CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2B. Sestavení osy Y

2B. Sestavení osy Y
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
2B. Sestavení osy Y
 Obtížnost
Střední
 Kroky
39
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Rám YZ - příprava dílů
Rám YZ - příprava dílů
Rám YZ - příprava dílů
Pro stavbu rámu YZ si připravte následující díly:
Hliníkové extruze (4x)
Hliníkový rám (1x)
Šroub M5x16r (16x)
Před samotnou kontrolou prosím umístěte rám na ROVNÝ POVRCH (je to naprosto zásadní).
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Vezměte DELŠÍ hliníkové extruze a přiložte je k rámu.
Ujistěte se, že VIDÍTE na rámu vyfrézované logo PRUSA (vlevo nahoře) a výstražnou samolepku (vpravo)!
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, ujistěte se, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory, viz druhý obrázek. Pro spojení rámu a extruzí použijte šrouby M5. Prozatím utáhněte šrouby inbusovým klíčem jen zlehka!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé dlouhé extruzi.
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Vezměte KRATŠÍ hliníkové extruze a přiložte je k rámu.
Ujistěte se, že vyfrézované logo PRUSA na rámu (vlevo nahoře) NENÍ VIDĚT!
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, ujistěte se, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory, viz druhý obrázek. Pro spojení rámu a extruzí použijte šrouby M5x16. Prozatím utáhněte šrouby inbusovým klíčem jen zlehka!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé krátké extruzi.
Rám YZ - závěrečná kontrola
Rám YZ - závěrečná kontrola
Dříve než pokročíme k dalším krokům, JE DŮLEŽITÉ ZKONTROLOVAT, že jsou extruze na správné straně rámu.
Dlouhé extruze musí být na straně rámu s logem Prusa a výstražnou samolepkou blíže k sobě.
Krátké extruze musí být na straně rámu bez loga Prusa a dále od sebe.
Osa Y: přední a zadní deska
Osa Y: přední a zadní deska
Osa Y: přední a zadní deska
Pro následující kroky si prosím připravte:
Přední deska (1x)
Zadní deska (1x)
Šrouby M5x16r (16x)
Držáky PSU M3nE (2x)
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Otočte rám s delšími extruzemi čelem k sobě.
Přiložte přední desku k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé dlouhé extruzi.
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
TENTO KROK JE VELMI DŮLEŽITÝ! Nesprávné umístění zásuvných matek (držák PSU M3nE) povede k pozdějším problémům.
Vezměte YZ rám a otočte jej kratšími extruzemi čelem k sobě.
Umístěte obě zasuvné matky (M3nE) do extruze z venkovní strany. Zkontrolujte, že jste matky umístili správně (viz obrázek).
Oba držáky se zasouvají pouze do jedné z extruzí. Na přesném umístění zásuvných matek nyní nezáleží, jejich pozici upravíme později.
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
Otočte rám s kratšími extruzemi čelem k sobě.
Přiložte zadní desku k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé kratší extruzi.
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Před samotnou kontrolou prosím umístěte rám na ROVNÝ POVRCH (je to naprosto zásadní).
Všechny díly byly pro co nejvyšší přesnost nařezány a vyvrtány na stroji, avšak rozdílným utažením šroubů lze zkroutit rám.

Pokuste se rukou naklonit rám do všech směrů, abyste zjistili, zdali se některý z předních či zadních rohů nezvedá.

Zkontrolujte pouze přední a zadní rohy, protože samotný rám se povrchu nedotýká.
V případě nerovností, povolte šrouby, zatlačte extruze proti ROVNÉMU POVRCHU a šrouby opět utáhněte.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tiskárna se dokáže vypořádat s určitou nepřesností kolmosti rámu. Pokuste se rám sestavit co možná nejlépe, avšak pokud je jeden z rohů zvednutý od podložky do vzdálenosti 2 mm, můžete pokračovat dále.
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Tento krok je prozatím volitelný. Nicméně jej doporučujeme pro ochranu povrchu stolu (dílenský ponk). Při každém otočení tiskárny ji však musíte nejdříve zvednout do vzduchu.
Ke konci manuálu budete opět upozorněni na osazení antivibračních podložek.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám na bok. Antivibrační podložku přitlačte k rámu (extruzi) a poté s ní otáčejte do doby, než zamáčknete lem podložky do extruze.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Příprava Y-belt-idler (1. část)
Příprava Y-belt-idler (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-belt-idler (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Matka M3n (2x)
Kladka s ložiskem 623h (1x)
Příprava Y-belt-idler (2. část)
Příprava Y-belt-idler (2. část)
Příprava Y-belt-idler (2. část)
Vezměte díl Y-belt-idler a vložte do něj shora dvě matky M3n.
Otočte idler na stranu a vložte do něj samojistnou matici M3nN. Nylonová vložka uvnitř matky musí směřovat k vám. BUĎTE OPATRNÍ, Neutahujte šroub silou, můžete poškodit plastový díl!
Ujistěte se, že jste všechny tři matky zatlačili zcela dovnitř.
Pokud nemůžete matku vložit dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vezměte šroub M3 a našroubujte jej z druhé strany. Jak jej budete dotahovat, vtáhne matku dovnitř. Buďte však opatrní, abyste během dotahování nezlomili vytištěný díl.
Příprava Y-belt-idler (3. část)
Příprava Y-belt-idler (3. část)
Příprava Y-belt-idler (3. část)
Připravené ložisko vložte do dílu Y-belt-idler.
Na orientaci ložiska nesejde.
Zajistěte kladku šroubem M3x18 a neutahujte jej zcela.
Položte prst na kladku a ujistěte se, že s ním lze volně otáčet. Pokud to bude potřeba povolte/utáhněte šroub.
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Otočte rám s delšími extruzemi čelem k sobě.
Vezměte díl Y-belt-idler a přiložte jej k přední desce. Pozor na tečku (kruh), která musí směřovat vzhůru.
Zajistěte Y-belt-idler pomocí dvojice šroubů M3x10. Šrouby dotahujte dokud se tištěný díl nedotáhne k povrchu desky.
Osa Y: motor a držák motoru
Osa Y: motor a držák motoru
Osa Y: motor a držák motoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy Y (1x)
Y-motor-holder (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Matka M3n (2x)
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Příprava Y-motor-holder
Příprava Y-motor-holder
Příprava Y-motor-holder
Vezměte Y-motor-holder a vložte do něj dvě M3n matky.
V případě, že nemůžete zatlačit matku dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Našroubujte dočasně šroub M3 z druhé strany a utáhněte jej.
Položte Y-motor-holder na motor a zkontrolujte správnou orientaci dílu viz obrázek (řiďte se kabelem na motoru).
Pomocí dvou šroubů M3x10 utáhněte držák spolu s motorem.
Montáž Y-motor-holder
Montáž Y-motor-holder
Vezměte Y-motor-holder a přiložte jej k zadní desce (krátké extruze).
Zkontrolujte správnou orientaci, hřídel motoru musí směřovat k extruzi s držáky zdroje (PSU).
Zajistěte Y-motor-holder pomocí 2 šroubů M3x10.
Osa Y: Y-carriage
Osa Y: Y-carriage
Osa Y: Y-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-carriage (1x)
Lineární ložisko (3x)
Úchyt ložiska (3x)
Samojistná matka M3nN (6x)
Šroub M3x12 (6x)
V balení tiskárny je přiložen lubrikant, který je určený pro údržbu. Není potřeba jej nyní používat na ložiska, která jsou již lubrikovaná. Pro údržbu a lubrikaci tiskárny je k dispozici dedikovaný online manuál. Viz prusa3d.cz/udrzba-MK3S+
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace: Ložiska Y-carriage (pojezdu osy Y) umístěte podle těchto obrázků. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách, ne uprostřed.
Nesprávná orientace: neumísťujte ložisko tak, jak vidíte na tomto obrázku! Pokud bude drážka (řada kuliček) uprostřed, časem to urychlí opotřebení hlazené tyče, může dojít i k vytvoření rýhy.
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Vložte lineární ložisko do výřezu.
Nasaďte úchyt ložiska přes ložisko.
Vložte dva šrouby M3x12 do otvorů v úchytu ložiska.
Rukou přidržte hlavy obou šroubů a otočte Y-carriage. Na oba šrouby nasaďte samojistné matky M3nN.
Pomocí 2,5mm imbusového klíče a kleští utáhněte obě matice.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vezměte všechny hlazené tyče a porovnejte jejich délku. Pro Y-carriage potřebujete středně dlouhé (330 mm).
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
Pokud vám tyč nejde nasunout, zkontrolujte správné natočení (zarovnání) ložisek.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Vezměte jeden díl Y-rod-holder a vložte do něj dvě matky M3nS.
Ujistěte se, že jste matky zatlačili zcela dovnitř. Můžete k tomu použít kleště, ALE buďte opatrní, tištěný díl můžete zničit.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Vložte jednu matku M3nS ze strany Y-rod-holder.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 2mm inbusového klíče.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holder.
Montáž dílu Y-rod-holder
Montáž dílu Y-rod-holder
Montáž dílu Y-rod-holder
Montáž dílu Y-rod-holder
Položte Y-carriage na rovný povrch (stůl) ložisky směrem nahoru.
Nasuňte Y-rod-holder na tyč. Zarovnejte přední povrch plastové části s čelní plochou tyče.
Zkontrolujte správnou polohu Y-rod-holder. Otvor pro šroub musí směřovat nahoru a směrem k „vnitřní“ straně Y-carriage, viz obrázek.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holder.
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Vezměte Y-carriage (pojezd osy Y) včetně hlazených tyčí a vložte jej do rámu YZ. Dvojice ložisek musí být na levé straně , viz obrázek.
Připevněte každý díl pomocí dvojice šroubů M3x10. Šrouby dotahujte stejnoměrně, avšak ne zcela. Plně je dotáhneme až později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v přední části rámu a utáhněte jej.
Vezměte zbylé dva díly Y-rod-holder a přišroubujte je pomocí šroubů M3x10 na zadní desku (s kratšími extruzemi). Šrouby dotahujte stejnoměrně, avšak ne zcela. Plně je dotáhneme až později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v zadní části rámu a utáhněte jej.
V případě, že matice M3nS budou stále vypadávat, prosím, otočte rám vzhůru nohama. Utáhněte tištěné části a pak rám vraťte do původní polohy.
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
POZOR: správné zarovnání hlazených tyčí je naprosto zásadní pro tichý chod a snížení tření.
Ujistěte se, že všechny šrouby M3 v Y-holders (držáky tyčí) jsou povolené. S díly musí být možné nepatrně pohnout.
Posuňte několikrát s Y-carriage (pojezd osy Y) tam a zpět přes celou délku osy Y, zarovnáte tím hlazené tyče.
Poté posuňte Y-carriage k přední desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Posuňte Y-carriage k zadní desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku.
Nasaďte řemeničku (GT2-16 pulley) na hřídel motoru osy Y, viz obrázek.
Řemeničku netlačte až na motor. Ponechte mírnou mezeru, aby se mohla hřídel volně otáčet.
Jeden z červíku musí směřovat přímo proti plošce na hřídeli. S citem dotáhněte první červík.
Otočte hřídel motoru a mírně utáhněte druhý červík.
Řemeničku zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-belt-holder (1x) menší ze součástek
Y-belt-tensioner (1x) větší ze součástek
Řemen osy Y 650 mm (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Matka M3n (2x)
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Vezměte díl Y-belt-holder (ten menší ze dvou tištěných dílu).
Matku M3n vložte až nadoraz.
Nylonovou matku M3nN vložte až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Ohněte jeden konec řemenu kolem šroubu M3x10.
Zatlačte řemen do držáku, jako na obrázku. Ke vtlačení použijte inbusový klíč.
Ujistěte se, že ohnutá část řemene je v celé šířce tištěné části.
Zuby na řemenu musí směřovat nahoru!
Dotahujte šroub, aby se závit chytil do matice. Šroub utahujte s citem, aby nedošlo k deformaci řemenu.
Přidržujte matku z druhé strany, dokud se šroub nechytne v závitu.
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Šroubem M3x10 přišroubujte díl Y-belt-holder k dílu Y-carriage. Šroub dotáhněte a ujistěte se, že díl je rovnobežně s "osou" mezi Y-motorem a Y-belt-idlerem.
Použijte díru na levé straně, viz obrázek.
Protáhněte řemen přes ozubené kolečko na motoru osy Y a zase zpět.
Ujistěte se, že řemen vede vnitřkem rámu a nikoliv pod rámem.
Tip: Kabel motoru osy Y prozatím schovejte do spodní části extruze. Kabel vám tak nebude při dalším sestavování překážet.
Prostrčte řemen skrze kladku (Y-belt-idler) a zase zpět do středu Y-carriage.
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Vezměte díl Y-belt-tensioner (ten větší ze dvou tištěných součástí).
Matku M3n vložte až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Ohněte druhý konec řemene a zatlačte ho do držáku, jak je znázorněno na obrázku. Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč .
Ujistěte se, že ohnutá část řemene je v celé šířce tištěné části.
Zuby na řemenu musí směřovat nahoru!
Dotahujte šroub, aby se závit chytil do matice. Šroub utahujte s citem, aby nedošlo k deformaci řemenu.
Přidržujte matku z druhé strany, dokud se šroub nechytne v závitu.
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Osa Y: nasazení řemenu
Pomocí šroubu M3x10 upevněte napínák řemenu k dílu Y-carriage. Šroub zcela nedotahujte, později ještě bude třeba upravit polohu tištěného dílu.
Použijte díru vpravo, viz obrázek.
Vložte šroub M3x30 skrz oba tištěné díly. Dotahujte ho, dokud se šroub nechytí nylonové matice M3nN.
Zarovnání řemene osy Y
Zarovnání řemene osy Y
Zkontrolujte, že je řemen umístěn na středu tiskárny. Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolu. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Napnutí řemenu můžete měnit otáčením šroubu M3x30 pod Y-carriage.
Utažení šroubu, přiblíží díly k sobě a zvýší se tak celkové napnutí řemenu.
Povolením šroubu oddálíte díly od sobe a snížíte tak celkové napnutí řemenu.
Kontrola napnutí řemenu osy Y
Kontrola napnutí řemenu osy Y
Kontrola napnutí řemenu osy Y
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy Y.
Pohněte rukou s Y-carriage směrem k motoru osy Y. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a Y-carriage se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Po správném napnutí řemenu dotáhněte šroub M3x10.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
Potřebujeme rozdělit medvídky na 8 skupin vzhledem k nadcházejícím kapitolám.
Na každou kapitolu budete potřebovat určité množství medvídků, viz obrázek.
Jako odměnu za dokončení osy Y snězte 15 % medvídků.
Osa Y je hotova!
Osa Y je hotova!
Osa Y je hotová, dobrá práce!
Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.
Poznámka: při pohybu s osou Y (Y-carriage) budete cítit určitý odpor. Je to kvůli napnutému řemenu a také vlastnímu odporu v motoru.
Jste připraveni pokračovat? Přejděte na kapitolu 3. Osa X.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás