PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

5. Pierwsze uruchomienie

5. Pierwsze uruchomienie

5. Pierwsze uruchomienie
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
5. Pierwsze uruchomienie
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
30
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Przed rozpoczęciem korzystania z Multi-Tool
Przed rozpoczęciem korzystania z Multi-Tool
Ten rozdział zawiera krótki opis kreatora. Zwracamy uwagę, że zrzuty ekranu są ilustracyjne i mogą różnić się od tych w firmware.
Upewnij się, że używasz Firmware 5.1.2 lub nowszego.
Niektóre etapy trzeba przejść z kreatorem kilka razy, w zależności od liczby głowic narzędziowych. Na przykład:
Kalibracja doku
Kalibracja tensometru
Kalibracja czujnika filamentu
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Upewnij się, że drukarka jest umieszczona w stabilnym miejscu, do którego nie przenikają drgania otoczenia (na przykład pochodzące z innych drukarek).
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Na etapie kalibracji wysokości uszczelki dyszy użyliśmy zadokowanego Nextrudera wyciągniętego z drukarki dla lepszej widoczności, ale Ty wykonaj te czynności na swojej drukarce. Nie demontuj doków.
W kolejnym kroku skalibrujemy wysokość uszczelki dyszy.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wkręć lub wykręć śrubę M3x30, aby ustawić wysokość uszczelki dyszy.
Przejdź do następnego kroku.
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Jeśli uszczelka dyszy znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko, musimy dopasować jej wysokość.
Przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm:
Wkręć śrubę M3x30 (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby obniżyć uszczelkę dyszy.
Wykręć śrubę M3x30 (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby podnieść uszczelkę dyszy.
Prawidłowa pozycja uszczelki dyszy to taka, w której uszczelka dyszy nie jest wygięta, lecz dotyka dyszy.
Asystent
Asystent
Asystent
Po uruchomieniu drukarki na ekranie pojawi się monit o uruchomienie kreatora testów i konfiguracji drukarki.
Kreator przetestuje wszystkie ważne komponenty drukarki. Cały proces zajmuje kilka minut. Niektóre części kreatora wymagają bezpośredniej interakcji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: podczas testowania osi upewnij się, że w drukarce nie ma niczego, co utrudnia ich ruch.
UWAGA: nie dotykaj drukarki w trakcie pracy kreatora, chyba że pojawi się odpowiedni monit! Niektóre części drukarki mogą być GORĄCE i mogą poruszać się z dużą prędkością.
Asystent: kalibracja pozycji doku
Asystent: kalibracja pozycji doku
Asystent: kalibracja pozycji doku
Będziesz potrzebować:
Klucz wielofunkcyjny (1x)
Mini klucz (1x)
Kalibracja doku przeprowadzi Cię przez proces prawidłowej kalibracji pozycji poszczególnych głowic narzędziowych.
Konieczne jest prawidłowe wykonanie każdego kroku kalibracji doku! Nie spiesz się, przeczytaj każdy krok dwa razy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją.
Asystent: poluzowanie kołka
Asystent: poluzowanie kołka
Asystent: poluzowanie kołka
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą klucza Mini odkręć oba kołki doku nr 1.
Asystent: poluzowanie śrub
Asystent: poluzowanie śrub
Asystent: poluzowanie śrub
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego poluzuj dwie śruby. Wystarczy kilka obrotów.
Asystent: zablokowanie narzędzia
Asystent: zablokowanie narzędzia
Asystent: zablokowanie narzędzia
Asystent: zablokowanie narzędzia
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Ręcznie przesuń mechanizm zmiany narzędzi do pierwszego narzędzia.
Ręcznie zablokuj metalowe listwy w sposób opisany na ilustracji.
Narzędzie musi być zablokowane w zmieniarce narzędzi.
Asystent: dokręcenie górnej śruby
Asystent: dokręcenie górnej śruby
Asystent: dokręcenie górnej śruby
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć górną śrubę z boku doku.
Po potwierdzeniu przyciskiem Kontynuuj na wyświetlaczu LCD oś XY wyjdzie z doku wraz z narzędziem. Zadbaj o to, aby w przestrzeni roboczej drukarki nie było żadnych przeszkód.
Asystent: dokręcenie dolnej śruby
Asystent: dokręcenie dolnej śruby
Asystent: dokręcenie dolnej śruby
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć dolną śrubę z boku doku.
Asysent: wkręcenie kołków
Asysent: wkręcenie kołków
Asysent: wkręcenie kołków
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Włóż dwa metalowe kołki i dokręć je kluczem Mini.
Po kliknięciu przycisku Kontynuuj na wyświetlaczu LCD drukarka zaparkuje narzędzie w doku nr 1 i wykona kilka ruchów kalibracyjnych.
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
W kolejnym kroku kreatora pojawi się monit o dotknięcie dyszy w celu przetestowania i skalibrowania czujnika tensometrycznego. Podczas tej procedury części drukarki nie są podgrzewane, można je dotykać. Kliknij przycisk Kontynuuj.
Podczas oczekiwania możesz patrzeć na dyszę, a drukarka wyda dźwięk, gdy konieczne będzie jej dotknięcie.
Nie dotykaj jeszcze dyszy, poczekaj aż zostanie wyświetlony komunikat: Dotknij dyszę TERAZ.
Lekko dotknij dyszy z dołu. Nie musisz używać dużej siły. Jeśli czujnik tensometryczny nie wykryje wystarczająco silnego dotyku, zostanie wyświetlony monit o powtórzenie tego etapu. Jeśli natomiast test się powiedzie, zobaczysz Test tensometru OK.
W zależności od liczby głowic narzędziowych, kalibracja doku jest powtarzana odpowiednią ilość razy.
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Podczas kalibracji czujników filamentu zostanie wyświetlony monit o użycie co najmniej 130 cm filamentu. Podpowiedź: użyj Prusamentu dostarczonego z drukarką i powieś go bezpośrednio na uchwycie szpuli.
Po przygotowaniu filamentu naciśnij Tak.
Poczekaj, aż drukarka wyświetli monit o włożenie filamentu do bocznego czujnika filamentu.
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Asystent: kalibracja czujników filamentu
Teraz wsuń filament do bocznego czujnika filamentu i kontynuuj wsuwanie go, aż dotrze do czujnika filamentu w ekstruderze (poczujesz lekki opór).
Stan bocznego czujnika filamentu (po lewej) i czujnika filamentu w ekstruderze (po prawej) możesz sprawdzić na ekranie, na dolnym pasku.
W zależności od liczby głowic narzędziowych, kalibracja czujnika filamentu jest powtarzana odpowiednią ilość razy.
Wszystkie czujniki filamentu zostały pomyślnie skalibrowane i przetestowane. Kliknij KONTYNUUJ.
Trzpień kalibracyjny: montaż części
Trzpień kalibracyjny: montaż części
Trzpień kalibracyjny: montaż części
Umieść trzpień kalibracyjny w części drukowanej.
Wciśnij trzpień w plastikową część, tak aby wystawał odrobinę ponad powierzchnię.
Dobra robota, trzpień jest gotowy.
Asystent: kalibracja przesunięć narzędzi
Asystent: kalibracja przesunięć narzędzi
Asystent: kalibracja przesunięć narzędzi
Do kalibracji przesunięcia należy wkręcić trzpień kalibracyjny w otwór na środku stołu grzewczego.
Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć kalibrację przesunięć narzędzi.
Trzpień kalibracyjny (1x)
Asystent: umieszczenie arkusza druku
Asystent: umieszczenie arkusza druku
Asystent: umieszczenie arkusza druku
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Połóż arkusz druku na stole grzewczym.
Teraz drukarka rozpocznie krótką kalibrację.
Asystent: montaż trzpienia kalibracyjnego
Asystent: montaż trzpienia kalibracyjnego
Asystent: montaż trzpienia kalibracyjnego
Asystent: montaż trzpienia kalibracyjnego
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Zdejmij płytę stalową stołu.
Zamontuj trzpień kalibracyjny w otworze na środku stołu grzewczego. Wkręć trzpień w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
Teraz drukarka skalibruje wszystkie głowice narzędziowe.
Asystent: zakończona kalibracja przesunięć narzędzi
Asystent: zakończona kalibracja przesunięć narzędzi
Asystent: zakończona kalibracja przesunięć narzędzi
Asystent: zakończona kalibracja przesunięć narzędzi
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Wykręć trzpień kalibracyjny ze stołu grzewczego i wyciągnij go. Wykręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
Połóż arkusz druku na stole grzewczym.
Drukarka zakończy kalibrację.
Dobra robota! Kalibracja przesunięć została zakończona.
Gotowe
Gotowe
To wszystko, drukarka jest teraz gotowa do drukowania, jednak podążaj za tym przewodnikiem do końca.
Regularna konserwacja drukarki
Regularna konserwacja drukarki
Regularna konserwacja drukarki
Regularna konserwacja drukarki
Aby drukarka działała prawidłowo przez długi czas, zalecamy jej regularną konserwację.
Informacje i instrukcje dotyczące regularnej konserwacji drukarki można znaleźć w artykule Regularna konserwacja drukarki (XL).
W przypadku drukarek wielonarzędziowych należy skupić się na smarowaniu sworzni łączników głowic narzędziowych.
Smarowanie sworzni łączników może być wykonywane wraz z pozostałymi czynnościami konserwacyjnymi lub może być również wykonane, jeśli zauważysz, że wydruki mają problemy z bandingiem lub ghostingiem.
Aby nasmarować sworznie łączników, skorzystaj z naszego dedykowanego przewodnika online Jak nasmarować sworznie łączników w Original Prusa XL.
Do nasmarowania sworzni konieczne będzie wydrukowanie aplikatora. Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym przewodniku.
Krótki przewodnik do pierwszych wydruków
Krótki przewodnik do pierwszych wydruków
Teraz zapoznaj się z Podręcznikiem Druku 3D, który jest dostosowany do Twojej drukarki i przestrzegaj instrukcji, aby prawidłowo skonfigurować drukarkę. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna pod tym linkiem.
Przeczytaj rozdziały Wyłączenie odpowiedzialności oraz Instrukcje bezpieczeństwa
Modele 3D do wydrukowania
Modele 3D do wydrukowania
Gratulacje! Wszystko powinno być już gotowe do drukowania ;-)
Możesz zacząć od wydrukowania kilku naszych obiektów testowych umieszczonych na dołączonej pamięci USB - możesz je znaleźć w tej kolekcji.
Dołącz do Printables!
Dołącz do Printables!
Dołącz do Printables!
Dołącz do Printables!
Nie zapomnij dołączyć do największej społeczności użytkowników urządzeń marki Prusa! Znajdziesz tam najnowsze modele w formie plików STL i gotowe pliki G-code dla Twojej drukarki. Zarejestruj się na Printables.com
Szukasz inspiracji dla nowego projektu? Przejrzyj nasz blog i cotygodniowe aktualizacje.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy montażu, sprawdź nasze forum, prowadzone przez rewelacyjną społeczność :-)
Do wszystkich usług wystarczy jedno konto.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt