PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL multi-tool)

Menu

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL multi-tool)

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL multi-tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL multi-tool)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
23
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany dyszy Prusa Nozzle w Original Prusa XL w wersji multi-tool.
Aby wymienić dyszę Prusa Nozzle w Original Prusa XL przejdź do Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single tool).
Aby wymienić dyszę Prusa Nozzle w Original Prusa MK4 przejdź do Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4).
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich średnic dysz Prusa Nozzle.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz Torx T8
Klucz 13-16
Klucz wielofunkcyjny
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: użyj pudełka po Prusamencie.
Mała mosiężna szczotka do czyszczenia dyszy
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie i wybierz narzędzie, w którym chcesz wymienić dyszę.
Przesuń ekstruder w okolice środka osi X.
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Wyciągnij filament z hotendu. Nie jest konieczne całkowite wyciągnięcie go z drukarki, wystarczy kilka centymetrów (cali) ponad ekstruder.
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Do wykonania kolejnych czynności konieczne jest, aby blok grzejny i hotend były czyste od pozostałości filamentu. W przeciwnym razie zwolnienie dyszy może być utrudnione.
Jeśli masz na hotendzie skarpetę silikonową Prusa, to ją zdejmij.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Temperatura i ustaw temperaturę dyszy wybranego narzędzia na 250­°C.
Odczekaj co najmniej 5 minut. Resztki filamentu muszą się nagrzać, aby łatwiej było je usunąć.
Używając mosiężnej szczotki, ostrożnie oczyść blok grzejny i hotend z pozostałości filamentu. Nie dopuść do kontaktu szczotki z przewodami hotendu, gdyż może to spowodować zwarcie.
Gdy blok grzejny i hotend są idealnie czyste, ostudź drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF (symbol "O").
Z tylnej strony drukarki odłącz przewód zasilacza.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zalecamy zabezpieczenie stołu grzewczego przed kolejnymi czynnościami.
Upewnij się, że stół grzewczy jest schłodzony do temperatury otoczenia. Połóż pusty karton w okolicy przedniej środkowej części stołu.
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Zdemontuj Nextruder, wyciągając kołki z magnetycznych gniazd.
Mimo, że należy spodziewać się niewielkiego oporu, ponieważ metalowe kołki są magnetyczne, używaj umiarkowanej siły.
Ostrożnie połóż Nextruder na kartonie.
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Poluzuj śrubę M3x12 drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód termistora hotendu.
Odłącz przewód grzałki hotendu.
Pozostaw oba przewody luźne na tym etapie.
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Wsuń klucz Torx T8 przez płytę zmieniarki narzędzi (Tool Plate), aż do wkręta dociskowego w ekstruderze. Poluzuj wkręt. Nie wykręcaj go całkowicie, wystarczy kilka obrotów!
Ostrożnie wyciągnij zespół hotendu z ekstrudera.
Jednocześnie wypchnij przewody hotendu za wentylatorem poza ekstruder.
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Chwyć blok grzejny korzystając z wycięcia 13 mm w kluczu 13-16.
Chwyć dyszę i poluzuj ją używając wycięcia o rozmiarze 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym Y.
Ręcznie wyciągnij dyszę Prusa Nozzle z zespołu hotendu.
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Wsuń dyszę do końca w blok grzejny, aż część gwintowana dotrze do otworu w bloku.
Chwyć blok grzejny korzystając z klucza 13-16.
Używając wycięcia 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym, dokręć dyszę do bloku grzejnego. Nie używaj zbyt dużej siły!
Ustalona wartość momentu obrotowego wynosi 1,5 Nm (13,3 lb-in).
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Przepchnij przewód hotendu za wentylatorem radiatora aż do płytki elektronicznej.
Zlokalizuj otwór w radiatorze od spodu ekstrudera i włóż do niego rurkę hotendu (nube).
Dociśnij zespół hotendu do końca.
Obróć blok grzejny jak na ilustracji. Musi być ustawiony pod kątem 35°-40°, aby nie uszkodzić przewodów hotendu (zwróć uwagę na ilustrację z zaznaczonym kątem).
Zachowaj pozycję elementów i za pomocą klucza Torx T8, ostrożnie dokręć wkręt dociskowy, aby zamocować hotend.
Nie używaj zbyt dużej siły podczas dokręcania - może to spowodować uszkodzenie rurki hotendu.
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłącz grzałkę hotendu do górnego gniazda na płytce elektronicznej.
Podłącz termistor hotendu do dolnego gniazda na płytce elektronicznej.
Dokręć śrubę M3x12 drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Zdejmij karton ze stołu grzewczego.
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone przejdź do Ustawienia -> Temperatura -> Dysza i wybierz dowolną temperaturę z gotowych ustawień materiałów (np. ABS z 255°C na hotendzie)
Wróć do ekranu głównego i sprawdź na dolnym pasku, czy temperatura wzrasta.
Przed przejściem do następnego kroku należy schłodzić drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Jeśli wymieniono dyszę na wariant o innej średnicy, należy również zmienić wartość średnicy dyszy w menu drukarki.
Przejdź do Ustawienia > Narzędzia > Narzędzie i ustaw odpowiedni rozmiar.
Podczas cięcia w PrusaSlicerze upewnij się, że w menu Drukarka wybrana jest odpowiednia średnica dyszy.
Aby dodać inne średnice dysz do listy profili drukarek w PrusaSlicerze, naciśnij małą ikonę koła zębatego i wybierz Dodaj/Usuń zestawy ustawień. Następnie wybierz średnice dysz, których chcesz użyć.
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Na ekranie przejdź do Sterowanie -> Kalibracje i testy -> Kalibracja przesunięcia narzędzi.
Do kalibracji przesunięcia należy wkręcić trzpień kalibracyjny w otwór na środku stołu grzewczego.
Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć kalibrację przesunięć narzędzi.
Wyciągnij trzpień kalibracyjny z bocznego czujnika filamentu.
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Zdejmij arkusz ze stołu.
Zamontuj trzpień kalibracyjny w otworze na środku stołu grzewczego. Wkręć trzpień w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
Teraz drukarka skalibruje wszystkie 5 głowic narzędziowych.
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Wykręć trzpień kalibracyjny ze stołu grzewczego i wyciągnij go. Wykręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
Połóż arkusz druku na stole grzewczym.
Drukarka zakończy kalibrację.
Dobra robota! Kalibracja przesunięć została zakończona.
Gotowe!
Gotowe!
To wszystko, dobra robota! Właśnie zakończyła się pomyślna instalacja dyszy Prusa Nozzle w Twojej Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt