PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić radiator Nextrudera (XL Multi-tool)

Menu

Jak wymienić radiator Nextrudera (XL Multi-tool)

Jak wymienić radiator Nextrudera (XL Multi-tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 days ago
Jak wymienić radiator Nextrudera (XL Multi-tool)
 Poziom trudności
Bardzo trudny
 Kroki
44
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany radiatora w Original Prusa XL w wersji multi-tool.
Następujące instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla XL w wersji multi-tool, mimo że większość kroków jest wspólna. Przewodnik dla wersji z jednym narzędziem będzie dostępny później.
Niektóre części mogą różnić się nieznacznie, jednak nie ma to wpływu na procedurę.
Wykonanie poniższych instrukcji wymaga szczególnej uwagi. Procedura obejmuje bezpośrednią ingerencję w przekładnię planetarną.
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz Torx T10
Klucz Torx T6
Klucz Torx T8
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz wielofunkcyjny
Szczypce spiczaste
Cążki/obcinaczki boczne zalecane do odcinania opasek zaciskowych
Dodatkowe części
Dodatkowe części
Dodatkowe części
Do tej instrukcji przygotuj:
Smar PrusaLube (1x) dołączony do zestawu
PG-assembly-adapter [adapter montażowy przekładni] (1x)
Adapter montażowy [PG-assembly-adapter] nie jest dołączony do zestawu, więc musisz go wydrukować. Plik STL możesz pobrać z printables.com.
Plik STL znajduje się w sekcji Parts for maintenance. Przed kontynuowaniem należy zapoznać się z zalecanymi ustawieniami druku podanymi w opisie.
NIE kontynuuj bez adaptera montażowego [PG-assembly-adapter]. Jest on niezbędny do montażu!
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Poniższy krok jest konieczny tylko, jeśli filament jest załadowany do obecnej głowicy.
Rozładuj filament z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament i wybierz narzędzie, z którego chcesz go rozładować.
Wyciągnij filament z hotendu. Nie jest konieczne całkowite wyciągnięcie go z drukarki, wystarczy kilka centymetrów (cali) ponad ekstruder.
Ostudź drukarkę do temperatury pokojowej. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
UWAGA: Zanim przejdziesz dalej, poczekaj, aż drukarka całkowicie ostygnie do temperatury pokojowej.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF (symbol "O").
Z tylnej strony drukarki odłącz przewód zasilacza.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami.
Upewnij się, że stół grzewczy jest schłodzony do temperatury otoczenia. Połóż pusty karton w okolicy przedniej środkowej części stołu.
Odłączenie wiązki Nextrudera
Odłączenie wiązki Nextrudera
Odłączenie wiązki Nextrudera
Na wybranej głowicy narzędziowej wykonaj następujące czynności:
Zlokalizuj złączkę FESTO (QSM-M5), naciśnij niebieski kołnierz i odłącz rurkę PTFE od drugiego Nextrudera. Pozostaw rurkę PTFE luźno.
Zlokalizuj przewód Nextrudera, naciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód drugiego Nextrudera. Pozostaw przewód luźno.
Odłączenie Nextrudera od doku
Odłączenie Nextrudera od doku
Odłączenie Nextrudera od doku
Na wybranej głowicy narzędziowej wykonaj następujące czynności:
Od przedniej strony Nextrudera, poluzuj dwie śruby M3x8r za pomocą wkrętaka T10 (wystarczy kilka obrotów) i zdejmij usztywnienie wiązki.
Delikatnie ściągnij Nextruder z doku i odłóż go na bok.
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć śrubę M3x30 mocującą osłonę wentylatora [XL-tc-hotend-fan-shield].
Obróć Nextruder tak, aby wentylator wydruku był skierowany do góry.
Wykręć śruby M3x8rT ze zmieniarki narzędzi używając wkrętaka T10.
Odłącz przewód zmieniarki narzędzi. Przed odłączeniem naciśnij zatrzask na złączu.
Wyciągnij zmieniarkę narzędzi z Nextrudera.
Odsłonięcie płytki Dwarf
Odsłonięcie płytki Dwarf
Odsłonięcie płytki Dwarf
Poluzuj śrubę M3x16 - wystarczy kilka obrotów, aby zwolnić drzwi pokrywy płytki Dwarf. Nie ma potrzeby całkowitego odkręcania śruby.
Otwórz pokrywę płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Demontaż wentylatora radiatora
Demontaż wentylatora radiatora
Demontaż wentylatora radiatora
Demontaż wentylatora radiatora
Wykręć dwie śruby M3x20rT z radiatora używając wkrętaka T10.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód wentylatora radiatora od płytki Dwarf.
Zdejmij wentylator z radiatora i odłóż go na bok.
Otwarcie docisku ekstrudera
Otwarcie docisku ekstrudera
Otwarcie docisku ekstrudera
Odchyl obrotową blokadę docisku [idler-swivel].
Pociągnij dźwignię docisku [idler-level] w dół, aby zwolnić docisk.
Demontaż przekładni i silnika
Demontaż przekładni i silnika
Demontaż przekładni i silnika
Demontaż przekładni i silnika
Odkręć śruby M3x25 mocujące pokrywę przekładni. Pozostaw śruby na miejscu - nie wyciągaj ich jeszcze całkowicie.
Ostrożnie zsuń zespół przekładni. Konieczne jest wyciągnięcie całego zespołu w jednym kawałku. Oznacza to pokrywę przekładni (PG-case; górna plastikowa pokrywa), pierścień przekładni (PG-ring; mosiężny pierścień), zespół przekładni (PG-assembly; metalowe koła zębate) i przekładkę główną (Main-plate; dolna plastikowa płytka), wszystkie połączone śrubami M3x25.
Odłóż na bok zespół przekładni i silnik ekstrudera.
Uważaj, aby nie zgubić podkładki dystansowej z wałka silnika.
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Odłącz złącze termistora od płytki Dwarf. Przed odłączeniem naciśnij zatrzask na złączu.
Odłącz złącze grzałki hotendu od płytki Dwarf. Przed odłączeniem naciśnij zatrzask na złączu.
Za pomocą klucza Torx TX 8 poluzuj wkręt dociskowy w ekstruderze. Nie wykręcaj go całkowicie. - wystarczy kilka obrotów, aby zwolnić zespół hotendu w radiatorze.
Ostrożnie wyciągnij zespół hotendu z radiatora.
Jednocześnie wyciągnij odłączone przewody hotendu od spodu radiatora.
Demontaż zespołu radiatora
Demontaż zespołu radiatora
Demontaż zespołu radiatora
Odłącz wszystkie pozostałe złącza od płytki Dwarf. Przed odłączeniem naciśnij zatrzask na każdym złączu.
Zdejmij radiator i odłóż go na bok.
Demontaż wentylatora wydruku
Demontaż wentylatora wydruku
Demontaż wentylatora wydruku
Wykręć dwie śruby M3x10 z radiatora za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Oddziel wentylator wydruku od radiatora.
Odłóż wentylator wydruku na bok. Będziemy go potrzebować później.
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Odkręć dwie śruby M3x30, aby zdjąć blokadę docisk [idler-swivel] z radiatora.
Zdejmij blokadę docisku [idler-swivel] z radiatora.
Wykręć złączkę Festo używając klucza wielofunkcyjnego.
Uważaj, aby nie zgubić sprężyn.
Demontaż termistora NTC i czujnika Halla
Demontaż termistora NTC i czujnika Halla
Demontaż termistora NTC i czujnika Halla
Demontaż termistora NTC i czujnika Halla
Odkręć śrubę M2.5x6rT, aby zwolnić czujnik filamentu Halla.
Ostrożnie wyjmij czujnik filamentu Halla.
Poluzuj wykręt dociskowy od dołu bloku grzejnego, aby zwolnić termistor NTC.
Wyciągnij termistor NTC z radiatora.
Demontaż czujnika filamentu
Demontaż czujnika filamentu
Demontaż czujnika filamentu
Demontaż czujnika filamentu
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ podczas wyjmowania czujnika filamentu. Czujnik filamentu zawiera drobne elementy (sprężyna, magnes, stalowa kulka), które mają tendencję do wypadania podczas wyjmowania czujnika.
Bardzo ostrożnie wyciągnij czujnik filamentu z radiatora za pomocą szczypiec spiczasnych.
UWAGA: Nie chwytaj części zbyt mocno, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
Uważaj, aby nie zgubić małych części! Będziesz ich potrzebować później. Zachowaj je w bezpiecznym miejscu.
Wykręć wkręt dociskowy z radiatora.
Wskazówka: przechowuj małe części w pudełku lub misce.
Montaż czujnika Halla
Montaż czujnika Halla
Montaż czujnika Halla
Umieść czujnik filamentu Halla w kieszeni o podobnym kształcie w radiatorze.
Przymocuj go za pomocą śruby M2.5x6rT. Dokręcaj ją bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płytki elektroniki.
Umieść wkręt dociskowy w otworze bliżej dolnej części radiatora. Spójrz na ilustrację.
Montaż czujnika filamentu
Montaż czujnika filamentu
Montaż czujnika filamentu
Umieść złożone mocowanie kulki w radiatorze. Upewnij się, że stalowa kulka jest bliżej boku radiatora.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację mocowania kulki. Na części znajduje się występ. Występ musi być skierowany w dół.
Wciśnij zmontowane części do radiatora.
Montaż blokady docisku
Montaż blokady docisku
Montaż blokady docisku
Zamocuj blokadę docisku [idler-swivel] dwoma śrubami M3x30.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację części. Łby śrub na blokadzie docisku [idler-swivel] muszą być skierowane do góry (jak na ilustracji).
Końcówka każdej śruby powinna znajdować się na równi z powierzchnią plastikowej części po drugiej stronie.
Montaż termistora NTC
Montaż termistora NTC
Montaż termistora NTC
Montaż termistora NTC
Umieść termistor NTC w otworze w radiatorze od strony silnika ekstrudera.
Przymocuj go za pomocą wkręta dociskowego M3x4T. Wkręć go do końca. Dokręć delikatnie, ale mocno, trzymając krótszą stronę klucza Torx T6 dwoma palcami. Użycie większej siły może spowodować trwałe uszkodzenie gwintu.
Wyrównaj radiator z zespołem silnika.
Upewnij się, że podkładka dystansowa nadal znajduje się na wałku silnika!
Przygotowanie części przekładni
Przygotowanie części przekładni
Przygotowanie części przekładni
Rozłóż przekładnię na części składowe:
PG-ring [pierścień przekładni] (1x)
PG-assembly [zespół przekładni] (1x)
PG-front-case (pokrywa przekładni) (1x)
Upewnij się, że wewnątrz pokrywy znajduje się plastikowa podkładka dystansowa. Może być czarna lub biała. Nie wyjmuj podkładki z pokrywy.
Main-plate [przekładka główna] (1x)
Śruba M3x25 (3x)
Wytrzyj smar z części ręcznikiem papierowym.
Montaż przekładni planetarnej
Montaż przekładni planetarnej
Montaż przekładni planetarnej
W kolejnych krokach ponownie złożymy cały zespół przekładni, aby zapewnić prawidłowy montaż.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji: prusa.io/PG-assembly.
Nagranie pokazuje MK4, ale procedura jest identyczna.
Po obejrzeniu filmu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
Załóż adapter montażowy przekładni [PD-assembly-adapter] na zespół przekładni [PG-assembly]. Zwróć uwagę na kieszenie na koła zębate w adapterze.
Montaż pierścienia przekładni
Montaż pierścienia przekładni
Montaż pierścienia przekładni
Nie należy składać przekładni bez adaptera montażowego [PG-assembly-adapter]. Przyrząd ten ma na celu zapewnienie prawidłowego dopasowania kół zębatych.
Wsuń pierścień przekładni [PG-ring] na adapter.
Zwróć uwagę na fazę po jednej stronie zębów pierścienia przekładni [PG-ring]. Strona ta musi być skierowana w dół (w stronę zespołu przekładni).
Chwyć cały zespół jedną ręką, aby można go było obracać za pomocą pierścienia przekładni [PG-ring].
Drugą ręką nasuń pierścień przekładni [PG-ring] na zespół [PG-assembly] ruchem kołyskowym [przesuń pierścień przekładni [PG-ring] kilkakrotnie w lewo i w prawo] - wystarczy ćwierć obrotu.
Zatrzymaj się, gdy powierzchnie kół zębatych mniej-więcej zrównają się z powierzchnią pierścienia przekładni [PG-ring].
Montaż przekładni
Montaż przekładni
Montaż przekładni
Montaż przekładni
Wykonaj kolejne czynności bardzo ostrożnie.
Zamocuj przekładkę [main-plate] na radiatorze. Zwróć uwagę na orientację części. Użyj wycięcia na wkręt dociskowy jako odniesienia (lewy dolny róg).
Utrzymaj pozycję zespołu przekładni [PG-assembly] i nałóż ją na wałek silnika ekstrudera.
Upewnij się, że pierścień przekładni [PG-ring] idealnie pasuje do wkręta dociskowego.
Bardzo delikatnie i swobodnie obracaj całą zmontowaną przekładnią (składa się na nią adapter montażowy, zespół przekładni i pierścień przekładni), aż opadnie, tak aby nie było szczeliny między zespołem a przekładką główną. Nie naciskaj na zespół.
Zdejmij adapter montażowy [PG-assembly-adapter].
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Nałóż adapter montażowy [PG-assembly-adapter] ponownie na zespół przekładni [PG-assembly], aby zweryfikować czy wszystkie części są prawidłowo osadzone.
Obróć adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. Zespół przekładni musi obracać się z łatwością, bez używania dużej siły.
Zdejmij adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. Nie będzie on już potrzebny podczas montażu. Zalecamy zachowanie go jednak na potrzeby konserwacji.
Upewnij się, że zespół przekładni [PG-assembly] nie wystaje ponad pierścień przekładni [PG-ring]. Powinien on być umieszczony poniżej powierzchni pierścienia lub na tym samym poziomie.
Między pierścieniem przekładni [PG-ring] a przekładką główną [Main-plate] nie może być żadnej szczeliny. Jeśli zauważysz szczelinę, wyjmij zespół przekładni planetarnej i włóż go ponownie.
Smarowanie części
Smarowanie części
Smarowanie części
Otwórz smar i przekłuj końcówkę drugą stroną nakrętki.
Nałóż niewielką ilość smaru Prusa Lubricant na wieniec zębaty pierścienia przekładni (PS-ring) i koła zębate zespołu przekładni (PS-assembly).
Wskazówka: nanieś niewielką ilość smaru na końcówkę opaski zaciskowej, a następnie rozprowadź smar na kołach zębatych.
Wytrzyj ręcznikiem papierowym nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni.
Zakrycie przekładni
Zakrycie przekładni
Zakrycie przekładni
Zakrycie przekładni
Przykryj przekładnię pokrywą [PG-case].
Włóż trzy śruby M3x25 do pokrywy przekładni [PG-case], ale nie dokręcaj ich całkowicie. Dokręcisz je później.
Zamknij dźwignię docisku [idler-lever] i zabezpiecz ją blokadą [idler-swivel].
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłącz przewód czujnika tensometrycznego do płytki Dwarf.
Podłącz przewód czujnika filamentu do płytki Dwarf.
Podłącz przewód termistora hotendu do płytki Dwarf.
Montaż płyty zmieniarki i wentylatora wydruku
Montaż płyty zmieniarki i wentylatora wydruku
Montaż płyty zmieniarki i wentylatora wydruku
Przygotuj płytę zmieniarki narzędzi i zespół wentylatora wydruku.
Wyrównaj trzy metalowe tulejki dystansowe z otworami w radiatorze i przed zamocowaniem wentylatora upewnij się, że przewody płyty i wentylatora są poprowadzone poniżej górnej tulejki, aby nie zostały przytrzaśnięte.
Za pomocą trzech śrub M3x10 przymocuj radiator i zespół przekładni do tulejek dystansowych na stelażu wentylatora wydruku. Zacznij od środkowej śruby i uważaj, aby nie przygnieść żadnych przewodów.
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Przymocuj wentylator hotendu do radiatora, układając jego przewód w sposób widoczny na ilustracji.
Zwróć uwagę na orientację wentylatora.
Przymocuj wentylator radiatora za pomocą dwóch śrub M3x18rT.
Podłącz złącze wentylatora wydruku do płytki Dwarf.
Podłącz złącze zmieniarki narzędzi do płytki Dwarf.
Podłącz przewód wentylatora hotendu do płytki Dwarf.
Ponowny montaż płyty zmieniarki i hotendu
Ponowny montaż płyty zmieniarki i hotendu
Ponowny montaż płyty zmieniarki i hotendu
Ponowny montaż płyty zmieniarki i hotendu
Przymocuj płytkę zmieniarki narzędzi z osłoną wentylatora do Nextrudera.
Przymocuj osłonę wentylatora hotendu [XL-tc-hotend-fan-shield] za pomocą śruby M3x30.
Umieść hotend w radiatorze.
Poprowadź przewody hotendu pomiędzy tulejkami dystansowymi radiatora tak, jak na ilustracji. Upewnij się, że nie są przygniecione między częściami.
Podłącz złącze termistora hotendu.
Podłącz złącze grzałki hotendu.
Przymocowanie zmieniarki narzędzi i hotendu
Przymocowanie zmieniarki narzędzi i hotendu
Przymocowanie zmieniarki narzędzi i hotendu
Przymocuj zmieniarkę narzędzi za pomocą dwóch śrub M3x8rt.
Podłącz przewód zmieniarki narzędzi.
Dociskając hotend do radiatora dokręć wkręt dociskowy za pomocą klucza Torx T8.
Montaż złączki Festo
Montaż złączki Festo
Montaż złączki Festo
Wkręć złączkę Festo w otwórz w górnej części radiatora.
Ostrożnie dokręć złączkę Festo używając klucza wielofunkcyjnego.
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Wsuń rurkę PTFE do złącza Festo tak daleko, jak to możliwe. Lekko pociągnij za rurkę PTFE, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.
Podłącz przewód Nextrudera do płytki Dwarf.
Wsuń czarne nylonowe usztywnienie na dwie śruby M3x8rT w płytce Cheese i dokręć je kluczem Torx T10.
Upewnij się, że nylonowe usztywnienie nie jest skręcone.
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Asystent
Asystent
Asystent
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Uruchom testy z menu em>Sterowanie -> Kalibracje i testy.
Kreator przetestuje wszystkie ważne komponenty drukarki. Cały proces zajmuje kilka minut. Niektóre części kreatora wymagają bezpośredniej interakcji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: podczas testowania osi upewnij się, że w drukarce nie ma niczego, co utrudnia ich ruch.
UWAGA: nie dotykaj drukarki w trakcie pracy kreatora, chyba że pojawi się odpowiedni monit! Niektóre części drukarki mogą być GORĄCE i mogą poruszać się z dużą prędkością.
Osiowanie kół zębatych Nextrudera
Osiowanie kół zębatych Nextrudera
Osiowanie kół zębatych Nextrudera
Podłącz drukarkę i włącz ją.
Teraz musimy zasymulować ruch przekładni. Na ekranie LCD przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Po zakończeniu ruchu ekstrudera dokręć trzy śruby M3x25 na pokrywie przekładni [PG-case] w odpowiedniej kolejności (pokazanej na ilustracji).
Następnie poluzuj lekko śruby i powtórz proces, dokręcając śruby w odpowiedniej kolejności. Zapewni to prawidłowe osadzenie przekładni.
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Właśnie udało Ci się z powodzeniem wymienić radiator w Twojej Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt