PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

3. Ustawienie drukarki

3. Ustawienie drukarki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
3. Ustawienie drukarki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
52
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T10
Możesz również użyć wkrętaka T10, który znajduje się w zestawie.
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: możesz użyć pudełka po Nextruderze dostarczonym z drukarką.
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Od przodu drukarki umieść zespół xLCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody xLCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz złącze uziemiające do złącza PE na xLCD. Wsuń je do końca.
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Wyrównaj zespół xLCD z wpustami rowkowymi (M3nEs) w przednim profilu aluminiowym.
Wpusty rowkowe (M3nE) są już fabrycznie umieszczone w profilu aluminiowym.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z lewej strony xLCD.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z prawej strony xLCD.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przypomnienie: aby przenosić drukarkę, zawsze chwytaj za uchwyty po obu stronach drukarki. Nie należy podnosić drukarki za aluminiowe profile, ani za panele z blachy na górze.
W kolejnych krokach będziemy pracować z narzędziami i montować ekstruder nad stołem grzewczym, dlatego zalecamy zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Do tego celu może posłużyć puste pudełko po Nextruderze.
Umieść puste pudełko w okolicach przedniej, środkowej części stołu grzewczego.
Ręcznie przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Ręcznie przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Umieść nakrętkę M3nS w doku Nextrudera.

Dociśnij nakrętkę do końca w gnieździe w doku. Użyj do tego klucza imbusowego.

Jeśli nie możesz znaleźć nakrętki, w zestawie z uszczelką dyszy znajduje się zapasowa.
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj wkładkę-mocowanie doków z pięcioma otworami M3 [tch-mounting-insert] wewnątrz tylnego profilu aluminiowego.
Wykorzystamy wszystkie otwory M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
W długiej metalowej listwie znajduje się śruba, która mocuje część na czas transportu. Na razie zachowaj śrubę w listwie.
Utrzymaj pozycję wkładki-mocowania doków [tch-mounting-insert] do następnego kroku.Nie może się ruszać! Jeśli wkładka przesunie się, wystarczy dosunąć ją do końca w lewo i unieruchomić za pomocą śruby.
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Montaż doków pierwszego i drugiego Nextrudera
Weź wiązkę przewodów.
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę M3 w pierwszy otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba MUSI być dobrze dokręcona.
Powtórz ten krok dla pozostałych głowic narzędziowych.
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy dok jest prawidłowo dokręcony. Nie może się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba MUSI być dobrze dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji.
Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
Trzeci dok: wykręcenie śruby
W tym momencie zamontowane powinny być dwa doki.
Znajdź śrubę M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
Używając klucza imbusowego 2,5 mm wykręć śrubę z wkładki-mocowania doków [tch-mounting-insert].
Przymocuj trzeci, czwarty i piąty dok w taki sam sposób jak pierwszy.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Zamontowane doki muszą wyglądać jak na ilustracji.
Dobra robota!
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Następujące instrukcje są przeznaczone tylko dla drukarek bez wstępnie zamontowanych uszczelek dysz. Jeśli uszczelki dysz zostały już zamontowane w dokach Nextruderów, przejdź do Wersje mocowania anteny Wi-Fi.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nozzle seal [uszczelka dyszy] (5x)
Śruba M3x30 (5x)
Sprężyna 15x5 (5x)
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Wsuń śrubę M3x30 w każdy uchwyt uszczelki dyszy.
Wsuń sprężynę na każdą śrubę uszczelki dyszy.
Wykonaj to samo dla wszystkich pięciu uszczelek.
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Doki mają otwór na uszczelkę dyszy.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.
Powtórz tę procedurę dla wszystkich pozostałych doków.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Drukarki XL mogą mieć jedno z dwóch mocowań anteny Wi-Fi: jedno znajduje się z boku, a drugie z tyłu drukarki. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy dokładnie sprawdzić drukarkę, aby zidentyfikować typ uchwytu.
Zacznij od sprawdzenia, czy mocowanie anteny Wi-Fi jest fabrycznie zainstalowane z boku:
Boczne mocowanie (wersja A): W drukarkach z mocowaniem anteny Wi-Fi z boku, jest ono wstępnie zamontowane przez nas. Jeśli Twoja drukarka jest wyposażona w to mocowanie, przejdź bezpośrednio do (Wersja A) Podłączenie przewodów Nextrudera.
Jeśli mocowanie anteny Wi-Fi nie jest fabrycznie zainstalowane z boku:
Wersja B: mocowanie anteny Wi-Fi znajduje się na środku. Przejdź do Kroku 24 - Mocowanie anteny Wi-Fi: przygotowanie części Tylne mocowanie (wersja B): Jeśli mocowanie anteny Wi-Fi nie jest fabrycznie zamontowane z boku, drukarka może być wyposażona w tylne mocowanie. W takim przypadku mocowanie anteny nie jest wstępnie zamontowane przez nas. Przejdź do Wersja B: mocowanie anteny Wi-Fi: przygotowanie części, aby zamontować mocowanie i antenę.
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Werska A: demontaż pokrywy obudowy XL Buddy
Lekko poluzuj cztery śruby na pokrywie. Nie ma potrzeby ich całkowitego odkręcania. Podnieś pokrywę i zdejmij ją z drukarki.
Nie przygnieć przewodu anteny podczas podłączania przewodów Nextruderów!
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-Splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją lokalizacji złączy.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja A: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextrudera, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj boczny czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Zdejmij nakrętkę z podkładkami ze złącza antenowego.
Złącze antenowe jest gotowe.
Najnowsza wersja złącza ma grubszą podkładkę. Już jej nie potrzebujemy, więc możesz ją wyrzucić.
Umieść złącze antenowe w otworze o tym samym kształcie w mocowaniu anteny Wi-Fi [Wi-Fi-antenna-holder].
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Przełóż złącze antenowe przez mocowanie [Wi-Fi-antenna-holder].
Umieść cieńszą podkładkę z powrotem na złączu.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć nakrętkę na złączu antenowym.
Dobra robota! Antena Wi-Fi jest gotowa.
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Załóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz złącze anteny do właściwego gniazda na płycie XL Buddy.
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją kolejności podłączenia przewodów Nextruderów.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Wersja B: montaż pokrywy obudowy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextruderów, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Wersja A: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj prawy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Wersja B: ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Original Prusa XL posiada dwie wersje uchwytu szpuli. Każda wersja ma nieco inne części i wymaga innej procedury montażu.
Odnieś się do ilustracji, aby porównać części, które posiadasz, a następnie wybierz odpowiednie instrukcje:
Drukowany uchwyt na szpulę (wersja A): zestaw trzech drukowanych części. Jeśli posiadasz tę wersję, przejdź do Wersja A: Uchwyt szpuli - przygotowanie części.
Formowany wtryskowo uchwyt na szpulę (wersja B): zestaw dwóch części formowanych wtryskowo. Jeśli posiadasz tę wersję, przejdź do Wersja B: Montaż uchwytu szpuli - przygotowanie części.
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] [5x]
Spool-holder-base [podstawa uchwytu na szpulę] (5x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (5x)
Śruba M5x85 (5x)
Wpust rowkowy M5nEs (5x)
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z anteną Wi-Fi była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi i trzeciwpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla wszystkich pięciu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli kluczem imbusowym 4 mm.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona BEZ anteny Wi-Fi była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu (z 3 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M4nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Umieść drugi i trzeci wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Przymocuj pierwszy zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą śrub M4x12.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z drugim bocznym czujnikiem filamentu (z 2 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Zadokuj drugi, trzeci, czwarty i piąty Nextruder w taki sam sposób jak pierwszy.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Weź wiązkę przewodów pierwszego Nextrudera.
Upewnij się, że wiązka przewodów nie jest skręcona!
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów i dociśnij do właściwej pozycji.
Przytrzymaj Nextruder i dokręć dwie zaznaczone śruby używając wkrętaka T10.