připravené M3x10 šroubky. Zatím šroubky neutahujte!
Posuňte xBuddy box k rámu a upevněte ho pomocí všech čtyř šroubků. Šroubky musí zapadnout do horní části výřezu. Viz detail obrázku.
Zajištění krabičky xBuddy
Zajištění krabičky xBuddy
Zajištění krabičky xBuddy
Plně utáhněte všechny čtyři šrouby M3x6, abyste krabičku xBuddy zajistili.
Při dotahování "zadního" vrchního šroubku buďte opatrní. Pro finální dotažení použijte kratší stranu inbusového klíče.
Plně utáhněte oba šrouby M3x10 v maticích M3nE.
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Odlepte bílou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Připevněte podložky na zadní stranu desky xBuddy. Jsou zde vyznačeny správné velikosti a polohy.
Povrch, na kterém jsou podložky přilepeny, musí být očištěn od mastnoty. Tím se zajistí lepší přilnavost.
Z důvodu ochrany elektronických součástek desky důrazně doporučujeme umístit desku xBuddy na měkkou podložku. Můžete použít originální balení s bublinkovou fólií xBuddy.
Odlepte modrou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Pro lepší přístup k boxu na desku xBuddy, opatrně umístěte rám na stranu se zdrojem napájení.
Vložte desku xBuddy do boxu. Než ji připevníte, ujistěte se, že otvory desky lícují s otvory v sloupcích na boxu.
Zafixujte pozici xBuddy desky pěti M3x6 šroubky. Zatím je nedotahujte. Prozatím stačí pouze několik otoček.
Ponechte svůj instinkt stranou a nechte otvor vpravo dole prázdný.
Plně dotáhněte všech pět šroubů. Buďte velmi opatrní, jinak můžete poškodit desku s elektronikou.
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Podívejte se blíže na krabičku xBuddy. Na kovovém pouzdře jsou čtyři perforace.
Pro lepší přístup k boxu na desku xBuddy, opatrně umístěte rám na stranu se zdrojem napájení.
Postupujte velmi opatrně. Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektory nebo kondenzátory na desce xBuddy.
Použijte X-holder jako navádění pro stahovací pásku. Umístěte X-holder za nejnižší perforaci jako na obrázku. Stahovací pásku prostrčte protruzí k dílu X-holder. Stahovací páska musí vyčnívat 3 až 5 cm od perforace.
Věnujte pozornost správné orientaci stahovacího pásku. Zuby na stahovacím pásku musí být na viditelné straně.
Tento postup použijte pro všechny čtyři výstupky.
Díl X-holder nevyhazujte. Budete jej potřebovat později.
Umístěte tiskárnu zpět na "nohy".
Sestavení Y-belt-idler
Sestavení Y-belt-idler
Sestavení Y-belt-idler
Vložte dvě matky M3nS do dílu Y-belt-idler.
V otvoru je drážka pro zatlačení matice až na doraz pomocí inbusového klíče.
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Otočte rám tak, aby delší profily byly čelem k vám.
Připevněte díl Y-belt-idler "zevnitř" k přední desce. Všimněte si správné orientace dílu.
Zajistěte Y-belt-idler pomocí dvou šroubů M3x10.
Sestavení Y motoru: příprava dílů
Sestavení Y motoru: příprava dílů
Sestavení Y motoru: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-motor-holder (1x)
Termální podložka 25 x 25 x 1,2 mm (1x)
Šroub M3x18 (3x)
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3nS (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení dílu Y motor
Sestavení dílu Y motor
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y motor (1x) 
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Řemenička GT2-16 (1x)
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Vložte matku M3nS do odpovídajícího otvoru na vrchní straně dílu Y-motor-holder. Pomocí inbusového klíče zatlačte matku až na doraz.
Některé starší verze díly se mohou vizuálně lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Zasuňte matku M3nS až na doraz do dílu z boku.
Umístěte motor Y jako na obrázku. Jako pomůcku použijte kabel motoru.
Upevněte díl Y-motor-holder na motor Y a spojte oba díly třemi šrouby M3x18.
Upravení řemeničky motoru Y
Upravení řemeničky motoru Y
Upravení řemeničky motoru Y
Upravení řemeničky motoru Y
Na hřídeli motoru je plochá strana. Otočte hřídel tak, aby byla plochá strana proti vám skrz otvor v dílu Y-motor-holder.
Připevněte řemeničku na hřídel a ujistěte se, že jeden z červíků směřuje k ploché části hřídele. Červík zatím nedotahujte.
Věnujte pozornost SPRÁVNÉ ORIENTACE řemeničky.
Přiložte jakýkoliv inbusový klíč na NEJVYŠŠÍ plochu tištěného dílu, tak jako na obrázku. Následně kladku zarovnejte s inbusovým klíčem.
Když je řemenička zarovnaná, utáhněte červík v řemeničce proti ploché části hřídele. Poté řemeničku otočte a utáhněte druhý červík.
Připevnění Y-motor-holderu
Připevnění Y-motor-holderu
Připevnění Y-motor-holderu
Připevnění Y-motor-holderu
Odlepte bílou ochrannou fólii z teplovodivé podložky 25x25x1.2 mm.
Strana s bílou fólií lepí více. Pokud máte teplovodivou podložku s modrou ochrannou fólií na obou stranách, na orientaci nezáleží.
Nalepte teplovodivou podložku na motor osy Y a odlepte druhou ochranou fólii.
Povrch, na kterém jsou podložky přilepeny, musí být očištěn od mastnoty. Tím se zajistí lepší přilnavost.
Umístěte díl Y-motor-holder na vnitřní stranu zadní desky rámu.
Zajistěte správnou orientaci. Řemenička musí směřovat ke zdroji napájení.
Připevněte díl Y-motor-holder pomocí dvou šroubů M3x10.
Aby byl kabel motoru Y během montáže v bezpečí, dočasně jej schovejte do extruze na straně krabičky xBuddy.
Haribo
Haribo
Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
Celý obsah sáčku rozprostřete na čistý talíř a naaranžujte ho podle obrázku. Na barvě tolik nezáleží.
Celkový počet ve vašem balíčku se může mírně lišit. Důležitý je však přesný počet. Pokud některý z gumových medvídků chybí, neprodleně zajděte do nejbližší prodejny se sladkostmi.
Snězte pět medvídků.
Věděli jste, že gumové medvídky poprvé vytvořil německý výrobce sladkostí Hans Riegel ve 20. letech 20. století.
Hotovo!
Hotovo!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Tak to by pro začátek bylo celkem jednoduché, ne? I tak, skvělá práce!
Nyní si pojďme zahrát s další kapitolou: 3. Osa X & sestavení X-carriage
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás