PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

3. Ustawienie drukarki

3. Ustawienie drukarki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
3. Ustawienie drukarki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
52
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA

Krok 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T10
Można również użyć wkrętaka T10, który znajduje się w zestawie.
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: możesz użyć pudełka po Nextruderze dostarczonym z drukarką.

Krok 3 Montaż ekranu xLCD

Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Od przodu drukarki umieść zespół xLCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody xLCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz złącze uziemiające do złącza PE na xLCD. Wsuń je do końca.

Krok 4 Montaż ekranu xLCD

Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Wyrównaj zespół xLCD z wpustami rowkowymi w przednim profilu aluminiowym.
Profile nuts (M3nE) are already installed in the aluminum profile by Prusa production department.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z lewej strony xLCD.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z prawej strony xLCD.

Krok 5 Przygotowanie drukarki

Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przypomnienie: aby przenosić drukarkę, zawsze chwytaj za uchwyty po obu stronach drukarki. Nie należy podnosić drukarki za aluminiowe profile, ani za panele z blachy na górze.
W kolejnych krokach będziemy pracować z narzędziami i montować ekstruder nad stołem grzewczym, dlatego zalecamy zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Do tego celu może posłużyć puste pudełko po Nextruderze.
Umieść puste pudełko w okolicach przedniej, środkowej części stołu grzewczego.
Przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.

Krok 7 Przygotowanie doku Nextrudera

Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Sprawdź, czy nakrętka znajduje się w gnieździe w doku Nextrudera.

Upewnij się, że nakrętka jest dociśnięta do końca w gnieździe w doku. Jeśli nie, użyj klucza imbusowego, aby docisnąć ją do końca.

Jeśli nie możesz znaleźć nakrętki, w zestawie z uszczelką dyszy znajduje się zapasowa.

Krok 8 Prowadzenie przewodów Nextrudera

Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj długą metalową listwę z pięcioma otworami M3 (tch-mounting-insert) wewnątrz tylnego profilu aluminiowego, która może swobodnie poruszać się w lewo i w prawo.
Wykorzystamy wszystkie otwory M3 w metalowej listwie (tch-mounting-insert).
W długiej metalowej listwie znajduje się śruba, która mocuje część na czas transportu. Na razie zachowaj śrubę w listwie.
Utrzymaj pozycję długiej metalowej listwy (tch-mounting-insert) do następnego kroku.Nie może się ruszać! Jeśli listwa przesunie się, wystarczy dosunąć ją do końca w lewo i unieruchomić za pomocą śruby.

Krok 9 Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera

Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Take the cable bundle.
Umieść mocowanie wiązki doku (xl-dock-cable-router) na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku (xl-dock-cable-router) wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę w długiej metalowej listwie (tch-mounting-insert). Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku (xl-dock-cable-router) i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Powtórz ten krok dla drugiej głowicy narzędziowej

Krok 10 Kontrola montażu doków

Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy dok jest prawidłowo dokręcony. Nie może się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Please watch the video in the next step for a better understanding.

Krok 11 Dock inspection: video

The following instructions need to be done correctly and carefully. Achieve better understanding and successful assembly by watching the video alongside the guide.

Krok 12 Trzeci dok: wykręcenie śruby

Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
W tym momencie zamontowane powinny być dwa doki.
Znajdź śrubę M3 w metalowej listwie (tch-mounting-insert).
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wykręć śrubę z metalowej listwy (tch-mounting-insert).
Przymocuj trzeci, czwarty i piąty dok w taki sam sposób jak pierwszy.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Zamontowane doki muszą wyglądać jak na ilustracji.
Dobra robota!

Krok 13 Uszczelka dyszy: przygotowanie części

Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
The following instructions are intended only for printers without pre-installed nozzle seals. If you have already installed the nozzle seals on the nextuder docks, go to Wi-Fi antenna holder versions.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nozzle seal (uszczelka dyszy) (5x)
Śruba M3x30 (5x)
Sprężyna 15x5 (5x)

Krok 14 Montaż uszczelki dyszy

Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Wsuń śrubę M3x30 w każdy uchwyt uszczelki dyszy.
Wsuń sprężynę na każdą śrubę uszczelki dyszy.
Wykonaj to samo dla wszystkich pięciu uszczelek.

Krok 15 Montaż uszczelki dyszy

Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Doki mają otwór na uszczelkę dyszy.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.
Powtórz tę procedurę dla wszystkich pozostałych doków.

Krok 16 Wersje mocowania anteny Wi-Fi

Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
XL printers feature two distinct Wi-Fi antenna mounts: one located on the side and the other on the rear side of the printer. Before proceeding, carefully examine your printer to identify the type of mount it has.
Begin by verifying that the Wi-Fi mount is pre-installed on the side:
Wersja A: Mocowanie anteny Wi-Fi jest umieszczone z boku
If the Wi-Fi mount is not pre-installed on the side:
Wersja B: mocowanie anteny Wi-Fi znajduje się na środku. Przejdź do Kroku 24 - Mocowanie anteny Wi-Fi: przygotowanie części

Krok 17 Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd (xl-rear-cable-management-plug) z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.

Krok 18 Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy

Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Lekko poluzuj cztery śruby na pokrywie. Nie ma potrzeby ich całkowitego odkręcania. Podnieś pokrywę i zdejmij ją z drukarki.
Nie przygnieć przewodu anteny podczas podłączania kolejnych przewodów!

Krok 19 Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-Splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją lokalizacji złączy.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.

Krok 20 Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy

Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL (XL-buddy-box-cover) z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextrudera, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.

Krok 21 Wersja A: ułożenie rurek PTFE

Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj prawy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.

Krok 22 Wersja A: ułożenie rurek PTFE

Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.

Krok 26 Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing

Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Remove the nut with the washers from the antenna connector.
The antenna connector is prepared.
The latest version of the connector has a thicker washer. We don't need it anymore. You can throw it away.
Insert the antenna connector into the same-shaped hole in the Wi-Fi-antenna-holder .

Krok 28 Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd (xl-rear-cable-management-plug) z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.

Krok 29 Wersja B: montaż anteny Wi-Fi

Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Załóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz złącze anteny do właściwego gniazda na płycie XL Buddy.

Krok 30 Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją kolejności podłączenia przewodów Nextruderów.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.

Krok 31 Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy

Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL (XL-buddy-box-cover) z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextruderów, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.

Krok 32 Wersja A: ułożenie rurek PTFE

Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj prawy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.

Krok 33 Wersja B: ułożenie rurek PTFE

Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.

Krok 35 Wersja B: montaż anteny Wi-Fi

Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.

Krok 36 Wersje uchwytu szpuli

Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje:
Refer to the pictures to compare which parts you have, and then choose the instructions that match:
Wersja A: Drukowany uchwyt na szpulę
Wersja B: Formowany wtryskowo uchwyt na szpulę

Krok 37 Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części

Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider (ślizg uchwytu na szpulę) (5x)
Spool-holder-base (podstawa uchwytu na szpulę) (5x)
Spool-holder-mount (mocowanie uchwytu na szpulę) (5x)
Śruba M5x85 (5x)
Wpust rowkowy M5nEs (5x)

Krok 38 Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona

Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z anteną Wi-Fi była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi i trzeciwpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.

Krok 39 Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli

Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla wszystkich pięciu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli (spool-holder-base) w ślizgu uchwytu (spool-holder-slider) i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu (spool-holder-base).
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.

Krok 40 Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli

Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli kluczem imbusowym 4 mm.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.

Krok 41 Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona

Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona BEZ anteny Wi-Fi była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.

Krok 43 Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego

Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu (z 3 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M4nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Umieść drugi i trzeci wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.

Krok 44 Wersja B: Montaż uchwytu szpuli

Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli (spool-holder-base) w ślizgu uchwytu (spool-holder-slider) i wysuń nieco z drugiej strony.

Krok 45 Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli

Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].

Krok 46 Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona

Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Przymocuj pierwszy zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą śrub M4x12.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!

Krok 47 Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona

Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z drugim bocznym czujnikiem filamentu (z 2 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.

Krok 49 Dokowanie Nextrudera

Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Zadokuj drugi, trzeci, czwarty i piąty Nextruder w taki sam sposób jak pierwszy.

Krok 50 Montaż wiązki przewodów Nextrudera

Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Weź wiązkę przewodów pierwszego Nextrudera.
Upewnij się, że wiązka przewodów nie jest skręcona!
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów i dociśnij do właściwej pozycji.
Przytrzymaj Nextruder i dokręć dwie zaznaczone śruby używając wkrętaka T10.