CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4. Aktualizace firmwaru

4. Aktualizace firmwaru
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Aktualizace firmwaru
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Zapojte externí zdroj napájení do zásuvky a do tiskárny. Ujistěte se, že tlačítko napájení je ZAPNUTÉ (ON). Tiskárnu zapnete stisknutím tlačítka vpředu.
Podívejte se na správnou orientaci konektoru! Šipka na ploché části konektoru musí směřovat k vypínači. Nepokoušejte se zapojit konektor v jiné orientaci. Můžete poškodit elektroniku.
Na konektoru je posuvný zámek. Pro vyjmutí uchopte větší část konektoru a vytáhněte ji ven. Za kabel netahejte, takto se nebude moci odpojit.
Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Upgradovaná tiskárna SL1S SPEED nefunguje se starším firmwarem SL1 (1.5.0 a nižším)! Je třeba aktualizovat firmware na nejnovější 1.6.6 nebo novější.
Existují dva způsoby aktualizace firmwaru tiskárny:
OTA upgrade firmwaru - (Over The Air) balíčky firmwaru jsou dodávány prostřednictvím ethernetu nebo sítě Wi-Fi. Pro použití této metody přejděte na stránku OTA firmware upgrade.
Aktualizace firmwaru přes USB - balíčky firmwaru lze stáhnout z oficiálních webových stránek. Pro použití této metody přejděte na USB firmware upgrade.
Vzdálená aktualizace firmwaru
Vzdálená aktualizace firmwaru
Vzdálená aktualizace firmwaru
Vzdálená aktualizace firmwaru
Tato metoda vyžaduje síťové připojení. Ujistěte se, že je tiskárna připojena prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo Ethernet.
Počínaje firmwarem verze 1.3.0 tiskárna provádí automatickou kontrolu novějších souborů firmwaru online a po nalezení nové aktualizace zobrazí zprávu na obrazovce. Firmware 1.4.0 umožňuje ruční kontrolu firmwaru pomocí tlačítka na obrazovce.
Na dotykovém displeji přejděte do: Hlavní nabídka -> Nastavení -> Firmware -> Stáhnout nyní. Uvidíte, že je k dispozici nová aktualizace. Klikněte na ni.
Na obrazovce s informacemi o nové verzi firmwaru a QR kódem sjeďte dolů a klikněte na "Instalovat".
Počkejte, až bude celý proces dokončen. Aktualizace firmwaru může trvat několik minut v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení.
Tiskárna se po dokončení instalace sama restartuje.
USB aktualizace firmwaru
USB aktualizace firmwaru
Tato metoda vyžaduje USB disk naformátovaný na FAT32 s alespoň 300 MB volného místa.
Otevřete prohlížeč v počítači a přejděte na prusa3d.com/drivers
Přejděte dolů a vyberte ORIGINAL PRUSA SL1 & SL1S SPEED.
Zobrazí se nejnovější verze firmwaru. Klikněte na "Download".
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Rozbalte stažený balíček firmwaru do kořenového adresáře USB disku.
USB aktualizace firmwaru
USB aktualizace firmwaru
USB aktualizace firmwaru
USB aktualizace firmwaru
Vložte do tiskárny SL1S USB flash disk.
Na dotykové obrazovce přejděte na Domů -> Nastavení -> Firmware. Systém rozpozná soubor na disku a zobrazí tuto možnost v dolní části nabídky. Klepnutím na název souboru aktualizujte firmware.
Klikněte na "Ano" pro potvrzení aktualizace firmwaru.
Počkejte, až bude celý proces dokončen. Aktualizace firmwaru může trvat několik minut.
Tiskárna se po dokončení instalace sama restartuje.
Nastavení jazyka a časové zóny
Nastavení jazyka a časové zóny
Nastavení jazyka a časové zóny
Po restartu vás tiskárna vyzve k nastavení jazyka a časového pásma.
Vyberte jazyk ze seznamu. Můžete jej posouvat nahoru a dolů.
Potvrďte zvolený jazyk kliknutím na tlačítko "Nastavit".
Vyberte časové pásmo ze seznamu a potvrďte kliknutím na tlačítko "Nastavit".
Odstranění starých SL1 projektů
Odstranění starých SL1 projektů
Po upgradu tiskárny nebudou některé projekty kompatibilní s tiskárnou SL1S a tiskárna je musí odstranit. Můžete je stáhnout zadáním adresy z displeje do webového prohlížeče v počítači.
Aby bylo možné projekty stáhnout, musí být počítač připojen ke stejné síti jako tiskárna.
Vše staženo? Klikněte na "Ano". Pokud kliknete na tlačítko Ne, tiskárna vám nedovolí pokračovat v aktualizaci.
Smazání starých nastavení
Smazání starých nastavení
Tiskárna detekuje upgradované komponenty a pro dokončení postupu aktualizace musí vymazat všechna konfigurační nastavení (např. UV kalibrační data, kalibrační data platformy). Pokud souhlasíte s jejich vymazáním, klepněte na tlačítko "Ano" pro pokračování.
Po dokončení kalibrace v následující kapitole tiskárna vytvoří nová konfigurační nastavení.
Používání vylepšené vaničky
Používání vylepšené vaničky
Používání vylepšené vaničky
Používání kovové vaničky na resin v tiskárně SL1S může vést k jejímu poškození.
Ujistěte se, že jste si připravili plastovou vaničku. Pro potvrzení klikněte na "Pokračovat" .
Používání vylepšené tiskové platformy
Používání vylepšené tiskové platformy
Používání vylepšené tiskové platformy
Používání kovové vaničky na resin v tiskárně SL1S může vést k jejímu poškození.
Ujistěte se, že jste připravili dodanou platformu. Potvrďte kliknutím na tlačítko "Pokračovat".
Dokončení upgradu hardwaru
Dokončení upgradu hardwaru
Dokončení upgradu hardwaru
Po dokončení upgradu hardwaru se vymažou všechna data nastavení (např. kalibrace tiskové obrazovky). Zpětný downgrade bude možný pouze pomocí UV kalibrátoru. Pokud souhlasíte, klikněte na tlačítko "Pokračovat".
Kalibrace tiskového displeje je u tiskárny SL1S SPEED automatická. UV kalibrátor nepotřebujete.
Lepení nálepky loga "S"
Lepení nálepky loga "S"
Lepení nálepky loga "S"
Lepení nálepky loga "S"
Vyčistěte oblast pod a vedle loga PRUSA SL1 pomocí čisticí podložky.
Odstraňte papírovou vrstvu ze samolepky s logem "S". Písmeno "S" musí být na průhledné vrstvě.
Samolepku nalepte vedle loga PRUSA SL1. Zarovnejte pozici písmene "S" podle písmene "SL1".
Opatrně odlepte průhlednou vrstvu a ujistěte se, že písmeno "S" drží nalepené na plátu.
Lepení nálepky loga "SPEED"
Lepení nálepky loga "SPEED"
Lepení nálepky loga "SPEED"
Odstraňte papírovou vrstvu ze samolepky s logem "SPEED". Písmena "SPEED" musí být na průhledné vrstvě.
Samolepku nalepte pod logo PRUSA SL1. Pro lepší vzhled použijte mezi textem stejnou mezeru jako na logu.
Opatrně odlepte průhlednou vrstvu a ujistěte se, že všechna písmena drží nalepená na kovovém plátu.
Upgrade je hotov!
Upgrade je hotov!
Dobrá práce! Právě jste plně upgradovali na tiskárnu SL1S SPEED.
Přejděte na další kapitolu: 5. Kalibrace tiskárny
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás