PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

2. Montaż ramy

2. Montaż ramy
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 7 months ago
2. Montaż ramy
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
35
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2 mm do dokręcania wkrętów dociskowych
Klucz imbusowy 2,5 mm do większości śrub M3 używanych do montażu
Klucz imbusowy 3 mm do śrub M5 używanych do montażu ramy
Rama YZ: przygotowanie części
Rama YZ: przygotowanie części
Rama YZ: przygotowanie części
Przygotuj następujące części do montażu ramy YZ:
Profil 3030 o długości 120 mm (2x)
Profil 3030 o długości 205 mm (2x)
Rama drukarki (1x)
Śruba M5x16r (16x)
Zanim przejdziesz dalej, połóż ramę na płaskiej powierzchni.
Rama YZ: montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż dłuższych profili aluminiowych
Weź DŁUŻSZE profile aluminiowe i połóż je obok ramy.
Upewnij się, że logo PRUSA na ramie (u góry po lewej) jest widoczne. To jest przednia strona. Dłuższe profile zostaną zamontowane na przedniej stronie.
Uwaga: śruby są wkładane od przeciwnej strony ramy. Jeżeli musisz ją obrócić, upewnij się, że profile aluminiowe są po właściwej stronie.
Upewnij się, że używasz właściwych otworów bliżej środka ramy - spójrz na drugą ilustrację. Użyj śrub M5 do skręcenia profili z ramą. Dokręć śruby lekko za pomocą klucza imbusowego 3 mm!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na ostatnią ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego długiego profilu.
Zachowaj ostrożność podczas dokręcania tych śrub, aby uniknąć uszkodzenia gniazda klucza imbusowego. Upewnij się, że klucz imbusowy jest całkowicie wsunięty w łeb śruby. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
Rama YZ: montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ: montaż krótszych profili aluminiowych
Weź KRÓTSZE profile aluminiowe i połóż je obok ramy.
Krótkie profile aluminiowe muszą być umieszczone po stronie ramy z sześciokątnymi zagłębieniami.
Uwaga: śruby są wkładane od przeciwnej strony ramy. Jeżeli musisz ją obrócić, upewnij się, że profile aluminiowe są po właściwej stronie.
Upewnij się, że używasz właściwych otworów - spójrz na drugą ilustrację. Użyj śrub M5x16r, aby połączyć profile z ramą. Dokręć śruby lekko!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na ostatnią ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego krótszego profilu.
Zachowaj ostrożność podczas dokręcania tych śrub, aby uniknąć uszkodzenia gniazda klucza imbusowego. Upewnij się, że klucz imbusowy jest całkowicie wsunięty w łeb śruby. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
Rama YZ: kontrola ostateczna
Rama YZ: kontrola ostateczna
Zanim przejdziemy do następnego kroku, sprawdź wszystko raz jeszcze. BARDZO WAŻNE jest umieszczenie profili po właściwej stronie ramy.
Długie profile aluminiowe powinny być po tej stronie ramy, na której widoczne jest logo Prusa. Upewnij się też, że dłuższe profile są bliżej siebie, niż krótsze.
Krótkie profile aluminiowe powinny być po tej stronie ramy, która nie ma logo Prusa. Upewnij się też, że krótsze profile są dalej siebie, niż dłuższe.
Oś Y: przygotowanie przedniej i tylnej płyty ramy
Oś Y: przygotowanie przedniej i tylnej płyty ramy
Oś Y: przygotowanie przedniej i tylnej płyty ramy
Do kolejnych etapów przygotuj:
Przednia płyta (1x)
Tylna płyta (1x)
Na tylnej płycie znajduje się naklejka z numerem seryjnym. Miej ją na uwadze, ponieważ używamy jej jako wskazówki do późniejszej orientacji części. Nie odklejaj naklejki!
Śruba M5x16r (16x)
Wpust rowkowy M3nE (4x)
Najnowsze zestawy zawierają wpusty rowkowe M3nEs. Są one nieco inne i mają metalową sprężynę. Procedura montażu jest jednak taka sama.
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Obróć ramę, aby dłuższe profile były skierowane w Twoją stronę.
Umieść przednią płytę ramy (krótszą) przy profilach i wkręć śruby M5x16r, ale na tym etapie NIE DOKRĘCAJ ICH CAŁKOWICIE!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na drugą ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego długiego profilu.
Zachowaj ostrożność podczas dokręcania tych śrub, aby uniknąć uszkodzenia gniazda klucza imbusowego. Upewnij się, że klucz imbusowy jest całkowicie wsunięty w łeb śruby. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza i obudowy xBuddy
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza i obudowy xBuddy
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza i obudowy xBuddy
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza i obudowy xBuddy
TO JEST BARDZO WAŻNY KROK! Niewłaściwe umieszczenie wpustów rowkowych M3nE w profilu doprowadzi do późniejszych problemów z montażem.
Obróć wstępnie zmontowaną ramę YZ krótszymi profilami do siebie.
Umieść wpusty rowkowe M3nE w rowku w prawym profilu - na stronie skierowanej na zewnątrz. Spójrz na ilustrację dla odniesienia.
Powtórz to samo dla profilu po drugiej stronie. Spójrz na ilustrację.
Dokładna pozycja wpustów rowkowych nie ma w tym momencie znaczenia - ustawimy je później.
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
UWAGA: przed zamontowaniem tylnej płyty upewnij się, że masz wpusty rowkowe M3nE po obu stronach (po dwie sztuki na stronę)!!!
Upewnij się, że rama jest nadal obrócona krótszymi profilami w Twoją stronę.
Umieść tylną płytę ramy przy profilach i wkręć śruby M5x16r, ale na tym etapie NIE DOKRĘCAJ ICH CAŁKOWICIE!
Ustaw część tak, aby naklejka była skierowana do tyłu drukarki.
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na drugą ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego profilu.
Zachowaj ostrożność podczas dokręcania tych śrub, aby uniknąć uszkodzenia gniazda klucza imbusowego. Upewnij się, że klucz imbusowy jest całkowicie wsunięty w łeb śruby. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że rama stoi na PŁASKIEJ POWIERZCHNI.
Otwory na śruby w ramie są wiercone przez precyzyjną maszynę CNC. Nierównomierne dokręcenie może nieznacznie wypaczyć ramę. Można to jednak skorygować.
Spróbuj poruszać ramą na boki i sprawdź, czy któryś z rogów nie podnosi się.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nierówności poluzuj śruby, dociśnij profile do PŁASKIEJ POWIERZCHNI i dokręć je ponownie. Następnie sprawdź, czy rama nadal kołysze się na boki, w przód i w tył. Obróć cały zespół o 90 stopni i sprawdź ponownie. W razie potrzeby powtórz cały proces.
Jeśli żaden z rogów nie podnosi się na wysokość większą niż 2 mm (0,08 cala), przejdź do następnego kroku.
Montaż stóp antywibracyjnych
Montaż stóp antywibracyjnych
Montaż stóp antywibracyjnych
Obróć całą ramę na bok i włóż stopę antywibracyjną w dolny rowek każdego z profili. Wsuń i obróć o 90 stopni, aby zablokować ją na miejscu.
Powtórz ten proces dla wszystkich 4 stóp. Umieść je ok 1-2 cm od końców profili.
Montaż klipsa na przewody
Montaż klipsa na przewody
Montaż klipsa na przewody
Montaż klipsa na przewody
Obróć ramę jak na ilustracji i skup się na zaznaczonym obszarze.
Weź jeden z klipsów na przewody i zaczep stronę z klipsem w wewnętrznym rowku dolnego dłuższego profilu. Na elemencie znajduje się haczyk, zwróć uwagę na zbliżenie na ilustracji.
Umieść drugi koniec klipsa na spodzie profilu.
Użyj większej siły, aby wcisnąć dolną stronę klipsa na przewód. Musi on pasować do rowka i musisz poczuć, jak "wklikuje się".
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Zamontuj trzy klipsy na długim profilu.
Zamontuj dwa klipsy na krótkim profilu.
Obróć ramę i załóż dwa klipsy na drugi krótki profil.
Zasilacz: przygotowanie części
Zasilacz: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zasilacz Delta 240W 24V (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Śruba M4x10r z łbem kulistym (2x)
Zasilacz (PSU) został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z sieciami na całym świecie, więc automatycznie przełącza się na odpowiednie napięcie.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Spójrz na prawą stronę ramy i znajdź wpusty rowkowe M3nE. Włóż w nie śruby M3x10. Wkręć je o tylko 3-4 obroty używając klucza imbusowego 2,5 mm. Wystarczy, aby śruby pozostały na swoim miejscu.
Weź zasilacz i przyłóż go do śrub, następnie ustaw wpusty rowkowe M3nE w odpowiedniej odległości, aby pokrywały się z wcięciami na spodzie obudowy zasilacza.
Wsuń zasilacz na śruby i dokręć je, ale nie do końca. Zasilacz musi mieć możliwość ruchu w niewielkim zakresie, abyśmy mogli dostosować jego położenie w następnym kroku!
Na tym etapie śruby powinny jedynie trzymać zasilacz w pionie.
Przymocowanie zasilacza
Przymocowanie zasilacza
Przymocowanie zasilacza
Teraz spójrz na ramę od przodu. Sprawdź, czy zasilacz znajduje się po prawej stronie ramy, patrząc od przodu.
Wsuń śruby M4x10r w obydwa otwory w ramie, od przodu zasilacza.
Ustaw zasilacz tak, aby otwory w jego obudowie pokrywały się z tymi w ramie. Na początku zasilacz będzie umieszczony niżej, dlatego przesuń go odrobinę w górę, aż śruby M4 będą w stanie złapać gwint w obudowie zasilacza.
Upewnij się, że zasilacz jest dosunięty zarówno do tylnego profilu aluminiowego, jak i do ramy pionowej.
Wszystko wyrównane? Dokręć śruby M4 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Teraz dokręć śruby M3 na spodzie.
Obudowa xBuddy: przygotowanie części
Obudowa xBuddy: przygotowanie części
Obudowa xBuddy: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
xBuddy Box (obudowa xBuddy) (1x)
Obudowa xBuddy znajduje się w pudełku z plastikowymi częściami.
Termopad 40x12x2,2 mm (1x)
Termopad 12x12x2,2 mm (2x)
Śruba M3x6 (9x)
Śruba M3x10 (2x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż obudowy xBuddy: przygotowanie części
Montaż obudowy xBuddy: przygotowanie części
Montaż obudowy xBuddy: przygotowanie części
Montaż obudowy xBuddy: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Płyta xBuddy (1x)
Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.
Opaska zaciskowa (4x)
X-holder (uchwyt osi X) (1x)
Montaż obudowy xBuddy: śruby
Montaż obudowy xBuddy: śruby
Montaż obudowy xBuddy: śruby
Włóż cztery śruby M3x6 z tyłu ramy (po stronie z krótszymi profilami), tak aby tworzyły wzór prostokąta. Wkręć śruby w ramę do końca, aby oczyścić gwinty. Następnie poluzuj śruby, pozostawiając co najmniej 3 mm odstępu między łbem śruby a ramą.
Upewnij się, że używasz odpowiednich otworów.
Wkręć dwie śruby M3x10 we wpusty rowkowe M3nE w drugim krótkim profilu. Wkręć je tylko o 3-4 obroty za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm, tylko po to, aby śruby pozostały na miejscu.
Montaż obudowy xBuddy
Montaż obudowy xBuddy
Montaż obudowy xBuddy
Zamocuj obudowę xBuddy na śrubach M3x10 w profilu. Jeszcze nie dokręcaj śrub!
Przysuń obudowę xBuddy do ramy i nasuń na wszystkie 4 śruby wkręcone w ramę. Śruby muszą pasować do górnej części otworu przypominającego dziurkę od klucza. Zwróć uwagę na zbliżenie na ilustracji.
Przymocowanie obudowy xBuddy
Przymocowanie obudowy xBuddy
Przymocowanie obudowy xBuddy
Całkowicie dokręć wszystkie cztery śruby, aby przymocować obudowę xBuddy.
Zachowaj ostrożność podczas dokręcania "tylnej" górnej śruby. Do ostatecznego dokręcenia użyj krótszej strony klucza imbusowego.
Dokręć całkowicie obie śruby M3x10 do wpustów rowkowych M3nE.
Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Odklej folię z termopadów.
Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.
Przyklej termopady z tyłu płytki xBuddy. Znajdują się tam oznaczenia wskazujące prawidłowy rozmiar i położenie.
Powierzchnia, do której przyklejany jest termopad, musi być odtłuszczona. Zapewni to lepszą przyczepność.
W celu ochrony komponentów elektronicznych, zdecydowanie zalecamy umieszczenie płytki xBuddy na miękkiej podkładce. Możesz użyć oryginalnej folii bąbelkowej z xBuddy.
Odklej niebieską folię z termopadów.
Montaż płyty xBuddy
Montaż płyty xBuddy
Montaż płyty xBuddy
Montaż płyty xBuddy
Aby uzyskać lepszy dostęp do obudowy xBuddy, ostrożnie połóż ramę na stronie zasilacza.
Włóż płytkę xBuddy do obudowy xBuddy. Przed całkowitym zamocowaniem, wyśrodkuj otwory w płytce z otworami (kolumnami) w obudowie xBuddy.
Ustal pozycję płyty xBuddy, wkładając pięć śrub M3x6. Nie dokręcaj śrub do końca. Na razie wystarczy kilka obrotów.
Powstrzymaj swój instynkt i pozostaw pusty otwór w prawym dolnym rogu.
Całkowicie dokręć wszystkie pięć śrub, ale bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płytki.
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Przyjrzyj się bliżej obudowie xBuddy. Na metalowej ściance znajdują się cztery perforacje.
Możesz położyć ramę na stronie zasilacza, aby uzyskać lepszy dostęp do obudowy xBuddy.
Postępuj bardzo ostrożnie. Uważaj, aby nie uszkodzić złączy ani kondensatorów na płycie xBuddy.
Użyj uchwytu osi X (X-holder) jako prowadnicy dla opaski zaciskowej. Umieść uchwyt osi X za najniższą perforacją, jak na ilustracji. Wsuń opaskę zaciskową przez występ do uchwytu X. Opaska powinna wystawać 3-5 cm poza perforację.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację opaski zaciskowej. Ząbki na opasce muszą być widoczne.
Zastosuj tę procedurę dla wszystkich czterech występów (perforacji).
Nie wyrzucaj uchwytu osi X. Będziemy go potrzebować później.
Postaw drukarkę z powrotem na stopach.
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Włóż dwie nakrętki M3nS do uchwytu koła pasowego Y (Y-belt-idler).
W otworze znajduje się rowek umożliwiający wciśnięcie nakrętki do końca za pomocą klucza imbusowego.
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Obróć ramę, aby dłuższe profile były skierowane w Twoją stronę.
Umieść uchwyt koła pasowego (Y-belt-idler) na przedniej płycie ramy. Zwróć uwagę na prawidłową orientację części.
Przymocuj uchwyt koła pasowego osi Y (Y-belt-idler) za pomocą dwóch śrub M3x10.
Montaż silnika osi Y: przygotowanie części
Montaż silnika osi Y: przygotowanie części
Montaż silnika osi Y: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Y-motor-holder (uchwyt silnika osi Y) (1x)
Termopad 25x25x1,2 mm (1x)
Śruba M3x18 (3x)
Śruba M3x10 (2x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż silnika osi Y
Montaż silnika osi Y
Do kolejnych etapów przygotuj:
Silnik osi Y (1x)
Upewnij się, że masz przygotowany właściwy silnik - jest on oznaczony etykietą na spodzie obudowy. Każdy silnik ma przewody o innej długości.
Koło pasowe zębate GT2-16 (1x)
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Umieść nakrętkę M3nS w odpowiednim otworze w górnej części uchwytu silnika Y (Y-motor-holder). Za pomocą klucza imbusowego wciśnij nakrętkę do końca.
Niektóre starsze wersje części mogą nieznacznie różnić się wizualnie. Nie ma to jednak wpływu na procedurę.
Włóż nakrętkę M3nS do końca w część od boku.
Umieść silnik osi Y jak na ilustracji. Użyj przewodu silnika jako odniesienia.
Przymocuj uchwyt silnika Y (Y-motor-holder) do silnika osi Y i skręć obie części trzema śrubami M3x18.
Ustawienie koła pasowego silnika osi Y
Ustawienie koła pasowego silnika osi Y
Ustawienie koła pasowego silnika osi Y
Ustawienie koła pasowego silnika osi Y
Na wałku silnika znajduje się spłaszczenie. Obróć wałek tak, aby to spłaszczenie było zwrócone w kierunku wycięcia w uchwycie silnika Y.
Wsuń zębate koło pasowe na wałek i upewnij się, że jeden z wkrętów dociskowych jest skierowany na spłaszczenie czopu wałka. Nie dokręcaj jeszcze wkręta dociskowego.
Zwróć uwagę na PRAWIDŁOWĄ ORIENTACJĘ koła pasowego.
Umieść jeden z kluczy imbusowych na NAJWYŻSZEJ powierzchni wydrukowanej części, jak na ilustracji. Wyrównaj koło pasowe z kluczem imbusowym.
Po wyrównaniu koła pasowego dokręć wkręt dociskowy w kole pasowym do płaskiej części wałka. Następnie obróć koło pasowe i dokręć drugi wkręt dociskowy.
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Zdejmij białą folię z termopada 25x25x1,2 mm.
Strona z białą folią jest bardziej przyczepna. Nie ma to znaczenia w przypadku termopada z niebieską folią po obu stronach.
Przyklej termopad do silnika osi Y i zdejmij z niego drugą folię ochronną.
Powierzchnia, do której przyklejany jest termopad, musi być odtłuszczona. Zapewni to lepszą przyczepność.
Umieść uchwyt silnika osi Y (Y-motor-holder) na wewnętrznej stronie tylnej płyty ramy.
Upewnij się, że silnik jest skierowany we właściwym kierunku - wałek musi znajdować się po stronie zasilacza.
Przymocuj uchwyt silnika osi Y (Y-motor-holder) za pomocą dwóch śrub M3x10.
Aby chronić przewód silnika osi Y podczas montażu, schowaj go tymczasowo w profilu po stronie obudowy xBuddy.
Haribo
Haribo
Ostrożnie i po cichu otwórz paczkę z misiami Haribo. Szelest może zwabić okoliczne drapieżniki!
Rozłóż całą zawartość torebki na czystym talerzu i ułóż zgodnie z ilustracją. Kolor nie ma większego znaczenia.
Całkowita liczba żelków może się nieznacznie różnić. Ważna jest jednak dokładna liczba. Jeśli brakuje jakiejkolwiek liczby żelków, należy natychmiast udać się do najbliższego sklepu ze słodyczami.
Zjedz pięć żelków.
Czy wiesz, że żelki zostały po raz pierwszy stworzone przez niemieckiego producenta słodyczy o nazwisku Hans Riegel w latach dwudziestych XX. wieku?
Gotowe!
Gotowe!
Porównaj wygląd zmontowanych części z ilustracją.
To był łatwy początek, prawda? I tak dobra robota!
Przejdźmy teraz do następnego rozdziału: 3. Montaż osi X i wózka osi X
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt