CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

7. Upgrade extruderu

7. Upgrade extruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
7. Upgrade extruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
29
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště
Ochranné brýle (nejsou součástí stavebnice)
Při zkracování nylonové struny je nutné nosit ochranné brýle. Brýle není nutné nasazovat ihned. Budete včas vyzváni.
Odstranění nylonové struny
Odstranění nylonové struny
Odstranění nylonové struny
Používejte ochranné brýle!
Podívejte se na tiskárnu zezadu a zaměřte se na extruder.
Odřízněte tři stahovací pásky na horní straně textilního rukávu.
Neodřízněte pár na spodní straně.
Rozložte všechny kabely z extruderu do stran.
Pomocí čelisťových kleští vytáhněte černou nylonovou strunu z těla extruderu.
Buďte VELMI opatrní. Může být velmi obtížné nylonovou strunu odstranit .
Stříhání nylonové struny
Stříhání nylonové struny
Stříhání nylonové struny
Nylonovou strunu položte na rovnou plochu jako na obrázku. Zahnutý konec struny musí směřovat nahoru.
Zaměřte se na levý konec nylonové struny.
POZOR: Používejte ochranné brýle! Hrozí nebezpečí odlétnutí ostrých částí filamentu. Ty mohou způsobit vážné poranění očí.
Pomocí čelisťových kleští odstřihněte asi 1 cm struny od ohnutého konce. Střihněte pod úhlem, abyste vytvořili ostrý hrot.
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Najděte otvor na nylonovou strunu v otvoru pro kabely. Pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte nylonovou strunu špičatým koncem do otvoru. Při zasouvání struny s ní otáčejte. Zároveň držte extruder druhou rukou.
Až se vám podaří nylonovou strunu úspěšně zasunout, upravte její polohu tak, aby se ohýbala stejným směrem, jako na obrázku.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu otvorů na držáku (cable-holder).
Mírně obtočte textilní rukáv kolem svazku kabelů.
Zajistěte svazek kabelů stáhnutím tří stahovacích pásek.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Přidejte kabely hotendu ke svazku kabelů a obalte je textilním rukávem.
Ext-cable-holder: příprava dílů
Ext-cable-holder: příprava dílů
Ext-cable-holder: příprava dílů
Ext-cable-holder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
MK35-Ext-cable-holder-b (1x)
MK35-Ext-cable-holder-a (1x)
Šroub M3x18 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3nS (2x)
Adaptér kabelu motoru (1x)
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Vložte dvě matky M3nS zcela do dílu Ext-cable-holder-a.
Vezměte zahnutý konec nylonové struny a najděte otvor v dílu Ext-cable-holder-a.
Zasuňte a ohněte nylonový filament do otvoru a svazek do Ext-cable-holder-a.
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Vezměte kabel motoru osy X a veďte jej přes hlavní kabel extruderu levou drážkou v Ext-cable-holder-a.
Vedení kabelu motoru X za hlavním kabelem by mohlo způsobit problémy s pohybem osy při tisku.
Zakryjte kabely pomocí držáku Ext-cable-holder-b.
Spojte oba díly dohromady utáhnutím dvou šroubků M3x18.
Připojení svazku kabelů extruderu
Připojení svazku kabelů extruderu
Připojení svazku kabelů extruderu
Připojení svazku kabelů extruderu
Zkontrolujte, zda žádný kabel nepřekáží obdélníkovému otvoru v obalu xBuddy.
Protáhněte Ext-cable-holder s kabely otvorem v krabičce xBuddy k elektronice.
Překontrolujte, že kabel motoru X nevede za hlavním kabelem extruderu. Porovnejte s obrázkem.
Pomocí dvou šroubů M3x10 připevněte díl Ext-cable-holder ke krabičce desky xBuddy.
Kabely prozatím nechte volně v krabičce xBuddy. Připojíte je později.
Připojení kabelu motoru osy X
Připojení kabelu motoru osy X
Připojení kabelu motoru osy X
Připojení kabelu motoru osy X
Zapojte kabel motoru X do adaptéru motoru. Po správném zapojení konektoru ucítíte slabé cvaknutí.
Připojte kabel motoru osy X k ovládací desce xBuddy - první konektor zleva desky.
Adaptér kabelu MK3.5: příprava dílů
Adaptér kabelu MK3.5: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
MK3.5 adaptér (1x)
Všimněte si žlutých značek na každém kabelu. V následujících krocích se budeme těmito značkami řídit.
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 1)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 1)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 1)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 1)
Nyní zapojíme každý kabel extruderu do MK3.5 adaptéru. Sledujte označení na adaptéru a označení a barvy kabelů vedoucích z extruderu.
Na následujících obrázcích znázorňujících připojení kabelů je kabel adaptéru MK3.5 vždy ten dole (vždy se žlutým označením kabelu).
Připojte kabel motoru extruderu do adaptéru označeného "E".
Připojte kabel termistoru hotendu (červeno & černý drát) do adaptéru označeného "H".
Zapojte kabel senzoru SuperPIDNA/P.I.N.D.A. do adaptéru kabelu s označením "P".
Kabel senzoru P.I.N.D.A. má v konektoru čtyři vodiče místo tří (SuperPINDA) a může mít černý nebo šedý ochranný plášť.
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 2)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 2)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 2)
Připojení adaptéru kabelu MK3.5 (část 2)
Zapojte kabel ventilátoru hotendu do adaptéru s označením "HF".
Design kabelu ventilátoru hotendu se může lišit podle toho, kterou variantu máte. Buď svazek kabelů ovinutý textilním rukávem, nebo holé kabely bez návleku.
Do adaptéru označeného "F" připojte kabel senzoru filamentu. Červený drát kabelu senzoru filamentu a adaptéru xBuddy musí být na stejné straně!
UPOZORNĚNÍ: Správné zapojení je velmi důležité! V opačném případě může dojít k nevratnému poškození elektroniky.
Zapojte kabel tiskového ventilátoru do adaptéru s označením "PF".
Zkontrolujte znovu zapojení elektroniky!
Zkontrolujte znovu zapojení elektroniky!
Zkontrolujte znovu zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Před zakrytím elektroniky zkontrolujte a porovnejte zapojení.
Porovnejte své vedení kabelů s druhým obrázkem. Kabely veďte podél vnitřní strany skříně a zachovejte volný prostor nad deskou elektroniky pro lepší chlazení.
Utáhněte svazek kabelů pomocí dvou stahovacích pásek, které jsou již připraveny v krabičce xBuddy.
Ujistěte se, že jsou všechny konektory zcela zasunuty a kabely zdroje napájení správně utažené. V opačném případě může dojít k poškození tiskárny!
Zakrytí krabičky xBuddy
Zakrytí krabičky xBuddy
Zakrytí krabičky xBuddy
Zakrytí krabičky xBuddy
Prostrčte dva šrouby M3x10 skrz díl el-box-cover.
Vložte dva šrouby M3x10 do dílu el-box-cover a připevněte je ke krabičce xBuddy. V krabičce xBuddy jsou dva otvory se závitem. Ujistěte se, že šroubům a krabičce nepřekáží žádné kabely.
Připevněte díl el-box-cover utažením obou šroubů M3x10 ke skříňce xBuddy.
Štítky: příprava dílů
Štítky: příprava dílů
Štítky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Bezpečnostní nálepka (1x)
xLCD nálepka (1x)
SN štítek (1x)
Čistící podložka (1x)
Upgrade bezpečnostního štítku (volitelné)
Upgrade bezpečnostního štítku (volitelné)
Upgrade bezpečnostního štítku (volitelné)
Upgrade bezpečnostního štítku (volitelné)
Tento krok je nepovinný, ale doporučuje se. Bezpečnostní štítek pro MK3.5 byl aktualizován o nové symboly, které lépe odpovídají mezinárodnímu značení.
Odlepte starý bezpečnostní štítek z pravé strany rámu.
Pomocí čisticího polštářku s IPA (je součástí balení stavebnice) očistěte oblast od zbytků lepidla.
Nový štítek přilepte lepidlem k rámu.
Nálepka xLCD (volitelné)
Nálepka xLCD (volitelné)
Nálepka xLCD (volitelné)
Nálepka xLCD (volitelné)
Nalepení nálepky xLCD je zcela volitelné, slouží však jako konečná úprava, která dodává celé sestavě finální detail :).
Tento a následující kroky jsou nepovinné. Také prosím BUĎTE TRPĚLIVÍ, menší písmena vyžadují více úsilí, aby byla správně přenesena a nalepena.
Pomocí čisticí podložky vyčistěte stranu bez kruhového otvoru na krytu xLCD.
Sloupněte kousek ochranné vrstvy a opatrně nalepte štítek na xLCD-cover. Udržujte štítek zarovnaný s okraji krytu displeje. Začněte na spodní straně.
Všimněte si bílého nápisu PRUSA přes nálepku. Srovnejte orientaci s druhým obrázkem.
Po nalepení samolepky přejeďte prstem po celé délce samolepky ve všech směrech, abyste zajistili její dokonalé přilnutí.
Nálepka xLCD (volitelné)
Nálepka xLCD (volitelné)
Nálepka xLCD (volitelné)
Tento proces vyžaduje trpělivost a péči. Dokonalá přilnavost závisí na správném odmaštění dílu a okolní teplotě.
Začněte pomalu odlepovat aplikační vrstvu. Při odlepování vrstvu lehce přitlačte na nápis. Sledujte, zda jsou všechna písmena přilepená.
Po sloupnutí aplikační vrstvy zkontrolujte, zda výsledný vzhled odpovídá obrázku.
SN štítek (povinné)
SN štítek (povinné)
SN štítek (povinné)
SN štítek (povinné)
Tento krok je nutný pro poskytnutí záruky! Nevyhazujte štítek!
Odlepte starý SN štítek z tiskárny.
SN šítek může být nalepen na zadní straně rámu (nad zdrojem napájení) nebo na zadní straně zadní desky.
Štítek nalepte na levou stranu zadní desky. Ujistěte se, že je povrch čistý. Použijte dodanou čisticí podložku.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte dalších osm medvídků.
Věděli jste, že zářivých barev gumových medvídků se dosahuje pomocí potravinářských barviv, která jim dodávají na vizuální přitažlivosti.
Zbývající spojovací materiál
Zbývající spojovací materiál
Abyste se vyhnuli obavám ze zbytků matek a šroubů, podívejte se na následující seznam spojovacího materiálu, který by měl po dokončení montáže zůstat nepoužitý z původního balení.
Nezapomeňte, že pokud jste použili nějaký z náhradních dílů, může se jejich konečný počet lišit.
Zbývající položky spojovacího materiálu:
- Šroub svorkovnice (1x)
- M3x4bT šroub (1x)
- M3x6 šroub (6x)
- M3x6r šroub (1x)
- M3x8 šroub (6x)
- M3x10 šroub (3x)
- M3x14bT šroub (1x)
- M3x18 šroub (2x)
- M3n matka (1x)
- M3nN nut (4x)
- M3nS matka (9x)
- M3w podložka (1x)
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Zvládli jste to! Gratulujeme. Vaše tiskárna MK3.5 je téměř připravena k tisku.
Téměř? Jen jedna malá kapitola, která vás provede kalibrací a selftestem.
Přejděte k poslední kapitole: 8. Finále
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás