CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

10. Bílý LED pásek (doplněk)

Menu

10. Bílý LED pásek (doplněk)

10. Bílý LED pásek (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
10. Bílý LED pásek (doplněk)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
75
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Bílého LED pásku na Original Prusa Enclosure.
Další náhradní díly jsou součástí dodávaného spojovacího materiálu.
Jiný externí zdroj napájení
Jiný externí zdroj napájení
Doplněk LED osvícení je odesílán se dvěma typy externího zdroje napájení, každý od jiného výrobce. Funkce obou verzí je stejná, avšak proces instalace se mírně liší.
Na štítku externího zdroje napájení zkontrolujte, jaký model máte, a postupujte podle příslušných pokynů:
Externí zdroj napájení model Delta MEA-065A24C: přejděte na Úvod - Externí zdroj napájení Delta
Externí zdroj napájení model XP Power VEC65US24: přejděte na Úvod - Externí zdroj napájení XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta
Následující kroky se zaměřují na instalaci bílého LED pásku s externím zdrojem napájení PSU Delta model MEA-065A24C.
Než začnete příslušenství sestavovat, VYTISKNĚTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ PLASTOVÉ DÍLY! Díly External-PSU-bracket-DELTA a Basic-board-cover jsou k dispozici ke stažení na webu Printables.com
Poznámka: Držák externího zdroje napájení DELTA je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště (ke zkrácení stahovacích pásků)
Kus hadříku nebo látky o velikosti alespoň 15 x 15 cm
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Poznámka: Držák externího zdroje napájení DELTA je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný. Pokud nechcete instalovat držák externího zdroje napájení, přejděte na Příprava tiskárny.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Externí napájecí zdroj Delta(1x)
Šroub M3x8 (1x)
Matka M3nS (1x)
External PSU bracket (Držák externího zdroje napájení) (1x)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Vložte externí napájecí zdroj do držáku externího napájecího zdroje a zasuňte jej až na doraz. Dbejte na jeho správnou orientaci.
Veďte externí kabel jednotky napájení jako na obrázku a připevněte ferit kabelu do svorky na tištěném dílu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Otevřete dvířka enclosuru.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Pokud je pro vás manipulace s encloserem kvůli jeho hmotnosti obtížná, můžete tiskárnu vyndat.
Otočte enclosure zadní stranou směrující k vám.
Obdélníkovým otvorem v zadním panelu povolte dva šrouby upevňující patku ke spodnímu panelu.
Vyjměte nožičku zpod enclosure. Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Veďte kabel zdroje napájení skrze otvor ve spodním panelu směrem do enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrz kanálek v držáku nohou. Dbejte na orientaci držáku nohou.
Zasuňte díl feet bracket s kabelem pod roh enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Zarovnejte otvory v dílu feet bracket (držáku nohou) s otvory ve spodním profilu.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Následující instrukce popisují montáž externího zdroje napájení k enclosure. Pokud nechcete montovat externí zdroj k enclosure, přejděte k Instalaci zdroje napájení.
Do otvoru ve spodním profilu zevnitř, vedle loga PRUSA, vložte šroub M3x8.
Připojte externí napájecí zdroj k profilu. Zarovnejte ji proti šroubu.
Utáhněte šroub M3x8 na vnitřní straně pro upevnění externího zdroje napájení.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení do svislé polohy.
Protlačte zdroj napájení skrze otvor v zadním panelu.
Připojte držák napájecího zdroje (PSU-holder) na všechny zámky zdroje (PSU-locks).
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Odstraňte dva šrouby upevňující levou přední nohu.
Vyjměte nožičku z enclosure. Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrze otvor ve spodním panelu směrem ven z enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrz kanálek v držáku nohou.
Zasuňte díl feet bracket s kabelem pod roh enclosure a zarovnejte otvory v tomto dílu s otvory ve spodním profilu.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Prozatím ponechejte kabel externího zdroje napájení volně. Připojíte ho později.
Sestavení LED pásku: příprava dílů
Sestavení LED pásku: příprava dílů
Sestavení LED pásku: příprava dílů
Sestavení LED pásku: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
LED difuzér (1x)
LED Stick Board (1x)
Držák desky LED (LED Stick bracket) (3x)
Šroub M3x18 (3x)
Matka M3n (3x)
Sestavení LED pásku
Sestavení LED pásku
Sestavení LED pásku
Sestavení LED pásku
Vložte matku M3n do každého držáku LED pásky.
Matice musí být zcela zapuštěna do tištěného dílu a musí být v jedné rovině s povrchem dílu. Nedostatečné zapuštění matice může způsobit problémy při montáži do skříně.
Nasuňte spodní drážku držáku LED Stick na desku LED stick board a zarovnejte držák s prvním otvorem v desce LED co nejblíže k (bílému) konektoru LED stick.
Vyvarujte se posouvání držáku po čipech a diodách! Může dojít k jeho fatálnímu poškození.
Zasuňte držák LED až na doraz na desku LED Stick board.
Tento postup použijte pro všechna tři držáky LED pásku.
Sestavení LED pásku
Sestavení LED pásku
Sestavení LED pásku
Odstraňte ochranné fólie z obou stran LED difuzéru.
Vložte LED difuzér do držáků LED pásku. Použijte horní slot.
Na orientaci LED difuzéru nezáleží. Díl je symetrický.
Montáž LED pásku
Montáž LED pásku
Montáž LED pásku
Vložte tři šrouby M3x18 zvenku do otvorů v levém předním podpěrném profilu.
Zevnitř enclosure nasaďte sestavu LED pásku na šrouby M3x18.
LED konektor musí směřovat dolů.
Utáhněte všechny tři šrouby M3x18, abyste zajistili sestavu LED pásků.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Protáhněte tři stahovací pásky perforacemi v levém spodním profilu.
Vytvořte z kabelu zdroje napájení smyčku tak, jak to vidíte na obrázku.
Zajistěte externí kabel pomocí stahovací pásky ke spodnímu profilu.
Veďte kabel podél spodního profilu přes stahovací pásky a utáhněte zbývající dvě stahovací pásky.
Pásky neutahujte příliš, abyste nepoškodili kabel!
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Připojte LED kabel ke konektoru na spodní straně LED pásku.
Veďte kabel LED světla skrze otvor ve spodním panelu směrem ven z enclosure.
Veďte stahovací pásku skrze perforaci ve spodním levém profilu a stáhněte k sobě kabel LED světla a kabel externího zdroje napájení.
Pásky neutahujte příliš, abyste nepoškodili kabel!
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Instalace desky Basic: příprava dílů
Instalace desky Basic: příprava dílů
Instalace desky Basic: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt Basic desky (1x)
Deska Basic (1x)
Šroub M3x12 (2x)
Vroubkovaná pojistná podložka M3w (2x)
Matka M3nS (2x)
Instalace desky Basic
Instalace desky Basic
Instalace desky Basic
Instalace desky Basic
Nasaďte na šroub M3x12 matku M3nS. Našroubujte ji na konec šroubu o několik otáček.
Vsuňte šroubek s matkou do otvoru stejného tvaru uvnitř krytu desky Basic.
Vyjměte šroubek z matky.
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Zapojení LED kabelu
Připojte kabel LED ke konektoru na desce basic.
Do předního profilu zevnitř encloseru vložte dva šrouby M3x12.
Připojte dvě pojistné podložky M4w ke šroubkům.
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Vložte základní desku do krytu (Basic board cover) a zarovnejte otvory obou dílů.
Vezměte sestavu základní desky a zarovnejte její otvory se šroubky v profilu.
Připevněte sestavu desky basic ke šroubům a šrouby dotáhněte zevnitř.
To je vše!
To je vše!
To je vše!
Zkontrolujte, zda funguje jak má. Stiskněte tlačítko LIGHT na panelu základní desky a zkontrolujte, zda se rozsvítilo vnitřní LED osvětlení.
Skvělá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali LED pásek.
Následující kroky se zaměřují na instalaci bílého LED pásku s externím zdrojem napájení XP Power model VEC65US24.
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Následující kroky se zaměřují na instalaci bílého LED pásku s externím zdrojem napájení PSU XP Power model VEC65US24.
Než začnete příslušenství sestavovat, VYTISKNĚTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ PLASTOVÉ DÍLY! Díly External-PSU-bracket-XP a Basic-board-cover jsou k dispozici ke stažení na webu Printables.com
Poznámka: Držák externího zdroje napájení XP je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště (ke zkrácení stahovacích pásků)
Kus hadříku nebo látky o velikosti alespoň 15 x 15 cm
Návrh
Návrh
Návrh
V následujících krocích budete potřebovat přístup k spodní části enclosure. Toho dosáhnete, když bude jeden ze spodních okrajů rámu mimo pracovní plochu. Doporučujeme použít kartonovou krabici a enclosure na ni položit.
Velikost boxu musí být nejméně 600 x 600 x 100 mm.
Tip: můžete použít původní krabici z balení Enclosure.
Zatím nepokládejte enclosure na krabici. Vyčkejte na instrukce.
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Poznámka: Držák externího zdroje napájení XP je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný. Pokud nechcete instalovat držák externího zdroje napájení, přejděte na Vyjmutí LCD.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Externí napájecí zdroj XP Power (1x)
Šroub M3x8 (1x)
Matka M3nS (1x)
External PSU bracket-XP (Držák externího zdroje napájení) (1x)
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Opatrně odřízněte stahovací pásku zajišťující svazek LCD kabelů.
Povolte dva šrouby upevňující sestavu LCD displeje.
Odpojte oba kabely obrazovky LCD z LCD.
Svazek kabelů od LCD prostrčte skrz otvor ve spodním panelu v enclosure.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Stlačte modrou objímku na šroubení QSM-M5.
Vyjměte PTFE trubičku ze šroubení.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici tiskárny. Správnou polohu nastavíte později.
Ocelový tiskový plát sundejte z vyhřívané podložky.
Na vyhřívanou podložku rozprostřete kus látky.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Opatrně vyjměte tiskárnu z enclosure.
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali tiskárnu a enclosure.
Tiskárnu odložte stranou. Budete ji potřebovat později.
Uvolnění spodního panelu
Uvolnění spodního panelu
Uvolnění spodního panelu
Umístěte enclosure na kartonovou krabici tak, aby zadní strana enclosure (strana s otvorem na zdroj v zadním panelu) přes krabici přečnívala.
Je nutné, aby obě nohy na levé straně stály na jedné antivibrační podložce. Viz detail. Nepokládejte skříň enclosure přímo na rám.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní a ujistěte se, že je enclosure postaven stabilně a nekýve se. V opačném případě může spadnout, zranit vás a poškodit se.
Zespodu povolte a vyjměte dva šrouby nejblíže pravému rohu.
Stejným způsobem posuňte enclosure tak, aby pravá strana přesahovala přes okraj krabice.
Ze spodního profilu povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Umístěte enclosure tak, aby byly všechny nožičky na povrchu.
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Do otvoru ve spodním profilu zevnitř, vedle loga PRUSA, vložte šroub M3x8.
Zarovnejte otvor pro šroub v External-PSU-bracket-XP s vyčnívajícím šroubem a připevněte jej k profilu.
Utáhněte šroub M3x8 na vnitřní straně pro upevnění externího zdroje napájení.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Přesuňte zadní roh se zdrojem napájení přes okraj krabice.
Obdélníkovým otvorem v zadním panelu povolte dva šrouby upevňující patku ke spodnímu panelu.
Vyjměte nožičku zpod enclosure. Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Lehce nadzvedněte spodní panel ze spodní strany.
Ze spodní strany prostrčte kabel PSU s feritovou kuličkou (válcovou částí) otvorem ve spodním panelu do skříně (enclosure).
Veďte kabel zdroje napájení kanálkem v držáku nožiček. Podívejte se na správnou orientaci dílu.
Zachovejte orientaci držáku nožiček a připevněte jej na jeho místo na spodu enclosure. Zarovnejte otvory v dílu s otvorem ve spodním rámu enclosure.
Zkontrolujte, zda kabel nevypadl z drážky.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Jemným tahem kabelu tam a zpět zkontrolujte, zda nedošlo k jeho přiskřípnutí. Ponechte si zbylý kabel, jak je znázorněno na obrázku.
Utažení spodního panelu
Utažení spodního panelu
Zadní stranu enclosure nechte přesahovat přes krabici nebo stůl. Je nutné, aby obě nohy na zadní straně stály na jedné antivibrační podložce. Nepokládejte skříň (enclosure) přímo na rám.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní a ujistěte se, že je enclosure postaven stabilně a nekýve se. V opačném případě může spadnout, zranit vás a poškodit se.
Zajistěte zespodu spodní panel pomocí dvou šroubů M3x4.
Umístěte enclosure tak, aby byly všechny nožičky na povrchu.
Uvolnění spodního panelu
Uvolnění spodního panelu
Umístěte enclosure na kartonovou krabici tak, aby přední strana enclosure přes krabici přečnívala.
Je nutné, aby obě nohy na přední straně stály na jedné antivibrační podložce. Nepokládejte skříň (enclosure) přímo na rám.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní a ujistěte se, že je enclosure postaven stabilně a nekýve se. V opačném případě může spadnout, zranit vás a poškodit se.
Zespodu tiskárny povolte první dva šrouby zleva.
Přesuňte levý přední roh přes okraj krabice nebo stolu.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Lehce nadzvedněte spodní panel ze spodní strany.
Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty!
Otvorem prostrčte feritovou kuličku (válcovitou část) na kabelu externího zdroje napájení.
Veďte externí kabel srkze otvor. Prozatím ho ponechejte volně.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Odstraňte dva šrouby upevňující držák nohou.
Ze spodu enclosure vyjměte držák nožiček.
V držáku nohou je kanál pro kabel. Tímto kanálem veďte kabel externího zdroje napájení. Dbejte na správnou orientaci dílu.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Zachovejte orientaci držáku nožiček a připevněte jej na jeho místo na spodu enclosure. Zarovnejte otvory v dílu s otvorem ve spodním rámu enclosure.
Zkontrolujte, zda kabel nevypadl z drážky.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Jemným tahem kabelu tam a zpět zkontrolujte, zda nedošlo k jeho přiskřípnutí.
Kabel nechte natažený, jak je znázorněno na obrázku. Mezera mezi feritovou kuličkou a držákem nožiček se pohybuje mezi 2 - 5 cm.
Utažení spodního panelu
Utažení spodního panelu
Utažení spodního panelu
Přední stranu enclosure nechte přesahovat přes krabici nebo stůl. Je nutné, aby obě nohy na přední straně stály na jedné antivibrační podložce. Nepokládejte skříň (enclosure) přímo na rám.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní a ujistěte se, že je enclosure postaven stabilně a nekýve se. V opačném případě může spadnout, zranit vás a poškodit se.
Zajistěte zespodu spodní panel pomocí dvou šroubů M3x4.
Přední stranu enclosure nechte přesahovat přes krabici nebo stůl. Je nutné, aby obě nohy na levé straně stály na jedné antivibrační podložce. Nepokládejte skříň (enclosure) přímo na rám.
Zajistěte zespodu spodní panel pomocí čtyř šroubů M3x4.
Nyní postavte enclosure na všechny nohy na pracovní stůl a odstraňte karton. Ten již nebudeme potřebovat.
Vložení tiskárny
Vložení tiskárny
Vložení tiskárny
Abyste tiskárnu umístili do enclosure, vsuňte dovnitř nejprve levou stranu tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnou nepoškrábali boční panely!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici tiskárny. Správnou polohu nastavíte později.