PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Niepowodzenie Selftestu (XL)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFRJA

Po pierwszym włączeniu drukarki Original Prusa MK4, rozpocznie ona Selftest w celu sprawdzenia najczęściej używanych komponentów.

Upewnij się, że Twój firmware jest zawsze aktualny zgodnie z naszą stroną z plikami do pobrania.

Co jest sprawdzane

Drukarka przechodzi przez następujące procedury:

 • Kontrola wentylatora hotendu
 • Kontrola wentylatora wydruku
 • Sprawdzenie zamiany wentylatorów
 • Kontrola czujnika tensometrycznego
 • Kontrola osi X
 • Kontrola osi Y
 • Kontrola osi Z
 • Kontrola grzałki dyszy
 • Kontrola grzałki stołu grzewczego
 • Osiowanie przekładni
 • Test czujnika filamentu

Test czujnika tensometrycznego, osiowanie przekładni i test czujnika filamentu wymagają udziału użytkownika, dlatego podczas tych części Selftestu należy pozostać w pobliżu drukarki.

Po wykonaniu Selftestu wyniki możesz sprawdzić w dowolnym momencie w menu drukarki w Sterowanie -> Diagnostyka -> Pokaż wynik Selftestu.

Rozwiązywanie problemów

Wentylatory

Jeśli jeden z wentylatorów nie przejdzie Selftestu, sprawdź, czy nic nie blokuje jego obrotów, ponieważ między łopatki mogą dostać się zanieczyszczenia. Większe części możesz wyciągnąć pęsetą, a kurz możesz usunąć za pomocą sprężonego powietrza (np. w puszce, przeznaczonego do czyszczenia komputerów).

Używając sprężonego powietrza należy trzymać wentylator ręką. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia łopatek.

Jeśli wentylator jest czysty, a problem nadal występuje, otwórz pokrywę płyty LoveBoard i odchyl wentylatora, a następnie sprawdź połączenie wentylatora wydruku lub wentylatora radiatora. Upewnij się, że są podłączone do właściwych gniazd.
 

Czujnik tensometryczny

Podczas testu czujnika tensometrycznego drukarka poprosi Cię o dotknięcie dyszy w określonym czasie. Jeśli tego nie zrobisz, drukarka test czujnika tensometrycznego zostanie uruchomiony ponownie.

Jeśli czujnik tensometryczny jest aktywowany zbyt wcześnie, upewnij się, że nie dotykasz żadnej innej części ekstrudera poza dyszą. 

Test ten można pominąć, ale może to spowodować uszkodzenie arkusza druku i stołu grzewczego przez dyszę.

Dyszy należy dotykać tylko wtedy, gdy wymaga tego Selftest. Dotykanie jej w innym czasie może spowodować oparzenia.

Osie X/Y

W przypadku niepowodzenia testu osi X lub Y należy sprawdzić następujące elementy:

  • Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu osi.
  • Wyłącz drukarkę i ręcznie przesuń oś. Powinna dać się łatwo przesunąć.
  • Sprawdź koła zębate na wałku silnika osi Y lub X. Jeden z wkrętów dociskowych musi być mocno dokręcony na płaskiej części wałka silnika, a pomiędzy silnikiem a kołem zębatym powinna być niewielka szczelina i muszą one znajdować się w prawidłowej orientacji i pozycji (pokazanej poniżej).
  • Sprawdź, czy paski nie są zbyt luźne, ponieważ mogą przeskakiwać na kole zębatym.
  • Spróbuj wyczyścić pręty liniowe, a następnie nałóż na nie smar.
  • Sprawdź, czy śruba M3x30 mocująca stelaż wentylatora jest dobrze dokręcona.
Prawidłowa orientacja i położenie koła zębatego osi X.Prawidłowa orientacja i położenie koła zębatego osi Y.
Prawidłowa orientacja i położenie koła zębatego osi X.Prawidłowa orientacja i położenie koła zębatego osi XY.
Śruba stelaża wentylatora musi być całkowicie dokręcona

Oś Z

Kontrola osi Z nie zostanie wykonana, jeśli test czujnika tensometrycznego zostanie pominięty.

W przypadku, gdy test osi Z nie przejdzie pomyślnie, sprawdź kierunek montażu nakrętki trapezowej. Upewnij się, że hotend jest prawidłowo umieszczony w Nextruderze.

Grzałka dyszy/stołu grzewczego

Po teście czujnika filamentu, Selftest podgrzeje dyszę i stół grzewczy, aby je przetestować. Arkusz stalowy musi znajdować się na stole grzewczym podczas tego testu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie lub sprawdź naszą Bazę Wiedzy.

Jeśli na Nextruderze masz skarpetę silikonową Prusa, przejdź w menu drukarki do Ustawienia -> Hardware -> Skarpeta silikonowa Nextrudera i włącz opcję.

Czujnik filamentu

Jeśli czujnik filamentu nie wykrywa filamentu podczas Selftestu, możesz sprawdzić płytę LoveBoard, aby upewnić się, że przewód jest prawidłowo podłączony. Upewnij się również, że w uchwycie kulki nie ma żadnych zanieczyszczeń.

Możliwe jest pominięcie tej części Selftestu, ale w takim przypadku funkcje zależne od czujnika filamentu mogą nie działać.

Jeśli otworzysz mechanizm czujnika filamentu w hotendzie, zwróć uwagę, że znajdują się w nim bardzo małe części, które mogą zostać zgubione!
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt