PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

2. Demontaż SL1

2. Demontaż SL1
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
2. Demontaż SL1
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
18
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2 mm
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm
Obcinaczki do przecięcia przewodu
Pojemnik na śruby. Nie wyrzucaj żadnych śrub, ani nakrętek zdemontowanych w tym rozdziale! Niektóre z nich będą potrzebne na późniejszych etapach.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Zanim przejdziesz dalej, wykonaj następujące czynności:
Podnieś ramię z platformą (Menu -> Sterowanie -> Bazowanie platformy). W kolejnych krokach będziemy potrzebować większej przestrzeni.
Otwórz pomarańczową pokrywę i wyciągnij platformę.
Wyciągnij z drukarki zbiornik na żywicę. Jeśli znajduje się w nim żywica, przelej ją z powrotem do butelki i wyczyść zbiornik.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
Odłącz pamięć USB, jeśli jest podłączona.
Ściągnięcie pokrywki
Ściągnięcie pokrywki
Ściągnięcie pokrywki
Ściągnięcie pokrywki
Uwaga!!! Zachowaj ostrożność przy tych śrubach. Zalecamy użycie klucza imbusowego z płaską końcówką, aby nie uszkodzić łbów śrub.
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Znajdź, odkręć i wyciągnij te cztery śruby.
Obróć drukarkę o 180° i wykręć cztery śruby po drugiej stronie.
Wysuń pokrywę o kilka centymetrów.
Istnieją dwie wersje panelu przedniego gniazda USB z włącznikiem:
NOWA WERSJA: Przednie gniazdo USB i włącznik mają wspólne złącze. Odłącz przewód i zdejmij pokrywę.
POPRZEDNIA WERSJA: Gniazdo USB i włącznik są oddzielone. Odłącz przewód zasilający od przedłużki i zdejmij pokrywę.
Uchwyt przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
Uchwyt przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
Uchwyt przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
SL1 były wysyłane z dwoma rodzajami uchwytów przewodu wyświetlacza druku. Przyjrzyj się uważnie i sprawdź, którą wersję części plastikowych posiadasz. Następnie podążaj za odpowiednimi instrukcjami:
NOWA WERSJA: Węższa część plastikowa, przykręcona do płyty dwoma śrubami. Przejdź do Odłączenie wyświetlacza druku (NOWA wersja)
POPRZEDNIA WERSJA: Szersza część plastikowa wsunięta na płytę z góry i przykręcona dwoma śrubami. Przejdź do Odłączenie wyświetlacza druku (POPRZEDNIA wersja)
Odłączenie wyświetlacza druku (NOWY)
Odłączenie wyświetlacza druku (NOWY)
Odłączenie wyświetlacza druku (NOWY)
Odłączenie wyświetlacza druku (NOWY)
UWAGA: zachowaj szczególną ostrożność przy odłączaniu przewodu, aby niczego nie uszkodzić!
Odkręć i wyciągnij śruby M3x8. Zachowaj je do późniejszego montażu.
Zdemontuj uchwyt przewodów wyświetlacza.
DELIKATNIE‬ pociągnij za przewód jak najbliżej metalowej płytki złącza, aby odłączyć je od gniazda. Jeśli to możliwe, użyj paznokci. Nie używaj narzędzi takich, jak wkrętak czy szczypce!
Pozostaw przewód LCD - może zwisać swobodnie.
Teraz przejdź do Demontaż wyświetlacza druku
Odłączenie wyświetlacza druku (STARY)
Odłączenie wyświetlacza druku (STARY)
Odłączenie wyświetlacza druku (STARY)
Odłączenie wyświetlacza druku (STARY)
UWAGA: zachowaj szczególną ostrożność przy odłączaniu przewodu, aby niczego nie uszkodzić!
Odkręć i wyciągnij dwie śruby M3x8 z drukowanego uchwytu przewodów.
Ostrożnie pociągnij uchwyt przewodów ku górze i wyciągnij z drukarki.
DELIKATNIE‬ pociągnij za przewód jak najbliżej metalowej płytki złącza, aby odłączyć je od gniazda. Jeśli to możliwe, użyj paznokci. Nie używaj narzędzi takich, jak wkrętak czy szczypce!
Pozostaw przewód LCD. Musimy odkręcić kilka kolejnych śrub przed demontażem wyświetlacza.
Demontaż wyświetlacza druku
Demontaż wyświetlacza druku
Demontaż wyświetlacza druku
Przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm wykręć wszystkie śruby trzymające wyświetlacz. ‪Zachowaj ostrożność,‬ aby nie uszkodzić śrub.
Nie wyrzucaj żadnych śrub! Cztery z nich użyjemy przy ponownym montażu.
Wypchnij ekran w górę palcem wskazującym sięgając od dołu z prawej strony.
Ostrożnie wyciągnij wyświetlacz druku.
Odłączenie przewodu czujnika żywicy
Odłączenie przewodu czujnika żywicy
Odłączenie przewodu czujnika żywicy
Spójrz z lewej strony drukarki do komory elektroniki.
Odłącz przewód czujnika żywicy od elektroniki.
Na dolnej stronie złącza znajduje się zawleczka (blokada). Nie ciągnij za przewód przed naciśnięciem zawleczki.
W niektórych starszych wersjach przewód może mieć inny kolor. Procedura jest jednak taka sama.
Demontaż czujnika żywicy
Demontaż czujnika żywicy
Demontaż czujnika żywicy
Demontaż czujnika żywicy
Przetnij przewód czujnika żywicy bliżej złącza na ramie tiltu.
Przed rozpoczęciem cięcia, DOKŁADNIE sprawdź, czy przecinasz przewód czujnika żywicy!
Wyciągnij resztę przewodu z wiązki.
Odkręć śrubę M4x6r i wyciągnij czujnik żywicy wraz z ząbkowaną podkładką M4w. Nie wyrzucaj śruby i podkładki! Będą nam potrzebne później.
Śruba jest mocno dokręcona. Użyj krótszej strony klucza imbusowego w celu łatwiejszego odkręcenia.
Nie trzeba przecinać żadnych opasek zaciskowych. Nowy przewód czujnika żywicy poprowadzimy osobno inną drogą.
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Boczny wentylator jest elementem zespołu komponentów (wentylator + metalowa płytka + część drukowana). Wyciągnijmy całość z drukarki, następnie rozmontujmy.
Wykręć pierwszą śrubę ze wspornika.
Przytrzymaj wentylator ręką.
Drugą ręką wykręć drugą śrubę ze wspornika.
Ostrożnie zdejmij górną obudowę i połóż obok drukarki - tak, jak na ilustracji. Nie naciągaj przewodów!!!
Jeśli nie jesteś w stanie wyciągnąć wentylatora wystarczająco daleko, spróbuj przesunąć opaskę zaciskową w prawo. Jeśli jest zaciśnięta za mocno, odetnij ją (obcinaczkami z zestawu SL1, szczypcami lub cążkami do paznokci). Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów!
Demontaż wentylatora
Demontaż wentylatora
Odkręć i wyciągnij dwie śruby M3x5 z przedniej części.
Wyciągnij dyszę wentylatora (część drukowaną) - nie będziemy już jej potrzebować.
Nie odłączaj wentylatora. Pozostaw go na miejscu podczas montażu.
Demontaż odbłyśnika
Demontaż odbłyśnika
Demontaż odbłyśnika
Demontaż odbłyśnika
Poluzuj śrubę, która mocuje odbłyśnik z prawej strony. Nie musisz jej wyciągać - zrobimy to później z całym odbłyśnikiem.
Spójrz z góry, przez otwór po wyświetlaczu i, używając klucza imbusowego 3 mm, poluzuj śrubę, która mocuje odbłyśnik z lewej strony. Nie musisz jej wyciągać.
Przytrzymaj odbłyśnik ręką i ostrożnie wyciągnij go z drukarki przez otwór po wyświetlaczu. Możesz wyciągnąć śruby razem z odbłyśnikiem.
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Odłącz przewód UV LED od złącza.
Przewód UV LED może się różnić - zależy od wersji drukarki. Jednak złącza są takie same w obydwóch wersjach.
Spójrz z góry, przez otwór po wyświetlaczu i, używając klucza 2 mm, odkręć i wyciągnij cztery śruby mocujące radiator.
Wyciągnij przewód UV LED przez otwór pod elektroniką, wewnątrz drukarki.
Ostrożnie wyciągnij z drukarki zestaw UV LED z przewodem.
Demontaż przewodu UV LED
Demontaż przewodu UV LED
Odłącz przewód UV LED od płytki. Na złączu jest zabezpieczenie. Dociśnij złącze, podnieś zabezpieczenie i odłącz złącze. Uważaj, aby nie uszkodzić zabezpieczenia.
Jeśli podniesienie zabezpieczenia sprawia kłopot, spróbuj najpierw docisnąć złącze.
Niektóre złącza jest ciężko wyciągnąć z gniazd. Użyj więcej siły, ale uważaj, aby się nie zranić.
Nie wyrzucaj przewodu. Będziemy go jeszcze potrzebować.
Nie będziesz już potrzebować płytki UV LED z radiatorem.
Odłączenie zasilacza
Odłączenie zasilacza
Odłącz biało-czarny przewód od zasilacza Nie odłączaj przewodu od płytki!
Przewód termistora występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Twoja drukarka może mieć kabel czarno-biały lub czarno-czerwony. Jednak ich funkcja jest taka sama.
Odłącz przewód zasilający od zasilacza Nie odłączaj przewodu od płytki!
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
W obudowie zasilacza są trzy zagłębione śruby, które mocują go do tylnej płyty. Wykręć je w następującej kolejności:
Wykręć zagłębioną śrubę z prawej strony zasilacza, pod złączem przewodu zasilającego.
Wykręć zagłębioną śrubę z lewej strony zasilacza. Zwróć uwagę, że nad nią znajduje się jeszcze jedna śruba. Nie wykręcaj tej.
Wykręć zagłębioną śrubę w dolnej części zasilacza.
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
Delikatnie podnieś i odciągnij zasilacz o tylnej płyty, następnie wyciągnij go z drukarki. Nie wyrzucaj go - może się przydać do innych projektów.
Nie będziemy już potrzebować tej części.
Demontaż zakończony!
Demontaż zakończony!
Przed przejściem do kolejnego rozdziału upewnij się, że drukarka jest czysta z zewnątrz, ale i wewnątrz. Oznacza to, że nie ma na niej rozlanej lub utwardzonej żywicy, usuń kurz i wszelkie smary czy tłuszcze.
Demontaż zakończony!
Zachowaj przewód UV LED i wszystkie śruby odkręcone w tym rozdziale - wkrótce użyjemy ich przy montażu nowych części aktualizacji SL1S.
Wszystko sprawdzone? Przejdźmy do kolejnego rozdziału: 3. Aktualizacja do SL1S SPEED
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt