CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

9. Rychloupínací kabel zdroje - MK3S+ černý zdroj (doplněk)

Menu

9. Rychloupínací kabel zdroje - MK3S+ černý zdroj (doplněk)

9. Rychloupínací kabel zdroje - MK3S+ černý zdroj (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
9. Rychloupínací kabel zdroje - MK3S+ černý zdroj (doplněk)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Rychloupínacího konektoru zdroje na Original Prusa Enclosure.
Tento doplněk není kompatibilní s tiskárnou Original Prusa MK4.
Tento doplněk není kompatibilní se stříbrným zdrojem napájení.
Zakupte si kompatibilní černý zdroj napájení z našeho E-shopu.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové nebo štípací kleště
Křížový šroubovák PH2
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Opatrně odřízněte stahovací pásku zajišťující svazek LCD kabelů.
Povolte dva šrouby upevňující sestavu LCD displeje.
Odpojte oba kabely obrazovky LCD z LCD.
Svazek kabelů od LCD prostrčte skrz otvor ve spodním panelu v enclosure.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Stlačte modrou objímku na šroubení QSM-M5.
Vyjměte PTFE trubičku ze šroubení.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Otevřete dvířka enclosuru.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Opatrně vyjměte tiskárnu z enclosure.
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali tiskárnu a enclosure.
Tiskárnu odložte stranou. Budete ji potřebovat později.
Odpojení zdroje
Odpojení zdroje
Odpojení zdroje
Odpojení zdroje
Na úchytu zdroje napájení odřízněte stahovací pásku zajišťující kabel zdroje.
Na druhé straně sestavy napájecího zdroje povolte dva šrouby upevňující kryt zdroje a ten sejměte.
Pomocí křížového šroubováku povolte všechny šrouby na kabelech zdroje napájení. Šrouby není třeba vyndavat.
Odpojte všechny kabely zdroje napájení od svorek.
Odpojte kabel power panic ze zdroje napájení.
Odpojený zdroj umístěte prozatím stranou. Vrátíte se k němu později.
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Ustříhněte stahovací pásku spojující oba kabelové svazky.
Na zadní straně skříňky Einsy povolte šroub a otevřete dvířka skříňky elektroniky.
Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby upevňující kabely zdroje napájení (první čtyři zleva). A vyjměte všechny kabely ze svorek.
Neodpojujte napájecí kabely vyhřívané podložky (poslední dva kabely)!
Odpojte Power panic kabel z desky elektroniky.
Ponechejte kryt elektroniky otevřený.
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Přestřihněte stahovací pásky na obou koncích textilního rukávu a odstraňte rukáv ze svazku kabelů.
Tento svazek kabelů již nebudete potřebovat. Doporučujeme jej však nevyhazovat. Ponechte si jej jako náhradní.
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Vyjměte záslepku z úchytu zdroje.
Vložte rychloupínací kabel - Černá strana zdroje do otvoru v držáku zdroje.
Z opačné strany držáku napájecího zdroje (PSU holder) zkontrolujte, zda jsou západky na konektoru zacvaknuté do plechu.
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Vezměte první kladný (červený) vodič z kabelu Quick Release - Černý konektor na straně PSU a připojte jej k první svorce zleva na PSU. Ohnutá část konektoru směřuje nahoru. Zatlačte ji pod čtvercovou podložku až na doraz.
Tento způsob použijte pro všechny kabely zdroje napájení a připojte je v následujícím pořadí:
KLADNÝ (červený) drát
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý) drát
ZÁPORNÝ - (černý) drát
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů! Červený kabel je v prvním slotu a černý kabel je ve třetím slotu. Ujistěte se, že jsou kabely správně utažené. V opačném případě riskujete poškození tiskárny!
Připojte kabel power panic ke zdroji napájení.
Zakrytí zdroje napájení
Zakrytí zdroje napájení
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že díry jsou poměrně hluboké.
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojte rychloupínací napájecí kabely k desce Einsy v následujícím pořadí (zleva):
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý,černo/červený) drát
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý,černo/červený) drát
Připojte kabel power panic k desce Einsy.
Zkontrolujte zapojení kabelů podle posledního obrázku.
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Veďte kabel power panic podle obrázku.
Uspořádejte všechny kabely tak, jako to vidíte na obrázku.
Zavřete box s elektronikou a zajistěte jej pomocí šroubu M3x40.
Dávejte pozor, abyste neskřípli kabely!
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Směrem od elektroniky omotejte rychloupínací kabel (včetně černého&bílého kabelu Power Panic) textilním rukávem.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Spojte kabelový svazek LCD obrazovky a kabelový svazek zdroje napájení a zajistěte je dohromady pomocí stahovací pásky.
Stahovací pásku neutahujte příliš! Mohla by poškodit kabely.
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Celý kabelový svazek omotejte textilním rukávem a mírně ho stočte, ale nepřekrucujte kabely uvnitř.
Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Nyní připravte kryt na pracovní ploše.
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení do svislé polohy.
Protlačte zdroj napájení skrze otvor v zadním panelu.
Připojte držák napájecího zdroje (PSU-holder) na všechny zámky zdroje (PSU-locks).
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Abyste tiskárnu umístili do enclosure, vsuňte dovnitř nejprve levou stranu tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnou nepoškrábali boční panely!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici tiskárny. Správnou polohu nastavíte později.
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Uchopte rychloupínací kabel z tiskárny, přičemž power panic kabel je vlevo.
Připojte konektor k rychloupínacímu kabelu v držáku napájecího zdroje.
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Veďte LCD kabel skrze výřez ve spodním panelu.
Zajistěte textilní rukáv na svazku kabelů pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Do spodního profilu zevnitř vložte dva palcové šrouby M3x8.
Umístěte jednotku LCD obrazovky blízko ke kabelům LCD, jako na obrázku. Nezapomeňte na stejnou orientaci obrazovky jako na obrázku. Pro lepší pochopení si všimněte podpěr LCD obrazovky.
Všimněte si, že jsou oba kabely na jedné straně označeny pruhy. Důležité je správné připojení kabelů!
LCD kabel označený DVĚMA PROUŽKY zapojte do levého slotu (nazvaný EXP2) na ovladači displeje.
LCD kabel označený JEDNÍM PROUŽKEM zapojte do pravého slotu (nazvaný EXP1) na ovladači displeje.
Nasaďte sestavu LCD obrazovky na dva šrouby M3x8 v rámu a utáhněte je.
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali rychloupínací kabel na Original Prusa Enclosure.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás