CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jam vyměnit ventilátor hotendu (XL Multi-tool)

Menu

Jam vyměnit ventilátor hotendu (XL Multi-tool)

Jam vyměnit ventilátor hotendu (XL Multi-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
Jam vyměnit ventilátor hotendu (XL Multi-tool)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ventilátoru hotendu na tiskárně Original Prusa XL.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Následující krok je nutný pouze v případě, že máte zavedený filament.
Vysuňte filament z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
Tiskárnu nechejte zchladnout na pokojovou teplotu. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit
.
Před dalším postupem počkejte, až tiskárna zcela vychladne na pokojovou teplotu.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku.
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na okolní teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
On the printer screen, navigate to Control -> Pick/Park Tool -> Park Current Tool.
Vypněte vypínač (symbol "O")
Ze zadní strany tiskárny odpojte kabel zdroje napájení.
Oddokování Nextruderu
Oddokování Nextruderu
Oddokování Nextruderu
Vyjměte Nextruder tak, že jej vytáhnete ven z kovových vložek.
Ačkoli se očekává lehký odpor, jelikož kovové vložky jsou magnetické, používejte mírnou sílu.
Opatrně umístěte Nextruder na kartonový box.
Odpojení Nextruderu
Odpojení Nextruderu
Odpojení Nextruderu
Šroubovákem Torx T10 povolte dva šrouby M3x8rT z černého nylonového ohebného plátu a odpojte ji od nástroje. Šrouby neodstraňujte úplně.
Odšroubujte šroubení Festo z Nextruderu nebo zatlačte na modrou objímku na horní straně šroubení a vytáhněte PTFE trubičku.
Odpojte hlavní Dwarf kabel.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Přeneste Nextruder do bezpečného pracovního prostoru.
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Odstranění desky toolchanger
Odstraňte šroubek M3x10 stínění ventilátoru pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Odstraňte šroubky M3x8rt.
Odpojte kabel toolchangeru.
Odstraňte toolchanger.
Přístup k desce Dwarf
Přístup k desce Dwarf
Přístup k desce Dwarf
Povolte (nebo odstraňte) šroub M3x12 na dílu Dwarf Cover Door.
Otevřete dwarf-cover-door.
Odpojení ventilátoru hotendu
Odpojení ventilátoru hotendu
Odpojení ventilátoru hotendu
Odpojení ventilátoru hotendu
Vyvarujte se přeříznutí kabelů!
Odřízněte stahovací pásku.
Odpojte kabel ventilátoru hotendu z desky Dwarf.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Připojte kabel ventilátoru hotendu do desky Dwarf.
Zajistěte všechny kabely s výjimkou kabelu toolchangeru pomocí stahovací pásky.
Dávejte pozor, abyste neskřípli žádné kabely!
Znovupřipojení toolchangeru
Znovupřipojení toolchangeru
Znovupřipojení toolchangeru
Připojte desku toolchangeru se stíněním ventilátoru k Nextruderu.
Zajistěte tepelný štít šroubem M3x30.
Zakrytí desky Dwarf
Zakrytí desky Dwarf
Zakrytí desky Dwarf
Zavřete vytištěný kryt desky Dwarf na Nextruderu.
Zajistěte šroubem M3x12 krytku desky Dwarf.
Připojení Nextruderu
Připojení Nextruderu
Připojení Nextruderu
Zasuňte PTFE trubičku do festo konektoru co nejdále je to možné. Lehce zatáhněte za PTFE trubičku, abyste se ujistili, že je pevně zajištěna.
Připojte kabel Dwarf extruder k desce Dwarf.
Slide the black nylon plate onto the two M3x8rT screws in the Cheese board.
Ujistěte se, že není nylonová destička přetočena.
Dva šrouby M3x8rT utáhněte pomocí T10 Torx klíče.
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Dokování nástroje
Opatrně tiskárnu otočte tak, aby přední strana směřovala k vám.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Zapněte tiskárnu a spusťte Selftest.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás