CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool)

Menu

Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool)

Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou trysky Prusa na tiskárně Original Prusa XL.
Pro výměnu trysky Prusa na tiskárně Original Prusa XL (multi-tool) přejděte na článek Jak vyměnit trysku Prusa (XL multi-tool).
Pro výměnu trysky Prusa na tiskárně Original Prusa MK4 přejděte na článek Jak vyměnit trysku Prusa (MK4).
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek Prusa.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky)
Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky)
Doporučení: Existuje alternativní metoda výměny trysky, která vyžaduje použití vytištěného nástroje pro výměnu trysky. Tento postup je rychlejší a jednodušší, protože umožňuje vyměnit trysku přímo na tiskárně.
Tato metoda vyžaduje vytištění díu Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky). Pokud nemáte možnost díl vytisknout, postupujte podle instrukcí v následujících krocích.
Díl Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky) je dostupný ke stažení na Printables.com.
Po vytištění dílu postupujte podle stručného návodu na téže stránce Printables.
Všimněte si, že stránka obsahuje instrukce pro verze Multi-tool a Single-head XL.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Tx 8 Torx klíč
Klíč 13-16
Univerzální klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu.
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Manuálně posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte extruder přibližně na střed osy X.
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte na Ovládání -> Teplotaa nastavte teplotu trysky na 250 °C.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na okolní teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Otevřete dwarf-cover-door pro přístup k desce s elektronikou.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Nechte prozatím oba kabely volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Možná máte novější verzi plastového krytu s otvorem. V takovém případě není nutné kryt odstraňovat.
Vyjměte díl x-carriage-cover (kryt) z dílu X-carriage.
Pravou rukou přidržte hotend.
Levou rukou zasuňte klíč Torx TX 8 skrze X-carriage až na doraz k stavěcímu šroubu v extruderu. Šroub povolte. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček!
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z extruderu.
Současně vytlačte kabely hotendu za ventilátorem ven z extruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Našroubujte trysku až na doraz do topnému bloku, dokud se tryska nedotkne povrchu topného bloku.
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči utáhněte trysku proti topnému bloku. Nepoužívejte žádnou větší sílu!
Specifikovaná hodnota krouticího momentu je 1,5 Nm.
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hrot hotendu.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz.
Natočte topný blok podle obrázku. Musí být dodržen úhel přibližně 35° - 40°, aby nedošlo k poškození kabelů hotendu.
Udržujte polohu a pomocí klíče Torx TX 8 utáhněte šroub, abyste zajistili hotend. Při utahování nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození koncovky hotendu.
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte topení hotendu do horního slotu na desce s elektronikou.
Zapojte termistor hotendu do spodnějšího slotu na desce s elektronikou.
Odstraňte kartonovou krabici z vyhřívané podložky.
Zavřete dwarf-cover-door.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Chcete-li zkontrolovat, zda je vše správně zapojeno, přejděte na Předehřev a vyberte některou z teplot materiálu (např. ABS s teplotou hotendu 255 °C).
Vraťte se na úvodní obrazovku a sledujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.
Než přejdete k dalšímu kroku, nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Pokud jste vyměnili trysku za trysku s jiným průměrem, musíte také změnit nastavení průměru trysky v nabídce tiskárny.
Přejděte do Nastavení > Hardware > Průměr trysky a nastavte ji na odpovídající velikost.
Při slicování v programu PrusaSlicer se ujistěte, že máte vybraný správný průměr trysky v nabídce Tiskárna: .
Chcete-li v programu PrusaSlicer přidat jiné verze profilu tiskárny s průměrem trysky, stiskněte malou ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Přidat/odebrat předvolby. Poté vyberte průměry trysek, které budete používat.
Hotovo
Hotovo
Hotovo
Zaklapněte díl x-carriage-cover (kryt) zpět na X-carriage. Musíte cítit lehké "kliknutí", abyste si byli jistí, že kryt správně nasedl na díl.
To je ono, dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali trysku Prusa na vaši Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás