PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić zasilacz (XL)

Menu

Jak wymienić zasilacz (XL)

Jak wymienić zasilacz (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Jak wymienić zasilacz (XL)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
24
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany wybranego zasilacza (PSU; Power Supply Unit) w Original Prusa XL.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich wersji Original Prusa XL.
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Do kolejnych etapów przygotuj:
Wkrętak Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm
Wkrętak krzyżakowy Philips
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji OFF (symbol "O").
Odłącz przewód zasilający.
Pod żadnym pozorem nie manipuluj PDU, ani nie wykręcaj jego śrub!
Pozostaw drukarkę wyłączoną i odłączoną od zasilania na co najmniej 10 minut przed przejściem do następnego kroku.
Demontaż środkowego tylnego panelu
Demontaż środkowego tylnego panelu
Demontaż środkowego tylnego panelu
Odkręć 4x śruby M3x5rT za pomocą wkrętaka T10. Nie wyrzucaj ich - będą nam jeszcze potrzebne.
Ostrożnie zdejmij środkowy tylny panel.
Demontaż pokrywy przełącznika
Demontaż pokrywy przełącznika
Zlokalizuj pokrywę przełącznika [switch-cover] po prawej stronie zasilacza, który będzie wymieniany.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wykręć śrubę M3x8 i zdejmij pokrywę przełącznika [switch-cover].
Nie wyrzucaj śruby - będziemy jej jeszcze potrzebować.
Demontaż pokrywki zasilacza
Demontaż pokrywki zasilacza
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć dwie śruby M3x10 mocujące pokrywkę zasilacza [PSU-cover]. Nie wyrzucaj ich, użyjemy ich później.
Ostrożnie wysuń pokrywkę. Możesz podważyć ją kluczem imbusowym 2,5 mm lub wkrętakiem T10.
Odłączenie przewodów (lewy)
Odłączenie przewodów (lewy)
Wykonaj ten krok, jeśli wymieniasz lewy zasilacz.
Odłącz następujące przewody:
Dwie pary przewodów zasilających. Użyj wkrętaka krzyżakowego Philips, aby je poluzować.
Nie wyrzucaj śrub i podkładek - będą nam jeszcze potrzebne.
Przewód PE. Użyj wkrętaka krzyżakowego Philips, aby go poluzować.
Pozostaw śrubę i podkładkę na złączu PE.
Przewód Power Panic
Złącze Power Panic posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłączenie przewodów zasilacza (środkowy)
Odłączenie przewodów zasilacza (środkowy)
Wykonaj ten krok, jeśli wymieniasz zasilacz centralny.
Używając wkrętaka krzyżakowego Philips, poluzuj parę przewodów zasilających na środku.
Nie wyrzucaj śrub i podkładek - będą nam jeszcze potrzebne.
Odłączenie przewodów zasilacza (prawy)
Odłączenie przewodów zasilacza (prawy)
Wykonaj ten krok, jeśli wymieniasz prawy zasilacz.
Używając wkrętaka krzyżakowego Philips, poluzuj parę przewodów zasilających na środku.
Nie wyrzucaj śrub i podkładek - będą nam jeszcze potrzebne.
Demontaż zasilacza z ramy
Demontaż zasilacza z ramy
Demontaż zasilacza z ramy
Demontaż zasilacza z ramy
Używając klucza imbusowego 2,5 mm, wykręć śrubę M3x16 mocującą górne mocowanie zasilacza [PSU-upper-cover-mount]. Przytrzymaj zasilacz drugą ręką podczas wykonywania tej czynności.
Używając klucza imbusowego 2,5 mm, poluzuj lekko śruby M3x8 (ale nie wykręcaj ich całkowicie) na "dolnym mocowaniu" zasilacza.
Jedną ręką wyciągnij w górę adapter kątowy gniazda zasilania [Down-angled-ac-adapter], a drugą ręką wyciągnij w górę zasilacz.
Wyjmij zasilacz wraz z adapterem kątowym gniazda zasilania [down-angled-ac-adapter] z ramy, a następnie odłącz adapter od zasilacza.
Nie wyrzucaj adaptera - będziemy go jeszcze potrzebować.
Wymiana zasilacza: przygotowanie części
Wymiana zasilacza: przygotowanie części
Wymiana zasilacza: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zasilacz (1x)
Śruba M3x6 (2x)
Śruba M3x20rT (1x)
Śruba M4x12 (1x)
PSU-upper-cover-mount [górne mocowanie zasilacza] (1x)
Down-angled-ac-adapter [adapter kątowy gniazda zasilania] (1x)
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Przygotuj następujące elementy z zestawu rozszerzenia:
Switch cover [pokrywka przełącznika] (1x)
Śruba M3x8 (1x)
PSU cover [pokrywka zasilacza] (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Przygotowanie zasilacza
Przygotowanie zasilacza
Przygotowanie zasilacza
Poluzuj śruby zacisków używając wkrętaka krzyżakowego, ale nie wykręcaj ich całkowicie.
Poluzuj dwie środkowe śruby zacisków, jeśli wymieniasz środkowy lub prawy zasilacz.
Poluzuj wszystkie cztery śruby zacisków, jeśli wymieniasz lewy zasilacz.
Od strony zasilacza umieść w gnieździe adapter kątowy gniazda zasilania [Down-angled-ac-adapter].
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Montaż górnego mocowania zasilacza
Montaż górnego mocowania zasilacza
Montaż górnego mocowania zasilacza
Umieść śrubę M4x12 w górnym mocowaniu zasilacza [PSU-upper-cover-mount].
Zlokalizuj otwór z boku zasilacza, w jego górnej części.
Przyłóż górne mocowanie zasilacza [PSU-upper-mount-cover] do zasilacza i przykręć je śrubą M4x12 używając klucza imbusowego 3 mm.
Przymocowanie zasilacza do ramy
Przymocowanie zasilacza do ramy
Przymocowanie zasilacza do ramy
Po lewej stronie zasilacza umieść śrubę M3x20rT w górnym mocowaniu pokrywy zasilacza [PSU-upper-cover-mount ] i przykręć je do tylnego panelu drukarki.
Na spodzie zasilacza przykręć dwie śruby M3x6 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Zabezpiecz położenie adaptera kątowego [Down-angled-ac-adapter], naciskając go w dół.
Podłączenie przewodów lewego zasilacza (KRYTYCZNE) - część 1
Podłączenie przewodów lewego zasilacza (KRYTYCZNE) - część 1
UWAGA: Sprawdź trzy razy, czy przewody są podłączone prawidłowo. Jeśli przewody nie będą prawidłowo podłączone lub złącza nie będą dobrze dokręcone, ryzykujesz uszkodzeniem zasilacza lub drukarki!
Zaczynając od lewej strony, polaryzacja zasilacza to: + + - -
Upewnij się, że wygięta część złącza przewodu jest zawsze skierowana ku górze i wsunięta pod kwadratową podkładkę.
Jedna para przewodów jest oznaczona literą B.
Podłącz czerwony przewód do skrajnego lewego złącza.
Podłącz czarny przewód do skrajnego prawego złącza.
Druga para przewodów nie ma etykiety.
Podłącz czerwony przewód do lewego środkowego złącza.
Podłącz czarny przewód do prawego środkowego złącza.
Pozostałe przewody podłączymy w następnym kroku.
Podłączenie przewodów lewego zasilacza (KRYTYCZNE) - część 2
Podłączenie przewodów lewego zasilacza (KRYTYCZNE) - część 2
UWAGA: Sprawdź trzy razy, czy przewody są podłączone prawidłowo. Jeśli przewody nie będą prawidłowo podłączone lub złącza nie będą dobrze dokręcone, ryzykujesz uszkodzeniem zasilacza lub drukarki!
Zaczynając od lewej strony, polaryzacja zasilacza to: + + - -
Podłącz przewód Power Panic do jego złącza.
Za pomocą wkrętaka krzyżakowego Philips dokręć do końca śrubę z podkładką pod nią, aby podłączyć przewód PE.
Dokładnie i dwa razy sprawdź poprawność podłączenia dwóch par przewodów zasilających.
Sprawdź trzykrotnie, czy wszystkie złącza są podłączone do właściwych zacisków, a te są dokręcone tak mocno, jak to możliwe i z prawidłową polaryzacją.
Podłączenie przewodów środkowego zasilacza (KRYTYCZNE)
Podłączenie przewodów środkowego zasilacza (KRYTYCZNE)
UWAGA: Sprawdź trzy razy, czy przewody są podłączone prawidłowo. Jeśli przewody nie będą prawidłowo podłączone lub złącza nie będą dobrze dokręcone, ryzykujesz uszkodzeniem zasilacza lub drukarki!
Zaczynając od lewej strony, polaryzacja zasilacza to: + + - -
Upewnij się, że wygięta część złącza przewodu jest zawsze skierowana ku górze i wsunięta pod kwadratową podkładkę.
Ta para przewodów nie ma etykiety.
Podłącz czerwony przewód do lewego środkowego złącza.
Podłącz czarny przewód do prawego środkowego złącza.
Sprawdź trzykrotnie, czy wszystkie złącza są podłączone do właściwych zacisków, a te są dokręcone tak mocno, jak to możliwe i z prawidłową polaryzacją.
Podłączenie przewodów prawego zasilacza (KRYTYCZNE)
Podłączenie przewodów prawego zasilacza (KRYTYCZNE)
UWAGA: Sprawdź trzy razy, czy przewody są podłączone prawidłowo. Jeśli przewody nie będą prawidłowo podłączone lub złącza nie będą dobrze dokręcone, ryzykujesz uszkodzeniem zasilacza lub drukarki!
Zaczynając od lewej strony, polaryzacja zasilacza to: + + - -
Upewnij się, że wygięta część złącza przewodu jest zawsze skierowana ku górze i wsunięta pod kwadratową podkładkę.
Ta para przewodów jest oznaczona literą A.
Podłącz czerwony przewód do lewego środkowego złącza.
Podłącz czarny przewód do prawego środkowego złącza.
Sprawdź trzykrotnie, czy wszystkie złącza są podłączone do właściwych zacisków, a te są dokręcone tak mocno, jak to możliwe i z prawidłową polaryzacją.
Montaż pokrywy przełącznika
Montaż pokrywy przełącznika
Montaż pokrywy przełącznika
Montaż pokrywy przełącznika
Umieść śrubę M3x8 w pokrywce przełącznika [switch-cover].
Znajdź otwór w tylnym panelu drukarki po prawej stronie zasilacza.
Dokręć śrubę pokrywki przełącznika z tyłu drukarki za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Montaż pokrywki zasilacza
Montaż pokrywki zasilacza
Montaż pokrywki zasilacza
Montaż pokrywki zasilacza
Umieść dwie śruby M3x10 w pokrywce zasilacza [PSU cover].
Wsuń przygotowaną pokrywkę zasilacza pod zasilacz.
Dokręć obydwie śruby M3x10 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Kontrola drukarki
Kontrola drukarki
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Wykonaj Selftest lub test nagrzewania drukarki, aby sprawdzić wymieniony zasilacz.
Dobra robota!
Dobra robota!
To wszystko, dobra robota! Udało Ci się wymienić zasilacz w Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt