PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Pakowanie drukarki Original Prusa XL multi-tool do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy

Menu

Pakowanie drukarki Original Prusa XL multi-tool do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy

Pakowanie drukarki Original Prusa XL multi-tool do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 9 months ago
Pakowanie drukarki Original Prusa XL multi-tool do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy
 Poziom trudności
Bardzo łatwy
 Kroki
35
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten poradnik opisuje sposób przygotowania i spakowania drukarki Original Prusa XL do zwrotu lub naprawy, używając materiału opakowaniowego dostarczanego wraz ze zmontowaną drukarką.
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie XL multi-tool. Instrukcje dotyczące wersji jednonarzędziowej są obecnie w przygotowaniu.
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby otrzymać etykietę wysyłkową.
Przeczytaj opis każdego etapu bardzo uważnie! Kolory sześciokątnych punktorów odpowiadają kolorom oznaczeń na ilustracjach.
Paczka z drukarką jest ciężka! Koniecznie poproś drugą osobę o pomoc w przenoszeniu.
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Klucz Torx T10
Czarna folia stretch
Taśma klejąca
Naklejka "Fragile" (4x) - do pobrania tutaj.
Akcesoria do wysyłki zwrotnej (otrzymane wraz z drukarką)
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Na potrzeby niniejszej instrukcji przygotuj kompletne oryginalne opakowanie, w którym drukarka Original Prusa XL została do Ciebie dostarczona.
Do tej instrukcji przygotuj:
Górna przednia wkładka kartonowa
Przednia wkładka wewnętrzna
Wkładka kartonowa
Górne tylne wypełnienie kartonowe
Przejdź do następnego kroku...
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Do tej instrukcji przygotuj:
Lewe i prawe tylne dolne wypełnienie
Lewe i prawe przednie dolne wypełnienia
Lewe i prawe tylne górne wypełnienia
Lewe i prawe przednie górne wypełnienia
Pudełka z Nextruderami (dwa lub pięć, w zależności od liczby głowic w drukarce).
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Wyciągnij filament z hotendu. Musisz całkowicie wyciągnąć go z drukarki.
Przesuń oś Z do dołu. Wejdź w menu Sterowanie -> Ruch osi -> Ruch Z.
Teraz należy schłodzić drukarkę. Przejdź do Nagrzewanie -> CHŁODZENIE.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Original Prusa XL występuje z dwiema wersjami anteny Wi-Fi o innym kształcie. Funkcjonalność jest taka sama.
Wersja A: Mocowanie anteny Wi-Fi jest umieszczone z boku - przejdź do kolejnego etapu.
Wersja B: Antena Wi-Fi znajduje się pośrodku. Przejdź do Kroku 10.
Wersja A: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja A: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja A: Demontaż anteny Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest schłodzona do temperatury otoczenia.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza.
Obróć drukarkę tyłem do siebie.
Odkręć i wyjmij antenę Wi-Fi z drukarki.
Umieść antenę i uchwyt szpuli w torbie z innymi akcesoriami.
Teraz przejdź do Odłączenie Nextrudera
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest schłodzona do temperatury otoczenia.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza.
Obróć drukarkę tyłem do siebie.
Odkręć i wyjmij antenę Wi-Fi z drukarki.
Umieść antenę i uchwyt szpuli w torbie z innymi akcesoriami.
Poluzuj cztery śruby za pomocą wkrętaka T10. Nie ma potrzeby całkowitego ich wykręcania.
Przesuń pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] w górę i zdejmij ją.
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Wersja B: Demontaż anteny Wi-Fi
Odłącz złącze anteny od płytki XL buddy.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń uchwyt anteny w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Ostrożnie wyciągnij uchwyt anteny i przewód z otworu w tylnej-górnej pokrywie przewodów [rear-cable-management-upper]. Umieść je w torbie z akcesoriami.
Umieść mocowanie anteny w torbie z akcesoriami.
Odłączenie przewodów Nextrudera (2 głowice)
Odłączenie przewodów Nextrudera (2 głowice)
Odłączenie przewodów Nextrudera (2 głowice)
Odłączenie przewodów Nextrudera (2 głowice)
Ten krok jest przeznaczony dla wersji dwugłowicowej. Jeśli posiadasz wersję z pięcioma głowicami, przejdź do następnego kroku.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Możesz nie mieć pokrywy, w zależności od wariantu drukarki.
Wyjmij złącza Nextrudera z obu gniazd. Upewnij się, że zatrzask bezpieczeństwa został wciśnięty, aby zwolnić złącza.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Odłączenie przewodów Nextrudera (5 głowic)
Odłączenie przewodów Nextrudera (5 głowic)
Odłączenie przewodów Nextrudera (5 głowic)
Odłączenie przewodów Nextrudera (5 głowic)
Ten krok jest przeznaczony dla wersji pięciogłowicowej. Jeśli posiadasz wersję z dwiema głowicami, przejdź do następnego kroku.
Lekko poluzuj cztery śruby na pokrywie. Nie ma potrzeby ich całkowitego odkręcania. Podnieś pokrywę i zdejmij ją z drukarki.
Wyjmij trzy złącza Nextrudera z gniazd. Upewnij się, że zatrzask bezpieczeństwa został wciśnięty, aby zwolnić złącza.
Odłączenie rurek PTFE
Odłączenie rurek PTFE
Odłączenie rurek PTFE
W bocznych czujnikach filamentu znajdują się dwie lub pięć rurek PTFE, w zależności od liczby głowic narzędziowych w drukarce. Proces jest taki sam dla każdej z nich.
Wciśnij czarny pierścień, aby zwolnić rurkę PTFE.
Ostrożnie wyciągnij rurkę PTFE.
Demontaż doków Nextruderów
Demontaż doków Nextruderów
Demontaż doków Nextruderów
Zdemontuj każdy Nextruder, wyciągając kołki z magnetycznych gniazd.
Mimo, że należy spodziewać się niewielkiego oporu, ponieważ metalowe kołki są magnetyczne, używaj umiarkowanej siły.
Demontaż uszczelek dysz
Demontaż uszczelek dysz
Każdy z doków ma uszczelkę dyszy, którą należy usunąć przed wyjęciem doku. Należy to zrobić dla wszystkich głowic narzędziowych.
Umieść uszczelki dyszy w torbie z innymi akcesoriami.
Demontaż doków Nextruderów
Demontaż doków Nextruderów
Demontaż doków Nextruderów
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i wykręć śrubę, aż zwolnisz dok.
Ostrożnie wyciągnij dok i przewód Nextrudera z drukarki.
Spakowanie Nextrudera
Spakowanie Nextrudera
Spakowanie Nextrudera
Spakowanie Nextrudera
Za pomocą wkrętaka T10 poluzuj śruby wskazane na ilustracji. Nie ma potrzeby ich wykręcania. Zsuń usztywnienie wiązki przewodów i zdejmij je.
Wciśnij niebieski kołnierz, aby wyjąć rurkę PTFE.
Jeśli rurka PTFE jest zbyt śliska, spróbuj złapać ją przez kawałek papieru.
Naciśnij zatrzask na złączu, aby je odłączyć.
Spakowanie Nextrudera
Spakowanie Nextrudera
Spakowanie Nextrudera
Ekstruder i dok zostaną rozdzielone.
Ostrożnie zapakuj ekstruder, dok, przewody i rurki PTFE w odpowiednie miejsca w piance.
Zamknij pudełko i na razie odłóż opakowanie z ekstruderem na bok, wrócimy do niego go później.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć obie śruby M3x18 mocujące wsporniki LCD.
Ostrożnie odłącz przewód LCD.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Odkręć śrubę mocującą przewód PE przy pomocy klucza Torx T10.
Pozostaw przewody luźne.
Zapakuj wyświetlacz LCD w folię bąbelkową, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
W dolnej części pudełka znajdują się 4 wstępnie wycięte otwory na taśmy spinające.
Wypchnij wycinki palcem, aby utworzyć otwory w kartonie.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Nie skręcaj taśm spinających.
Weź taśmy spinające.
Rozciągnij taśmę spinająca między dwoma otworami w sposób pokazany na ilustracji.
Ustaw taśmy spinające tak, aby miały taką samą długość po obu stronach.
Rozciągnij taśmę spinającą po drugiej stronie dolnej części pudełka.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Włóż kartonową podstawę do dolnej części pudełka.
Przód pudełka ma kartonowe wycięcia po bokach.
Umieść wypełnienie w kartonowej podstawie zgodnie z ilustracją.
Umieszczenie drukarki w pudle
Umieszczenie drukarki w pudle
Nie trzymaj drukarki za górne metalowe profile!!! Trzymanie jej za profile grozi wypaczeniem drukarki i uszkodzeniem oświetlenia LED znajdującego się wewnątrz profili.
Przenoś drukarkę z pomocą drugiej osoby.
Użyj bocznych uchwytów po obu stronach drukarki do przenoszenia jej.
Włóż drukarkę do kartonowej podstawy.
Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie drukarki względem przedniej części podstawy pudła.
Zostaw arkusz druku na stole. Nie ma potrzeby pakowania go osobno.
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Zegnij klapy głównego pudła i przymocuj do nich przednią wewnętrzną wkładkę po stronie pokazanej na ilustracji.
Podnieś górną część przedniej wewnętrznej wkładki tak, aby zespół CoreXY utrzymywał ją w górze.
Umieść przygotowane wcześniej pudełka z Nextruderami po bokach drukarki.
Jeśli masz XL z 2 głowicami narzędziowymi, przejdź do kolejnego kroku. Jeśli masz XL z 5 głowicami narzędziowymi, przejdź do kroku 27.
Umieszczenie wypełnień (2 głowice)
Umieszczenie wypełnień (2 głowice)
Umieszczenie wypełnień (2 głowice)
Złóż kartonową wkładkę i umieść ją pomiędzy pudełkami z Nextruderami.
Złóż zakładki z przedniej wewnętrznej wkładki, aby przytrzymać kartonowe wypełnienie.
Umieszczenie wypełnień (5 głowic)
Umieszczenie wypełnień (5 głowic)
Umieszczenie wypełnień (5 głowic)
Dodaj pozostałe trzy pudełka z Nextruderami, jak na ilustracji.
Złóż kartonową wkładkę i umieść ją pomiędzy pudełkami z Nextruderami.
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Użyj noża, aby przeciąć taśmę i otworzyć pudełko.
Umieść górną część na przygotowanej podstawie.
Otwórz górną część pudła, aby umieścić pozostałe wypełnienia.
Kolejne kroki są takie same dla drukarek z 2 i 5 głowicami, nawet jeśli tylko jedna z nich pojawia się na ilustracjach.
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieść lewe i prawe górne przednie wypełnienia.
Umieść górne przednie wypełnienie kartonowe między wypełnieniami z pianki.
Miejsce w górnym przednim wypełnieniu kartonowym służy do przechowywania akcesoriów otrzymanych wraz z drukarką.
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieść górne tylne wypełnienia.
Umieść górne tylne kartonowe wypełnienie pomiędzy pudełkiem a białym wypełnieniem.
Owiń kartonowy język wokół wózka osi X, aby zamocować go w odpowiednim położeniu.
Dodaj elementy wyrównujące po bokach pudełka.
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Taśma spinająca musi być rozciągnięta na płasko, a nie skręcona.
Przełóż taśmę przez przygotowany otwór w górnej części pudełka.
Wykonaj tę czynność dla wszystkich taśm po obu stronach.
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Sprawdź, czy wszystkie taśmy spinające są rozciągnięte na taką samą długość po obu stronach.
Przygotuj zapinkę do taśmy spinającej.
Aby prawidłowo zamocować zapinki taśm, kieruj się instrukcjami z tego filmu.
Owinięcie opakowania
Owinięcie opakowania
Owinięcie opakowania
Za pomocą taśmy pakowej zaklej wszystkie miejsca w sposób pokazany na ilustracjach.
Naklej co najmniej 3 warstwy taśmy w miejscach wskazanych żółtymi liniami.
Zaklej taśmy spinające taśmą pakową.
Użyj folii stretch lub folii spożywczej (przezroczystej) do owinięcia całej paczki. Uchroni to paczkę przed niepotrzebnymi uszkodzeniami.
Oznaczenie paczki
Oznaczenie paczki
Oznaczenie paczki
Umieść naklejkę "Fragile" na co najmniej czterech bokach paczki. Nie umieszczaj ich na górnej ani dolnej stronie.
Etykietę wysyłkową otrzymasz od naszego działu obsługi klienta.
Umieść etykietę wysyłkową po stronie z naklejką "Fragile".
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt