PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Niepowodzenie Selftestu (MINI/MINI+)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Selftest sprawdza najważniejsze komponenty drukarki. Jest pierwszym etapem Asystenta, który zostanie uruchomiony po włączeniu drukarki po raz pierwszy. Możesz znaleźć go również w Menu LCD -> Kalibracja -> Selftest.

Każdą składową Selftestu możesz uruchomić oddzielnie z menu LCD -> Kalibracja -> Testy -> Test wentylatorów / Test osi XY / Test osi Z / Test grzałek / Kalibracja pierwszej warstwy. Masz możliwość podglądu rezultatów poprzednio zakończonych testów z menu LCD -> Kalibracja -> Kalibracje i testy.

Te instrukcje dotyczą firmware w wersji 6.0.0 i nowszej. Upewnij się, że w drukarce jest zainstalowana aktualna wersja.

Procedura Selftest sprawdza następujące składowe

 • Wentylator hotendu
 • Wentylator wydruku
 • Oś X
 • Oś Y
 • Oś Z
 • Grzałka hotendu (dyszy)
 • Grzałka stołu
 • Kalibracja pierwszej warstwy

Podczas trwania Selftestu obserwuj uważnie drukarkę i ekran LCD. Przy nazwie testowanego komponentu pojawi się zielony znaczek (). Jeśli wszystkie są zielone, testy wypadły pomyślnie.

Przy komponentach, których testy nie powiodły się, pojawi się czerwony X. Zapisz sobie to i pozwól na dokończenie Selftestu. Jeśli test któregoś komponentu zwrócił błąd, zobaczysz komunikat:

"Selftest zakończony niepowodzeniem. Sprawdź okablowanie drukarki oraz osie, następnie zrestartuj Selftest."

Jeśli błąd zwróciła grzałka (hotendu lub stołu), ze względów bezpieczeństwa drukarka zrestartuje się i wyświetli ekran błędu. Jeśli na stole nie ma płyty stalowej, Selftest nie powiedzie się podczas weryfikacji grzałek hotendu i stołu. Więcej szczegółów dotyczących weryfikacji komponentów znajdziesz na liście zmian na GitHubie.

Rozwiązywanie problemów

Wentylatory

Sprawdź, czy nic nie blokuje ruchu wentylatorów - zanieczyszczenia mogą zalegać pomiędzy łopatkami. Większe kawałki możesz wyciągnąć przy pomocy pęsety, a kurz możesz wydmuchać powietrzem w sprayu do czyszczenia komputerów.

Trzymaj wentylator ręką podczas przedmuchiwania go, aby nie uszkodzić łopatek.

Osie

 • Przesuwaj osie ręcznie, aby upewnić się, że nic nie zakłóca ich ruchu.
 • Sprawdź, czy kółka zębate są dobrze dokręcone do wałków na silnikach osi Y oraz X. Jeden z wkrętów dociskowych musi być dobrze dokręcony do płaskiej części wałka.
 • Sprawdź, czy paski nie są zbyt luźne, ponieważ mogłyby przeskakiwać na kółkach zębatych.
 • Wytrzyj pręty liniowe, następnie nałóż na nie odrobinę smaru.
 • Jeśli błąd pojawia się na osi Z, może to wskazywać na problem z czujnikiem M.I.N.D.A./SuperPINDA.

Grzałki

 • Upewnij się, że płyta stalowa znajduje się na podgrzewanym stole.
 • Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi więcej niż 18°C.
 • Upewnij się, że drukarka nie stoi w przeciągu lub w zasięgu wylotu powietrza z klimatyzatora.

W przypadku problemów z elementami grzejnymi (stół/hotend), ekran LCD będzie miał czerwone tło, z komunikatem błędu i kodem QR, który przekieruje Cię do artykułu opisującego rozwiązanie problemu z komponentem. W takim przypadku sprawdź podłączenie przewodów do płyty Buddy.

Przed sprawdzeniem przewodów upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a przewód zasilający jest odłączony!

Otwórz obudowę elektroniki odkręcając śrubę w drukowanym uchwycie na przewody. Sprawdź, czy wszystkie przewody są dobrze podłączone. Jeśli któryś z nich nie będzie do końca wpięty, to dociśnij złącze, upewniając się, że słyszysz i czujesz kliknięcie zawleczki. Następnie zamknij obudowę, obróć drukarkę i zrestartuj Selftest lub uruchom Asystenta z menu Kalibracja.

Zawsze sprawdzaj okablowanie drukarki przed kontaktem z naszym Wsparciem Klienta. Jest to kluczowe dla określenia rozwiązania problemu.

Kalibracja pierwszej warstwy

Kalibracja pierwszej warstwy służy do kalibracji odległości między końcówką dyszy a powierzchnią druku. Celem jest dostosowanie wysokości dyszy do momentu, w którym wytłaczany filament będzie dobrze przylegał do stołu i widoczne będzie jego lekkie zgniecenie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kalibracja pierwszej warstwy (MINI/MINI+).

Zapisanie wyników Selftestu

Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.

Począwszy od wersji firmware 4.3.2, jeśli podczas wykonywania Selftestu do MINI/+ podłączona jest pamięć USB (FAT32), drukarka zapisze na niej trzy pliki dziennika w postaci pliku tekstowego. W plikach tych można zobaczyć wyniki testów dwóch wentylatorów, dwóch grzałek i trzech osi.

Pliki te mogą być używane do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z Selftestem, które nie zostały wyeliminowane podczas normalnego rozwiązywania problemów.

W każdym pliku znajduje się numer seryjny drukarki. Zaleca się usunięcie numeru seryjnego z pliku przed jego publicznym udostępnieniem.

Wideo

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt