CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit trysku Prusa (XL multi-tool)

Menu

Jak vyměnit trysku Prusa (XL multi-tool)

Jak vyměnit trysku Prusa (XL multi-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Jak vyměnit trysku Prusa (XL multi-tool)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
23
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou trysky Prusa na tiskárně Original Prusa XL multi-tool.
Pro výměnu trysky Prusa na tiskárně Original Prusa XL (single-tool) přejděte na článek Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool).
Pro výměnu trysky Prusa na tiskárně Original Prusa MK4 otevřete článek Jak vyměnit trysku Prusa (MK4).
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek Prusa.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro tento krok si prosím připravte:
Klíč TX 8 Torx
Klíč 13-16
Univerzální klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu.
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
On the printer screen, navigate to Control ->Pick/Park Tool ->Pick tool, and select the tool that has the nozzle to be changed.
Posuňte extruder přibližně na střed osy X.
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Ovládání -> Teplota a nastavte teplotu trysky na 250°C na vybrané tiskové hlavě.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Parkuji nástroj
Parkuji nástroj
Parkuji nástroj
On the printer screen, navigate to Control ->Pick/Park Tool ->Park Current Tool.
Vypněte vypínač (symbol "O")
Ze zadní strany tiskárny odpojte kabel zdroje napájení.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na pokojovou teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Odstranění Nextruderu
Odstranění Nextruderu
Odstranění Nextruderu
Vyjměte Nextruder tak, že jej vytáhnete ven z kovových vložek.
Ačkoli se očekává lehký odpor, jelikož kovové vložky jsou magnetické, používejte mírnou sílu.
Opatrně umístěte Nextruder na kartonový box.
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Povolte šroub M3x12 pro otevření dílu dwarf-cover-door.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Odpojte kabel topení hotendu.
Nechte prozatím oba kabely volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Klíč Torx TX 8 zasuňte až k Tool plate, až na doraz k stavěcímu šroubu v extruderu. Šroub povolte. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček!
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z extruderu.
Současně vytlačte kabely hotendu za ventilátorem ven z extruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Pomocí univerzálního klíče 13-16 uchopte topný blok.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku Prusa s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Vložte trysku až na doraz do topnému bloku, dokud se tryska nedotkne povrchu topného bloku.
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči utáhněte trysku proti topnému bloku. Nepoužívejte žádnou větší sílu!
Specifikovaná hodnota krouticího momentu je 1,5 Nm.
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hrot hotendu.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz.
Natočte topný blok podle obrázku. Musí být dodržen úhel přibližně 35° - 40°, aby nedošlo k poškození kabelů hotendu. (obrázek úhlu)
Udržujte polohu a pomocí klíče Torx TX 8 opatrně utáhněte stavěcí šroub, abyste zajistili hotend.
Při utahování nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození trubičky hotendu.
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte topení hotendu do horního slotu na desce s elektronikou.
Zapojte termistor hotendu do spodnějšího slotu na desce s elektronikou.
Utáhněte šroub M3x12 a zavřete díl dwarf-cover-door.
Odstraňte kartonovou krabici z vyhřívané podložky.
Dokování Nextruderu
Dokování Nextruderu
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Chcete-li zkontrolovat, zda je vše správně zapojeno, přejděte na Předehřev a vyberte některou z teplot materiálu (např. ABS s teplotou hotendu 255 °C).
Vraťte se na úvodní obrazovku a sledujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.
Než přejdete k dalšímu kroku, nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Pokud jste vyměnili trysku za trysku s jiným průměrem, musíte také změnit nastavení průměru trysky v nabídce tiskárny.
Přejděte do Nastavení > Hardware > Průměr trysky a nastavte ji na odpovídající velikost.
Při slicování v programu PrusaSlicer se ujistěte, že máte vybraný správný průměr trysky v nabídce Tiskárna: .
Chcete-li v programu PrusaSlicer přidat jiné verze profilu tiskárny s průměrem trysky, stiskněte malou ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Přidat/odebrat předvolby. Poté vyberte průměry trysek, které budete používat.
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Přejděte do >Ovládání>Kalibrace & Testy > Kalibrace offsetu nástroje.
Při kalibraci posunu je třeba zašroubovat kalibrační kolíček do středu vyhřívané podložky.
Klepnutím na Pokračovat spustíte kalibraci offsetu nástrojů.
Vyjměte kalibrační kolíček z bočního senzoru filamentu.
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Sundejte z vyhřívané podložky ocelový tiskový plát,
Vložte kalibrační pin do středu vyhřívané podložky. Otočte pinem po směru hodinových ručiček.
Tiskárna nyní provede kalibraci všech pěti nástrojových hlav.
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Odšroubujte kalibrační kolíček z vyhřívané podložky a sundejte ho. Otočte proti směru hodinových ručiček.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Tiskárna dokončí kalibraci.
Dobrá práce! Kalibrace offsetu (posunu) je hotová.
Hotovo
Hotovo
To je ono, dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali trysku Prusa na vaši Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás