CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit sestavu hotendu (XL multi-tool)

Menu

Jak vyměnit sestavu hotendu (XL multi-tool)

Jak vyměnit sestavu hotendu (XL multi-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
Jak vyměnit sestavu hotendu (XL multi-tool)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou sestavy Hotendu na tiskárně Original Prusa XL multi-tool.
Pro výměnu sestavy Hotendu na tiskárně Original Prusa XL (single-tool) přejděte na Jak vyměnit trysku Prusa (XL single-tool)
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek Prusa.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.

Krok 2 Potřebné nářadí

Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro tento krok si prosím připravte:
Tx 8 Torx klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu.
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky

Krok 3 Příprava tiskárny

Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
On the printer screen, navigate to Control ->Pick/Park Tool ->Pick tool, and select the tool that has the nozzle to be changed.
Posuňte extruder přibližně na střed osy X.
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.

Krok 4 Čištění hotendu

Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte na Předehřev a vyberte poslední použitý materiál (např. ABS).
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.

Krok 5 Parkuji nástroj

Parkuji nástroj
Parkuji nástroj
Parkuji nástroj
On the printer screen, navigate to Control ->Pick/Park Tool ->Park Current Tool.
Vypněte vypínač (symbol "O")
Ze zadní strany tiskárny odpojte kabel zdroje napájení.

Krok 6 Ochrana vyhřívané podložky

Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na pokojovou teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.

Krok 7 Odstranění Nextruderu

Odstranění Nextruderu
Odstranění Nextruderu
Odstranění Nextruderu
Vyjměte Nextruder tak, že jej vytáhnete ven z kovových vložek.
Ačkoli se očekává lehký odpor, jelikož kovové vložky jsou magnetické, používejte mírnou sílu.
Opatrně umístěte Nextruder na kartonový box.

Krok 8 Odpojení hotendu

Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Povolte šroub M3x12 pro otevření dílu dwarf-cover-door.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Odpojte kabel topení hotendu.
Nechte prozatím oba kabely volné.

Krok 9 Odstranění hotendu

Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Klíč Torx TX 8 zasuňte až k Tool plate, až na doraz k stavěcímu šroubu v extruderu. Šroub povolte. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček!
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z extruderu.
Současně vytlačte kabely hotendu za ventilátorem ven z extruderu.

Krok 11 Vložení hotendu

Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hrot hotendu.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz.
Natočte topný blok podle obrázku. Musí být dodržen úhel přibližně 35° - 40°, aby nedošlo k poškození kabelů hotendu. (obrázek úhlu)
Udržujte polohu a pomocí klíče Torx TX 8 utáhněte šroub, abyste zajistili hotend. Při utahování nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození koncovky hotendu.

Krok 12 Připojení hotendu

Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte topení hotendu do horního slotu na desce s elektronikou.
Zapojte termistor hotendu do spodnějšího slotu na desce s elektronikou.
Utáhněte šroub M3x12 a zavřete díl dwarf-cover-door.
Odstraňte kartonovou krabici z vyhřívané podložky.

Krok 13 Dokování Nextruderu

Dokování Nextruderu
Dokování Nextruderu
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.

Krok 14 Závěrečná kontrola

Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Chcete-li zkontrolovat, zda je vše správně zapojeno, přejděte na Předehřev a vyberte některou z teplot materiálu (např. ABS s teplotou hotendu 255 °C).
Vraťte se na úvodní obrazovku a sledujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.
Než přejdete k dalšímu kroku, nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.

Krok 15 Hotovo

Hotovo
Hotovo
To je ono, dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali hotend na vaši multi-tool Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás