CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

5. Sestavení osy E (extruder)

Menu

5. Sestavení osy E (extruder)

5. Sestavení osy E (extruder)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
5. Sestavení osy E (extruder)
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
66
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka.
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Tato kapitola je nejdůležitější a nejnáročnější, dělejte ji proto v klidu a nepospíchejte. Správné sestavení extruderu je zásadní.
Pytlík se spojovacím materiálem obsahuje šrouby M3x20 a M3x18. Dejte pozor, ať je neprohodíte! Čtěte pozorně instrukce, ať víte, kdy použít M3x20.
Udržujte magnety v dostatečné vzdálenosti od sebe. Mohou se navzájem zlomit!
Hotend pro MK3S je osazený kratší PTFE trubičkou v porovnání s MK3 (více informací: prusa3d.cz/ptfe-MK3S). Trubička je již uvnitř hotendu a MK3S hotendy jsou označeny žlutou/oranžovou tečkou na heater blocku.
Věnujte dostatečnou pozornost vedení kabelů, pokud byste vynechali některý z důležitých kroků, museli byste extruder demontovat.
Tento pytlík obsahuje spojovací materiál navíc. Nedělejte si starosti, pokud vám zbyde několik nevyužitých šroubů a matic.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-body (1x)
Adapter-printer (1x)
FS-lever (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku.
Příprava Extruder-body dílů
Příprava Extruder-body dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (2x)
Matka M3n (2x)
Kovová kulička (1x)
Magnet 10x6x2 (1x)
Magnet 20x6x2 (1x)
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Vezměte dvě matky M3nS a vložte je do dílu Extruder-body. Ujistěte se, že jsou obě na doraz. Zatlačte je dovnitř. Horní matice se musí "zapustit" do vytištěného dílu.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Zajistěte matici pomocí šroubu M3x10. Utáhněte šroub jen nepatrně, později zde ještě budeme umísťovat senzor P.I.N.D.A..
Vezměte dvě matky M3n a vložte je do plastového dílu.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vezměte menší magnet (10x6x2) a opatrně ho vložte do dílu FS-lever. Většina magnetu bude schovaná uvnitř tištěného dílu.
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Vložte díl FS-lever do Extruder-body.
Přišroubujte díl šroubem M3x18. Šroub lehce dotáhněte a ujistěte se, že se FS-lever volně pohybuje.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že následující postup je proveden správně. Jinak senzor filamentu nebude fungovat!!!
Vložte větší magnet (20x6x2) do dílu Extruder-body. Magnet vyčnívá.
Správná orintace: magnety se navzájem odpuzují a FS-lever je posunutý doprava.
Nesprávná orintace: magnety se navzájem přitahují a FS-lever je posunutý doleva.
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vezměte tištěný díl Adapter-printer a vložte do něj kovovou kuličku.
Otáčejte kuličkou do všech stran, abyste ověřili její hladký pohyb.
V případě hrubého povrchu uvnitř dílu vyjměte kovovou kuličku a vyčistěte vnitřek tištěného dílu.
Vložte díl Adapter-printer společně s kuličkou do dílu Extruder-body. Povrch obou dílů by měl být téměř zarovnaný.
NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
Připrava dílů motoru extruderu
Připrava dílů motoru extruderu
Připrava dílů motoru extruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor extruderu (1x)
Extruder-motor-plate (1x)
Šroub M3x10 (2x)
UPOZORNĚNÍ: Existují dvě různá ozubená kolečka Bondtech. Ujistěte se, že máte všechny součásti a používáte správné kolečko.
Nyní použijte: kolečko Bondtech s utahovacím červíkem. Pokud je červík vyšroubovaný, zašroubujte ho opatrně zpět (ponechte dostatek místa pro vsunutí hřídele).
Později použijte: Bondtech kolečko bez utahovacího červíku, ložiska a osičku. Uložte ložiska na bezpečné místo, mají tendenci se odkutálet.
V následujících krocích vždy zkontrolujte obrázky pro ujištění správné orientace podávacích koleček Bondtech. Vždy svou práci překontrolujte.
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru.
Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)
Natočte hřídel motoru tak jako na obrázku. Plochá strana hřídele musí být ve směru šipky.
Nasuňte kolečko na hřídel. Pojistný červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Opatrně červík dotáhněte.
V tištěném dílu je "kanálek" pro filament. Přibližně podle něj zarovnejte ozubení na podávacím kolečku.
Červík nyní nedotahujte. Nejdříve jej správně zarovnáme. Viz další krok.
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Vezměte si kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky). Nepoužívejte černou nylonovou strunu, která je moc silná. Srovnejte filament co nejvíc je to možné.
Položte filament do kanálku a řádně podle něj kolečko zarovnejte.
Filament bude vždy lehce ohnutý. Bude použit pouze pro počáteční zarovnání.
Pro závěrečnou kontrolu vyměňte filament za inbusový klíč. Mějte na paměti, že klíč má poněkud jinou velikost než vlákno.
Jemně utáhněte červík pro dočasné uchycení na hřídelce. Finální kontrolu zarovnání provedeme později. Buďte opatrní, můžete strhnout závit.
K zajištění červíku nepoužívejte žádné lepidlo. V případě potřeby byste jej nebyli schopni povolit. V takovém případě byste museli vyměnit celý motor.
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Pro tento krok si prosím připravte:
Extruder-cover (1x)
Matka M3nS (1x)
Zasuňte matku nadoraz do tištěného dílu.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Druhý otvor pro matku ponechte prázdný, použijeme ho později.
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hotend pro MK3S (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
"Hotend určený pro MK3S" je označený žlutou (oranžovou) tečkou na heater blocku. Pokud váš hotend je označený jinak, nebo není označený vůbec, okamžitě kontaktujte naši podporu!
Jeden šroub M3x40 použijeme později, ale nechte si jej při ruce.
Nestříhejte plastovou stahovací pásku na kabelech hotendu (někdy může být páska nahrazena gumičkou). Usnadní to montáž.
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Vezměte dva šrouby M3x10 a vložte je do otvorů podle obrázku. Provedení tohoto kroku nyní usnadní stavbu, ale obě díry jsou mělké a šrouby mohou vypadávat. Pokud k tomu dojde, můžete pokračovat bez nich a vrátit je na místo později (budete upozorněni). Všimněte si, že v několika následujících fotografiích mohou šrouby chybět.
Stavba hotendu byla oproti verzi MK3 kompletně přepracována. Díky tomu bude případná budoucí údržba mnohem jednodušší.
Umístěte hotend do těla Extruder-body. Řiďte se drážkami v tištěné části, které jsou ve shodě s tvarem hotendu.
Správné umístění hotendu. Kabely by měly směřovat dozadu směrem za ruku. Kabely zarovnáme přesněji v následujícím kroku.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Z důvody ochrany kabelů a zajištění správného natočení hotendu doporučujeme použít krabici. Použijte některou z krabic dodávaných se stavebnicí.
Umístěte díl Extruder-body s hotendem na krabici a ujistěte se, že kabely směřují dolů.
Prstem dočasně přidržte delší magnet a umístěte sestavu motoru extruderu na díl Extruder-body. Bondtech kolečka mohou během skládání magnet vytáhnout.
Zkontrolujte, že obě části na sebe lícují.
Umístěte díl Extruder-cover na díl Extruder-body. Opět se ujistěte, že všechny tři díly na sebe sedí a lícují.
Šrouby M3x40, které jste si dřive připravili, vložte do plastového dílu a opatrně je utáhněte. Buďte opatrní, protože šrouby jsou o něco delší (2-3 mm), než je hloubka celé sestavy.
Extruder dejte prozatím stranou. Potřebujeme si připravit další část. Ponechte ho na krabici, aby nedošlo k poškození kabelů.
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage (1x)
Matka M3n (2x)
Matka M3nS (4x)
Kabel IR-senzoru (1x)
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Pro následující vkládání matic POUŽIJTE ŠROUB. TO JE ROZKAZ!!! Vážně, použijte šroub pro vtažení matic. Obě matky musí být v dílu X-carriage správně usazeny .
Vezměte obě matky M3n a pomocí kleští nebo šroubu je zatlačte do plastového dílu X-carriage. Poté vezměte M3 celozávitový šroub libovolné délky a zašroubujte ho nadoraz z druhé strany dílu.
Nezapomeňte šrouby vyšroubovat.
Vezměte všechny čtyři matky M3nS a vložte je do plastového dílu. Zkontrolujte správné zarovnání pomocí inbusového klíče.
Od této chvíle mějte na paměti, že matice jsou uvnitř. Vyhněte se otáčení dílu X-carriage směrem "dolů", protože matice mohou vypadnout.
Montáž IR-sensor kabelu
Montáž IR-sensor kabelu
Montáž IR-sensor kabelu
Vezměte kabel IR senzoru a najděte si konec s menším konektorem.
Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.
Vzdálenost mezi konektorem a dílem X-carriage by měla být přibližně 15 mm. Přesnou pozici upravíme později.
Veďte kabel skrz slot (drážku) a zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Začněte tím, že vytvoříte malou smyčku těsně pod motorem extruderu. Kabel nechte volný asi 2-3 cm Vůle na kabelu může být užitečná pro budoucí snadnější demontáž.
Veďte kabel drážkou po celé její délce.
Kabel přes hranu mírně ohněte směrem dolů.
Připravte si díl X-carriage, oba šrouby M3x10 (pokud jste je již nepoužili) a nejdelší inbusový klíč s kuličkou na konci.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části.
Uchopte díl X-carriage a umístěte ho na zadní stranu extruderu (viz obrázek).
Dbejte na to, aby kabel motoru vedl jak drážkou v těle extruderu (Extruder-body), tak v dílu X-carriage. V dílu X-carriage bude kabel motoru procházet stejnou cestou jako kabel IR-senzoru.
UJISTĚTE SE, ŽE KABELY NEJSOU NIKDE SKŘÍPNUTÉ! Potom pomocí inbusového klíče s kulovým koncem a M3x10 šroubu sešroubujte oba díly k sobě. Pokud šrouby vkládáte až v tomto okamžiku, budou ze začátku mírně vykloněné, ale po pár otáčkách se srovnají. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.
Extruder si otočte na druhou stranu a v případě potřeby vložte druhý šroub M3x10. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.
Dobrá práce! Dejte si jednoho extra medvídka ;)
Příprava IR-senzoru
Příprava IR-senzoru
Příprava IR-senzoru
Příprava IR-senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Prusa IR-senzor (1x)
Šroub M2x8 (1x)
Šroub M3x40 (1x)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem, nedotýkejte se desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.
Balení obsahuje IR-sensor s černým nebo červeným PCB. Červená verze je novější s hardwarovými optimalizacemi. Detekce filamentu je na obou shodná.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Usaďte IR-sensor na horní část dílu Extruder-body a přišroubujte ho pomocí šroubu M2x8. Ujistěte se, že černý plast "ve tvaru U" směřuje dolu.
Utáhněte šroub M2x8, senzor by se neměl hýbat. Dávejte však pozor. Plošný spoj není nezničitelný ;)
Připojte kabel a mějte při tom na paměti správnou orientaci konektoru.
Ponechte kabel trochu volný jako na obrázku. Nedělejte smyčku příliš velkou, protože by kabel mohl narážet do rámu. V případě potřeby upravte délku smyčky opatrným zatažením za kabel.
Máte hotovo? Dobře, ještě jednou zkontrolujte, zda žádný z kabelů není skřípnutý a dotáhněte oba šrouby M3x10 , které jsme ponechali nedotažené.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.
Ujistěte se, že mezi díly není mezera.
Příprava hotend ventilátoru
Příprava hotend ventilátoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ventilátor hotendu Noctua (1x)
Šroub M3x14 (3x)
Ujistěte se, že používáte správné šrouby.
Prozatím ponechte kabel svázaný.
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Pro snazší montáž ventitátoru povolte černý vázací drát a uvolněte jednu smyčku kabelu. Poté svažte zbytek kabelu zpět, viz obrázek.
Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
FINÁLNÍ KONTROLA! Ventilátor má výstup kabelů orientovaný směrem nahoru. Kabel pak prochází horní drážkou v dílu X-carriage. V dílu X-carriage nezapomeňte použít obě drážky. Ujistěte se, že po cestě NENÍ KABEL SKŘÍPNUTÝ!
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
Poznámka: šrouby se samy zaříznou do tištěných dílů extruderu. Nejsou zde žádné matky.
Poslední otvor nechte prozatím volný.
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler (1x)
Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)
Ložisko (2x) mohou být uvnitř podávacího kolečka
Osička (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Přítlačná pružinka (1x) nasuňte pružinku na šroub
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl. Osička by měla být zarovnána s plochou vytištěného dílu.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.
Shora zasuňte filament do PTFE trubičky přes Bondtech kolečko.
Zkontrolujte zarovnání a v případě potřeby upravte pozici kolečka.
Utáhněte červík, ale buďte opatrní, závit můžete snadno poškodit.
VYJMĚTE filament.
Montáž extruder idleru
Montáž extruder idleru
Montáž extruder idleru
Vložte díl Extruder-idler na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat.
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.
Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler, dokud se šroub nechytne v matce.
Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.
Montáž dílu FS-cover
Montáž dílu FS-cover
Položte díl FS-cover na extruder a zarovnejte ho podle obrázku. Zkosené hrany krytu musí směřovat k vám.
Vložte šroub (pozor na správný otvor) a utáhněte ho.
Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste ji zarovnat inbusovým klíčem a nebo použít delší šroub se závitem po celé délce (z pytlíku s náhradními šrouby).
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Vezměte matku M3n a zatlačte ji až nadoraz do podpory. Je to důležité!
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Umístěte podpěru na extruder a při tom dbejte na to, aby nakloněná část podpěry směřovala "dolů" (směrem k trysce).
Přišroubujte podporu šroubem M3x10.
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Pro následující kroky si prosím připravte:
Fan-shroud (1x)
Šroub M3x20 (1x)(všimněte si poznámky níže)
Matka M3nS (1x)
Díl fan-shroud byl původně navržen pro šroub M3x18, ale na základě zpětné vazby a z důvodu usnadnění montáže používejte šroub M3x20. Pokud vaš pytlík se spojovacím materiálem pro extruder obsahuje pouze dva šrouby M3x20, použijte prosím šroub z náhradního pytlíku.
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud.
Zkontrolujte správné usazení matky pomocí inbusového klíče.
Umístěte díl Fan-shroud na extruder a přišroubujte ho šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, protože může dojít k prasknutí plastového dílu. Zkontrolujte, že se ventilátor může volně otáčet.
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tiskový ventilátor (1x)
Šroub M3x20 (2x)
Matka M3n (1x)
Budete potřebovat šroub M3x20. Pokud jste ho náhodou použili někde jinde, vezměte si jiný z pytlíku s náhradními šrouby ;)
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.
Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.
Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.
Z druhé strany vložte zbývající šroub M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.
Veďte kabel podle znázornění na obrázku směrem ke slotu (drážce). Kabel mírně ohněte směrem k extruderu. NETAHEJTE za kabel!
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Pro následující kroky si prosím připravte:
P.I.N.D.A. senzor (1x)
Vzhled senzoru se může mírně lišit.
Vzhledem k několika dodavatelům mohou být v konektoru 3 nebo 4 vodiče. Obě verze budou pracovat správně, firmware byl přizpůsoben a přehrán v továrně.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Vložte senzor P.I.N.D.A. do držáku. Na umístění nyní nezáleži. Přesná pozice bude upravena později.
Šroub M3x10 lehce dotáhněte.
Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.
Vtlačte kabel do drážky společně s kabelem od ventilátoru.
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku.
Posuňte osu X přibližně do 1/3 od horní části.
Otočte tiskárnu s motorem osy X a krátkými extruzemi směrem k vám. Zarovnejte ložiska tak, jak je na obrázku. Pozice spodního ložiska je prozatím přibližná.
Nasaďte extruder na ložiska. Vrchní ložiska musí perfektně sedět. Ujistěte se, že díl X-carriage směřuje směrem k vám (společně s krátkými extruzemi).
Pozici spodního ložiska upravíme později.
Utáhněte stahovací pásky a zastřihněte je.
Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části.
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Veďte kabel od senzoru P.I.N.D.A. nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte ho do drážky.
Veďte kabely na straně hotendového ventilátoru nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte je do drážky.
Zarovnejte ložisko tak, aby zapadlo do dílu X-carriage.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler, okolo kladky 623h a zpět.
Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage.
Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Než bude pokračovat s vedením řemene, prosím povolte a povytáhněte dva vyznačené šrouby na dílu X-end-motor. S motorem musí jít volně hýbat do stran.
Natočte motor dle šipky, tedy směrem k rámu.
Vložte řemen do X-carriage jako na druhém obrázku.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Řemen je delší a bude přesahovat, zatím '''JEJ NEZKRACUJTE'''.
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).
Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Zarovnání řemenu osy X
Zarovnání řemenu osy X
Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Kontrola napnutí řemenu osy X
Kontrola napnutí řemenu osy X
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Pohněte s extruderem směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 49 a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj.
Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.
Ujistěte se, že je vaše značka na správném místě a pás je stále napnutý.
Pomocí kleští zastřihněte řemen a vložte jej do dílu X-carriage. Pokud je to nutné, použijte šroubovák nebo inbusový klíč.
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být dostatečně napnutý, pak už není potřeba upravovat polohu napínacího šroubu.
Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
POZOR !!! BUĎTE VELMI OPATRNÍ PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBU. DÍL TOTIŽ MŮŽETE ZLOMIT, POKUD ŠROUB PŘETÁHNETE.
Pomocí inbusového klíče začněte s dotahováním šroubu M3x18 umístěného v dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí v řemenu.
Pro správné fungování tiskárny musí být řemen napnutý tak, že pro jeho stlačení prsty k sobě je nutné vyvinout větší sílu. Posuňte extruder až k dílu X-end-idler a napnutí řemene vyzkoušejte uprostřed osy X.
Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.
V případě, že bude kalibrace tiskárny neúspěšná kvůli ose X nebo budete mít během tisku uskočené vrstvy v téže ose, můžete zkusit upravit míru utažení šroubu. Utahováním šroubu napínáte řemen, povolení šroubu způsobí opak. Před každou úpravou si však nejdříve povolte šrouby na motoru.
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Při úpravě nylonové struny doporučujeme použít ochranné brýle.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Černá nylonová struna délky 50 cm (1x)
Nylonová struna je součástí balení MK3S Fasteners & ELE.
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Montáž dílu Cable-holder
Montáž dílu Cable-holder
Montáž dílu Cable-holder
Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.
Zašroubujte šroub skrze vytištěný díl.
Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Vezměte matku M3n a vložte ji do tištěného dílu až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte díl X-carriage-back a přišroubujte k němu díl cable-holder.
Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Prostrčte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s kabelem IR-senzoru, poté prostrčte kabel od motoru Extruderu a následně kabel od levého ventilátoru hotendu.
Dále přidejte kabely od předního tiskového ventilátoru a senzoru P.I.N.D.A..
Kabely z hotendu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x10 (4x)
Dříve než utáhnete díl X-carriage-back, srovnejte všechny kabely a ujistěte se, že žádný z nich není skřípnutý.
Použijte všechny čtyři šrouby k uchycení dílu X-carriage-back.
Šrouby utáhněte rozumnou silou. Ujistěte se, že nedojde k deformaci / zmáčknutí ložisek mezi tištěnými díly.
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stahovací páska (5x)
Textilní rukáv 13×490 mm (1×)
V balení jsou celkem tři textilní rukávy, nyní použijte ten největší (průměrově i délkově).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).