CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

5. Sestavení osy E (spirálový obal)

Menu

5. Sestavení osy E (spirálový obal)

5. Sestavení osy E (spirálový obal)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Sestavení osy E (spirálový obal)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
53
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka.
Sestavení přítlačné kladky (1. část)
Sestavení přítlačné kladky (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler (1x)
Podávací kolečko Bondtech BEZ otvoru pro zajišťovací šroub (1x)
Ložiško řemeničky (2x)
Matka M3nS (2x)
Osička řemeničky (1x)
Všimněte si, že v balení jsou dva typy podávacího kolečka Bondtech (jeden s červíkem a jedno bez). Ujistěte se, že používáte ten správný.
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Vmáčkněte matky do otvorů na obou stranách idleru.
Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
Na této tištěné části mohou být kvůli geometrii vrstvy viditelné. Funkčnost i síla ale zůstávají nedotčeny.
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Ujistěte se, že jsou obě ložiska uvnitř řemeničky!
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Nové tištěné díly - tělo extruderu (extruder body)
Nové tištěné díly - tělo extruderu (extruder body)
Montáž tištěných dílů je většinou stejná. V případě, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost, budete o tom informováni. Než přejdete k dalšímu kroku, naučte se rozpoznávat díly:
Předchozí design měl na jedné straně extruderu mřížku. Tato iterace má označení B6 (vytištěné u nás) nebo R2 (k dispozici na GitHubu).
Nejnovější design nemá žádnou mřížku, aby se zlepšilo proudění vzduchu. Tato iterace má označení B7 (vytištěno u nás) nebo R3 (k dispozici na GitHubu).
V případě, že používáte tento návod k upgradu MK2/S na MK3 a máte již vytištěný design B6/R2, můžete pokračovat nebo si případně vytisknout nejnovější díly B7/R3.
Sestavení senzoru filamentu (1. část)
Sestavení senzoru filamentu (1. část)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem filamentu, nedotýkejte se černé desky plošných spojů ani čipů na ní.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-body (1x)
Senzor filamentu (1x)
Senzor filamentu je v krabičce označené "2.3.4.5 SUP".
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3n (2x)
Sestavení senzoru filamentu (část 2.)
Sestavení senzoru filamentu (část 2.)
Sestavení senzoru filamentu (část 2.)
Než budeme pokračovat v montáži, musíme do Extruder-body (těla extruderu) vložit matice. Věnujte čas i úsilí tomu, abyste je umístili správně. Později už se k nim nedostanete.
Otočte přední část směrem k sobě a zcela zasuňte matici M3 do otvoru.
Otočte zadní část směrem k sobě a zcela zasuňte matici M3 do otvoru.
Pokud nemůžete matice zatlačit, použijte delší šroub z druhé strany a utahujte ho, dokud matici „nezatáhnete“ dovnitř.
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Otočte extruder-body tak jako na obrázku. Kolíčky (piny) senzoru filamentu musí směřovat nahoru.
Najděte otvor pro šroub M3
Vezměte šroub M3x10 a utáhněte senzor na místě. Není nutná žádná matice, šroub se do plastu samozařízne.
Senzor musí být zcela dotažený, aby se nijak nehýbal (hlava šroubu se musí dotýkat desky). Během utahování BUĎTE ALE OPATRNÍ, abyste senzor nepoškodili.
Na této tištěné části mohou být kvůli geometrii vrstvy viditelné. Funkčnost i síla ale zůstávají nedotčeny.
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Otočte Extruder-body tak jako na obrázku. Kolíčky (piny) musí směřovat vpravo.
Vložte do otvoru šroub M3x30.
Umístěte podložku z druhé strany.
Na šroub M3x30 nandejte podávací kolečko (idler).
Dokončete montáž s pomocí druhé podložky.
Pokud druhá podložka stále padá, použijte k jejímu dočasnému upevnění matici M3n z náhradního sáčku.
Osazení řemeničky na motor Extruderu (1. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Extruder motor (1x)
Podávací kolečko Bondtech SE zajišťovacím šroubem (1x)
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
V balení je druhý náhradní zajišťovací šroub.
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem k sobě.
Nasaďte řemeničku, dbejte na SPRÁVNOU orientaci.
Šroub musí směřovat přímo proti podložce (ploché části) na hřídeli. Šroub mírně utáhněte, konečné nastavení bude provedeno později.
Netlačte řemeničku proti motoru. Nechte ji na samém vrcholu hřídele, viz obrázek.
Než přejdete k dalšímu kroku, otočte řemeničku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček (pojistný šroub bude směřovat doleva).
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
V balíčku najděte dva šrouby M3x30 a vložte je do otvorů.
Před montáží motoru se ujistěte, že druhá průsvitná podložka je stále na horním šroubu M3x30.
Namontujte motor na extruder body podle obrázku a překontrolujte správnou orientaci kabelů motoru.
Oba šrouby pevně dotáhněte.
Šroub utáhněte, ale jen mírně, mějte na paměti, že idler se musí volně otáčet.
Úprava a utažení řemeničky
Úprava a utažení řemeničky
Úprava a utažení řemeničky
Úplně otevřete přítlačnou kladku, abyste měli přístup k řemeničce.
Použijte kousek 1,75mm filamentu (z cívky), abyste zarovnali řemeničku s otvory pro filament (viz obrázek). Šipky pouze naznačují směr. Nepoužívejte 3mm nylonový filament!
Řemeničku nastavte a utáhněte ji 1,5mm imbusovým klíčem. Používejte přiměřenou sílu, protože byste mohli poškodit závit.
Až budete se zarovnáním hotovi, prosím odstraňte filament.
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Pro následující krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (2x)
Pružinka Extruderu (2x)
Namontujte pružinky na oba šrouby, viz druhý obrázek.
Zavřete idler (přítlačnou kladku) na extruderu, aby na ni šrouby dosáhly.
Vložte oba šrouby do těla extruderu a utáhněte je. Hlava šroubu by měla být téměř vyrovnána s tištěným povrchem.
Montážní bod pro extruder-body
Montážní bod pro extruder-body
Montážní bod pro extruder-body
Vezměte z balíčku dvě matky M3nS a vložte je až nadoraz do otvorů.
Zkontrolujte správné zarovnání pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Nové tištěné díly - extruder cover (kryt extruderu)
Nové tištěné díly - extruder cover (kryt extruderu)
Montáž tištěných dílů je většinou stejná. V případě, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost, budete o tom informováni. Než přejdete k dalšímu kroku, naučte se rozpoznávat díly:
Předchozí design měl na jedné straně krytu extruderu mřížku a přídavné rameno ventilátoru. Tato iterace má označení B6 (vytištěné u nás) nebo R2 (k dispozici na GitHubu).
Nejnovější design nemá žádnou mřížku, aby se zlepšilo proudění vzduchu, a také není přítomno rameno. Tato iterace má označení B7 (vytištěno u nás) nebo R3 (k dispozici na GitHubu).
V případě, že používáte tento návod k upgradu MK2/S na MK3 a máte již vytištěný design B6/R2, můžete pokračovat nebo si případně vytisknout nejnovější díly B7/R3.
Příprava krytu extruderu
Příprava krytu extruderu
Příprava krytu extruderu
Příprava krytu extruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-cover (1x)
Matka M3nS (1x)
Matka M3n (1x) - přeskočte u R3/B7
Šroub M3x25 (2x)
B6/R2 - vložte obě matice do tištěného dílu. Viz druhý obrázek.
B7/R3 - vložte pouze matku M3nS. Viz poslední obrázek.
Pokud nemůžete matku M3n vložit dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vezměte šroub M3 a našroubujte jej z druhé strany. Jak jej budete dotahovat, vtáhne matku dovnitř. Buďte však opatrní, abyste nezlomili vytištěný díl během dotahování.
Vložení E3D hotendu
Vložení E3D hotendu
Vložení E3D hotendu
Vezměte hotend E3D a vložte jej šikmo do těla extruderu (Extruder body). Ujistěte se, že bílá teflonová PTFE trubička správně pasuje dovnitř.
Vložte hotend do těla extruderu (extruder-body), viz obrázek.
Ujistěte se, že je hotend zcela usazen a horní část zarovnána (téměř v kontaktu) s povrchem tištěného dílu.
Všimněte si SPRÁVNÉ orientace hotendu.
Od této chvíle buďte VELMI OPATRNÍ s vodiči hotendu, můžete je poškodit.
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Otočte extruder tak jako na prvním obrázku.
Vezměte extruder-cover a položte ho na tělo extruderu. Obě tištěné části se musí vzájemně dotýkat.
Pomocí šroubů M3x25 oba díly stáhněte k sobě.
Znovu se ujistěte, že je hotend správně sestaven. Povrch chladiče (část hotendu s chladicími žebry) musí být zarovnán s povrchem tištěných dílů. Viz poslední obrázek.
Všimněte si, že na dílu extruder cover B7/R3 chybí "rameno". Jinak je sestava stejná.
Příprava ventilátorů
Příprava ventilátorů
Příprava ventilátorů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (6x)
Levý ventilátor hotendu (1x)
Přední tiskový ventilátor (1x)
Levý ventilátor hotendu má dvě strany, ale strana s nálepkou musí být vždy obrácena k hotendu (není vidět, když je ventilátor namontován). V opačném případě nebude chlazení fungovat správně.
Levý ventilátor hotendu (Noctua) může být také v černé barvě bez gumových rohů, ostatní hardwarové parametry jsou stejné.
Všimněte si, že design B7/R3 potřebujete pouze pět šroubů M3x18, takže na konci této kapitoly vám může zbýt jeden M3x18, což je v pořádku ;)
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Položte extruder na stranu a veďte vodiče z motoru drážkou.
Položte levý ventilátor hotendu na extruder. Kabel musí být umístěn v levém horním rohu, viz obrázek.
Všimněte si správné orientace ventilátoru. Nálepka musí směřovat k hotendu!
Vložte šrouby M3x18 a jemně je utáhněte.
Nyní utáhněte VŠECHNY šrouby střídavě po úhlopříčkách. Po dotažení zkontrolujte, zda se ventilátor stále volně otáčí.
NEUTAHUJTE šrouby příliš silně, všechny díly jsou vyrobené z plastu a můžete je poškodit.
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B6/R2
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B6/R2
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B6/R2
Tento krok platí pouze pro design B6/R2 pokud máte nové díly B7/R3 bez mřížky, přeskočte prosím na Krok 26
Otočte extruder tak jako na prvním obrázku.
Namontujte přední tiskový ventilátor za pomoci dvou šroubů M3x18.
NEUTAHUJTE šrouby příliš silně, všechny díly jsou vyrobené z plastu a můžete je poškodit.
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Následující kroky platí pouze pro nejnovější provedení B7/R3, pokud je váš přední tiskový ventilátor již namontován, přeskočte na krok 29.
Pro následující kroky si prosím připravte:
nozzle-fan-45deg-support (1x)
nozzle-fan-45deg (1x)
Šroub M3x18 (1x) - už připraven v kroku 22
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3n (1x)
Pokud vám chybí jeden šroub M3x10, použijte sáček s náhradními.
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Zcela zatlačte matici M3n do podpěry. Bude sotva viditelná. Je-li to nutné, použijte z druhé strany šroub, abyste matici vtáhli, a poté šroub odstraňte.
UPOZORNĚNÍ: na druhé straně extruderu jsou kolíky senzoru filamentu. Buďte opatrní, protože byste je mohli během následujících kroků ohnout!!!
Přimontujte k extruderu podpěru s pomocí šroubu M3x10. Dávejte pozor na správnou orientaci podle obrázku.
Šikmá část podpěry musí směřovat ke krytu extruderu.
Položte nozzle-fan na extruder a zajistěte ho šroubem M3x10.
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Pro následující kroky si prosím připravte:
P.I.N.D.A. senzor (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (1x)
Senzor je citlivé zařízení, při montáži s ním proto prosím zacházejte opatrně!
Kabel senzoru P.I.N.D.A. může být černý nebo šedý, oba senzory jsou stejné.
Ujistěte se, že jsou v konektoru ČTYŘI vodiče, pokud ne, přerušte montáž a co nejdříve kontaktujte naši podporu.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Začněte vodičem předního tiskového ventilátoru a umístěte jej pod svorku kabelu.
Jemně prostrčte senzor P.I.N.D.A. držákem.
Na vodiči senzoru vytvořte smyčku a umístěte vodič pod kabelovou svorku.
Zasuňte matici M3nS do otvoru a sondu LEHCE utáhněte šroubem M3x10.
Přesnou pozici senzoru P.I.N.D.A. upravíme později (v kapitole 9), takže teď není potřeba nastavovat senzor nebo plně utahovat šrouby.
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Umístěte extruder na Y-carriage tak jako na prvním obrázku. Zajistěte správnou orientaci tiskárny, kratší extruze musí směřovat k vám.
V případě potřeby snižte osu X, abyste viděli celý X-carriage. Je to potřeba pro další krok.
Vezměte kabely od senzoru P.I.N.D.A. a předního tiskového ventilátoru a zasuňte je mezi spodní hlazenou tyč a řemen.
Vezměte kabely od extruderu a levého tiskového ventilátoru a prostrčte je mezi spodní hlazenou tyčí a řemenem.
VELMI DŮLEŽITÉ je umístit kabely podle obrázků. Své kroky si proto prosím vždy dvakrát překontrolujte.
Kabely od hotendu budou umístěny pod nejnižší hlazenou tyčí. Uspořádáme je později.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Pro následující krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Položte extruder k X-carriage a zkontrolujte, že není skřípnutý žádný vodič. V X-carriage je drážka pro kabely motoru, viz obrázek. Ohněte dovnitř kabel motoru a kabely ventilátoru nechte rovné.
Extruder namontujte na X-carriage pomocí výše uvedených šroubů. Všechny šrouby utáhněte, ale ne úplně. Musíme znovu uspořádat kabely, tentokrát vzadu.
Veďte kabely drážkami (kanálky) po obou stranách extruderu. Na levé straně jsou to přední tiskový ventilátor a senzor P.I.N.D.A., na pravé je to motor extruderu a levý ventilátor hotendu.
Znovu se ujistěte, že kabely jsou v drážkách (kanálcích) a nejsou skřípnuté mezi tištěnými díly. Nyní utáhněte všechny šrouby - rovnoměrně, abyste předešli problémům.
Kabel pro senzor filamentu
Kabel pro senzor filamentu
Kabel pro senzor filamentu
Najděte v balíčku kabel senzoru filamentu.
Na kabelu jsou dva typy konektorů:
4pinový konektor pro senzor (použitý teď)
5-pinový konektor pro desku EINSY (použijete později)
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Použijte kabel z předchozího kroku a opatrně ho připojte k senzoru filamentu.
Všimněte si, že konektor má dvě různé strany. Strana s bezpečnostním kolíčkem musí být vlevo (bílý vodič směřuje nahoru a červený dolů).
Opatrným otáčením kabelu (ve směru hodinových ručiček) vytvořte malou smyčku, viz druhý obrázek.
Prostrčte kabel skrze otvor v X-carriage.
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Od poloviny února 2018 bude součástí balení pouze jeden 50cm nylonový filament.
Součástí stavebnice jsou dva nylonové filamenty o délkách 50 a 30 cm. Obě mají Ø 3 mm. Pro tento krok prosím použijte ten delší a žádný z nich NEZASTŘIHÁVEJTE!.
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zda je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Příprava dílu X-carriage-back (1. část)
Příprava dílu X-carriage-back (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage-back (1x)
Cable-holder (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Šroub M3x10 bude použit dočasně, použijte jeden z náhradního sáčku.
Šroub M3x40 (1x)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Vložte šroub M3x10 do X-carriage-back a naplno jej utáhněte.
Otočte tištěný díl a vložte matku M3n.
Utáhněte šroub M3x10, dokud matice nezapadne do tištěného dílu. Všimněte si tvaru výřezu pro matici, možná bude nutné matici upravit (pootočit).
Vyndejte šroub M3x10 a vložte jej zpět do sáčku s náhradními díly.
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.
Zašroubujte a utáhněte šroub skrze vytištěný díl.
Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Vložte X-carriage-back zpět tak jako na obrázku. Musíte vidět logo MK3.
Stáhněte X-carriage-back a cable-holder dohromady.
Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Prostrčte kabely z extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s motorem extruderu a levým ventilátorem hotendu.
V dalším kroku přidejte přední tiskový ventilátor a kabel senzoru P.I.N.D.A.
Kabely od hotendu a senzoru filamentu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.
Úprava kabelu senzoru filamentu
Úprava kabelu senzoru filamentu
Úprava kabelu senzoru filamentu
Než zatlačíte X-carriage-back proti ose X, vložte kabel senzoru filamentu do drážky. Viz oba obrázky.
Zkontrolujte, že mezi X-carriage-back a osou X nejsou skřípnuté žádné kabely!!!
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pomocí pěti šroubů M3x10 utáhněte díly v následujícím pořadí:
Začněte uprostřed a zajistěte správné zarovnání.
Pokračujte v rozích, utáhněte všechny šrouby rovnoměrně.
Po dotažení zatlačte kabel senzoru filamentu do drážky podél X-carriage-back, přidejte jej k ostatním kabelům.
Organizace kabeláže pomocí spirálového opletu
Organizace kabeláže pomocí spirálového opletu
Organizace kabeláže pomocí spirálového opletu
Omotejte spirálovou omotávku (tu největší a nejdelší) kolem kabelů a nylonového filamentu.
Začněte s kabely z horní části, po 3-4 otočeních (ne více!) nasuňte obalu na držák kabelu (cable-holder). Pokud je to možné, mírně vtlačte obal do X-carriage-back.
Zatím nezabalujte celý kabelový svazek, k tomu se dostaneme později.
Utažení spirálového obalu (část 1.)
Utažení spirálového obalu (část 1.)
Utažení spirálového obalu (část 1.)
Prostrčte tři stahovací pásky skrz spodní sloty na dílu cable-holder.
Naposledy zkontrolujte, zda jsou obal a kabely správně usazeny.
VĚNUJTE VELKOU POZORNOST konečné poloze stahovacích pásků. Pokud nebudete postupovat podle příručky, budete mít během tisku problémy!
Utáhněte první stahovací pásku na boku dílu cable-holder a odstřihněte stahovací pásku co nejblíže tištěné části.
Nahoře utáhněte druhý a třetí stahovací pásek, oba však musí být mírně vlevo. Střihněte stahovací pásky co nejblíže spirálovému obalu.
Zatím nezabalujte celý kabelový svazek, k tomu se dostaneme později.
Utažení spirálového obalu (část 2.)
Utažení spirálového obalu (část 2.)
Utažení spirálového obalu (část 2.)
Utažení spirálového obalu (část 2.)
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
UPOZORNĚNÍ! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu.
Jakmile přidáte kabely hotendu, utáhněte stahovací pásky a ustřihněte přesahující části.
Zatím neobalujte celý kabelový svazek, k tomu se dostaneme později.
Nasazení Filament-sensor-cover (část 1.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 1.)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-plug (1x)
Filament-sensor-cover (1x)
PTFE trubička (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Pokud vám chybí jeden šroub M3x10, použijte sáček s náhradními.
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Najděte největší kruhový otvor pro PTFE trubičku na horní straně extruderu.
Zatlačte PTFE trubičku dovnitř. Většina délky trubičky bude vyčnívat.
V případě, že PTFE trubička nedrží v otvoru správně, můžete ji nejprve připevnit ke krytu. UJISTĚTE SE ALE, že v otvoru není žádná překážka, protože můžete trubičku snadno deformovat, když ji umístíte jako součást krytu.
Montáž dílu idler-plug
Montáž dílu idler-plug
Montáž dílu idler-plug
Najděte díl, ve kterém je idler vyříznut (šroub M3 je viditelný).
Sestavte idler-plug a ujistěte se, že správně sedí. V opačném případě může během tisku spadnout.
Montáž dílu fan-nozzle
Montáž dílu fan-nozzle
Montáž dílu fan-nozzle
Montáž dílu fan-nozzle
V případě dílů B7/R3 je váš fan-nozzle již namontován, proto přeskočte tento krok.
Pro následující krok si prosím připravte:
Fan-nozzle (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Opatrně posuňte osu X nahoru, abyste získali přístup ke spodní části extruderu.
Opatrně povolte oba šrouby na předním tiskovém ventilátoru.
Sestavte fan-nozzle a utáhněte všechny tři šrouby.
Pokud vám chybí jeden šroub M3x10, použijte sáček s náhradními.
Osa E je hotova!
Osa E je hotova!
Jsme už v cíli? Téměř! Právě jste dokončili nejtěžší část montáže. Úžasná práce!
Zkontrolujte ýsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem. Pamatujte, že s díly B7/R3 vypadá extruder jinak.
Máte vše zkontrolované? Posuňme se ke kapitole: 6. LCD
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás