CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

7. Vyhřívaná podložka a zdroj (Stříbrný zdroj)

7. Vyhřívaná podložka a zdroj (Stříbrný zdroj)

7. Vyhřívaná podložka a zdroj (Stříbrný zdroj)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
7. Vyhřívaná podložka a zdroj (Stříbrný zdroj)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
22
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro osazení distančních podložek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání vyhřívané podložky.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK52 24V (1x)
Napájecí kabel (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Podložka M3/3,2/9/0,8 (2x)
Samojistná matice M3nN (2x)
POZOR, JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ správně zapojit napájecí kabel. Než začnete se skládáním, podívejte se na piny. Pin vlevo s označením "GND" musí být připojen k ČERNÉMU DRÁTU
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Umístěte černý drát nad pin s označením "GND". Ujistěte se, že používáte kulatý konektor.
Na kulatý konektor kabelu umístěte podložku.
Prostrčte šroub M3x10 skrz všechny části.
Podržte šroub a opatrně otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Umístěte samojistnou matku M3nN na šroub M3 a částečně ji utáhněte.
Otočte vyhřívanou podložku zpět, utáhněte šroub pomocí kleští a inbusového klíče. V dalším kroku potřebujeme upravit polohu kabelu, takže jej zatím nedotahujte příliš silně.
Opakujte tento postup pro druhý (červený) drát.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Než budete pokračovat, prosím zkontrolujte znovu, že je kabel správně připojen k vyhřívané podložce.
ČERNÝ drát musí být připojen k "GND"
ČERVENÝ drát musí být připojen k "VCC"
Krytka kabeláže (heatbed-cable-cover), která bude nasazena později vyžaduje, aby byly konektory mírně nakloněny k sobě. Opatrně na ně zatlačte, avšak nechte mezi nimi mezeru.
Vzhled vaší vyhřívané podložky se může mírně lišit od posledního obrázku.
Nyní utáhněte oba šrouby pevně pomocí kleští a inbusového klíče.
Příprava vyhřívané podložky
Příprava vyhřívané podložky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK52 (1x)
Textilní rukáv 5 x 300 mm pro organizaci kabelů (1x)
Matka M3n (3x)
Šroub M3x10 (3x)
Heatbed-cable-cover (2x)
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Vložte matky M3n do otvorů.
Pokud nemůžete matku M3n vložit dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vezměte šroub M3 a našroubujte jej z druhé strany. Jak jej budete dotahovat, stáhne matku dovnitř. Buďte však opatrní, abyste nezlomili vytištěný díl během dotahování.
V případě, že je napájecí kabel vyhřívané podložky přišroubován a nikoliv připájen, pak se krytka heatbed-cable-cover nepatrně liší od obrázků, avšak postup montáže je shodný.
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Umístěte díl heatbed-cable-cover na vyhřívanou podložku a zakryjte připájené kabely a LED.
Utáhněte díl k podložce pomocí šroubu M3x10 a inbusového klíče. Dávejte pozor na to, abyste neskřípnuli (nezlomili) kabely vedoucí z podložky!
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Nenatahujte černý/bílý kabel termistoru. Nechte jej mírně prověšený pod vyhřívanou podložkou tak, aby se během tisku ještě více nenapnul a neodpojil ze středu vyhřívané podložky.
Dejte pozor na to, aby prověšení kabelu nebylo větší než několik milimetrů. Jinak se kabel při pohybu podložky může odírat o rám tiskárny a poškodit! Otočte podložku vzhůru nohama a proveďte kontrolu.
Veďte kabel od termistoru pod kabelem pro napájení vyhřívané podložky a několikrát jej obtočte (viz fotografie).
Kabel termistoru může být v černém nebo bílém provedení, jejich vlastnosti jsou stejné.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Vezměte textilní rukáv a oviňte jej okolo kabelů z vyhřívané podložky. Pro začátek postačí pár centimetrů těsně za krytkou podložky (heatbed-cable-cover).
Až budete mít první ovinutí za sebou, zasuňte alespoň 5-6 mm rukávu směrem do krytky .
Než budete pokračovat s ovíjením kabelů, musíme rukáv uchytit v krytce. Pokračujte prosím v dalším kroku.
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Umístěte druhou část krytky (dílu heatbed-cable-cover) na textilní rukáv.
Ujistěte se, že kabel termistoru prochází výřezem ve středu tištěného dílu!!! Jinak dojde ke skřípnutí a následnému zlomení kabelu!!!
Vložte dva šrouby M3x10 a dotáhněte je, postupujte opatrně a dotahujte oba šrouby souměrně.
Neutahujte nejdříve jeden šroub a poté až druhý (viz druhý obrázek)!
Správně utažený kryt (heatbed-cable-cover) by měl vypadat takto, viz poslední obrázek.
Dokončení organizace kabelů
Dokončení organizace kabelů
Dokončete ovinutí kabelů textilním rukávem.
Po dokončení ovinutí zakruťte mírně prsty s rukávem (nikoliv však s kabely uvnitř). Rukáv tímto pohybem rovnoměrně ovinete okolo celého svazku.
Příprava šroubů a distančních podložek
Příprava šroubů a distančních podložek
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x14b (9x) / Šroub M3x12b (9x)
Vzhledem k úpravě výrobního procesu mohou v kitu dorazit 12mm šrouby namísto 14mm. Na způsob montáže to nemá vliv.
Distanční podložka 6x6x3t (9x)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a podložku položte za ní.
Najděte otvor na středu Y-carriage.
Umístěte distanční podložku nad tento otvor.
Přesná pozice distanční podložky bude upravena v dalším kroku.
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Prostrčte inbusový klíč skrz otvor uprostřed vyhřívané podložky a umístěte podložku nad připravenou Y-carriage s distanční podložkou. Pomocí inbusového klíče vše zarovnejte.
Po zarovnání nahraďte klíč šroubem M3x12b (14b).
Šroub zatím utáhněte jen zlehka.
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Přesuňte se k pravé části podložky.
Další distanční podložku vložte pomocí kleští.
Kleště vsuňte mezi vyhřívanou podložku a Y-carriage.
Distanční podložku opět zarovnejte pomocí inbusového klíče.
Po zarovnání vyměňte klíč za šroub a mírně jej utáhněte.
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Pomocí kleští vsuňte distanční podložky na ostatní místa a poté vložte šrouby, které zatím NEUTAHUJTE!
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Kontrola kabelů hotendu
Kontrola kabelů hotendu
Ujistěte se, že kabely od hotendu se nedotýkají a nenaráží do podložky (heatbed).
Současným otáčením obou trapézových tyčí posouvejte osu X ručně směrem dolů, dokud se tryska skoro nedotkne podložky (heatbed).
V případě, že se senzor P.I.N.D.A. dotkne podložky dříve než tryska, posuňte senzor o kousek nahoru.
Ujistěte se, že mezi šroubem v podložce a kabely je mezera. Mezera by měla být 2-3 mm, Ocelový tiskový plát přidá další 1 mm.
V případě, že kabely škrtají o šroub, zatlačte kabely nahoru k extruderu.
Příprava napájecího zdroje
Příprava napájecího zdroje
Pro následující kroky si prosím připravte:
24V napájecí zdroj (1x)
Šroub M4x10r s půlkulatou hlavou (2x)
Ujistěte se, že používáte šrouby M4, použití jiných může způsobit problémy!!!
Šroub M3x10 (2x)
Zdroj automaticky přepíná mezi 110 a 220 V.
Osazení zdroje (1. část)
Osazení zdroje (1. část)
Osazení zdroje (1. část)
Na rámu YZ najděte čtyři kotvící body.
Položte zdroj na rám a zajistěte ho šrouby M4x10r. Zatím je nedotahujte nadoraz, k tomu se dostaneme později.
Osazení zdroje (2. část)
Osazení zdroje (2. část)
Osazení zdroje (2. část)
Osazení zdroje (2. část)
Zasuňte držáky zdroje pod spodní část zdroje.
Zajistěte zdroj pomocí dvou šroubů M3x10. Zatím je nedotahujte. Zdroj potřebujete mít volný tak, aby bylo možné ho řádně zarovnat s rámem.
Srovnejte zdroj na rámu a poté utáhněte všechny 4 šrouby.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Mírně náročnější kapitola, ale dejte si 10 % medvídků. Musíte si také nechat něco na později.
Vyhřívaná podložka i zdroj jsou hotové!
Vyhřívaná podložka i zdroj jsou hotové!
Blížíte se k cíli! Ještě jedna kapitola a stavba je hotová!
Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.
Nepokládejte prozatím tiskový plát na vyhřívanou podložku. Vyčkejte na instrukce během kalibračního procesu.
Jste připraveni na poslední kapitolu stavby? 8. Elektronika
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás