CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

8. Finále

8. Finále
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
8. Finále
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Příručka 3D tiskaře
Příručka 3D tiskaře
Pro snazší pochopení této kapitoly si přečtěte Příručku 3D tiskaře, která je součástí vaší stavebnice a je pouze v angličtině. Nebo navštivte naši nejnovější online verzi v jiných jazycích.
Nejnovější verze je vždy dostuoná na help.prusa3d.com
Příručka obsahuje podrobnější popisy důležitých postupů v této kapitole a další velmi užitečné věci pro budoucí tisk.
Přečtete si kapitoly Odpovědnost a Bezpečnost.
Umístění tiskového plátu
Umístění tiskového plátu
Ujistěte se, že nic není na vyhřívané podložce. Podložka musí být čistá. Jakékoli nečistoty mohou poškodit povrch vyhřívané podložky i tiskového plátu.
Tiskový plát umístěte na podložku tak, že nejprve zarovnáte zadní výřez s aretačními kolíky na zadní straně vyhřívané podložky (na obrázku výše jsou označeny oranžově). Přidržte plát za přední dva rohy a pomalu jej položte na vyhřívanou podložku - pozor na prsty!.
Pro optimální funkčnost udržujte tiskový ocelový plát čistý.
Nejčastějším důvodem odlepení výtisku od podložky je mastná nebo jinak špinavá ocelová tisková podložka. Použijte IPA (Isopropylalkohol) pro její odmaštění, pokud jste byť jen dotkli jejího povrchu.
Firmware update (část 1)
Firmware update (část 1)
Firmware update (část 1)
Všechny dodané stavebnice vždy mají nejnovější verzi firmwaru. Doporučujeme to však zkontrolovat a případně zaktualizovat.
Navštivte stránku help.prusa3D.com
Ze seznamu tiskáren na stránce vyberte MK3.5.
Uložte nejnovější firmware soubor (.bbf) na přiložený USB disk.
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Vložte USB disk s nejnovější verzí firmwaru do tiskárny
Připojte napájecí kabel a zapojte tiskárnu do zásuvky.
Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka na zadní straně.
Pokud se Vám objeví hláška "Je dostupná nová verze firmwaru", potrvďte ji výběrem "NAHRÁT". Nová verze se automaticky nahraje.
Pokud se žádná taková zpráva nezobrazí, na tiskárně již máte nejnovější firmware. Přejděte k dalšímu kroku.
Průvodce - Spustí Selftest
Průvodce - Spustí Selftest

Po spuštění tiskárny se zobrazí výzva průvodce nastavením a samotestování funkcí. Zvolte Pokračovat pro spuštění.

Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo pohybu os.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Průvodce začíná kontrolou ventilátoru, vyrovnáním osy Z a testem os X a Y, který je plně automatický.
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
V této části průvodce upravíme výšku první vrstvy. Umístěte cívku filamentu na držák cívky. Pro snadnější tisk a lepší viditelnost doporučujeme zářivě barevný PLA nebo PETG.
Vložte filament do extruderu a vyberte ZAVÉST.
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Průvodce - Kalibrace první vrstvy
Jakmile začne extruder vytlačovat filament z trysky, otáčejte knoflíkem, dokud nedosáhnete ideální mezery mezi tryskou a tiskovým plátem - tedy ideální první vrstvy.
Další informace o dokonalé první vrstvě najdete v Příručce 3D tiskaře pro MK3.5.
Po dokončení úpravy výšky první vrstvy zkontrolujte výsledek a porovnejte jej nejlépe s Příručkou 3D tiskaře.
Tiskárna vás vyzve k opakování postupu nastavení první vrstvy. V případě, že dosáhnete nejlepšího výsledku, vyberte možnost NE.
Průvodce dokončen
Průvodce dokončen
Průvodce dokončen
Tiskárna je nyní plně zkalibrovaná. Postupujte dle tohoto návodu až do konce, zaveďte filament a spusťte zkušební tisk.
Po dokončení Průvodce se zobrazí obrazovka s podrobnostmi. Klepnutím na knoflík pokračujte.
Gratulujeme! Vaše tiskárna je již připravena k tisku. Stiskněte POKRAČOVAT a pojďte dál.
Odměňte se!
Odměňte se!
Vypadá to, že jste všechno úspěšně sestavili a zapojili! Bezpochyby ;). Gratulujeme! Za to si zasloužíte velkou odměnu. Můžete sníst všechny zbývající gumové medvídky... a nezapomeňte se podělit s těmi, kteří vás během stavby podporovali.
Věděli jste, že gumoví medvídci Haribo jsou jednou z nejdůležitějších součástí návodu k sestavení Original Prusa tiskáren.
PrusaSlicer pro MK3.5
PrusaSlicer pro MK3.5
PrusaSlicer pro MK3.5
PrusaSlicer pro MK3.5
Jste připraveni tisknout vlastní modely?
Navštivte znovu help.prusa3d.com. Stáhněte a nainstalujte posledníDrivers & Apps softwarový balíček na Vaše zařízení. Tento balíček obsahuje aplikaci PrusaSlicer.
Otevřete program PrusaSlicer. Pokud jej spouštíte poprvé, zobrazí se Průvodce konfigurací. V Průvodci navštivte záložku Prusa FFF, vyberte tiskárnu Original Prusa MK4 ve verzi s tryskou 0,4 mm (výchozí velikost trysky) a stiskněte tlačítko Dokončit, abyste začali používat profil tiskárny MK4.
Před slicováním pro MK3.5 se ujistěte, že jste v pravém menu tiskárny vybrali tiskárnu Original Prusa MK3.5.
Importujte model vašeho výběru do PrusaSliceru, v případě potřeby upravte nastavení, stiskněte Slice a exportujte soubor G-codu na USB pro tisk na MK3.5.
PrusaLink a PrusaConnect
PrusaLink a PrusaConnect
PrusaLink a PrusaConnect
Věděli jste, že můžete tisknout a ovládat tiskárnu přes lokální síť přes PrusaLink nebo odkukoliv ve světě přes službu Prusa Connect?
Nejprve si přečtěte článek o PrusaLinku a Prusa Connectu a získejte obecné informace o těchto službách.
Vytiskněte váš první model
Vytiskněte váš první model
Pro první tisk jsme připravili předem definovaný testovací model. Stáhněte si model a nahrajte jej přímo do tiskárny.
Nahrajte G-code do tiskárny
G-cody můžete nahrávat různými způsoby: USB, PrusaLink a Prusa Connect.
Spusťte tisk.
Centrum Nápovědy
Centrum Nápovědy
Pokud narazíte na jakýkoliv problém, podívejte se nejprve do naší databáze znalostí na help.prusa3d.com
Odpovědi na různé problémy přidáváme každý den!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Nezapomeňte se přidat k největší Průša komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL, nebo G-cody odladěné pro vaši tiskárnu. Registrujte se na Printables.com
Hledáte inspiraci pro nový projekt? Na našem blogu vychází článek každý týden.
Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, nejprve se podívejte se na naše fórum, komunita je zde velice aktivní a určitě vám poradí :-).
Všechny služby Prusa sdílí jeden uživatelský účet.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás