CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL Multi-tool)

Menu

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL Multi-tool)

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL Multi-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL Multi-tool)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
27
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento průvodce vás provede instalací adaptéru trysky Nextruder V6 na tiskárně Original Prusa XL Multi-tool.
Pro instalaci adaptéru trysky Nextruder V6 na tiskárnu Original Prusa XL (Single-tool) přejděte do dedikovaného článku: Jak vyměnit trysku Prusa (XL Single-Tool)
Tryska V6 je dostupná na našem eshopu prusa3d.com.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek V6.
Adaptér trysky Nextruder V6 je odesílán s tiskárnou Original Prusa XL. Je dostupný na našem eshopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Bezpečná manipulace s horkými díly
Bezpečná manipulace s horkými díly
UPOZORNĚNÍ: Některé následné kroky zahrnují manipulaci s vyhřívanou tryskou. Je nezbytné postupovat velmi opatrně, aby se předešlo riziku popálení.
Vždy vás budeme informovat, pokud budou instrukce zahrnovat manipulaci s horkými díly.
Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s díly, které jsou zahřáté.
Nedotýkejte se horkých dílů!
Zatímco je tryska zahřátá a umístěná na vyhřívané podložce (kartonové krabici), NEODCHÁZEJTE od tiskárny!.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Torx klíč T8
Inbusový klíč 2,5 mm
Univerzální klíč
Klíč 13-16
Krabice od Nextruderu, jako ochrana vyhřívané podložky.
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Vyberte nástroj
Vyberte nástroj
Vyberte nástroj
V nabídce tiskárny přejděte do Ovládání -> Pick/Park tool.
Vyberte nástroj, na který chcete nainstalovat adaptér trysky V6.
Jako příklad použijeme "Vybrat nástroj 1“.
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
Vyberte nástroj, který jste vybrali v předchozím kroku.
Vybraný nástroj se automaticky přesune do přední části tiskárny.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Zaparkovat nástroj
Zaparkovat nástroj
Zaparkovat nástroj
V nabídce tiskárny přejděte do Ovládání -> Pick/Park tool.
Vyberte Zaparkovat aktuální nástroj.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na pokojovou teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Na zadní straně tiskárny vypněte vypínač napájení (symbol "O").
Oddokování Nextruderu
Oddokování Nextruderu
Oddokování Nextruderu
Na vybraném, čistém nástroji:
Opatrně oddokujte Nextruder.
Položte Nextruder na vyhřívanou podložku.
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte šroub, který drží dwarf-cover-door. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček.
Otevřete dwarf-cover-door pro přístup k desce s elektronikou.
Stisknutím bezpečnostní západky odpojte kabel termistoru hotendu.
Stisknutím bezpečnostní západky odpojte kabel topení hotendu.
Nechte prozatím oba kabely volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Klíč Torx TX8 zasuňte skrz tool-changer až na doraz ke stavěcímu šroubu v Nextruderu. Šroub povolte. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček!
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z Nextruderu.
Současně vysuňte kabely hotendu za ventilátorem z Nextruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Pomocí 13mm výřezu v univerzálním klíči X uchopte topný blok.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči Y uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Ze strany s kabely přišroubujte adaptér trysky Nextruder V6 k topnému bloku.
Podržte topný blok v ruce a utáhněte adaptér trysky Nextruder V6 univerzálním klíčem.
Z druhé strany topného bloku našroubujte trysku V6. Nedotahujte ji úplně. Mezi tryskou a topným blokem ponechte mezeru 2 - 3 mm.
Konečné dotažení trysky bude provedeno později. Pokračujte dalším krokem.
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Vložte sestavu hotendu do Nextruderu.
Zasuňte kabely hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Zapojte topení hotendu do horního slotu na desce s elektronikou.
Zapojte termistor hotendu do spodnějšího slotu na desce s elektronikou.
Zavřete dwarf-cover-door.
Šroub M3 utáhněte pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Sestavu hotendu nechte volně, sklon hotendu upravíme později.
ZAPNUTÍ tiskárny
ZAPNUTÍ tiskárny
ZAPNUTÍ tiskárny
Ponechte Nextruder na vyhřívané podložce.
Na zadní straně tiskárny zapněte vypínač napájení (symbol "I").
Ventilátory na nextruderech se zapnou, to je v pořádku.
Zahřívání trysky
Zahřívání trysky
Zahřívání trysky
V následujících krocích budete muset trysku zahřát. Nedotýkejte se HORKÝCH částí na hotendu.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Ovládání -> Teplota -> vyberte trysku a pomocí knoflíku nastavte 250°C.
NEODCHÁZEJTE od tiskárny!!!
UPOZORNĚNÍ: Nyní je hotend velmi HORKÝ. Této součástky se proto nedotýkejte!!!
Věnujte pozornost všemu okolo hotendu. Ujistěte se, že je tiskárna mimo dosah dětí!
Ujistěte se, že v okolí trysky nejsou žádné předměty, které by se mohly vysokým teplem poškodit!
Pokračujte k dalšímu kroku.
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
UPOZORNĚNÍ: Od teď je hotend velmi HORKÝ. Této součástky se proto nedotýkejte!!!
Nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohli byste něco rozbít a popálit se!
POZNÁMKA: Nextruder se může na krabici volně pohybovat.
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16. Vyvarujte se tahání za hotend!
Trysku utáhněte univerzálním klíčem. Nepřetahujte ji, mohli byste poškodit závit. Použijte jen dostatečnou sílu. Předepsaný utahovací moment je 1,5 Nm.
POZNÁMKA: Vyhněte se ohýbání sestavy hotendu při jejím utahování! Poté bude mezi tryskou a topným blokem mezera přibližně 1 mm.
Nechte tiskárnu zchladnout. Přejděte do Předehřev -> Zchladit.
Úprava hotendu
Úprava hotendu
Úprava hotendu
Ujistěte se, že je tryska zchlazená!
Nastavte úhel co nejblíže původnímu úhlu 45° sestavy hotendu. Podívejte se na obrázek.
Pomocí klíče TX8 Torx jemně utáhněte šroub, který drží sestavu hotendu na svém místě.
Skvělá práce! Nextruder je připraven pro dokování.
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Pokud jste vyměnili trysku za trysku s jiným průměrem, musíte také změnit nastavení průměru trysky v nabídce tiskárny.
Přejděte do Nastavení > Nástroje > Nástroj -> Průměr trysky a nastavte ji na odpovídající velikost.
Při slicování v programu PrusaSlicer se ujistěte, že máte vybraný správný průměr trysky v nabídce Tiskárna: .
Chcete-li v programu PrusaSlicer přidat jiné verze profilu tiskárny s průměrem trysky, stiskněte malou ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Přidat/odebrat předvolby. Poté vyberte průměry trysek, které budete používat.
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Kalibrace offsetu nástroje
Přejděte do Ovládání -> Kalibrace & Testy -> 11. Kalibrace offsetu nástrojů.
Při kalibraci posunu je třeba zašroubovat kalibrační kolíček do středu vyhřívané podložky.
Klepnutím na Pokračovat spustíte kalibraci offsetu nástrojů.
Vyjměte kalibrační kolíček z bočního senzoru filamentu.
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Kalibrace offsetu nástroje - instalace kolíčku
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Sundejte z vyhřívané podložky ocelový tiskový plát,
Vložte kalibrační pin do středu vyhřívané podložky. Otočte pinem po směru hodinových ručiček.
Tiskárna nyní provede kalibraci všech nástrojových hlav.
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Kalibrace offsetu nástroje - hotovo
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Odšroubujte kalibrační kolíček z vyhřívané podložky a sundejte ho. Otočte proti směru hodinových ručiček.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Tiskárna dokončí kalibraci.
Dobrá práce! Kalibrace offsetu (posunu) je hotová.
Hotovo
Hotovo
To je ono, dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali trysku V6 na vaši Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás