CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit Nextruder (XL)

Menu

Jak vyměnit Nextruder (XL)

Jak vyměnit Nextruder (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
Jak vyměnit Nextruder (XL)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou Nextruderu na tiskárně Original Prusa XL.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Šroubovák Torx TX10
2,5mm inbusový klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Manuálně posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte extruder přibližně na střed osy X.
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Vyjměte filament plně z hotendu i PTFE trubičky.
Počkejte, až tiskárna vychladne!
Odpojení tiskárny
Odpojení tiskárny
Vypněte vypínač (symbol "O").
Na zadní straně tiskárny odpojte kabel zdroje napájení.
Odpojení extruderu
Odpojení extruderu
Odpojení extruderu
Odpojení extruderu
Najděte na zadní straně tiskárny xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Slightly loosen the two screws holding the cover. No need to remove them completely. Push the cover to the right and remove it from the printer. Don't throw it away, we'll use it later. 
Odpojte kabel extruderu stisknutím bezpečnostní pojistky na konektoru.
Zatlačte černou plastovou objímku doprava.
Vyjměte PTFE trubičku.
Odpojení kabelu extruderu
Odpojení kabelu extruderu
Odpojení kabelu extruderu
Otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se zdrojem napájení.
Prostrčte 2,5mm inbusový klíč až k otvoru v zadním plátu a plastové části, dokud nedosáhnete na šroub. Povolte šroub.
Sundejte xl-dock-cable-router.
Odpojení extruderu
Odpojení extruderu
Odpojení extruderu
Otočte tiskárnu tak, aby LCD displej směřoval k vám.
Sundejte x-carriage-cover z x-carriage.
Pomocí šroubováku TX10 vyšroubujte z X-carriage spodní šrouby M3x12bT.
Sejmutí Extruderu
Sejmutí Extruderu
Sejmutí Extruderu
Během odpojení podržte extruder.
Přidržte extruder a šroubovákem TX10 vyšroubujte dva šrouby M3x12bT.
Vyjměte sestavu extruderu z dílu X-carriage
Příprava nového Nextruderu
Příprava nového Nextruderu
Příprava nového Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
svazek kabelů Nextruderu (1x)
Nextruder (1x)
Toto je konec svazku kabelů nextruderu, který v dalším kroku připojíme k nextruderu. Skládá se z konektoru kabelu, pružné destičky a poloprůhledné PTFE trubičky.
Kabel Nextruderu a  PTFE trubička
Kabel Nextruderu a  PTFE trubička
Kabel Nextruderu a  PTFE trubička
Kabel Nextruderu a  PTFE trubička
Pomocí šroubováku T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Pomocí šroubováku T10 utáhněte dva označené šrouby na vnitřní straně extruderu.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Vytáhněte pružný vodič nahoru tak, aby šrouby zapadly do užší části otvorů pro klíče.
Zkontrolujte, zda oba šrouby zapadly.
Zatímco šrouby sedí v užších částech otvorů, utáhněte je pomocí šroubováku T10.
Zkontrolujte, zda ohebná část svazku kabelů pevně drží na těle extruderu.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Připojte konektor kabelu do horní části nextruderu.
Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení na Nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.
Výborně! Sestava nextruderu je připravena k instalaci.
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Single tool extruder sestava (1x)
Due to the careful testing of each printer before it is shipped, there may be a small filament residue on the extruder nozzle.
Vyšroubujte čtyři šrouby M3x12bT (se zapuštěnou hlavou) z těla extruderu. Připravte si je na další kroky.
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Připevněte sestavu extruderu k dílu X-carriage. Podívejte se na správnou orientaci extruderu.
Během instalace držte extruder.
Přidržte extrudér na místě a zajistěte ho pomocí dvou šroubů M3x12bT ve dvou horních otvorech. Šrouby zatím plně neutahujte!
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Add the two remaining M3x12bT screws into the lower openings in the X-carriage to fix the extruder assembly in place. Do not fully tighten the screws yet!
Dotáhněte všechny čtyři šroubky diagonálně , abyste zajistili sestavu extruderu.
Připevněte kryt x-carriage-cover na X-carriage. Stiskněte jej, dokud nezapadne.
Odstraňte kartonovou krabici od Prusamentu z vyhřívané podložky.
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se zdrojem napájení.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadní hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
Umístěte plastový díl xl-dock-cable-router mezi zadní kovový panel a hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Šroub připevněte ke třetímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním plechovém panelu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Prostrčte inbusový klíč až k otvoru (na vzoru vlevo dole) v zadním plátu a plastové části, dokud nedosáhnete na šroub. Utáhněte jej.
Zapojení kabelu extruderu
Zapojení kabelu extruderu
Zapojení kabelu extruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Kabel extruderu zapojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Znovu nasaďte kryt na šrouby. Zatlačte jej zcela doleva a šrouby znovu dotáhněte.
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Skvělá práce! Zvládli jste to!
Nyní je třeba provést self-test a kalibraci tiskárny. Postupujte dle kapitoly První spuštění z instrukcí k sestavě tiskárny.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás