PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

6. Pokrywa na zawiasach (dodatek)

Menu

6. Pokrywa na zawiasach (dodatek)

6. Pokrywa na zawiasach (dodatek)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
6. Pokrywa na zawiasach (dodatek)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
42
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR

Krok 1 Wprowadzenie

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu pokrywy na zawiasach w Original Prusa Enclosure.

Zanim zaczniesz montować dodatek, WYDRUKUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI PLASTIKOWE! Części są dostępne do pobrania na Printables.com.

Wszystkie niezbędne elementy złączne są już zawarte w zestawie z obudową.

Krok 3 Demontaż pokryw

Demontaż pokryw
Demontaż pokryw
Demontaż pokryw
Od wewnątrz wypchnij nylonowe nity mocujące górną zatyczkę krawędziową z przodu obudowy. Użyj szczypiec spiczastych do wypchnięcia ich.
Wyciągnij górną zatyczkę krawędziową z obudowy.
Postępując w ten sam sposób, wyciągnij górną zatyczkę krawędziową z tyłu.
Wyciągnij środkową zatyczkę górną. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.

Krok 4 Demontaż górnego panelu

Demontaż górnego panelu
Demontaż górnego panelu
Demontaż górnego panelu
Demontaż górnego panelu
Odkręć trzynaście śrub na górnej ramie.
Zachowaj trzy śruby w miejscach zaznaczonych na ilustracji.
Od wewnątrz podeprzyj ręką górny panel.
Drugą ręką poluzuj trzy śruby mocujące górny panel, przytrzymując go.
UWAGA: Uważaj, aby nie upuścić górnego panelu i nie spowodować obrażeń lub uszkodzeń!.
Wypchnij górny panel przez otwór w górnej ramie i wyjmij go z obudowy.

Krok 5 Montaż blokad pokrywy: przygotowanie części

Montaż blokad pokrywy: przygotowanie części
Montaż blokad pokrywy: przygotowanie części
Montaż blokad pokrywy: przygotowanie części
Montaż blokad pokrywy: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Hinge-bracket-L (lewy wspornik zawiasu) (1x)
Hinge-bracket-R (prawy wspornik zawiasu) (1x)
Zwróć uwagę, że po wydrukowaniu oba wsporniki zawiasów mają wewnętrzne podpory, które należy usunąć przed użyciem. Spójrz na ostatnią ilustrację.
Hinge-lever (dźwignia zawiasu) (2x)
Sworzeń 3x20 (2x)
Śruba M3x8 (8x)
Nakrętka M3n (6x)

Krok 6 Montaż zawiasów pokrywy

Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Umieść dźwignię zawiasu (Hinge-lever) w prawym wsporniku zawiasu (Hinge-bracket-R).
Wyrównaj otwory w obu częściach i wciśnij trzpień 3 x 20 w części z tworzywa sztucznego.
Opierając o płaską powierzchnię, wciśnij trzpień do końca w plastikowe części. Upewnij się, że trzpień jest zlicowany z powierzchnią części.
Postępuj tak samo z lewym wspornikiem zawiasu (Hinge-bracket-L).

Krok 8 Montaż zawiasów pokrywy

Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Obróć obudowę tak, aby tylna strona była skierowana w Twoją stronę i przejdź do lewego górnego narożnika.
Od wewnątrz wypchnij pierwszy od lewej nit nylonowy.
Użyj szczypiec spiczastych, aby docisnąć nit.
W ten sam otwór włóż od wewnątrz śrubę M3x8.
Nałóż zespół prawego wspornika zawiasu (Hinge-bracket-R) na śrubę i dokręć ją.
Jeśli masz zamontowany zaawansowany system filtracji, użyj zawiasu (hinge-bracket-Rt) dostępnego na printables.com.

Krok 9 Montaż zawiasów pokrywy

Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Przejdź do prawego górnego narożnika tylnej części obudowy.
Od wewnątrz wypchnij pierwszy od prawej nit nylonowy.
Użyj szczypiec spiczastych, aby docisnąć nit.
W ten sam otwór włóż od wewnątrz śrubę M3x8.
Nałóż zespół lewego wspornika zawiasu (Hinge-bracket-L) na śrubę i dokręć ją.

Krok 10 Montaż zawiasów pokrywy

Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Montaż zawiasów pokrywy
Przymocuj lewy wspornik zawiasu (Hinge-bracket-L) za pomocą śruby M3x8 od wewnątrz.
Przymocuj prawy wspornik zawiasu (Hinge-bracket-R) za pomocą śruby M3x8 od wewnątrz.
Otwórz oba zawiasy.

Krok 11 Montaż górnego panelu

Montaż górnego panelu
Montaż górnego panelu
Montaż górnego panelu
Montaż górnego panelu
Umieść panel górny na górze obudowy i upewnij się, że:
Perforacje na górnym panelu są skierowane do góry.
Strona z bardziej oddalonymi kolumnami gwintowanymi jest z tyłu (bliżej zawiasów).
Zamknij zawiasy i przykręć każdy zawias śrubą M3x8.
Otwórz pokrywę (górny panel) i przykręć każdy zawias śrubą M3x8 od spodu.

Krok 12 Montaż pokryw: przygotowanie części

Montaż pokryw: przygotowanie części
Montaż pokryw: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Top-plug-center (górna środkowa zatyczka) poprzednio używana (1x)
Top-plug-rear (tylna środkowa zatyczka) (1x)
Nit nylonowy (3x)

Krok 13 Montaż pokryw

Montaż pokryw
Montaż pokryw
Montaż pokryw
Zamontuj górną środkową zatyczkę (Top-plug-center) w prostokątnym wycięciu na środku górnego panelu. Przymocuj ją za dwoma nitami nylonowymi.
Umieść tylną środkową zatyczkę (Top-plug-rear) w wycięciu w tylnej stronie panelu górnego i przymocuj ją za pomocą nylonowego nitu.

Krok 15 Montaż uchwytu

Montaż uchwytu
Montaż uchwytu
Montaż uchwytu
Montaż uchwytu
Wsuń nakrętkę M3n do samego końca w uchwyt pokrywy (Lid-handle).
Przymocuj uchwyt pokrywy (Lid-handle) do górnego panelu na przedniej krawędzi i przykręć go dwoma śrubami M3x8.
Nie dokręcaj śrub zbyt mocno! Może to spowodować uszkodzenie gwintu w pokrywie.
Otwórz pokrywę i przykręć uchwyt od wewnątrz za pomocą trzeciej śruby M3x8.

Krok 17 Montaż blokad pokrywy

Montaż blokad pokrywy
Montaż blokad pokrywy
Montaż blokad pokrywy
Montaż blokad pokrywy
Obróć obudowę tak, aby przednia strona była skierowana w Twoją stronę i przejdź do prawego górnego narożnika.
Od wewnątrz włóż jedną śrubę M3x8 przez pierwszy otwór od lewej na górnym przednim profilu.
Zamocuj jedną z blokad pokrywy (Lid-lock) na śrubie i dokręć ją. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno - blokada musi się swobodnie obracać.
Postępuj tak samo z drugą blokadą pokrywy (Lid-lock).

Krok 18 Zamknięcie blokad

Zamknięcie blokad
Zamknięcie blokad
Zamknięcie blokad
Zamknij pokrywę i przekręć obie blokady pokrywy (Lid-lock). Jeśli blokady obracają się nad pokrywą sztywno, należy lekko poluzować śruby na spodzie blokady (wewnątrz obudowy).

Krok 19 Co jeszcze?

Co jeszcze?
Co jeszcze?
Dobra robota! Właśnie udało Ci się pomyślnie zamontować pokrywę na zawiasach w Original Prusa Enclosure.
Jeśli zamierzasz używać drukarki jednomateriałowej, Twoja praca kończy się w tym miejscu. Aby zainstalować MMU2S w Original Prusa Enclosure, przejdź dalej.

Krok 20 Demontaż ekranu LCD

Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą wiązkę przewodów LCD.
Odkręć dwie śruby mocujące zespół LCD.
Odłącz obydwa przewody LCD od modułu LCD.
Wciągnij wiązkę przewodów LCD przez otwór w dolnym panelu do wnętrza obudowy.

Krok 21 Demontaż prowadnicy filamentu

Demontaż prowadnicy filamentu
Demontaż prowadnicy filamentu
Demontaż prowadnicy filamentu
Demontaż prowadnicy filamentu
Naciśnij niebieski kołnierz na złączce QSM-M5.
Wyciągnij rurkę PTFE ze złączki.
Odetnij opaskę zaciskową mocującą rurkę PTFE na wewnętrznej stronie górnego profilu przedniego.
Poluzuj dwie śruby mocujące prowadnicę filamentu i wyjmij ją z obudowy.

Krok 22 Wyciągnięcie drukarki

Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
W poniższej instrukcji przedstawiona zostanie MK3S+ z czarnym zasilaczem. Jednakże procedura dla srebrnego zasilacza jest identyczna.
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza (PSU-lock). Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.

Krok 23 Wyciągnięcie drukarki

Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Otwórz pokrywę.
Chwyć drukarkę za ramę i ostrożnie wyciągnij ją z obudowy.
Uważaj, aby nie porysować drukarki, ani obudowy.

Krok 24 Montaż MMU2S

Montaż MMU2S
Montaż MMU2S
Teraz przejdź do instrukcji dotyczących montażu MMU2S w drukarce.
Procedura będzie się nieco różnić w zależności od tego, czy dodatek MMU2S został tylko tymczasowo zdemontowany z drukarki podczas montażu obudowy, czy też w ogóle nie został w niej zainstalowany. Wybierz odpowiednią instrukcję:
Zupełnie nowy montaż jednostki MMU2S na drukarce: przejdź do instrukcji Modernizacja Original Prusa i3 do MMU2S.
Ponowny montaż jednostki MMU2S na drukarce: przejdź do instrukcji Montaż jednostki MMU2S.
Po zakończeniu montażu dodatku MMU2S na drukarce, wróć do niniejszej instrukcji i przejdź do następnego kroku.

Krok 25 Przygotowanie drukarki (MK3S+ z MMU2S)

Przygotowanie drukarki (MK3S+ z MMU2S)
Przygotowanie drukarki (MK3S+ z MMU2S)
Przygotowanie drukarki (MK3S+ z MMU2S)
Przed umieszczeniem drukarki w obudowie należy upewnić się, że jest ona przygotowana:
Ekran LCD jest odłączony i zdemontowany z drukarki
Zasilacz (zarówno w wersji czarnej jak i srebrnej) jest zdemontowany z ramy i umieszczony na zabezpieczonym stole grzewczym
Wspornik ramy jest zamontowany w drukarce

Krok 26 Montaż drukarki w obudowie

Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Chwyć drukarkę za ramę i ostrożnie włóż ją do obudowy. Włóż drukarkę lekko po przekątnej, aby nie porysować drukarki i obudowy.
Uważaj, aby nie położyć drukarki na przewodach, ani rurkach PTFE!
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.

Krok 27 Montaż zasilacza

Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Z wnętrza obudowy chwyć zasilacz za uchwyt.
Wygodniej jest robić to prawą ręką.
Włóż zasilacz przez otwór na dole tylnego panelu. Zacznij od przepchnięcia części z ogranicznikiem zasilacza (PSU-retainer; część z magnesami).
Przechyl zasilacz w kierunku tylnego panelu. Zasilacz musi znajdować się poza obudową, a mocowanie zasilacza wewnątrz obudowy.
Mocowanie zasilacza musi idealnie pasować do wszystkich czterech blokad zasilacza.
Obróć wszystkie blokady zasilacza o 90°, aby zablokować zespół zasilacza.

Krok 28 Ustawienie drukarki

Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Zmień położenie drukarki, jak na ilustracji. Umieść ją na środku obudowy i ustaw właściwą pozycję:
Dwie tylne stopy antypoślizgowe muszą być zaparte o tylną płytę od wewnątrz.
Dwie przednie stopy antypoślizgowe muszą być zaparte o profile przy przedniej płycie od zewnątrz.
Poprowadź wiązkę przewodów LCD pod drukarką od elektroniki do przedniej strony obudowy. Na razie pozostaw przewód luźny.

Krok 30 Montaż ekranu LCD

Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Poprowadź przewód LCD przez wycięcie w dolnym panelu.
Zaciśnij opaskę zaciskową, aby zabezpieczyć wiązkę przewodów. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez dolny profil.
Umieść zespół LCD w pobliżu przewodów LCD, jak na ilustracji. Pamiętaj o takiej samej orientacji ekranu, jak na ilustracji. Dla lepszego zrozumienia zwróć uwagę na wsporniki LCD.
Zwróć uwagę, że oba przewody są oznaczone paskami z jednej strony. Właściwe podłączenie przewodów go gniazd jest ważne!
Podłącz przewód LCD oznaczony DWOMA PASKAMI do lewego gniazda (oznaczonego EXP2) w sterowniku LCD.
Podłącz przewód LCD oznaczony JEDNYM PASKIEM do prawego gniazda (oznaczonego EXP1) w sterowniku LCD.
Wsuń zespół LCD na dwie śruby M3x8 w ramie i dokręć je.

Krok 32 Montaż przelotek MMU

Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
Na obu krawędziach tylnej ściany obudowy znajdują się dwie symetryczne przelotki. W przypadku gdy zamierzasz umieścić wszystkie szpule tylko po jednej stronie na zewnątrz obudowy, możesz użyć tylko jednej przelotki.
Używając klucza imbusowego, wyciągnij wydrukowane podpory z obu przelotek (MMU-grommet).
Włóż nakrętkę M3n w każdą przelotkę (MMU-grommet).

Krok 33 Montaż przelotek MMU

Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
W zależności od tego, gdzie umieścisz szpule, wytnij lewą, prawą lub obie strony.
Z tyłu obudowy, używając noża, OSTROŻNIE odetnij wszystkie zakładki (podpory) lewej przelotki i usuń je.
Z tyłu obudowy, używając noża, OSTROŻNIE odetnij wszystkie zakładki (podpory) prawej przelotki i usuń je.

Krok 34 Montaż przelotek MMU

Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
Montaż przelotek MMU
Od wewnątrz wciśnij śrubę M3x8 przez otwór obok wycięcia lewej przelotki.
Od zewnątrz przymocuj przelotkę MMU (MMU-grommet) zgodnie z orientacją wycięcia i śruby. Dokręć śrubę.

Krok 35 Montaż przelotek (opcjonalnie)

Montaż przelotek (opcjonalnie)
Montaż przelotek (opcjonalnie)
Montaż przelotek (opcjonalnie)
Od wewnątrz wciśnij śrubę M3x8 przez otwór obok wycięcia prawej przelotki.
Od zewnątrz przymocuj przelotkę MMU (MMU-grommet) zgodnie z orientacją wycięcia i śruby. Dokręć śrubę.

Krok 36 Ułożenie rurek PTFE

Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Zbierz ze sobą wszystkie rurki PTFE z MMU2S i przepchnij je przez właściwą przelotkę MMU (MMU-grommet) poza obudowę.
Możesz użyć również lewej przelotku MMU (MMU-grommet). Procedura jest taka sama.

Krok 38 Montaż stóp bufora

Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Poluzuj dwie śruby mocujące haczyk-bufora-uni (s-bufor-hook-uni) i wyjmij drukowany element z bufora.
Włóż śrubę do nakrętki w haczyku bufora uni (s-bufor-hook-uni). Nie wkręcaj jej do końca, wystarczy kilka obrotów.
Wyciągnij śrubę i nakrętkę z części drukowanej. Odkręć nakrętkę ze śruby.
Jeśli trudno jest wyciągnąć nakrętkę w ten sposób, weź zapasową nakrętkę M3n z opakowania zestawu obudowy.
Zrób to samo, aby wyciągnąć nakrętkę z drugiego haczyka (s-buffera-hook-uni).
Włóż nakrętkę M3n w każdą stopę bufora MMU (MMU-buffer-foot).
Nie wyrzucaj śrub, będą one ponownie potrzebne później!

Krok 39 Montaż stóp bufora

Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Ustaw zmontowany bufor jak na ilustracji. Użyj rurek PTFE jako odniesienia.
Zamontuj stopy bufora (MMU-buffer-foot) na prawej dolnej krawędzi zespołu bufora.
Przykręć stopę bufora (MMU-buffer-foot) za pomocą śruby M3x40.

Krok 40 Montaż stóp bufora

Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Montaż stóp bufora
Obróć bufor tak, aby zamontowana stopa (MMU-buffer-foot) znajdowała się po lewej stronie.
Zamocuj drugą stopę bufora MMU-buffer-foot) na drugim dolnym rogu zespołu bufora.
Przykręć stopę bufora (MMU-buffer-foot) za pomocą śruby M3x40.

Krok 41 Połączenie bufora

Połączenie bufora
Połączenie bufora
Podłącz rurkę PTFE z jednostki MMU2S do bufora.
Zabezpiecz rurkę PTFE dokręcając śruby M3x12. Nie dokręcaj ich zbyt mocno. Nadmierne tarcie w rurce PTFE może spowodować problemy podczas późniejszego drukowania.
Powtórz to samo dla pozostałych rurek. Możesz ułożyć filamenty wg własnych preferencji.

Krok 42 To wszystko!

To wszystko!
To wszystko!
To wszystko!
Ustaw bufor i filamenty.
Jako przykład może posłużyć testowany przez nas układ, który widać na ilustracji.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt