CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit chladič Nextruderu (XL Multi-tool)

Menu

Jak vyměnit chladič Nextruderu (XL Multi-tool)

Jak vyměnit chladič Nextruderu (XL Multi-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 days ago
Jak vyměnit chladič Nextruderu (XL Multi-tool)
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
44
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou chladiče na tiskárně Original Prusa XL (Multi-tool).
Následující instrukce jsou určeny pouze pro XL multi-tool, ačkoli většina kroků je běžná. Verze s jedním nástrojem (single-tool) bude dostupná později.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Následující instrukce vyžadují mimořádnou pozornost. Postup zahrnuje přímý zásah do planetové převodovky.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
Torx klíč TX10
Torx klíč TX6
TX8 Torx klíč
Inbusový klíč 2,5 mm
Univerzální klíč
Čelisťové kleště
Štípací kleště doporučeno pro odříznutí stahovacích pásek
Další díly
Další díly
Další díly
Pro tento návod si prosím připravte:
Prusa lubricant (1x) dodaný s tiskárnou
PG-assembly-adapter (1x)
Díl PG-assembly-adapter není součástí balení a je třeba jej vytisknout. Soubor STL si můžete stáhnout ze stránek printables.com.
The STL file is located in Parts for maintenance section. Before proceeding, please ensure to review the recommended print settings provided in the caption.
NEPOKRAČUJTE bez dílu PG-assembly-adapter. Je pro montáž nezbytný!
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Následující krok je nutný pouze v případě, že máte v aktuální nástrojové hlavě zavedený filament.
Vysuňte filament z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament a vyberte nástroj, který chcete použít k tisku.
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.
Tiskárnu nechejte zchladnout na pokojovou teplotu. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
UPOZORNĚNÍ: Před dalším postupem počkejte, až tiskárna zcela vychladne na pokojovou teplotu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
On the printer screen, navigate to Control -> Pick/Park Tool -> Park Current Tool.
Vypněte vypínač (symbol "O")
Ze zadní strany tiskárny odpojte kabel zdroje napájení.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na okolní teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Odpojení svazku kabelů Nextruderu
Odpojení svazku kabelů Nextruderu
Odpojení svazku kabelů Nextruderu
On the selected toolhead you want to work on:
Vyhledejte šroubení FESTO (QSM-M5), stiskněte modrou objímku a odpojte PTFE trubičku od druhého Nextruderu. PTFE nechte volně viset.
Vyhledejte kabel Nextruderu, stiskněte zajišťovací kolík a odpojte kabel od druhého Nextruderu. Kabel nechte viset.
Nextruder unlocking
Nextruder unlocking
Nextruder unlocking
On the selected toolhead you want to work on:
Na přední straně Nextruderu povolte pomocí šroubováku T10 dva šrouby M3x8r (stačí několik otáček) a sejměte podpěru kabelu.
Opatrně oddokujte Nextruder a odložte jej stranou.
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Pomocí šroubováku T10 odstraňte šroub M3x30, který drží díl fan-shield.
Otočte nextruder tiskovým ventilátorem směrem nahoru.
Pomocí šroubováku T10 odstraňte šrouby M3x8rt z tool-changeru.
Odpojte kabel toolchangeru. Při odpojování konektoru stiskněte bezpečnostní pojistku.
Odstraňte toolchanger z Nextruderu.
Přístup k desce Dwarf
Přístup k desce Dwarf
Přístup k desce Dwarf
Povolte šroub M3x16, k uvolnění dílu dwarf-cover-door stačí pouze několik otáček. Není potřeba šroub odstraňovat úplně.
Otevřete díl dwarf-cover-door dokořán.
Odstranění ventilátoru chladiče
Odstranění ventilátoru chladiče
Odstranění ventilátoru chladiče
Odstranění ventilátoru chladiče
Pomocí šroubováku T10 odstraňte dva šrouby M3x20rT z ventilátoru chladiče.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel ventilátoru chladiče z desky Dwarf.
Vyjměte ventilátor chladiče a odložte jej stranou.
Otevření extruder idleru
Otevření extruder idleru
Otevření extruder idleru
Zatlačte díl idler-swivel nahoru.
Zatáhněte za idler-level směrem dolů, abyste uvolnili napětí v převodovce.
Odstranění sestavy převodovky & motoru
Odstranění sestavy převodovky & motoru
Odstranění sestavy převodovky & motoru
Odstranění sestavy převodovky & motoru
Fully loosen three M3x25 screws from the printed gearbox cover. Keep the screws in the assembly, don't remove them completely.
Carefully slide the gearbox assembly off. It is necessary to remove the entire assembly in one piece. This means PG-cover (top plastic cover), PG-ring (brass ring), PG-assembly (metal gears), and main-plate (bottom plastic plate), all joined by M3x25 screws.
Sestavu převodovky a motor extruderu odložte stranou.
Dávejte pozor, abyste neztratili distanční podložku z hřídele motoru.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odpojte kabel termistoru hotendu od desky Dwarf. Při odpojování konektoru stiskněte bezpečnostní západku.
Unplug the hotend heater cable from the Dwarf board. Press the safety latch while disconnecting the connector.
With a Torx TX 8 key loosen the grub screw in the extruder. Do not remove the screw completely. A few turns are enough to release the hotend assembly in the heatsink.
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z chladiče.
Současně vytáhněte odpojené kabely hotendu zespodu chladiče.
Odstranění sestavy chladiče
Odstranění sestavy chladiče
Odstranění sestavy chladiče
Odpojte všechny zbývající kabely od desky Dwarf. Při odpojování každého konektoru stiskněte bezpečnostní západku.
Vyjměte sestavu chladiče a odložte ji stranou.
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte z chladiče dva šrouby M3x10.
Oddělte chladič a tiskový ventilátor.
Odložte tiskový ventilátor stranou. Budeme ho potřebovat později.
Odstranění dílu Idler-swivel
Odstranění dílu Idler-swivel
Odstranění dílu Idler-swivel
Vyšroubujte dva šrouby M3x30 a vyjměte díl idler-swivel z chladiče.
Odstaňte díl idler-swivel z chladiče.
Odstraňte festo pomocí univerzálního klíče.
Dávejte pozor, abyste neztratili pružinky.
Odstranění NTC termistoru & Hallova senzoru
Odstranění NTC termistoru & Hallova senzoru
Odstranění NTC termistoru & Hallova senzoru
Odstranění NTC termistoru & Hallova senzoru
Vyšroubujte šroub M2,5x6rT a vyjměte Hallův senzor filamentu.
Opatrně odstraňte Hallův senzor filamentu.
Uvolněte stavěcí šroub ze spodní části chladiče a vyjměte termistor NTC.
Vytáhněte NTC termistor z chladiče.
Odstranění senzoru filamentu
Odstranění senzoru filamentu
Odstranění senzoru filamentu
Odstranění senzoru filamentu
Při demontáži senzoru filamentu BUĎTE VELMI OPATRNÍ. Senzor filamentu obsahuje drobné součástky (pružinka, magnet, ocelová kulička), které mají tendenci při vyjmutí senzoru vypadnout.
Velmi opatrně vytáhněte senzor filamentu z chladiče pomocí čelisťových kleští.
UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se příliš pevného uchopení dílu, mohlo by dojít k jeho neopravitelnému poškození.
Neztraťte malé dílky! Později je budete opět potřebovat. Ponechte je stranou na bezpečném místě.
Odstaňte stavěcí šroub z chladiče.
Tip: Drobné díly ukládejte do krabice nebo mísy.
Instalace Hallova senzoru
Instalace Hallova senzoru
Instalace Hallova senzoru
Umístěte Hallův senzor filamentu do podobně tvarovaného výřezu v chladiči.
Připevněte jej pomocí šroubu M2,5x6rT. Utahujte jej velmi opatrně, hrozí prasknutí desky elektroniky.
Vložte stavěcí šroub do drážky blíže ke spodní části chladiče. Viz obrázek.
Instalace senzoru filamentu
Instalace senzoru filamentu
Instalace senzoru filamentu
Insert the Prusa ball holder assembly into the heatsink. Make sure the steel ball part is closer to the side of the heatsink.
Dbejte na správnou orientace sestavy ocelové kuličky Prusa. Na plastovém dílu je výstupek. Výstupek musí směřovat dolů.
Zasuňte sestavu do heatsinku (chladiče).
Montáž dílu Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž dílu Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž dílu Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Utáhněte díl idler-swivel dvěma šrouby M3x30.
Všimněte si správné orientace dílu. Hlavy šroubů na dílku idler-swivel musí směřovat nahoru (jako na obrázku).
Hrot každého šroubu by měl být v jedné rovině s plastovou částí na druhé straně.
Vložení NTC termistoru
Vložení NTC termistoru
Vložení NTC termistoru
Vložení NTC termistoru
On the extruder motor side, insert the NTC thermistor into the hole in the heatsink.
Zajistěte jej pomocí červíku M3x4T. Zašroubujte jej až na doraz. Utahujte jemně, ale pevně pomocí dvou prstů a krátké strany inbusu T6 Torx. Použití větší síly může způsobit trvalé poškození závitu.
Zarovnejte chladič se sestavou motoru.
Překontrolujte, zda je distanční podložka na hřídeli motoru stále na svém místě!
Příprava dílů pro převodovku
Příprava dílů pro převodovku
Příprava dílů pro převodovku
Demontujte sestavu převodovky na jednotlivé díly:
PG-ring (1x)
PG-assembly (1x)
PG-front-case (1x)
Ujistěte se, že je uvnitř dílu case plastová vložka. Může být černá nebo bílá. Plastovou vložku z dílu neodstraňujte.
Main-plate (1x)
Šroub M3x25 (3x)
Pomocí papírové utěrky očistěte všechny díly od mastnoty.
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
V následujících krocích smontujeme celou sestavu převodovky, abychom zajistili správnou instalaci.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video: prusa.io/PG-assembly
Video je pro MK4, ale postup je totožný.
Po zhlédnutí videa postupujte podle pokynů v tomto manuálu.
Nasaďte plastový díl PG-assembly-adapter (adaptér pro montáž převodovky) na PG-assembly (sestava převodovky). Všimněte si výřezů pro ozubená kola v adaptéru.
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Převodovku nemontujte bez PG-assembly-adapteru. Tento nástroj slouží k zajištění správného spojení ozubených koleček.
Nasaďte PG-ring na adaptér.
Všimněte si, že na jedné straně zubů dílu PG-ring je zkosení. Tato strana musí směřovat dolů (k dílu PG-assembly).
Uchopte celou sestavu do jedné ruky tak, aby bylo možné s dílem PG-ring pootáčet.
Druhou rukou nasaďte PG-ring na sestavu PG kývavým pohybem (opakovaně pohybujte kroužkem PG doleva a doprava) - stačí čtvrt otáčky.
Zastavte, když jsou povrchy ozubených kol v jedné rovině s povrchem dílu PG-ring.
Osazení převodovky
Osazení převodovky
Osazení převodovky
Osazení převodovky
V tomto kroku postupujte velmi opatrně.
Attach the main-plate on the heatsink. Note the orientation of the part. Use the cutout for the socket screw as a guide (lower left corner).
Udržujte polohu dílu PG-assembly a připevněte ji na hřídel motoru extruderu.
Ujistěte se, že PG-ring dokonale sedí na stavěcím šroubu.
Velmi jemně a volně otáčejte s celou sestavou PG (PG-assembly-adapter, PG-assembly and PG-ring), dokud nesedne směrem dolů tak, aby mezi sestavou a dílem main-plate byla minimální mezera. Na sestavu netlačte.
Odstraňte PG-assembly-adapter.
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Připevněte PG-assembly-adapter zpět k PG-assembly abyste ověřili, že všechny díly správně pasují.
Pootočte dílem PG-assembly-adapter. Sestava PG se musí snadno otáčet bez vynaložení velké síly.
Vyjměte díl PG-adapter. Při montáži jej již nebudete potřebovat. Doporučujeme si ho ponechat pro účely údržby.
Ujistěte se, že PG-assembly nevyčnívá nad PG-ring. Měla by být umístěna níže, než je úroveň povrchu dílu PG-ring, nebo na stejné úrovni jako kroužek.
Mezi díly PG-ring a Main-plate nesmí být žádná mezera. Pokud se mezera objeví, vyjměte sestavu planetové převodovky a znovu ji nasaďte.
Mazání podávacích koleček
Mazání podávacích koleček
Mazání podávacích koleček
Otevřete Prusa Lubricant. Opačnou stranou víčka propíchněte otvor v tubě.
Naneste malé množství maziva Prusa Lubricant kolem zubů dílů PG-ring a PG-assembly.
Tip: naneste malé množství maziva na špičku stahovací pásky a poté jej rozetřete po ozubených kolech.
Papírovým ubrouskem otřete přebytečný lubrikant z předních ploch.
Zakrytí převodovky
Zakrytí převodovky
Zakrytí převodovky
Zakrytí převodovky
Nasaďte PG-case na převodovku.
Vložte tři šrouby M3x25 do PG-case, ale nedotahujte je úplně. Budou dotaženy později.
Close the idler-lever and lock it in position with the idler-swivel.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Plug the load cell sensor cable into the Dwarf board.
Připojte kabel senzoru filamentu do desky Dwarf.
Připojte kabel chladiče termistoru do desky Dwarf.
Připojení desky Tool changer & sestavy tiskového ventilátoru.
Připojení desky Tool changer & sestavy tiskového ventilátoru.
Připojení desky Tool changer & sestavy tiskového ventilátoru.
Připravte desku Tool changer & sestavu tiskového ventilátoru.
Zarovnejte tři kovové distanční podložky s otvory v chladiči a ujistěte se, že kabely desky a ventilátoru jsou vedeny pod horní distanční podložkou, než připevníte chladič, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.
Pomocí tří šroubů M3x10 připevněte sestavu chladiče & převodovky k distančním podložkám na krytce tiskového ventilátoru. Začněte prostředním šroubem a dávejte pozor, abyste nepřiskřípli žádné kabely.
Montáž ventilátoru hotendu
Montáž ventilátoru hotendu
Montáž ventilátoru hotendu
Připevněte ventilátor hotendu k chladiči s kabelem umístěným tak, jak je vidět na obrázku.
Dbejte na správnou orientaci ventilátoru.
Zajistěte ventilátor chladiče dvěma šrouby M3x18rT.
Připojte kabel ventilátoru tiskárny do desky Dwarf.
Zapojte kabel toolchangeru do desky Dwarf.
Připojte kabel ventilátoru hotendu do desky Dwarf.
Znovupřipojení toolchangeru a hotendu
Znovupřipojení toolchangeru a hotendu
Znovupřipojení toolchangeru a hotendu
Znovupřipojení toolchangeru a hotendu
Attach the toolchanger board with the heat shield to the Nextruder.
Zajistěte štít ventilátoru šroubem M3x30.
Vložte hotend do chladiče.
Veďte kabely hotendu mezi distančními sloupky chladiče, jak je znázorněno na obrázku, a ujistěte se, že nejsou přiskřípnuté.
Zapojte kabel termistoru hotendu.
Zapojte kabel topeného tělesa hotendu.
Zakrytí desky Dwarf
Zakrytí desky Dwarf
Zakrytí desky Dwarf
Zavřete vytištěný kryt desky Dwarf na Nextruderu.
Utáhněte šroub M3x12.
Zajištění toolchangeru a hotendu
Zajištění toolchangeru a hotendu
Zajištění toolchangeru a hotendu
Zajistěte toolchanger dvěma šrouby M3x8rt.
Připojte kabel toolchangeru.
Zatímco zasouváte hotend do chladiče, utáhněte stavěcí šroub klíčem Torx TX 8.
Osazení festo
Osazení festo
Osazení festo
Namontujte festo na horní část chladiče.
Jemně dotáhněte festo pomocí univerzálního klíče.
Připojení Nextruderu
Připojení Nextruderu
Připojení Nextruderu
Zasuňte PTFE trubičku do festo konektoru co nejdále je to možné. Lehce zatáhněte za PTFE trubičku, abyste se ujistili, že je pevně zajištěna.
Připojte kabel Dwarf extruder k desce Dwarf.
Nasaďte černou nylonovou destičku na šrouby v desce Cheese a utáhněte je klíčem Torx T10.
Ujistěte se, že není nylonová destička přetočena.
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Opatrně tiskárnu otočte tak, aby přední strana směřovala k vám.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Průvodce
Průvodce
Průvodce
Ze zadní strany tiskárny připojte kabel zdroje napájení.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Spusťte test z menu Ovládání - Kalibrace & Testy.
Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo jejich pohybu.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Kalibrace podávacích koleček Nextruderu
Kalibrace podávacích koleček Nextruderu
Kalibrace podávacích koleček Nextruderu
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Now we need to simulate the movement of the gearbox. On the LCD screen, navigate to Filament - Unload filament.
Jakmile pohyb extruderu skončí, utáhněte tři šrouby M3x25 na dílu PG-case ve správném pořadí (na obrázku).
Poté šrouby mírně povolte a postup opakujte, přičemž šrouby utahujte ve správném pořadí. Tím zajistíte správné usazení převodovky.
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Gratulujeme, právě jste úspěšně vyměnili chladič na tiskárně Original Prusa XL!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás