PL
 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Français
Login

Niepowodzenie Selftestu (MK3.5)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEFR

Selftest sprawdza najczęściej występujące błędy podczas montażu, okablowanie i komponenty elektroniczne. Jest pierwszym etapem Asystenta Kalibracji, który rozpoczyna się automatycznie po pierwszym uruchomieniu drukarki oraz po resecie ustawień fabrycznych. Po zakończeniu początkowej kalibracji, Selftest znajdziesz w menu LCD -> Sterowanie -> Kalibracje i testy -> Selftest.

Na Selftest składają się następujące:

  1. Test wentylatorów
  2. Test osi XY
  3. Kalibracja wyrównania osi Z
  4. Test osi Z
  5. Test grzałek
  6. Kalibracja pierwszej warstwy

Postęp i wyniki każdego etapu są wyświetlane na ekranie LCD. Po przeprowadzeniu Selftestu możesz w dowolnym momencie sprawdzić jego wyniki w Menu LCD -> Sterowanie -> Kalibracje i testy. Jeśli któryś test się nie powiedzie, obok pozycji menu pojawi się czerwony znak "x".

Test wentylatora hotendu i wydruku

Selftest wentylatorów sprawdza, czy są one prawidłowo podłączone, czy nic nie blokuje ich obrotów oraz czy ich połączenia nie są zamienione. Podczas tego testu możesz zobaczyć obroty wentylatorów na dole ekranu. Jeśli jeden z testów zakończy się niepowodzeniem, zobaczysz czerwony "x" obok tej pozycji.

Podczas Selftestu drukarka zapyta, czy wentylator hotendu (lewy) obraca się. Jeśli drukarka wykryje, że obroty wentylatora mieszczą się w zakresie, ale wybierzesz opcję "nie obraca się", drukarka odbierze to jako zamianę złączy wentylatorów.

Selftest informuje, który z wentylatorów nie działa. Sprawdź ten, który ma czerwony znak "x".

   • Upewnij się, że oba wentylatory są podłączone zgodnie z instrukcją montażu i że złącza wentylatora wydruku oraz wentylatora hotendu nie są zamienione.
   • Sprawdź, czy nie ma żadnych blokad, które mogłyby uniemożliwić obracanie się któregokolwiek z wentylatorów.
   • Przejrzyj okablowanie i upewnij się, że żadna z opasek zaciskowych nie jest zbyt mocno zaciśnięta, co uniemożliwiłoby obracanie się wentylatorów.

Test osi

Po teście wentylatorów drukarka przetestuje długość osi. Najpierw sprawdzi osie Y i X. Następnie wyrówna i przetestuje oś Z.

Jeśli którykolwiek z testów pokaże czerwony znak "x", sprawdź możliwe przyczyny w tym przewodniku: Sprawdź długość osi X/Y/Z (MK3S).

Test grzałki stołu i hotendu

Na tym etapie selftestu hotend i stół grzewczy będą nagrzewane z maksymalną mocą, aby sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i czy nie wystąpią problemy podczas drukowania. Jeśli drukarka została wcześniej nagrzana, musi schłodzić się do temperatury pokojowej przed rozpoczęciem testu. Jeśli którykolwiek z przewodów zostanie odłączony, drukarka może uruchomić się ponownie i wyświetlić błąd.

   • Upewnij się, że termistory i grzałki są prawidłowo podłączone zgodnie z instrukcją montażu.
   • Sprawdź przewody stołu grzewczego i upewnij się, że nie zostały uszkodzone przez zbyt mocno zaciągniętą opaskę zaciskową.
   • Upewnij się, że termistor stołu grzewczego jest dobrze przymocowany pod złotą taśmą kaptonową.

 

Możesz również zapoznać się z naszym przewodnikiem Podgrzewany stół nie nagrzewa się prawidłowo.

Kalibracja pierwszej warstwy

Następne w kolejności jest dostosowanie odległości między końcówką dyszy a powierzchnią druku. Możesz załadować nowy filament, zachować już załadowany lub rozładować go, aby załadować nowy. Po rozpoczęciu testu domyślną wartością jest zero. Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszać wartość (oddalać zera na minus), co spowoduje zbliżenie dyszy do arkusza. Więcej informacji na temat kalibracji pierwszej warstwy znajdziesz tutaj: Kalibracja pierwszej warstwy (i3). Jeśli pierwsza warstwa nie satysfakcjonuje Cię po zakończeniu wydruku testowego, możesz powtórzyć kalibrację.

Po Selfteście

Jeśli Wi-Fi nie jest ustawione, drukarka udostępni opcję konfiguracji Wi-Fi.

Czujnik filamentu nie jest testowany podczas Selftestu. Upewnij się, że działa i jest podłączony zgodnie z naszym ilustrowanym artykułem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt