CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

7. Pokročilý filtrační systém (doplněk)

Menu

7. Pokročilý filtrační systém (doplněk)

7. Pokročilý filtrační systém (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
7. Pokročilý filtrační systém (doplněk)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
90
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Pokročilého filtračního systému na Original Prusa Enclosure.
Další náhradní díly jsou součástí dodávaného spojovacího materiálu.
Upozorňujeme, že filtrace využívá vnitřní cirkulaci vzduchu. Do krytu není třeba vyvrtávat žádné otvory.
Jiný externí zdroj napájení
Jiný externí zdroj napájení
Doplněk Filtrační systém je odesílán se dvěma typy externího zdroje napájení, každý od jiného výrobce. Funkce obou verzí je stejná, avšak proces instalace se mírně liší.
Na štítku externího zdroje napájení zkontrolujte, jaký model máte, a postupujte podle příslušných pokynů:
Externí zdroj napájení model Delta MEA-065A24C: přejděte na Úvod - Externí zdroj napájení Delta
Externí zdroj napájení model XP Power VEC65US24: přejděte na Úvod - Externí zdroj napájení XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta (1x)
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta (1x)
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta (1x)
Úvod - Externí napájecí zdroj Delta (1x)
Následující kroky se zaměřují na instalaci pokročilého filtračního systému s externím zdrojem napájení PSU Delta model MEA-065A24C na Original Prusa Enclosure.
Než začnete příslušenství sestavovat, VYTISKNĚTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ PLASTOVÉ DÍLY! Díly External-PSU-bracket-DELTA a Basic-board-cover jsou k dispozici ke stažení na webu Printables.com
Poznámka: Držák externího zdroje napájení DELTA je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště (ke zkrácení stahovacích pásků)
Kus hadříku nebo látky o velikosti alespoň 15 x 15 cm
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Poznámka: Držák externího zdroje napájení DELTA je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný. Pokud nechcete instalovat držák externího zdroje napájení, přejděte na Příprava tiskárny.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Externí napájecí zdroj (1x)
Šroub M3x8 (1x)
Matka M3nS (1x)
External-PSU-Bracket-DELTA (Držák externího zdroje napájení) (1x)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Sestavení držáku externího zdroje napájení (volitelné)
Vložte externí napájecí zdroj do držáku externího napájecího zdroje DELTA a zasuňte jej až na doraz. Dbejte na jeho správnou orientaci.
Veďte externí kabel jednotky napájení jako na obrázku a připevněte ferit kabelu do svorky na tištěném dílu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Otevřete dvířka enclosuru.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici tiskárny. Správnou polohu nastavíte později.
Ocelový tiskový plát sundejte z vyhřívané podložky.
Na vyhřívanou podložku rozprostřete kus látky.
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Pokud je pro vás manipulace s encloserem kvůli jeho hmotnosti obtížná, můžete tiskárnu vyndat.
Otočte enclosure zadní stranou směrující k vám.
Obdélníkovým otvorem v zadním panelu povolte dva šrouby upevňující patku ke spodnímu panelu.
Vyjměte nožičku zpod enclosure. Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Veďte kabel zdroje napájení skrze otvor ve spodním panelu směrem do enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrz kanálek v držáku nohou. Dbejte na orientaci držáku nohou.
Zasuňte díl feet bracket s kabelem pod roh enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení (volitelné)
Vedení kabelu externího zdroje napájení (volitelné)
Vedení kabelu externího zdroje napájení (volitelné)
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Následující instrukce popisují montáž externího zdroje napájení k enclosure. Pokud nechcete montovat externí zdroj k enclosure, přejděte k Instalaci zdroje napájení.
Zarovnejte otvory v dílu feet bracket s otvory ve spodním profilu.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Montáž externího zdroje napájení (volitelné)
Následující instrukce popisují montáž externího zdroje napájení k enclosure, což je volitelný prvek. Pokud nechcete montovat externí zdroj k enclosure, přejděte k Instalaci zdroje napájení.
Do otvoru ve spodním profilu zevnitř, vedle loga PRUSA, vložte šroub M3x8.
Připojte externí napájecí zdroj k profilu. Zarovnejte ji proti šroubu.
Utáhněte šroub M3x8 na vnitřní straně pro upevnění externího zdroje napájení.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení do svislé polohy.
Protlačte zdroj napájení skrze otvor v zadním panelu.
Připojte držák napájecího zdroje (PSU-holder) na všechny zámky zdroje (PSU-locks).
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Odstraňte dva šrouby upevňující levou přední nohu.
Vyjměte nožičku z enclosure. Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrze otvor ve spodním panelu směrem ven z enclosure.
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Vedení kabelu externího zdroje napájení
Při manipulaci pod enclosurem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Veďte kabel externího zdroje napájení skrz kanálek v držáku nohou.
Zasuňte díl feet bracket s kabelem pod roh enclosure a zarovnejte otvory v tomto dílu s otvory ve spodním profilu.
Zajistěte držák nohou pomocí dvou šroubků M3x12.
Prozatím ponechejte kabel externího zdroje napájení volně. Připojíte ho později.
Sestavení filtrace: příprava dílů
Sestavení filtrace: příprava dílů
Sestavení filtrace: příprava dílů
Sestavení filtrace: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tlumič (4x)
Palcová matka (4x)
Šroub M3x8 (4x)
Zápustný šroub M4x16b (2x)
O-kroužek ventilátoru (1x)
Balíček filtru (1x)
Sestavení filtrace: příprava dílů
Sestavení filtrace: příprava dílů
Sestavení filtrace: příprava dílů
Vysuňte filtr z balení a rozdělte balení na tyto jednotlivé části:
Vysokotlaký ventilátor (1x)
HEPA filtr (1x)
Filter-Bracket (držák filtru) (1x)
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Umístěte díl Filter-Bracket (držák filtru) tak, jak to vidíte na obrázku a inbusový klíč podle obrázku prostrčte skrze otvor.
Na konec inbusového klíče nasaďte šroub M3x8.
Pomocí inbusového klíče protlačte šroub až na doraz předním otvorem držáku. Šroub musí částečně vyčnívat.
Sestavení filtru
Sestavení filtru
Sestavení filtru
Utáhněte tlumič šroubku.
Proces zopakujte a namontujte druhý tlumič.
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Sestavení filtrace
Pomocí inbusového klíče protlačte šroub M3x8 skrze výčnělek na druhé straně dílu Filter-bracket (držáku filtru).
Utáhněte tlumič šroubku.
Proces zopakujte a namontujte druhý tlumič.
Nasazení ventilátoru
Nasazení ventilátoru
Nasazení ventilátoru
Nasazení ventilátoru
Vložte o-kroužek ventilátoru do dílu Filter-Bracket (drřák filtru).
Vložte vysokotlaký ventilátor do držáku filtru tak, aby blower ventilátoru směřoval k šestihranným otvorům v tištěném dílu.
Oba díly spojte pomocí dvou M4x16b zápustných šroubů.
Vložení HEPA filtru
Vložení HEPA filtru
Otevřete filtrační sáček a vyjměte HEPA filtr.
Zacházejte s filtrem opatrně. Pokud se povrch HEPA filtru (bílý skládaný povrch) poškodí, filtr ztratí svou účinnost. Při vyjímání použitého filtru si chraňte ruce a vložte jej do plastového sáčku. Nasycený filtr není recyklovatelný.
Vložení HEPA filtru
Vložení HEPA filtru
Vložení HEPA filtru
Vložení HEPA filtru
Umístěte filtrační jednotku dle obrázku. Ujistěte se, že oba držáky směřjí směrem k vám a kabel míří směrem doleva.
Ujistěte se, že je HEPA filtr vyjmut ze sáčku.
Zleva zasuňte HEPA filtr až na doraz do držáku filtru (Filter-Bracket). Dbejte na jeho orientaci.
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Na zadní straně enclosure vytáhněte dva nylonové nýty v levém horním rohu.
Palcem nebo špičkou čelisťových kleští zatlačte zevnitř na nylonové nýty. Při použití kleští dávejte pozor, abyste nepoškodili zadní panel a profil.
Zevnitř se zaměřte na zadní pravý horní roh. Oblast, kam budeme připevňovat filtraci.
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Zevnitř připevněte filtraci v oblasti pravého horního rohu tak, aby tlumiče vyčnívaly otvory v zadních profilech.
Zajistěte šrouby pravého a spodního tlumiče utažením dvou palcových matic.
Instalace filtrace
Instalace filtrace
Zajistěte dva zbývající šrouby tlumiče na sestavě filtru pomocí dvou palcových matic.
Pro jistotu rukou pevně utáhněte všechny palcové matice.
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Uvolněte kabel filtru a nechte jej volný.
Protáhněte stahovací pásku skrze všechny tři perforace na horním zadním profilu. Všimněte si orientace stahovacích pásků a filtru.
Kabel filtrace veďte přes stahovací pásky podél horního profilu.
Zajistěte kabel stáhnutím všech stahovacích pásků.
Pásky neutahujte příliš, abyste nepoškodili kabel!
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Protáhněte čtyři stahovací pásky perforacemi na levém zadním podpěrném profilu.
Kabel filtrace veďte přes stahovací pásky.
Všechny stahovací pásky utáhněte, abyste zajistili pozici kabelu.
Pásky neutahujte příliš, abyste nepoškodili kabel!
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Protáhněte tři stahovací pásky perforacemi v levém spodním profilu.
Vytvořte z kabelu zdroje napájení smyčku tak, jak to vidíte na obrázku.
Spojte kabelový svazek filtru a zdroje a veďte je dohromady. Oba kabely připevněte první stahovací páskou na spodním profilu.
Veďte kabel podél spodního profilu přes stahovací pásky a utáhněte zbývající dvě stahovací pásky.
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Vedení kabelu filtrace
Veďte kabel filtru skrze otvor ve spodním panelu směrem ven z enclosure.
S kabelem externího zdroje napájení udělejte malou smyčku.
Zajistěte kabel zdroje napájení pomocí stahovací pásky k perforaci na spodním profilu.
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Instalace desky Basic: příprava dílů
Instalace desky Basic: příprava dílů
Instalace desky Basic: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt Basic desky (1x)
Deska Basic (1x)
Šroub M3x12 (2x)
Vroubkovaná pojistná podložka M3w (2x)
Matka M3nS (2x)
Instalace desky basic
Instalace desky basic
Instalace desky basic
Instalace desky basic
Nasaďte na šroub M3x12 matku M3nS. Našroubujte ji na konec šroubu o několik otáček.
Vsuňte šroubek s matkou do otvoru stejného tvaru uvnitř krytu desky Basic (Basic-Board-Cover).
Vyjměte šroubek z matky.
Připojení kabelu filtrace
Připojení kabelu filtrace
Připojení kabelu filtrace
Připojení kabelu filtrace
Připojte kabel filtrace ke konektoru na desce basic.
Do předního profilu zevnitř encloseru vložte dva šrouby M3x12.
Připojte dvě pojistné podložky M4w ke šroubkům.
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Montáž desky basic
Vložte základní desku do krytu (Basic board cover) a zarovnejte otvory obou dílů.
Vezměte sestavu základní desky a zarovnejte její otvory se šroubky v profilu.
Připevněte sestavu desky basic ke šroubům a šrouby dotáhněte zevnitř.
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Zkontrolujte, zda funguje správně. Stiskněte tlačítko FILTER na panelu základní desky a zkontrolujte, zda se otáčí ventilátor filtru. Dvířka skříně nechte otevřené, ventilátor je snadno slyšet.
Skvělá práce! Úspěšně jste nainstalovali Pokročilý filtrační systém.
Následující kroky se zaměřují na instalaci Pokročilého filtračního systému s externím zdrojem napájení XP Power model VEC65US24.
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Úvod - Externí napájecí zdroj XP Power
Následující kroky se zaměřují na instalaci Pokročilého filtračního systému s externím zdrojem napájení XP Power model VEC65US24.
Než začnete příslušenství sestavovat, VYTISKNĚTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ PLASTOVÉ DÍLY! Díly External-PSU-bracket-XP a Basic-board-cover jsou k dispozici ke stažení na webu Printables.com
Poznámka: Držák externího zdroje napájení XP je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště (ke zkrácení stahovacích pásků)
Kus hadříku nebo látky o velikosti alespoň 15 x 15 cm
Návrh
Návrh
Návrh
V následujících krocích budete potřebovat přístup k spodní části enclosure. Toho dosáhnete, když bude jeden ze spodních okrajů rámu mimo pracovní plochu. Doporučujeme použít kartonovou krabici a enclosure na ni položit.
Velikost boxu musí být nejméně 600 x 600 x 100 mm.
Tip: můžete použít původní krabici z balení Enclosure.
Zatím nepokládejte enclosure na krabici. Vyčkejte na instrukce.
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Montáž externího zdroje napájení (volitelné): příprava dílů
Poznámka: Držák externího zdroje napájení XP je určen k montáži externího zdroje napájení do enclosure. Není však nezbytně nutný. Pokud nechcete instalovat držák externího zdroje napájení, přejděte na Vyjmutí LCD.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Externí napájecí zdroj XP Power (1x)
Šroub M3x8 (1x)
Matka M3nS (1x)
External PSU bracket-XP (Držák externího zdroje napájení) (1x)
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Opatrně odřízněte stahovací pásku zajišťující svazek LCD kabelů.
Povolte dva šrouby upevňující sestavu LCD displeje.
Odpojte oba kabely obrazovky LCD z LCD.
Svazek kabelů od LCD prostrčte skrz otvor ve spodním panelu v enclosure.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Stlačte modrou objímku na šroubení QSM-M5.
Vyjměte PTFE trubičku ze šroubení.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Otevřete dvířka enclosure.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Opatrně vyjměte tiskárnu z enclosure.
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali tiskárnu a enclosure.
Tiskárnu odložte stranou. Budete ji potřebovat později.
Uvolnění spodního panelu
Uvolnění spodního panelu
Uvolnění spodního panelu
Umístěte enclosure na kartonovou krabici tak, aby zadní strana enclosure (strana s otvorem na zdroj v zadním panelu) přes krabici přečnívala.
Je nutné, aby obě nohy na levé straně stály na jedné antivibrační podložce. Viz detail. Nepokládejte skříň enclosure přímo na rám.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní a ujistěte se, že je enclosure postaven stabilně a nekýve se. V opačném případě může spadnout, zranit vás a poškodit se.
Zespodu povolte a vyjměte dva šrouby nejblíže pravému rohu.
Stejným způsobem posuňte enclosure tak, aby pravá strana přesahovala přes okraj krabice.
Ze spodního profilu povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Umístěte enclosure tak, aby byly všechny nožičky na povrchu.
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Montáž externího zdroje napájení
Do otvoru ve spodním profilu zevnitř, vedle loga PRUSA, vložte šroub M3x8.
Zarovnejte otvor pro šroub v External-PSU-bracket-XP s vyčnívajícím šroubem a připevněte jej k profilu.
Utáhněte šroub M3x8 na vnitřní straně pro upevnění externího zdroje napájení.