CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

3. Upgrade na SL1S SPEED

3. Upgrade na SL1S SPEED
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3. Upgrade na SL1S SPEED
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
66
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Deska boost: příprava dílů
Deska boost: příprava dílů
Deska boost: příprava dílů
Deska boost: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Deska Boost (1x)
Termální podložka (1x)
Držák desky Boost (1x)
Šroub M3x5 (4x)
Čistící podložka (1x)
Ochrana elektroniky
Ochrana elektroniky
S elektronikou zacházejte velmi opatrně. Nedotýkejte se čipů a kondenzátorů na obou deskách, vždy je držte za hrany. Prozatím si je uložte do ESD sáčků.
Připojení termální podložky
Připojení termální podložky
Připojení termální podložky
Připojení termální podložky
Než budete pokračovat, očistěte vystouplou část držáku elektroniky pomocí ubrousku.
Čisticí vatičku uložte zpět do sáčku, budete ji potřebovat později.
Opatrně z bílé strany termální podložky sloupněte průhlednou ochrannou fólii.
Přilepte podložku na držák Boost (Boost holder) (tou stranou, ze které jste sloupli fólii). Podložka musí být přilepená celou svojí plochou.
Přečnívající termální podložku přehněte přes okraj ohnutého plechu.
Opatrně odlepte druhou (modrou) ochrannou fólii. Podložka je nyní docela lepkavá, nedotýkejte se jí.
V sáčku s náhradními díly je podložka navíc :)
Montáž desky Boost
Montáž desky Boost
Montáž desky Boost
Montáž desky Boost
Uchopte desku Boost za okraje a mírně nakloněnou ji nasuňte na držák Boost tak, aby konektor zdroje prošel otvorem v kovovém plátu.
Desku Boost zatím neumisťujte na držák desky Boost! Přilepí se k termální podložce a desku již nebudete moci snadno přemístit.
Zarovnejte čtyři otvory pro šrouby na desce Boost se sloupky na držáku desky Boost a položte desku Boost na držák. Z druhé strany zkontrolujte, zda konektor napájecího zdroje správně zapadá do otvoru.
Připevněte desku Boost k držáku čtyřmi šrouby M3x5. Šrouby příliš neutahujte! Mohli byste způsobit prasknutí desky elektroniky.
Nasazení dílu krytu vstupu (Input cover)
Nasazení dílu krytu vstupu (Input cover)
Nasazení dílu krytu vstupu (Input cover)
Nasazení dílu krytu vstupu (Input cover)
Zasuňte Input cover do otvoru v zadním panelu zevnitř. Dbejte na jeho správnou orientaci. Kulatý otvor musí být na levé straně.
Z druhé strany zkontrolujte, zda jsou povrch s plastovým dílem a zadní deska zarovnané. Pokud tomu tak není, mírně a rovnoměrně zatlačte na plastový díl z vnitřní strany tiskárny.
Vložte šroub M3x5 do zadní desky. Šroub nedotahujte úplně, mezi hlavou šroubu a povrchem nechte 3mm mezeru. Šroub dotáhneme později.
Montáž desky Boost
Montáž desky Boost
Montáž desky Boost
Vložte sestavenou desku Boost do tiskárny a umístěte ji na zadní desku. Umístěte sestavu s výřezem na připravený šroub M3x5.
Pokud není mezi hlavou šroubu a zadní deskou dostatečná mezera pro posunutí držáku, mírně povolte šroub M3x5.
Zarovnejte obdélníkový otvor v kovovém rámu s otvorem v plastovém dílu (input cover).
Použijte krátkou stranu 2,5mm inbusového klíče a utáhněte šroub M3x5.
Vložte a utáhněte druhý šroub M3x5 do horního otvoru v plátu.
Připojení kabelu napájení
Připojení kabelu napájení
Připojení kabelu napájení
Připojte napájecí kabel do slotu na spodní části desky Boost.
Připojte kabel termistoru do horního slotu v levém horním rohu Boost desky.
Existují dvě barevné varianty termistorového kabelu. Vaše tiskárna může mít černobílý nebo černočervený kabel. Jejich funkce je však stejná.
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Vezměte sestavené tlačítko napájení a prostrčte kabely otvorem v dílu vstupního krytu (Input cover).
Ujistěte se, že je vybrán symbol OFF "o", který směřuje dolů.
Nasaďte spodní konektor kabelu na spodní kolík.
Nasaďte horní konektor kabelu na horní kolík.
Ujistěte se, že jsou konektory plně připojeny. Mezera mezi konektorem a deskou Boost by měla být přibližně 1-2 mm.
Ujistěte se, že konektory nejsou volné a neviklají se. To by mohlo způsobit fatální zničení elektroniky.
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Sestavení tlačítka napájení
Zasuňte kabely vypínače napájení po celé délce do tiskárny. Kabely mírně ohněte a vytvořte z nich smyčku.
Palci rovnoměrně zatlačte vypínač do krytu vstupu.
Uspořádejte smyčku podle obrázku.
Jemně zasuňte kabely do tiskárny tak, aby z ní nevyčnívaly.
Připojení kabelů boost
Připojení kabelů boost
Připojení kabelů boost
Připojení kabelů boost
Připojte kabel Boost motion (označený "M") do spodního slotu na desce Boost. Neoznačenou stranu kabelu (bez žlutého štítku) připojte k desce Boost.
Připojte kabel Boost A64 (označený "A") do horního slotu na desce Boost. Neoznačenou stranu kabelu (bez žlutého štítku) připojte k desce Boost.
Veďte oba kabely za svazkem kabelů mezerou pod držákem elektroniky ven z tiskárny.
Instalace kabelu senzoru resinu
Instalace kabelu senzoru resinu
Instalace kabelu senzoru resinu
Instalace kabelu senzoru resinu
Vložte šroub M4x6r do konektoru kabelu senzoru resinu.
Připojte pojistnou podložku M4w ke šroubku.
Podívejte se lehce zespoda rámečku naklápěcího mechanismu. Na levé straně rámu jsou dva otvory pro šrouby M4. Dávejte pozor na levý otvor pro šroub.
Připevněte senzor resinu pomocí šroubu a podložky do levého otvoru pro šroub M4. Kabel musí vést k zadní straně tiskárny.
Zajistěte jej utažením šroubu M4x6r. Šroub utáhněte pevně, ale jemně.
Připojení kabelu A64 boost
Připojení kabelu A64 boost
Připojení kabelu A64 boost
Připojení kabelu A64 boost
Vyhledejte na desce elektroniky A64 20pinový slot.
Vezměte vytištěnou redukci konektoru A64 a nasaďte ji na 20pinový konektor.
Podívejte se na podrobnosti. Na každé straně dílu jsou dva otvory. Oba páry zarovnejte s posledním párem kolíčků.
Ujistěte se, že je nápis TOP v horní poloze.
Plastovou část nasaďte až na doraz na kolíčky.
Odpojení kabelu termistoru
Odpojení kabelu termistoru
Odpojení kabelu termistoru
Odpojte kabel termistoru (černý a bílý vodič) od desky elektroniky.
Na spodní straně konektoru se nachází pojistná západka. Netahejte za kabel před stisknutím pojistné západky.
Existují dvě barevné varianty termistorového kabelu. Vaše tiskárna může mít černobílý nebo černočervený kabel. Jejich funkce je však stejná.
Připojení kabelu termistoru
Připojení kabelu termistoru
Připojení kabelu termistoru
Připojení kabelu termistoru
Připojte kabel termistoru do prostředního prázdného slotu na levé straně Motion controller.
Dolní otvor musí být prázdný!
Oba kabely desky Boost zasuňte pod desku elektroniky a ujistěte se, že nevyčnívají z tiskárny.
Montáž sestavy UV LED: příprava dílů
Montáž sestavy UV LED: příprava dílů
Montáž sestavy UV LED: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestava UV LED
Odstraňte ochrannou pěnu ze spodní části sestavy UV LED a ochrannou průhlednou fólii z čoček.
Při manipulaci s čočkami se jich nedotýkejte holýma rukama, abyste předešli otiskům prstů a jakékoliv mastnotě. Mastnota nebo jiné nečistoty mohou způsobit problémy při tisku.
Šroub M4x8 (1x)
M4x5 šroub (1x) který jste odstranili v minulé kapitole
Šroub M3x18 (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Vložte šroub M4x8 do zámku držáku chladiče.
Podívejte se shora otvorem pro tiskový disoplej. Umístěte zámek držáku chladiče na levou stranu vedle ventilátoru UV LED. Zajistěte správnou orientaci dílu. Užší část dílu musí směřovat k zadní straně tiskárny. Utáhněte šroub M4x8.
Dbejte na správné umístění zámku držáku chladiče a udržujte jeho orientaci při utahování šroubu. Musí být přesně rovnoběžný s držákem elektroniky (plátem) na levé straně. To je KLÍČOVÉ!.
Připevněte šroub M4x5 na pravé straně vedle ventilátoru UV LED. Prozatím stačí dva závity. Nedotahujte šroubek úplně na doraz!
Příprava plochy pro sestavu UV LED
Příprava plochy pro sestavu UV LED
Příprava plochy pro sestavu UV LED
Posuňte svazek kabelů co nejvíce dozadu a buďte k němu šetrní. Netlačte silně! Celý svazek by se měl dostat do nejzazší možné polohy.
Ujistěte se, že v tomto místě nejsou žádné kabely.
U některých jednotek může být tímto způsobem veden kabel optického senzoru. Pokud na vaší tiskárně kabel vede přes toto místo, postupujte podle následujícího kroku.
Pokud je prostor v tiskárně čistý a není v něm žádný kabel, přejděte k části Vložení sestavené UV LED.
Odpojení kabelu optického senzoru
Odpojení kabelu optického senzoru
Odpojení kabelu optického senzoru
Odpojení kabelu optického senzoru
Odpojte kabel optického senzoru od desky s elektronikou.
Prostrčte celý kabel mezerou pod držákem elektroniky dovnitř tiskárny.
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložte šroub M3x18 do držáku chladiče, jako na obrázku. Začněte se závitem tak, aby nevyčníval na druhé straně - musí sedět v jedné rovině nebo být zapuštěný do zadní strany. Viz druhý obrázek.
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Pro následující kroky používejte nitrilové rukavice. Chrání sestavu UV LED před mastnotou.
Uchopte sestavu UV LED za chladič. Nedotýkejte se UV LED desky (černá LED deska mezi chladičem a čočkami).
Ujistěte se, že plochý konektor směřuje k vám.
Opatrně vložte sestavený díl UV LED do tiskárny z pravé strany. Zastavte před držákem elektroniky.
Ujistěte se, že kabely nejsou skřípnuté!
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Umístěte sestavu UV LED tak, aby se zadní stranou dotýkala spodní desky. Držte ji mírně nakloněnou a tlačte ji dozadu, dokud nesrovnáte "klíčovou dírku" na držáku chladiče (kovový plát) s hlavou šroubu M4x5 na spodní desce.
Ujistěte se, že kabely nejsou skřípnuté!
Tlačte dolů, dokud hlava šroubu neprojde "klíčovou dírkou" v držáku chladiče.
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Podívejte se ze strany elektroniky a ujistěte se, že mezi základnou a držákem chladiče (plátem) není žádná mezera. Musí sedět v jedné rovině se spodní částí.
Zasuňte sestavu LED do přední části tiskárny. Ujistěte se, že se pohybuje rovnoměrně na obou stranách. Použijte přiměřenou sílu.
Šroub na pravé straně by měl snadno vklouznout do oválné drážky.
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Dotáhněte šroub M4x5 a současně druhou rukou mírně tlačte dopředu na sestavu UV LED.
Z levého předního dolního rohu tiskárny utáhněte zajišťovací šroub M3x18. Ujistěte se, že sestava UV LED sedí zcela v jedné rovině se spodní deskou tiskárny. Můžete jí trochu pomoci tím, že ji zatlačíte směrem dolů. Nedotýkejte se čoček.
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Podívejte se zleva pod dotykovou obrazovku dovnitř tiskárny.
Několikrát ručně pohněte ojnicí nahoru a dolů a zkontrolujte, zda ojnice nenaráží na chladič. Poté přesuňte ojnici do horní polohy. Poloha hřídele by měla být taková, jak je znázorněno na obrázku.
Podívejte se blíže na ojnici a zkontrolujte správné zarovnání sestavy UV LED:
Správné zarovnání: Spojovací tyč nezasahuje do sestavy UV LED. Mezi oběma díly je mezera. Prosím, přejděte na Připojení sestavy UV LED: příprava dílů.
Nesprávné seřízení: Ojnice naráží do sestavy UV LED. Mezi oběma díly není žádná mezera. Povolte zajišťovací šroub a sestavu UV LED světla. Přejděte na Zajištění sestavy UV LED světla a celý postup zopakujte znovu. Mějte na paměti, že sestavu musíte posunout o několik milimetrů směrem k zadní části tiskárny, aby se vytvořila mezera mezi ojnicí a chladičem a nedošlo k jejich kolizi.
Připojení sestavy UV LED: příprava dílů
Připojení sestavy UV LED: příprava dílů
Připojení sestavy UV LED: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
UV LED kabel (1x) který již máte z minulé kapitoly
Poznámka: Vzhled kabelu UV LED se může lišit. Záleží na verzi tiskárny. Oba jeho konektory jsou však u všech verzí stejné.
Podívejte se zblízka do tiskárny za dotykovou obrazovku. Na sestavě UV LED je plochý konektor. Budete ho potřebovat v následujícím kroku.
Připojení sestavy UV LED světla
Připojení sestavy UV LED světla
Připojení sestavy UV LED světla
Připojte velkou bílou zástrčku a sestavu UV LED k sobě. Bílá zástrčka se nasune na plochý konektor desky UV LED. Ujistěte se, že zámek na bílé zástrčce je nahoře.
Zasuňte bílou zástrčku, dokud neucítíte cvaknutí. Zkuste za bílou zástrčku lehce zatáhnout, abyste se ujistili, že drží na svém místě.
Zkontrolujte, zda zámek nahoře správně zapadá do otvoru. To bylo to cvaknutí, které jste ucítili.
Vedení kabelu UV LED
Vedení kabelu UV LED
Vedení kabelu UV LED
Veďte UV LED kabel dle obrázku. Kabel musí procházet pod dotykovou obrazovkou a za podpěrnou lištou.
Zapojte kabel UV LED do posledního volnému slotu na desce Boost.
Montáž bočního ventilátoru (blower)
Montáž bočního ventilátoru (blower)
Montáž bočního ventilátoru (blower)
Montáž bočního ventilátoru (blower)
Umístěte Blower ventilátor jako na obrázku a vložte jednu matku M3nS z pravé strany.
Inbusem 2,0 mm zatlačte matku úplně dovnitř.
Použijte inbusový klíč o průměru 2,0 mm a prostrčte jej otvorem ze spodní strany, abyste matici vyrovnali uvnitř plastového dílu.
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Uchopte boční ventilátor (blower fan) a díl blower tak, jak to vidíte na obrázku a namiřte je k sobě.
Obě části zasuňte k sobě. Ujistěte se, že mezi nimi není žádná mezera.
Otočte sestavu. Vložte a utáhněte dva šrouby M3x5 do plastové části a zajistěte obě části dohromady.
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Vložte sestavu ventilátoru dovnitř tiskárny. Plech (držák ventilátoru) musí být za podpěrou.
Přidržte sestavu rukou a zajistěte ji zápustným šroubem M3x10b do horního otvoru pro šroub.
Vložte a utáhněte druhý zápustný šroub M3x10b do levého spodního otvoru pro šroub.
Ujistěte se, že mezi sestavou ventilátoru a sestavou UV LED není přiskřípnutý žádný kabel!!
Montáž tiskového displeje: příprava dílů
Montáž tiskového displeje: příprava dílů
Montáž tiskového displeje: příprava dílů
Montáž tiskového displeje: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Monochromatický tiskový displej (1x)
Prusa LCD adaptér (1x)
Distanční vložka adaptéru LCD (1x)
Podložka 6BA (1x)
M3x8 šroub (1x) který jste odstranili v minulé kapitole
M4x14b zapuštěný šroub (4x) který jste odstranili v minulé kapitole
Montáž Prusa LCD adaptéru
Montáž Prusa LCD adaptéru
Montáž Prusa LCD adaptéru
Montáž Prusa LCD adaptéru
Připravte si tiskový displej a LCD adaptér tak, jako to vidíte na obrázku.
Ujistěte se, že oranžová ochranná nálepka na tiskovém displeji směřuje nahoru.
Otevřete mechanický zámek na Prusa LCD adaptéru.
Zasuňte kabel tiskového displeje do slotu na adaptéru LCD. Dbejte na to, aby bílá čára na kabelu byla zarovnána s koncovkou konektoru.
Zavřete mechanický zámek na adaptéru.
Montáž nového tiskového displeje
Montáž nového tiskového displeje
Montáž nového tiskového displeje
Montáž nového tiskového displeje
Oranžovou ochrannou nálepku prozatím ponechte na tiskovém displeji!
Ujistěte se, že průhledná ochranná fólie sestavy čoček UV LED je již také odstraněna.
Umístěte tiskový displej z poloviny na tiskárnu a veďte kabel displeje k elektronice.
Kabel by měl volně viset a být snadno přístupný ze strany desky elektroniky.
Zajistěte tiskový displej čtyřmi šrouby se zápustnou hlavou M4x14b (zbývající šrouby ze starého displeje).
Připojení kabelu tiskového displeje: Nový vs starý
Připojení kabelu tiskového displeje: Nový vs starý
Připojení kabelu tiskového displeje: Nový vs starý
Adaptér lze namontovat dvěma způsoby. Záleží na verzi držáku elektroniky v tiskárně.
Podívejte se blíže a porovnejte s obrázky. Poté zvolte vhodné pokyny:
NOVÝ DESIGN: Na držáku elektroniky jsou dvě závitové tyče. Závity jsou v desce elektroniky viditelné v prostředním a pravém otvoru pro šrouby. Postupujte podle těchto pokynů: Instalace distanční vložky adaptéru LCD (NOVÉ).
STARÝ DESIGN: Na držáku elektroniky je jeden sloupek se závitem. Závit je viditelný v levém otvoru pro šroub v desce elektroniky. Postupujte podle těchto pokynů: Instalace distanční podložky adaptéru LCD (STARÉ).
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (NOVÉ)
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (NOVÉ)
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (NOVÉ)
Vložte distanční vložku adaptéru LCD do levého otvoru na desce elektroniky. Drážka na plastovém dílu musí směřovat do otvoru.
Všimněte si konektoru na adaptéru LED a desce elektroniky. V následujících pokynech je propojíme dohromady.
Zapojení kabelu tiskového displeje (NOVÝ)
Zapojení kabelu tiskového displeje (NOVÝ)
Zapojení kabelu tiskového displeje (NOVÝ)
Vložte šroub M3x8 do pravého otvoru v LCD adaptéru.
Vložte podložku 6BA na šroub.
Připojte adaptér do slotu na desce elektroniky. Ujistěte se, že pasuje na distanční podložku adaptéru LCD, a poté jej zajistěte dotažením šroubu. Neutahujte šroub příliš silně, mohlo by dojít k prasknutí desky!
Ujistěte se, že podložka nespadne ze šroubu!!!
Lehce zatlačte na adaptér, abyste se ujistili, že je správně připojen.
Nyní prosím přejděte na Kontrola kabelu tiskového displeje
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (STARÉ)
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (STARÉ)
Instalace distanční vložky adaptéru LCD (STARÉ)
Vložte distanční vložku adaptéru LCD do pravého otvoru na desce elektroniky. Drážka na plastovém dílu musí směřovat do otvoru.
Všimněte si konektoru na adaptéru LED a desce elektroniky. V následujících pokynech je propojíme dohromady.
Zapojení kabelu tiskového displeje (STARÝ)
Zapojení kabelu tiskového displeje (STARÝ)
Zapojení kabelu tiskového displeje (STARÝ)
Vložte šroub M3x8 do levého otvoru v LCD adaptéru.
Vložte podložku 6BA na šroub.
Připojte adaptér do slotu na desce elektroniky. Ujistěte se, že pasuje na distanční podložku adaptéru LCD, a poté jej zajistěte dotažením šroubu. Neutahujte šroub příliš silně, mohlo by dojít k prasknutí desky!
Ujistěte se, že podložka nespadne ze šroubu!!!
Lehce zatlačte na adaptér, abyste se ujistili, že je správně připojen.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku.
Ujistěte se, že z tiskárny nevyčnívají žádné kabely.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte kryt do poloviny k tiskárně a zastavte, musíme nejprve připojit přední USB a tlačítko napájení.
Pozor ať neskřípnete kabely!
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".