PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

3. Aktualizacja do SL1S SPEED

Menu

3. Aktualizacja do SL1S SPEED

3. Aktualizacja do SL1S SPEED
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
3. Aktualizacja do SL1S SPEED
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
66
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Płyta wzmacniacza: przygotowanie części
Płyta wzmacniacza: przygotowanie części
Płyta wzmacniacza: przygotowanie części
Płyta wzmacniacza: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Płytka wzmacniacza (1x)
Termopad (1x)
Uchwyt płytki wzmacniacza (1x)
Śruba M3x5 (4x)
Ściereczka nasączona środkiem czyszczącym (1x)
Ochrona elektroniki
Ochrona elektroniki
Posługuj się elektroniką z najwyższą ostrożnością. Nie dotykaj elementów przylutowanych do powierzchni płytek drukowanych oraz trzymaj za krawędzie. Na razie przechowuj je w torebkach antystatycznych.
Przyklejenie termopadu
Przyklejenie termopadu
Przyklejenie termopadu
Przyklejenie termopadu
Przed przejściem do kolejnego etapu wyczyść wygiętą do góry blaszkę ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym.
Zachowaj ściereczkę czyszczącą - użyjemy jej jeszcze na późniejszym etapie.
Weź termopad i ostrożnie odklej folię zabezpieczającą z białej strony.
Przyklej pad na uchwyt płytki wzmacniacza odsłoniętą stroną. Dociśnij całą powierzchnię, aby zapewnić mu dobry kontakt.
Dociśnij wystającą krawędź termopada do zagięcia uchwytu.
Ostrożnie odklej drugą (niebieską) folię zabezpieczającą. Pad jest teraz dość kleisty, więc nie dotykaj go.
W torebce z częściami zapasowymi jest dodatkowy termopad ;)
Montaż płyty wzmacniacza
Montaż płyty wzmacniacza
Montaż płyty wzmacniacza
Montaż płyty wzmacniacza
Złap płytkę wzmacniacza za krawędzie i przyłóż ją do uchwytu pod niewielkim kątem - tak, aby złącze zasilacza przechodziło przez otwór w metalowej blasze.
Na tym etapie nie kładź płytki wzmacniacza na uchwycie! Przyklei się do termopada i nie będziesz w stanie łatwo zmienić jej pozycji.
Zrównaj cztery otwory na śruby w płytce wzmacniacza z kolumnami na uchwycie płytki i połóż płytkę na uchwycie. Sprawdź z drugiej strony, czy złącze zasilacza pasuje do otworu.
Przykręć płytkę wzmacniacza do uchwytu czterema śrubami M3x5. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić płytki.
Montaż pokrywy wejściowej
Montaż pokrywy wejściowej
Montaż pokrywy wejściowej
Montaż pokrywy wejściowej
Wsuń pokrywę wejściową w otwór w tylnej płycie od wewnątrz. Zwróć uwagę na jej prawidłowy kierunek. Okrągły otwór musi znajdować się z lewej strony.
Sprawdź z drugiej strony, czy powierzchnia części plastikowej jest wyrównana z powierzchnią tylnej płyty. Jeśli nie, delikatnie i równomiernie dociśnij plastikową część od wewnątrz drukarki.
Wkręć śrubę M3x5 w tylną płytę. Nie dokręcaj jej do końca - zostaw ok. 3 mm odstępu między łbem śruby, a powierzchnią. Dokręcimy śrubę później.
Montaż płyty wzmacniacza
Montaż płyty wzmacniacza
Montaż płyty wzmacniacza
Wsuń płytkę wzmacniacza z uchwytem w drukarkę i przysuń do tylnej płyty. Wsuń ją tak, aby śruba M5 wystająca z tylnej płyty weszła w szczelinę w uchwycie.
Lekko poluzuj śrubę M3x5, jeśli pomiędzy łbem śruby a płytą tylną nie ma wystarczającej szczeliny do wsunięcia uchwytu.
Zrównaj prostokątny otwór w metalowym uchwycie płytki wzmacniacza z otworem w plastikowej pokrywie wejściowej.
Dokręć śrubę M3x5 używając krótszego końca klucza imbusowego 2,5 mm.
Włóż i dokręć drugą śrubę M3x5 w górny otwór w metalowym uchwycie.
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłącz przewód zasilający do dolnego złącza w płytce wzmacniacza.
Podłącz przewód termistora do górnego lewego złącza w płytce wzmacniacza.
Przewód termistora występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Twoja drukarka może mieć kabel czarno-biały lub czarno-czerwony. Jednak ich funkcja jest taka sama.
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Weź przełącznik zasilania i wsuń przewodu przez otwór w pokrywie wejściowej.
Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji 0 i symbol ten jest skierowany w dół.
Wsuń dolny przewód na dolne złącze.
Wsuń górny przewód na górne złącze.
Upewnij się, że obydwa złącza są wpięte do końca. Odstęp złącza od płytki wzmacniacza powinien wynosić około 1-2 mm.
Sprawdź, czy złącza nie są luźne i nie ruszają się. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie elektroniki.
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Montaż przełącznika zasilania
Wsuń przewody do wnętrza drukarki. Ostrożnie zegnij je i stwórz pętlę.
Równomiernie dociśnij przełącznik kciukami do pokrywy wejściowej.
Ułóż je tak, jak na ilustracji.
Ostrożnie wsuń przewody do wnętrza drukarki, aby nie wystawały poza jej obrys.
Podłączenie przewodów wzmacniacza
Podłączenie przewodów wzmacniacza
Podłączenie przewodów wzmacniacza
Podłączenie przewodów wzmacniacza
Podłącz przewód wzmacniacza ruchu (oznaczony "M") do dolnego gniazda na płytce wzmacniacza - podłącz jego nieoznaczony koniec (bez żółtej etykietki).
Podłącz przewód wzmacniacza A64 (oznaczony "A") do górnego gniazda na płytce wzmacniacza - podłącz jego nieoznaczony koniec (bez żółtej etykietki).
Wyprowadź obydwa przewody na zewnątrz drukarki, za wiązką, przez szczelinę pod elektroniką.
Montaż przewodu czujnika żywicy
Montaż przewodu czujnika żywicy
Montaż przewodu czujnika żywicy
Montaż przewodu czujnika żywicy
Włóż śrubę M4x6r w złącze przewodu czujnika żywicy.
Nałóż podkładkę ząbkowaną M4w na śrubę.
Spójrz lekko poniżej ramki tiltu. Po lewej stronie ramki znajdują się dwa otwory na śruby M4. Zwróć uwagę na lewy otwór na śrubę.
Przymocuj czujnik żywicy za pomocą śruby i podkładki do lewego otworu na śrubę M4. Kabel musi być poprowadzony do tyłu drukarki.
Zabezpiecz go, dokręcając śrubę M4x6r. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
Podłączenie przewodu wzmacniacza do A64
Podłączenie przewodu wzmacniacza do A64
Podłączenie przewodu wzmacniacza do A64
Podłączenie przewodu wzmacniacza do A64
Odnajdź 20-pinowe złącze na płytce A64.
Weź drukowaną zaślepkę złącza A64 i wsuń na złącze 20-pinowe.
Zwróć uwagę na szczegóły. Po każdej stronie części znajdują się dwa otwory. Wyrównaj obie pary z ostatnią parą pinów.
Upewnij się, że napis TOP jest skierowany ku górze.
Wsuń część plastikową na piny do końca.
Odłączenie przewodu termistora
Odłączenie przewodu termistora
Odłączenie przewodu termistora
Odłącz przewód termistora (czarno-biały przewód) od elektroniki.
Na dolnej stronie złącza znajduje się zawleczka (blokada). Nie ciągnij za przewód przed naciśnięciem zawleczki.
Przewód termistora występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Twoja drukarka może mieć kabel czarno-biały lub czarno-czerwony. Jednak ich funkcja jest taka sama.
Ponowne podłączenie przewodu termistora
Ponowne podłączenie przewodu termistora
Ponowne podłączenie przewodu termistora
Ponowne podłączenie przewodu termistora
Podłącz przewód termistora do środkowego wolnego gniazda z lewej strony płyty Kontrolera Ruchu (Motion Controller).
Dolne gniazdo musi pozostać wolne!
Wepchnij oba przewody płytki wzmacniacza pod płytę główną i upewnij się, że nie wystają z drukarki.
Montaż modułu UV LED: przygotowanie części
Montaż modułu UV LED: przygotowanie części
Montaż modułu UV LED: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zmontowany UV LED (1x)
Usuń piankę ochronną z dolnej części modułu UV LED i ochronną folię z soczewek.
Nie dotykaj soczewek gołymi rękami, aby nie pozostawić odcisków palców lub jakiegokolwiek rodzaju tłuszczu. Tłuszcz lub inne zanieczyszczenia mogą powodować problemy podczas drukowania.
Śruba M4x8 (1x)
Śruba M4x5 (1x) zdemontowana w poprzednim rozdziale
Śruba M3x18 (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Wsuń śrubę M4x8 w blokadę uchwytu radiatora (heatsink holder lock).
Spójrz z góry, przez otwór na wyświetlacz. Umieść blokadę uchwytu radiatora (heatsink holder lock) z lewej strony wentylatora UV LED. Upewnij się, że element jest skierowany właściwie - węższa końcówka musi być skierowana do tyłu drukarki. Dokręć śrubę M4x8.
Upewnij się, że blokada uchwytu radiatora (heatsink holder lock) jest umieszczony prawidłowo podczas dokręcania śruby. Musi być przykręcony równolegle do uchwytu elektroniki (metalowa płyta) z lewej strony. To KLUCZOWE!
Wkręć śrubę M4x5 w otwór z prawej strony wentylatora UV LED. Wystarczą dwa obroty. Nie dokręcaj śruby do końca na tym etapie!
Przygotowanie obszaru montażu modułu UV LED
Przygotowanie obszaru montażu modułu UV LED
Przygotowanie obszaru montażu modułu UV LED
Przesuń wiązkę przewodów do tyłu tak daleko, jak to możliwe, zachowując przy tym ostrożność. Nie naciskaj zbyt mocno! Cała wiązka powinna znaleźć się w najdalszym możliwym położeniu.
Upewnij się, że w tym obszarze nie ma żadnych przewodów.
W niektórych urządzeniach przewód czujnika optycznego może być poprowadzony w ten sposób. Jeśli w Twojej drukarce przewód jest poprowadzony w tym miejscu, przejdź do kolejnego kroku.
Jeśli w tym miejscu w drukarce nie ma przewodów, przejdź do Montaż modułu UV LED.
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Wsuń śrubę M3x18 w uchwyt radiatora, jak na ilustracji Wkręć ją tylko nieznacznie, aby nie wystawała z drugiej strony - końcówka śruby musi być zrównana z powierzchnią metalowego uchwytu lub nieznacznie schowana. Spójrz na drugą ilustrację.
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Podczas kolejnych etapów używaj rękawiczek nitrylowych. Zapobiegną pozostawieniu tłustych śladów na module UV LED.
Złap zmontowany UV LED za radiator. Nie dotykaj płytki UV LED (czarna płytka drukowana między radiatorem i soczewkami).
Upewnij się, że płaskie złącze jest skierowane w Twoją stronę.
Ostrożnie wsuń zmontowany moduł UV LED w drukarkę z prawej strony. Zatrzymaj się przed uchwytem elektroniki.
Upewnij się, że przewody nie są ściśnięte między częściami!
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Montaż modułu UV LED
Umieść zespół UV LED tak, aby tylną częścią opierał się o dolną płytę. Utrzymuj go pod lekkim kątem i przesuwaj do tyłu, aż zrównasz otwór w metalowym uchwycie przypominający dziurkę od klucza ze śrubą M4x5 na dolnej płycie.
Upewnij się, że przewody nie są ściśnięte między częściami!
Naciśnij w dół, aż łeb śruby przejdzie przez większy otwór w wycięciu przypominającym dziurkę od klucza w uchwycie radiatora.
Ustawienie modułu UV LED
Ustawienie modułu UV LED
Ustawienie modułu UV LED
Ustawienie modułu UV LED
Spójrz od strony elektroniki i upewnij się, że między podstawą i uchwytem radiatora nie ma szczeliny. Uchwyt musi dobrze przylegać z dołu.
Przesuń moduł LED do przodu drukarki. Upewnij się, że po obydwóch stronach ma taki sam luz. Użyj rozsądnej siły.
Śruba z prawej strony powinna z łatwością przesuwać się w owalnym wycięciu.
Przymocowanie modułu UV LED
Przymocowanie modułu UV LED
Przymocowanie modułu UV LED
Przymocowanie modułu UV LED
Dokręć śrubę M4x5, cały czas lekko dociskając moduł UV LED w kierunku przodu drukarki.
Sięgając z dolnego lewego narożnika drukarki, dokręć śrubę M3x18. Upewnij się, że moduł UV LED jest osadzony równo na dolnej płycie drukarki. Możesz pomóc w dopasowaniu lekko dociskając go ręką. Postaraj się nie dotykać soczewek.
Sprawdzenie ramienia mechanizmu tilt
Sprawdzenie ramienia mechanizmu tilt
Sprawdzenie ramienia mechanizmu tilt
Sprawdzenie ramienia mechanizmu tilt
Zajrzyj do wnętrza drukarki z lewej, pod ekranem dotykowym.
Ręcznie podnieś i opuść ramię mechanizmu tilt kilka razy i sprawdź, czy nie uderza w radiator. Następnie przesuń ramię w górę. Jego pozycja powinna być taka, jak na ilustracji.
Przyjrzyj się uważnie ramieniu mechanizmu tilt i sprawdź jego pozycję względem modułu UV LED:
Prawidłowa pozycja: Ramię mechanizmu tilt nie opiera się o moduł UV LED - między elementami jest odstęp. Przejdź do Podłączenie modułu UV LED: przygotowanie części.
Nieprawidłowa pozycja: Ramię mechanizmu tilt zderza się z modułem UV LED, a między elementami nie ma odstępu. Poluzuj śrubę dociskową modułu UV LED. Przejdź do Mocowanie modułu UV LED i powtórz całą procedurę. Pamiętaj, że aby odsunąć radiator od ramienia, musisz przesunąć moduł o kilka milimetrów w stronę tyłu drukarki.
Podłączenie modułu UV LED: przygotowanie części
Podłączenie modułu UV LED: przygotowanie części
Podłączenie modułu UV LED: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Przewód UV LED (1x), który masz z poprzedniego rozdziału
Przewód UV LED może się różnić - zależy od wersji drukarki. Jednak złącza są takie same w obydwóch wersjach.
Przyjrzyj się bliżej wnętrzu drukarki za ekranem dotykowym. Na module UV LED znajduje się płaskie złącze. Będzie ono potrzebne w następnym kroku.
Podłączenie modułu UV LED
Podłączenie modułu UV LED
Podłączenie modułu UV LED
Podłącz dużą białą wtyczkę do modułu UV LED. Biała wtyczka wsuwa się na płaskie złącze płytki LED UV. Upewnij się, że zatrzask na białej wtyczce znajduje się na górze.
Wsuwaj białą wtyczkę, aż poczujesz jej kliknięcie. Spróbuj lekko pociągnąć za nią, aby upewnić się, że trzyma się na miejscu.
Sprawdź, czy zabezpieczenie na górze wtyczki dobrze pasuje do otworu. To jest kliknięcie, które powinno nastąpić przy podłączeniu.
Ułożenie przewodu UV LED
Ułożenie przewodu UV LED
Ułożenie przewodu UV LED
Poprowadź przewód UV LED zgodnie z ilustracją. Przewód musi przechodzić pod ekranem dotykowym i za wspornikiem.
Podłącz przewód UV LED do ostatniego wolnego gniazda na płycie wzmacniacza.
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Umieść dyszę wentylatora tak, jak na ilustracji i wsuń jedną nakrętkę M3nS z prawej strony.
Wepchnij nakrętkę do końca przy pomocy klucza imbusowego 2 mm.
Wsuń klucz imbusowy 2 mm od spodu, aby wyrównać nakrętkę wewnątrz części plastikowej.
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Weź wentylator i dyszę, następnie przyłóż do siebie tak, jak na ilustracji.
Zsuń obie części razem. Upewnij się, że nie ma między nimi szczeliny.
Obróć złożone części. Włóż dwie śruby M3x5 w część plastikową i dokręć obie części do siebie.
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Umieść zmontowany wentylator w drukarce. Blacha (uchwyt wentylatora) musi znajdować się za wspornikiem.
Przytrzymaj zmontowane części ręką i zabezpiecz je śrubą z łbem stożkowym M3x10b, wkręcając ją przez górny otwór.
Wsuń i dokręć drugą śrubę M3x10b z łbem stożkowym w dolny otwór.
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty pomiędzy zespołem wentylatora dmuchawy a modułem LED UV!
Montaż wyświetlacza druku: przygotowanie części
Montaż wyświetlacza druku: przygotowanie części
Montaż wyświetlacza druku: przygotowanie części
Montaż wyświetlacza druku: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Monochromatyczny wyświetlacz druku (1x)
Adapter LCD Prusa (1x)
Dystans adaptera LCD (1x)
Podkładka 6BA (1x)
Śruba M3x8 (1x) zdemontowana w poprzednim rozdziale
Śruba M4x15b z łbem stożkowym (1x) zdemontowana w poprzednim rozdziale
Montaż adaptera LCD Prusa
Montaż adaptera LCD Prusa
Montaż adaptera LCD Prusa
Montaż adaptera LCD Prusa
Przygotuj wyświetlacz druku i adapter LCD tak, jak na ilustracji.
Upewnij się, że pomarańczowa naklejka ochronna na wyświetlaczu druku jest skierowana ku górze.
Podnieś listwę zabezpieczającą na adapterze LCD Prusa.
Wsuń końcówkę przewodu wyświetlacza w szczelinę w adapterze LCD. Upewnij się, że biała linia jest zrównana z krawędzią złącza.
Zamknij listwę zabezpieczającą na adapterze.
Montaż nowego wyświetlacza druku
Montaż nowego wyświetlacza druku
Montaż nowego wyświetlacza druku
Montaż nowego wyświetlacza druku
Na tym etapie zostaw pomarańczową naklejkę ochronną na szybie wyświetlacza!
Upewnij się, że przezroczysta folia ochronna modułu soczewek UV LED jest już usunięta.
Wsuń wyświetlacz druku około do połowy i poprowadź przewód w kierunku elektroniki.
Przewód powinien zwisać swobodnie i być łatwo dostępny od strony elektroniki.
Przymocuj wyświetlacz druku czterema śrubami z łbem stożkowym M4x14b (śruby z poprzedniego wyświetlacza).
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku: nowy vs stary
Istnieją dwa sposoby montażu adaptera. Zależy to od wersji uchwytu elektroniki w Twojej drukarce.
Przyjrzyj się uważnie i porównaj z ilustracjami. Następnie wybierz odpowiednią instrukcję:
NOWA WERSJA: Na uchwycie elektroniki znajdują się dwie gwintowane kolumny. Gwinty są widoczne w środkowym i prawym otworze na śruby w płytce elektroniki. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: Montaż dystansu adaptera LCD (NOWA)
POPRZEDNIA WERSJA: Na uchwycie elektroniki znajduje się jedna kolumna gwintowana. Gwint jest widoczny w lewym otworze na śrubę w płytce elektroniki. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: Instalacja dystansu adaptera LCD (POPRZEDNIA)
Montaż dystansu adaptera LCD (nowy)
Montaż dystansu adaptera LCD (nowy)
Montaż dystansu adaptera LCD (nowy)
Włóż dystans adaptera LCD do lewego otworu w elektronice. Rowek na plastikowej części musi być skierowany w stronę otworu.
Zwróć uwagę na złącze na adapterze LED oraz na płytce elektroniki. W dalszej części instrukcji połączymy je ze sobą.
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (nowy)
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (nowy)
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (nowy)
Włóż śrubę M3x8 do prawego otworu na adapterze LCD.
Nałóż podkładkę 6BA na śrubę.
Podłącz adapter do gniazda na płytce elektroniki. Upewnij się, że pasuje on do dystansu adaptera LCD, a następnie zabezpiecz go, dokręcając śrubę. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, bo możesz uszkodzić płytę!
Upewnij się, że podkładka nie spadnie ze śruby!!!
Lekko naciśnij adapter, aby upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony.
Montaż dystansu adaptera LCD (stary)
Montaż dystansu adaptera LCD (stary)
Montaż dystansu adaptera LCD (stary)
Włóż dystans adaptera LCD do prawego otworu w płytce elektroniki. Rowek na plastikowej części musi być skierowany w stronę otworu.
Zwróć uwagę na złącze na adapterze LED oraz na płytce elektroniki. W dalszej części instrukcji połączymy je ze sobą.
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (stary)
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (stary)
Podłączenie przewodu wyświetlacza druku (stary)
Włóż śrubę M3x8 do lewego otworu w adapterze LCD.
Nałóż podkładkę 6BA na śrubę.
Podłącz adapter do gniazda na płytce elektroniki. Upewnij się, że pasuje on do dystansu adaptera LCD, a następnie zabezpiecz go, dokręcając śrubę. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, aby nie uszkodzić płyty!
Upewnij się, że podkładka nie spadnie ze śruby!!!
Lekko naciśnij adapter, aby upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Ułóż wszystkie przewody tak, jak na ilustracji.
Upewnij się, że żaden przewód nie wystaje poza obrys drukarki.
Podłączenie przełącznika
Podłączenie przełącznika
Podłączenie przełącznika
Przysuń obudowę do drukarki, ale nie do końca. Musimy najpierw podłączyć przednie gniazdo USB i włącznik.
Uważaj, aby nie zgnieść przewodów!
NOWA WERSJA: Spójrz na obudowę z góry i podłącz przewód zasilający i USB. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".
POPRZEDNIA WERSJA: Podłącz przewód przycisku zasilania do przedłużki. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".