CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Zabalení tiskárny Original Prusa MK4 k vrácení - původní balící materiál

Zabalení tiskárny Original Prusa MK4 k vrácení - původní balící materiál

Zabalení tiskárny Original Prusa MK4 k vrácení - původní balící materiál
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
Zabalení tiskárny Original Prusa MK4 k vrácení - původní balící materiál
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
9
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu Original Prusa MK4 k vrácení nebo opravě pomocí obalového materiálu, který dodáváme se sestavenými tiskárnami.
Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihranných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
Pokud odesíláte Multi Material Upgrade, zabalte jej předem. Bude přidán během procesu balení.
Než začnete
Než začnete
Než začnete
Než začnete
Než začnete tiskárnu balit, vezměte telefon nebo fotoaparát a vyfoťte ji před balením a během něj.
Zkontrolujte, zda je na zadní desce vzadu na tiskárně nálepka se sériovým číslem. Pokud tam není, ihned kontaktujte podporu.
Stáhněte si Prusa Servisní list PDF a formulář vyplňte. Shrňte problém, aby naši technici mohli tiskárnu rychleji opravit.
Servisní list lze upravovat přímo z prohlížeče a měl by být zaslán spolu s fotografiemi procesu balení.
Při vyplňování servisního listu neodkazujte na chat nebo e-mailovou korespondenci! Vypište souhrn problémů, které se u vás vyskytly.
Původní balící materiál
Původní balící materiál
Původní balící materiál
Původní balící materiál
Pro následující kroky si prosím připravte:

Plastová fólie

Nálepku "Křehké" ("Fragile") si můžete stáhnout zde.
Balící páska
Kromě toho potřebujete originální krabici a polstrovací (výplňový) materiál. Výplňový materiál má tři části, z nichž každá má své vlastní použití:
Spodní vycpávka
Polstrování extruderu (pokud nemáte toto polstrování, pokračujte na Krok 5)
Vrchní výplň
Umístění vycpávky extruderu
Umístění vycpávky extruderu
Umístění vycpávky extruderu
Při použití originálního polstrovacího materiálu není nutné zajišťovat díly pomocí stahovacích pásek.
Přesuňte vyhřívanou podložku k přední části tiskárny (k LCD panelu).
Ocelový plát by měl být během přepravy položen na tiskárně!
Položte výplň extruderu na extruder.
Rukou otočte závitové tyče osy Z proti směru hodinových ručiček, abyste snížili výplň až na úroveň vyhřívané podložky.
Ujistěte se, že je tryska extruderu mírně zasunuta do polstrování extruderu.
Zajištění extruderu pomocí stahovací pásky (1. část)
Zajištění extruderu pomocí stahovací pásky (1. část)
Zajištění extruderu pomocí stahovací pásky (1. část)
Kroky 5 a 6 využijte k zajištění extruderu pouze v případě, že nemáte vycpávku extruderu.
Veďte stahovací pásku kolem hlazené tyče osy Z.
Ujistěte se, že stahovací pásky neskřípnou žádný vodič! Mohou během přepravy způsobit poškození.
Zajištění extruderu pomocí stahovací pásky (2. část)
Zajištění extruderu pomocí stahovací pásky (2. část)
Pod trysku položte kus pěny.
Snižte osu X tak, že rukou budete otáčet závitové obě tyče osy Z proti směru hodinových ručiček.
Tryska by měla být usazena v pěně a nemělo by být možné osu X dále snížit.
Spojte k sobě stahovací pásky a vytvořte řetěz, který dosáhne kolem horní hlazené tyče osy X a horní části dílu XZ-frame.
USB flash disk nesmí být během přepravy vložen do LCD displeje! Připojte jej samostatně.
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Do krabice vložte spodní výplň.
Vložte tiskárnu do krabice navrch spodní vycpávky.
Pokud s tiskárnou posíláte Multi Material Upgrade, umístěte jej do prostoru na boku modulu LCD.
Umístěte horní výplň. Ujistěte se, že vycpávka extruderu prochází otvorem ve vycpávce.
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Před zapečetěním krabice se ujistěte, že jste zdokumentovali proces balení, odeslali jej našemu přepravnímu oddělení a obdrželi potvrzení!
Škody vzniklé na neschválených zásilkách je povinen uhradit odesílatel.
Zavřete krabici a přelepte ji lepící páskou, jakoje popsáno na obrázku.
Krabici zabalte do plastové fólie, aby byla pevnější a chráněna před poškozením vodou.
Umístěte nálepku "Křehké" ("Fragile") alespoň na dvě strany krabice.
Hotovo!
Hotovo!
To je k balení vše! Pokračujte zasláním e-mailu našemu přepravnímu oddělení a poskytněte fotografie procesu balení a servisní list.
Oddělení přepravy můžete kontaktovat buď odpovědí na jejich úvodní e-mail, nebo jednoduše e-mailem na adresu [email protected].
Po schválení procesu balení obdržíte přepravní štítek pro vrácení zboží.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás