CS
 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Selftest selhal (MK3.5)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEFR

Selftest zkontroluje nejběžnější chyby vzniklé během sestavení tiskárny, zapojení a elektronických součástek. Jde o první část Průvodce/Wizardu, který se spustí automaticky po prvním zapnutí tiskárny nebo po volbě Factory reset (MK4/XL) [Překládá se]. Po úvodní kalibraci najdete Selftest přes LCD Menu -> Ovládání -> Kalibrace -> Testy.

Proces Selftestu kontroluje

 • Test ventilátoru
 • Kontrola osy XY
 • Kalibrace zarovnání Z
 • Kontrola osy Z
 • Test topného tělesa
 • Kalibrace první vrstvy

Průběh a výsledky každého kroku se zobrazují na LCD displeji. Po provedení selftestu můžete kdykoli zkontrolovat výsledky v nabídce tiskárny v LCD Menu -> Ovládání -> Kalibrace & Testy. Pokud krok selže, zobrazí se u kalibrace červené "x".

Během selftestu se tiskárna zeptá, zda se točí ventilátor hotendu (vlevo). Pokud tiskárna zjistí, že otáčky ventilátoru jsou v rozmezí, ale je zvolena možnost netočí se, tiskárna pochopí, že konektory ventilátoru jsou prohozené.

Postup Selftestu vám řekne, který z ventilátorů nefunguje. Zkontrolujte ten, na kterém je červené "x".

 • Ujistěte se, že jsou oba ventilátory připojeny podle návodu k sestavení, a že tiskový ventilátor a ventilátor hotendu nejsou prohozeny.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování, které by mohlo bránit otáčení ventilátorů.
 • Projděte si kabeláž a ujistěte se, že žádná ze stahovacích pásek není příliš utažená, což brání roztočení ventilátorů.

Kontrola os

Po ventilátorech tiskárna otestuje délku os. Nejprve tiskárna otestuje osy Y a X. Poté se vyrovná a otestuje osa Z.

Pokud se u některé z nich zobrazí červené "x", zkontrolujte položky uvedené v tomto návodu: Kontrola délky osy X/Y/Z (MK3S).

Test Vyhřívané podložky & Hotendu

V tomto kroku selftestu se hotend a vyhřívaná podložka zahřejí na maximální výkon, aby se zkontrolovalo, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a zda nebudou mít během tisku problémy. Pokud je tiskárna předehřátá, musí se před zahájením testu vrátit na pokojovou teplotu. Pokud je některý z kabelů odpojen, může se tiskárna restartovat a zobrazit chybu.

 • Zkontrolujte, zda jsou termistory a topné těleso správně zapojeny podle návodu k sestavení.
 • Zkontrolujte kabely vyhřívané podložky a ujistěte se, že nejsou poškozeny příliš utaženou stahovací páskou.
 • Ujistěte se, že je termistor vyhřívané podložky pevně připevněn pod Kaptonovou páskou.

Můžete si také prohlédnout návod Vyhřívaná podložka se nezahřívá správně.

Kalibrace první vrstvy

Dále je třeba upravit vzdálenost mezi špičkou trysky a tiskovým povrchem. Můžete , ponechat si již načtené vlákno nebo vlákno vyjmout a načíst nové. Po spuštění testu je výchozí hodnota nulová. Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček se číslo dostane do záporných hodnot, čímž se tryska přiblíží k ocelovému plechu. Více informací o kalibraci první vrstvy si přečtěte zde: Kalibrace první vrstvy (i3). Pokud je první vrstva po dokončení zkušebního tisku nevyhovující, můžete kalibraci opakovat.

Po selftestu

Pokud není nastavena funkce Wi-fi, tiskárna vám nabídne možnost Nastavení funkce Wi-fi.

Senzor filamentu není během selftestu testován. Ujistěte se, že je funkční a připojený podle našeho ilustrovaného článku.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás