CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit motor osy XY (XL)

Menu

Jak vyměnit motor osy XY (XL)

Jak vyměnit motor osy XY (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Jak vyměnit motor osy XY (XL)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede výměnou motoru osy XY na tiskárně Original Prusa XL.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi verzemi tiskárny Original Prusa XL.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Tato příručka je určena pro oba motory XY tiskárny XL.
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroubovák T10 / klíč
2,5mm inbusový klíč
2,0mm inbusový klíč (tento nástroj není součástí balení Original Prusa XL)
Řezačka kabelů (tento nástroj není součástí balení Original Prusa XL)
Stahovací páska (2x)
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Následující kroky se budou lišit v závislosti na umístění antény Wi-Fi na tiskárně.
Zkontrolujte polohu antény na tiskárně a postupujte podle příslušných pokynů:
Side mount: If the Wi-Fi antenna is on the left side of the printer (viewed from the front), proceed to Disconnecting the 1st and 2nd Nextruder cables
Rear mount: If the antenna is located at the top center on the back of the printer, proceed to the next step Detaching the Wi-Fi antenna
Odpojení zadní antény Wi-Fi
Odpojení zadní antény Wi-Fi
Odpojení zadní antény Wi-Fi
Tento krok je specifický pro tiskárny s Wi-Fi anténou umístěnou na boku. Pokud máte verzi tiskárny s anténou na boku, tento krok přeskočte.
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Uvolněte Wi-Fi anténu z konektoru antény a odložte ji stranou.
Odpojení boční antény Wi-Fi
Odpojení boční antény Wi-Fi
Odpojení boční antény Wi-Fi
Tento krok je specifický pro tiskárny s Wi-Fi anténou umístěnou na boku.
Při pohledu ze zadní strany tiskárny je boční anténa umístěna na pravé straně.
Uvolněte boční anténu, odpojte ji od držáku a odložte ji stranou.
Uvolnění řemene
Uvolnění řemene
Uvolnění řemene
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte šroub M3x22 na obou stranách tiskárny, v místě výměny řemene i na opačné straně.
Attempt significantly loosening the belts, by the same amount on either side. If not, it will be possible to re-align the belts later on.
Povolením tohoto šroubu se povolí řemen a jeho napínák s idler pulley.
There is no need to completely loosen or remove the M3x22 screw, as long as the belt is significantly loose.
Demontáž bočního krytu coreXY
Demontáž bočního krytu coreXY
Demontáž bočního krytu coreXY
Demontáž bočního krytu coreXY
Pomocí šroubováku Torx odstraňte 5x šrouby M3x6cT.
Vysuňte boční kryt coreXY.
LED panel je nyní odkrytý, vyvarujte se jeho poškození.
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Pomocí klíče T10 Torx povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky.
Šrouby není nutné zcela vyjmout.
Odstraňte kryt elektroniky jeho posunutím směrem nahoru.
Po otevření krabičky s elektronikou se zobrazí jedna z variant elektroniky v závislosti na variantě tiskárny XL:
Single-Tool | Dual-Head - single board elektronika.
Five-Head - je zde přídavná deska pro 3., 4. a 5. kabel Nextruderu.
Odpojení kabelu antény
Odpojení kabelu antény
Odpojení kabelu antény
Tento krok je nezbytný pouze pro tiskárny s Wi-Fi anténou umístěnou na zadní straně.
Najděte a opatrně odpojte konektor Wi-Fi.
Single-Tool, Dual-Head 
Five-Head - připojené na spodní desce elektroniky. 
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (zadní anténa)
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (zadní anténa)
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (zadní anténa)
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (zadní anténa)
Tento krok proveďte u verze tiskárny s anténou vzadu. Pokud má vaše tiskárna anténu na boku, přejděte k dalšímu kroku.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Buďte opatrní, nepoškoďte kabel antény Wi-Fi.
Mírně povolte dva šrouby na krytce. Není nutné je zcela odstraňovat. Posuňte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Stiskněte bezpečnostní západku a odpojte první kabel Nextruderu z horního slotu označeného DWARF 1.
Stiskněte bezpečnostní západku a odpojte druhý kabel Nextruderu ze spodního slotu označeného DWARF 2.
Zatlačte krytku doprava a vyjměte ji z tiskárny.
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (postranní anténa)
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (postranní anténa)
Odpojení kabelů 1. a 2. Nextruderu (postranní anténa)
Pokud je anténa nainstalována na boku tiskárny, pokračujte tímto krokem.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Mírně povolte dva šrouby na krytce. Není nutné je zcela odstraňovat. Posuňte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Stiskněte bezpečnostní západku a odpojte první kabel Nextruderu z horního slotu označeného DWARF 1.
Stiskněte bezpečnostní západku a odpojte druhý kabel Nextruderu ze spodního slotu označeného DWARF 2.
Odkrytí elektroniky
Odkrytí elektroniky
Odkrytí elektroniky
Pomocí šroubováku T10 vyšroubujte čtyři šrouby M3x5rT. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Opatrně vytáhněte rear-cable-management-upper.
Odpojení kabelu motoru osy XY
Odpojení kabelu motoru osy XY
Odpojení kabelu motoru osy XY
Buďte opatrní a vyvarujte se poškození kabelů pomocí řezačky kabelů!
Pomocí nůžek na kabely opatrně přeřízněte dvě stahovací pásky na straně vyměňovaného motoru.
Postup je stejný pro obě strany.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel motoru od motoru, který bude vyměněn.
Levý motor osy XY
Pravý motor osy XY
Odstranění motoru osy XY
Odstranění motoru osy XY
Odstranění motoru osy XY
Odstranění motoru osy XY
Pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte 4x šrouby M3x8.
Při odstraňování posledního šroubu zatlačte motor směrem nahoru.
Take out the belt loop from the pulley attached to the motor.
V případě potřeby mírně uvolněte řemen z obou stran tiskárny, ideálně stejně.
Ponechejte řemen obtočený.
Vyjměte motor s připojenou řemeničkou ze strany tiskárny.
Díky uvolněnému řemenu je zde dostatek prostoru pro vysunutí motoru.
Odstranění řemeničky motoru osy XY
Odstranění řemeničky motoru osy XY
Odstranění řemeničky motoru osy XY
Pomocí 2,0mm inbusového klíče povolte 2x stavěcí šrouby z řemeničky 20t připevněné k hřídeli motoru.
Dávejte pozor, abyste neztratili stavěcí šrouby!
Vysuňte řemeničku 20t z hřídele motoru.
Nový motor: příprava dílů
Nový motor: příprava dílů
Nový motor: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte následující díly:
Motor osy XY (1x)
Šroub M3x8 (4x)
Stahovací páska (2x)
Řemenička 20t (1x)
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Poloha řemeničky se liší podle toho, zda je namontována na levém nebo pravém motoru XY.
On either motor, install the pulley so that one set screw is aligned with the flat part of the motor shaft.
Pravý motor osy XY
Všimněte si orientace řemeničky. Zuby jsou nad stavěcími šrouby.
Install the pulley flush with the top edge of the motor shaft.
Levý motor osy XY
Všimněte si orientace řemeničky. Zuby jsou pod stavěcími šrouby.
Řemeničku namontujte o 2,5 mm výše, než je začátek ploché části hřídele motoru. Pro kontrolu použijte 2,5mm inbusový klíč.
Případně změřte vzdálenost mezi začátkem hřídele motoru a řemeničkou, tj. 3,6 mm.
Utáhněte oba stavěcí šrouby pomocí 2,0mm inbusového klíče.
Instalace motoru XY
Instalace motoru XY
Instalace motoru XY
Instalace motoru XY
Vložte motor s připojenou řemeničkou do jeho pouzdra.
Kabely motoru musí být orientovány směrem ke středu tiskárny.
Locate the belt loop.
Obtořte řemen okolo motoru řemeničky.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte 4x šrouby M3x8.
Při utahování šroubů motor zvedněte.
Zajištění kabelů (vlevo vzadu)
Zajištění kabelů (vlevo vzadu)
Zajištění kabelů (vlevo vzadu)
Pokud vyměňujete pravý motor osy XY, postupujte podle tohoto kroku. Pokud vyměňujete motor osy XY na levé straně, tento krok přeskočte a pokračujte dalším krokem.
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pod kabely jsou v plechu dvě perforace.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Zajištění kabelů (vzadu vpravo)
Zajištění kabelů (vzadu vpravo)
Zajištění kabelů (vzadu vpravo)
Zajištění kabelů (vzadu vpravo)
Pokud vyměňujete motor osy XY na levé straně, postupujte podle tohoto kroku.
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Než přejdete k dalšímu kroku, zkontrolujte připojení kabelu podle obrázku.
Kabel pravého motoru osy XY
Kabel levého motoru osy XY
Na druhém obrázku je zobrazeno úplné schéma zapojení. Během tohoto průvodce byly odpojeny a znovu připojeny pouze "Motor XY - levý" a "Motor XY - pravý".
Než přejdete k dalšímu kroku, překontrolujte všechna připojení.
Zakrytí elektroniky: příprava dílů
Zakrytí elektroniky: příprava dílů
Zakrytí elektroniky: příprava dílů
Zakrytí elektroniky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Rear-cable-management-upper (1x)
XL-buddy-box-cover (1x)
Šrouby M3x5rT (4x)
Jeden z následujících dvou dílů v závislosti na poloze montáže antény:
Antenna-holder s kabelem antény (1x) verze zadní antény
Rear-cable-management plug (1x) verze boční antény
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Buďte opatrní, nepřiskřípněte žádné kabely.
Opatrně připevněte díl Rear-cable-management-upper na zadní stranu.
Ujistěte se, že v plastových krytech není přiskřípnutý žádný kabel.
Ujistěte se, že kovový kryt nepřiskřípne kabel motoru.
Zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.
Pokud má tiskárna anténu na boku, zkontrolujte, zda je nainstalován XL-rear-cable-management-plug.
Pomocí šroubováku T10 povolte dva šrouby a vyjměte díl XL-rear-cable-management-plug.
Zapojení kabelů 1. a 2. Nextruderu
Zapojení kabelů 1. a 2. Nextruderu
Zapojení kabelů 1. a 2. Nextruderu
Zapojte první kabel Nextruderu do horního slotu označeného DWARF 1.
Připojte druhý kabel Nextruderu do spodního slotu označeného DWARF 2.
If your printer had the antenna located on the side, proceed with the following point.
Attach the cover (xl-rear-management-plug) onto the screws. Push the cover all the way to the left and tighten the screws.
Pokud měla tiskárna anténu umístěnou na zadní straně, přejděte k dalšímu kroku.
Instalace krytu antény Wi-Fi (zadní anténa)
Instalace krytu antény Wi-Fi (zadní anténa)
Instalace krytu antény Wi-Fi (zadní anténa)
Tento krok platí pouze pro tiskárny, které mají Wi-Fi anténu na zadní straně tiskárny. Pokud je vaše anténa na boku tiskárny, přejděte k dalšímu kroku.
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy zpět na tiskárnu.
U five-head XL zkontrolujte kabely Nextruderů, musí být uvnitř výřezu v krytu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Montáž bočního panelu: příprava dílů
Montáž bočního panelu: příprava dílů
Montáž bočního panelu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x6cT (5x)
Jeden z následujících dvou dílů v závislosti na tom, která strana byla odkrytá:
Cover-corexy-right (1x)
Cover-corexy-left (1x)
Montáž bočního panelu
Montáž bočního panelu
Nasaďte cover-corexy-right nebo cover-corexy-left.
Pomocí šroubováku T10 utáhněte 5x šrouby M3x6cT a upevněte kryt na místě.
Utažení řemene
Utažení řemene
Pokud ještě není seřízen, srovnejte šroub M3x22 s otvorem v napínáku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte šroub M3x22.
Follow the dedicated article to readjust your belt tension, referring to the 'Belt tuner' and 'Alignment' paragraphs.
Pokud napnutí řemene není po tomto úkonu ještě dokonale seřízeno, nemějte obavy. V seřizování napnutí řemene můžete pokračovat později, až bude tiskárna sestavená a v provozu.
Zapnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
Otočte tiskárnu přední stranou k sobě.
Ze zadní strany připojte napájecí kabel.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Provedení Průvodce kalibrací
Provedení Průvodce kalibrací
Provedení Průvodce kalibrací
Po spuštění tiskárny se na obrazovce zobrazí výzva k provedení testu tiskárny a průvodce nastavením.
Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo jejich pohybu.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Postupujte podle kroků v určených manuálech, které jsou specifické pro vaši verzi Original Prusa XL.
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Výborně, úspěšně jste vyměnili motor osy XY na vaší tiskárně Original Prusa XL!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás