PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Kalibracja modelu termicznego

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFRJA

Zaczynając od firmware 3.12.0, Original Prusa MK3/S/+ posiada zabezpieczenie oparte na modelu termicznym. Dzięki temu można uzyskać lepsze działanie w przypadku błędów termicznych.

Jak to działa

Podczas drukowania drukarka stale porównuje temperaturę mierzoną przez termistory z modelem termicznym, jaki jest oczekiwany od drukarki. Jeśli zmierzona temperatura nie jest zgodna z modelem, drukarka wyda sygnał dźwiękowy i pokaże ostrzeżenie THERMAL ANOMALY, ale druk będzie kontynuowany. Jeśli anomalia zniknie, ostrzeżenie również zniknie po 20 sekundach. Jeśli anomalia trwa nadal, drukarka wyłączy grzanie i aktywuje błąd. Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie drukowania po jego zatrzymaniu, zalecamy pozostanie w pobliżu drukarki.

Pomoże to w przypadkach, gdy problem z temperaturą jest tymczasowy, np. gdy okno zostanie otwarte w pobliżu drukarki. Również w przypadku, gdy w drukarce pojawi się blob, który owinie się wokół hotendu, model termiczny powinien być w stanie zatrzymać drukowanie zanim dojdzie do uszkodzenia przewodów hotendu.

Jeśli interesują Cię dalsze szczegóły działania modelu termicznego, sprawdź post na blogu z dziennikiem developera.

Drukarka wie tylko, że coś jest nie tak, tzn. gdy system nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Do użytkownika należy kontrola drukarki i sprawdzenie, czy nie występują problemy.

Kalibracja

Po zainstalowaniu nowego firmware, drukarka rozpocznie kalibrację. Trwa ona około 12 minut, po czym profil drukarki zostanie automatycznie zapisany. Jeśli tak się nie stanie, przejdź w menu drukarki do Kalibracja -> Kalibracja modelu temperaturowego. Trwa to około 12 minut, po czym profil drukarki zostanie automatycznie zapisany.

Model termiczny działa również w przypadku komponentów innych firm. Zauważ, że jeśli często zmieniasz komponenty w drukarce, błąd Thermal Anomaly może zacząć pojawiać się częściej. Jeśli tak się stanie, przeprowadź kalibrację ponownie.

Jeśli trzymasz drukarkę w obudowie, płyta Einsy musi znajdować się wewnątrz obudowy, aby model termiczny działał, w przeciwnym razie będzie powodował fałszywe alarmy.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli komunikat "Thermal anomaly" (anomalia termiczna) stale wraca, spróbuj wykonać poniższe instrukcje

Kontrola wzrokowa

Upewnij się, że drukarka jest całkowicie schłodzona i wyłączona przed wykonaniem kolejnych czynności. Nagrzane części mogą spowodować poważne oparzenia!
 • Upewnij się, że hotend jest prawidłowo zamontowany w ekstruderze. Upewnij się, że radiator jest umieszczony w obu szczelinach montażowych, krótka strona bloku grzejnego jest skierowana do przodu, z przewodami biegnącymi do tyłu wzdłuż lewej strony bloku.
 • Sprawdź termistor hotendu i grzałkę pod kątem widocznych uszkodzeń, zwłaszcza w części znajdującej się najbliżej bloku grzałki. Upewnij się, że przewody termistora hotendu przechodzą nad przewodami grzałki
 • Sprawdź położenie dyszy w stosunku do reszty hotendu. Między dyszą a blokiem grzejnym zawsze musi być szczelina (~0,5 mm). Dysza musi być dokręcona i zamocowana w bloku grzejnym oraz dobrze dokręcona do bariery cieplnej na gorąco. Oprócz innych problemów, takich jak wyciekanie filamentu, nieprawidłowo umieszczona dysza może powodować anomalie termiczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu dyszy, sprawdź dedykowany artykuł poświęcony wymianie dyszy
 • Sprawdź blok grzejny, zwłaszcza jego dolną część. Aby podnieść głowicę, przejdź do menu LCD -> Ustawienia -> Ruch osi -> Z. Pozostałości filamentu na bloku nagrzewnicy są przyczyną anomalii termicznych. Aby je wyczyścić, podgrzewaj dyszę przez 5 minut, a następnie wyłącz grzanie, naciskając przycisk Reset. Natychmiast po tym użyj małej mosiężnej szczotki drucianej, aby usunąć stary plastik przyklejony do dyszy i bloku. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu grzałki hotendu i przewodów termistora, unikaj dotykania ich metalowymi narzędziami, ponieważ istnieje ryzyko ich nieodwracalnego uszkodzenia. 

Strojenie PID, a następnie kolejna kalibracja modelu temperaturowego

 1. Wykonaj PID tuning używając temperatury, której zwykle używasz podczas drukowania.
 2. W menu drukarki przejdź do Kalibracja -> Kalibracja modelu temperaturowego i powtórz tę procedurę

Pomiar rezystancji za pomocą multimetru

Upewnij się, że drukarka jest całkowicie schłodzona i wyłączona przed wykonaniem następnego kroku. 

Możliwy jest pomiar rezystancji termistora hotendu i grzałki hotendu za pomocą multimetru. Sprawdź dedykowany przewodnik dla używania multimetru

W temperaturze pokojowej termistor hotendu powinien mieć rezystancję w zakresie 80 kΩ - 125 kΩ. Grzałka powinna mieć rezystancję w zakresie 12,3 Ω - 15,1 Ω.

Jeśli po wykonaniu tej procedury nadal występują problemy z kalibracją, należy wykonać Dokumentacja fotograficzna i wideo i skontaktować się z naszym Wsparciem Klienta.

Ograniczenia

Ponieważ model termiczny został opracowany na modelu fabrycznie zmontowanego hotendu, może on nie działać poprawnie na niektórych zmodyfikowanych lub hotendach pochodzących od innych producentów. Jeśli w drukarce zamontowany jest hotend Revo, należy upewnić się, że zainstalowany jest odpowiedni firmware, który możesz znaleźć na naszym GitHubie z wydaniami dla serii i3.

Jeśli podczas procesu kalibracji wystąpią problemy, należy rozpocząć proces opisany w tym artykule, a po rozpoczęciu rejestrowania zresetować drukarkę i wprowadzić sekwencję:

M310 ;raport o aktualnych ustawieniach modelu temperaturowego 
M155 S1 C3 ;włączenie zaawansowanego rejestrowania temperatury i wentylatorów 
D70 I1 ;włączenie rejestrowanie debugowania modelu temp 
M310 A F1;uruchomienie kalibracji modelu temp

W przypadku napotkania problemów podczas drukowania, należy użyć procesu opisanego w tym artykule, a po uruchomieniu logowania uruchomić sekwencję komend:

M310 ;raport o aktualnych ustawieniach modelu temperaturowego 
M155 S1 C3 ;włączenie zaawansowanego rejestrowania temperatury i wentylatorów 
D70 I1 ;włączenie rejestrowanie debugowania modelu temp

Wyłączenie ochrony opartej na modelu termicznym

Ochronę opartą na modelu termicznym można wyłączyć poprzez podłączenie drukarki do komputera (Octoprint, PuTTY...), i wysłanie komendy M310 S0. Dodatkowo komenda M500 zapisze ustawienie, a ochrona oparta na modelu termicznym pozostanie wyłączona po następnym ponownym uruchomieniu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt