CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit ventilátor UV LED (SL1S)

Jak vyměnit ventilátor UV LED (SL1S)

Jak vyměnit ventilátor UV LED  (SL1S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak vyměnit ventilátor UV LED  (SL1S)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ventilátoru UV LED na Original Prusa SL1S SPEED.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tento návod si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
Karton nebo podobná měkká podložka (např. kus látky)
Majitelé stavebnice tiskárny SL1 mohou použít kartonovou podložku, která byla součástí kitu.
Malá miska nebo krabička pro uložení spojovacího materiálu. Některé spojovací prvky jsou velmi malé a mohou se ztratit.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Pro lepší manipulaci se doporučuje si připravit čistý pracovní stůl s prostorem minimálně 1 m x 1 m.
Nad pracovním místem doporučujeme jasné světlo. Některé části uvnitř tiskárny jsou tmavé a nedostatečné osvětlení by mohlo velice ztížit proces.
Než začnete, proveďte následující:
Posuňte konzolu s tiskovou platformou nahoru (Nabídka -> Ovládání -> Reset platformy). V následujících krocích budete potřebovat více prostoru.
Vyjměte vaničku na pryskyřicí. Pokud máte uvnitř pryskyřici, nalijte ji zpět do láhve a nádržku vyčistěte.
Vyjměte tiskovou platformu
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Všechny vyjmuté šroubky budou znovu použity. Žádný šroubek proto nevyhazujte! V návodu je graficky znázorněno, jaký typ šroubku je potřeba připravit.
Zajištění tiskárny
Zajištění tiskárny
Karton nebo podobnou měkkou podložku umístěte na vaše pracovní místo.
VELMI OPATRNĚ položte tiskárnu její zadní stranou na měkkou podložku.
Zkontrolujte, zda je mezi tlačítkem napájení zdroje a povrchem pod ním mezera. Tiskárnu nepokládejte přímo na tlačítko.
Odstranění UV LED ventilátoru
Odstranění UV LED ventilátoru
Odstranění UV LED ventilátoru
Odstranění UV LED ventilátoru
Povolte všech osm šroubů na spodu tiskárny. Ponechejte si je.
Ponechejte si šroubky bezpečně v misce nebo krabičce. Budete je potřebovat později.
Opatrně vyjměte sestavu ventilátoru UV LED z tiskárny. Není potřeba odpojovat kabel ventilátoru.
Odpojte kabel ventilátoru UV LED od prodlužovačky.
Montáž ventilátoru UV LED
Montáž ventilátoru UV LED
Montáž ventilátoru UV LED
Montáž ventilátoru UV LED
Na držáku ventilátoru jsou čtyři sloupky. Zarovnejte čtyři otvory na krytu ventilátoru se sloupky.
Zatlačte ventilátor UV LED na sloupky a posuňte jej zcela dolů.
Propojte kabel ventilátoru UV LED s prodlužovacím kabelem.
Veďte kabel ventilátoru za nejbližší sloupek, jako na obrázku.
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Zkuste mít co nejvíce kabelu UV LED na levé straně tiskárny. Zatlačte kabel až k okraji otvoru.
Zavřete ventilátor UV LED. Vyvarujte se přiskřípnutí kabelu ventilátoru UV LED!
Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí kabelu, a ujistěte se, že je kryt v jedné rovině s povrchem tiskárny.
Po uzavření UV LED ventilátoru zarovnejte otvory.
Zajistěte ventilátor UV LED utažením osmi šroubů se zápustnou hlavou M3x5b, které jste už dříve odstranili.
Testování správné funkčnosti
Testování správné funkčnosti
Testování správné funkčnosti
Testování správné funkčnosti
Nyní můžete tiskárnu opatrně postavit zpět na nohy.
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Na dotykovém displeji přejděte do Home -> Nastavení -> Kalibrace -> Selftest.
Spusťte Selftest a postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Selftest trvá pouze pár minut a vyžaduje uživatelskou interakci. Pokud není během Selftestu zobrazeno chybová hlášení, je vše v pořádku.
To je vše
To je vše
Gratulujeme! Právě jste úspěšně vyměnili ventilátor UV LED na své tiskárně SL1S SPEED. Tak tisku zdar!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás