PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single tool)

Menu

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single tool)

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single tool)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
16
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany dyszy Prusa Nozzle w Original Prusa XL.
Aby wymienić dyszę Prusa Nozzle w Original Prusa XL (multi tool) przejdź do Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL multi tool).
Aby wymienić dyszę Prusa Nozzle w Original Prusa MK4 przejdź do Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4).
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich średnic dysz Prusa Nozzle.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Narzędzie do wymiany dyszy
Narzędzie do wymiany dyszy
Zalecenie: Istnieje alternatywna metoda wymiany dyszy, która wymaga użycia drukowanego narzędzia do wymiany. To podejście jest szybsze i prostsze, umożliwiając wymianę dyszy bezpośrednio na drukarce.
Ta metoda wymaga wydrukowania narzędzia do wymiany dyszy [Nozzle Replacement Tool]. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania narzędzia, postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.
Narzędzie do wymiany dyszy jest dostępne do pobrania z Printables.com.
Po wydrukowaniu części, postępuj zgodnie z krótkim przewodnikiem na tej samej stronie na Printables.
Uwaga, strona zawiera instrukcje dla XL w wersji Multi-tool i Single-tool.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T8
Klucz 13-16
Klucz wielofunkcyjny
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas ustawiania. Podpowiedź: użyj pudełka po Prusamencie.
Mała mosiężna szczotka do czyszczenia dyszy
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Ręcznie przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Przesuń ekstruder w okolice środka osi X.
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Wyciągnij filament z hotendu. Nie jest konieczne całkowite wyciągnięcie go z drukarki, wystarczy kilka centymetrów (cali) ponad ekstruder.
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Do wykonania kolejnych czynności konieczne jest, aby blok grzejny i hotend były czyste od pozostałości filamentu. W przeciwnym razie zwolnienie dyszy może być utrudnione.
Jeśli masz na hotendzie skarpetę silikonową Prusa, to ją zdejmij.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Temperatura i ustaw temperaturę dyszy na 250°C.
Odczekaj co najmniej 5 minut. Resztki filamentu muszą się nagrzać, aby łatwiej było je usunąć.
Używając mosiężnej szczotki, ostrożnie oczyść blok grzejny i hotend z pozostałości filamentu. Nie dopuść do kontaktu szczotki z przewodami hotendu, gdyż może to spowodować zwarcie.
Gdy blok grzejny i hotend są idealnie czyste, ostudź drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami.
Upewnij się, że stół grzewczy jest schłodzony do temperatury otoczenia. Połóż pusty karton w okolicy przedniej środkowej części stołu.
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Otwórz drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door], aby dostać się do płytki.
Odłącz przewód termistora hotendu.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód grzałki hotendu.
Pozostaw oba przewody luźne na tym etapie.
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Możesz posiadać nowszą wersję plastikowej pokrywy z otworem. W takim przypadku nie ma potrzeby jej zdejmowania.
Zdejmij pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover] z wózka osi X.
Przytrzymaj hotend prawą ręką.
Lewą ręką wsuń klucz Torx T8 przez całą głębokość wózka osi X (X-carriage), aż do wkręta dociskowego w ekstruderze. Poluzuj wkręt. Nie wykręcaj go całkowicie, wystarczy kilka obrotów!
Ostrożnie wyciągnij zespół hotendu z ekstrudera.
Jednocześnie wypchnij przewody hotendu za wentylatorem poza ekstruder.
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Chwyć blok grzejny korzystając z klucza 13-16.
Chwyć dyszę i poluzuj ją używając wycięcia o rozmiarze 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym Y.
Ręcznie wyciągnij dyszę Prusa Nozzle z zespołu hotendu.
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Wkręć dyszę do końca w blok grzejny, aż dotknie jego powierzchni.
Chwyć blok grzejny korzystając z klucza 13-16.
Używając wycięcia 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym, dokręć dyszę do bloku grzejnego. Nie używaj zbyt dużej siły!
Ustalona wartość momentu obrotowego wynosi 1,5 Nm (13,3 lb-in).
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Przepchnij przewód hotendu za wentylatorem radiatora aż do płytki elektronicznej.
Zlokalizuj otwór w radiatorze od spodu ekstrudera i włóż do niego rurkę hotendu (nube).
Dociśnij zespół hotendu do końca.
Obróć blok grzejny jak na ilustracji. Musi być ustawiony pod kątem 35°-40°, aby nie uszkodzić przewodów hotendu.
Zachowaj pozycję elementów i za pomocą klucza Torx T8 dokręć wkręt dociskowy, aby zamocować hotend. Nie używaj zbyt dużej siły podczas dokręcania - może to spowodować uszkodzenie rurki hotendu.
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłącz grzałkę hotendu do górnego gniazda na płytce elektronicznej.
Podłącz termistor hotendu do dolnego gniazda na płytce elektronicznej.
Zdejmij karton ze stołu grzewczego.
Zamknij pokrywę płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone przejdź do Ustawienia -> Temperatura -> Dysza i wybierz dowolną temperaturę z gotowych ustawień materiałów (np. ABS z 255°C na hotendzie)
Wróć do ekranu głównego i sprawdź na dolnym pasku, czy temperatura wzrasta.
Przed przejściem do następnego kroku należy schłodzić drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Jeśli wymieniono dyszę na wariant o innej średnicy, należy również zmienić wartość średnicy dyszy w menu drukarki.
Przejdź do Ustawienia > Hardware > Średnica dyszy i ustaw odpowiedni rozmiar.
Podczas cięcia w PrusaSlicerze upewnij się, że w menu Drukarka wybrana jest odpowiednia średnica dyszy.
Aby dodać inne średnice dysz do listy profili drukarek w PrusaSlicerze, naciśnij małą ikonę koła zębatego i wybierz Dodaj/Usuń zestawy ustawień. Następnie wybierz średnice dysz, których chcesz użyć.
Gotowe!
Gotowe!
Gotowe!
Załóż pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover] z powrotem na wózek osi X. Musisz poczuć lekkie "kliknięcie", aby upewnić się, że pokrywa została dopasowana do części.
To wszystko, dobra robota! Właśnie zakończyła się pomyślna instalacja dyszy Prusa Nozzle w Twojej Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt