CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit motor osy Z (XL)

Menu

Jak vyměnit motor osy Z (XL)

Jak vyměnit motor osy Z (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 8 months ago
Jak vyměnit motor osy Z (XL)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
44
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede výměnou motoru osy Z na tiskárně Original Prusa XL.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi verzemi tiskárny Original Prusa XL.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Tato příručka je určena pro oba motory osy Z tiskárny XL.
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroubovák T10 / klíč
4mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Řezačka kabelů (tento nástroj není součástí balení Original Prusa XL)
Stahovací páska (2x)
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Je nutné jej úplně odstranit z tiskárny.
Nechte tiskárnu zchladnout, přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Zjistěte, zda je na straně motoru, kterou budete měnit, anténa, držák cívky nebo senzor filamentu. V případě, že je některý z těchto dílů přítomen, postupujte při jeho odstranění podle níže uvedených pokynů.
Pomocí 4mm inbusového klíče 4 povolte šroub M5x85, který připevňuje držák cívky (spool-holder) na ke straně tiskárny.
Ručně odšroubujte anténu a vyjměte ji.
Pouze pokud máte anténu na zadní straně tiskárny, není potřeba ji odstraňovat.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Nastavte výchozí pozici tiskárny. Přejděte do Ovládání -> Auto home.
Posuňte osu Z 5 cm pod Nextruder. Přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z.
Na zadní straně vypněte vypínač (symbol "O").
Odpojte kabel napájení.
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Následující krok je nutný pouze v případě, že je senzor filamentu na stejné straně jako vyměňovaný motor.
Dvěma prsty zatlačte na černou objímku na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Současně opatrně vytáhněte PTFE trubičku extruderu ze sestavy senzoru filamentu.
Konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte senzor filamentu z matice M3nEs pomocí T10 šroubováku.
The filament sensor might be attached with a hex screw instead. In that case, detach the filament sensor from the M3nEs nut using a 2.5mm Allen key.
Jemným stisknutím západky na konektoru odpojte kabel senzoru filamentu.
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Pomocí klíče T10 povolte XLBuddy-cover.
Pomocí klíče T10 mírně povolte šrouby, abyste mohli posunout a vyjmout díl XL-rear-cable-management-plug.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte Dwarf 1 kabel.
Pokud máte multi-tool verzi XL tiskárny, odpojte kabel Dwarf 2.
Zasuňte zpět díl XL-rear-cable-management-plug.
Odkrytí elektroniky
Odkrytí elektroniky
Odkrytí elektroniky
Pomocí šroubováku T10 vyšroubujte čtyři šrouby M3x5rT. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Opatrně vytáhněte rear-cable-management-upper.
Odpojení kabelu motoru osy Z
Odpojení kabelu motoru osy Z
Odpojení kabelu motoru osy Z
Odpojení kabelu motoru osy Z
Buďte opatrní a vyvarujte se poškození kabelů pomocí řezačky kabelů!
Pomocí nůžek na kabely opatrně přeřízněte dvě stahovací pásky na straně vyměňovaného motoru.
V případě výměny pravého motoru osy Z se postupuje obdobně, ale vpravo vzadu.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel motoru od motoru, který bude vyměněn.
Levý motor osy Z
Pravý motory osy Z
Umístění tiskárny
Umístění tiskárny
Umístění tiskárny
Pokud je vyměňovaný motor na levé straně, otočte tiskárnu na levou stranu.
Pokud se vyměňovaný motor nachází na pravé straně, otočte tiskárnu na pravou stranu.
Následující kroky jsou stejné pro výměnu motoru osy Z na obou stranách.
Před dokončením výměny tiskárnu nepřemisťujte.
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Podívejte se na spodní část tiskárny a vyhledejte:
Kryt extruze 243 mm
Z-motor-cable-bottom-cover
Odstraňte obě krytky z tiskárny.
Spodní část tiskárny je připravena.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Pomocí šroubováku T10 povolte a odstraňte dva šroubky M4x10rT. Šroubky nevyhazujte! Ještě je využijete později.
Pomocí šroubováku T10 vyjměte z rámu vyhřívané podložky uvedené dva šrouby M3x12rT. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Posuňte díl Bed-frame-mount doprostřed lineárního vedení.
Pomocí šroubováku T10 vyšroubujte čtyři šrouby M3x8rT a uvolněte motor osy Z. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Podržte rukou motor osy Z. Zatím ho nevysouvejte!
Druhou rukou uchopte závitovou tyč.
Opatrně vytáhněte motor z Bed-frame.
Nový motor: příprava dílů
Nový motor: příprava dílů
Nový motor: příprava dílů
Nový motor: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy Z (1x)
Trapézová matka (1x)
Stahovací páska (2x)
Instalace trapézové matice: instalace matice
Instalace trapézové matice: instalace matice
Instalace trapézové matice: instalace matice
Připevněte novou trapézovou matku na závitovou tyč osy Z, pouze několik centimetrů.
Překontrolujte správnou orientaci matice! Pozorně si prohlédněte obrázek.
Našroubujte trapézovou matici alespoň 6 cm od horní části motoru osy Z.
Zajištění motorů osy Z
Zajištění motorů osy Z
Zajištění motorů osy Z
Vložte čtyři šrouby M3x10rT do čtyř otvorů v dílu Z-motor-mount.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
S rámem podložky (Bed-frame) nehýbejte! Pohybujte pouze trapézovou maticí.
Ze spodní části vyhřívané podložky:
Otáčením ve směru hodinových ručiček zarovnejte závitový otvor v trapézové matici se závitovým otvorem v rámu podložky (díl bed-frame).
Z horní části vyhřívané podložky:
Najděte dva otvory vedle závitové tyče.
Buďte opravdu opatrní, šroubem můžete snadno otočit a poškodit závit v lichoběžníkové matici.
Vložte dva šrouby M4x10rT a jemně je utáhněte pomocí šroubováku T10.
Zajištění dílu Bed-frame
Zajištění dílu Bed-frame
Zajištění dílu Bed-frame
Ručně posuňte díl Bed-frame-mount směrem k vyhřívané podložce.
Připevněte díl Bed-frame-mount k Bed-frame dvěma šrouby M3x12rT, které utáhnete šroubovákem T10.
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Podívejte se na spodní část tiskárny.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Zasuňte kabel motoru do extruze. Ujistěte se ale nejprve, že vede kolmo od motoru k extruzi.
Vložte kryt extruze 243 mm. Zatlačte na něj a posuňte jej doprava.
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Otočte tiskárnu na pravou stranu na nožičky.
Pokud byl vyměněný motor osy Z na druhé straně, otočte tiskárnu na nožičkách na levou stranu.
Utažení frame-rear-cover
Utažení frame-rear-cover
Utažení frame-rear-cover
Neskřípněte kabely!
Opatrně nasuňte díl frame-rear-cover.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte oba šrouby M3x12.
Zajištění kabelů (vlevo)
Zajištění kabelů (vlevo)
Zajištění kabelů (vlevo)
Pokud vyměňujete motor osy Z na levé straně, postupujte podle tohoto kroku.
Pokud vyměňujete motor osy Z na pravé straně, přeskočte tento krok a pokračujte krokem 26.
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pod kabely jsou v plechu dvě perforace.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Zajištění kabelů (vpravo)
Zajištění kabelů (vpravo)
Zajištění kabelů (vpravo)
Zajištění kabelů (vpravo)
Pokud vyměňujete motor osy Z na pravé straně, postupujte podle tohoto kroku.
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovacích pásek.
Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Než přejdete k dalšímu kroku, zkontrolujte připojení kabelu podle obrázku.
Kabel levého motoru osy Z
Kabel pravého motoru osy Z
Na druhém obrázku je zobrazeno úplné schéma zapojení. Během tohoto průvodce byly odpojeny a znovu připojeny pouze "Motor Z - levý" a "Motor Z - pravý".
Než přejdete k dalšímu kroku, překontrolujte všechna připojení.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně připevněte díl Rear-cable-management-upper na zadní stranu.
Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý.
Zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Připevněte kryt XL buddy boxu (díl XL-buddy-box-cover) ke šroubům na krabičce elektroniky. Posuňte jej dolů a zajistěte jej na šroubech.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Kabel extruderu zapojte do horního slotu označeného DWARF 1.
V případě multi-tool XL (vícenástrojové XL) připojte kabel z nástroje 2 do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Zasuňte PTFE trubičku z extruderu do první objímky na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
Tiskárna Original Prusa XL se dodává se dvěma verzemi Wi-Fi antény, z nichž každá má jiný tvar. Funkčnost je však stejná.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Tento krok je nutný pouze v případě, že je anténa umístěna na levé straně tiskárny.
Najděte konektor Wi-Fi antény v pravém zadním rohu tiskárny.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider. Nejdříve by se měla zasunout užší část základny. Zatlačte ji až na doraz.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Otočte tiskárnu levou stranou k sobě.
Pomocí 4mm inbusového klíče připevněte sestavu držáku cívky k matici M5nEs na tiskárně.
Všimněte si, že na držáku cívky (díl spool-holder-mount) je výstupek, který zapadá do drážky v extruzi.
Kalibrace XYZ
Kalibrace XYZ
Kalibrace XYZ
Ze zadní strany připojte napájecí kabel.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Otočte tiskárnu přední stranou k sobě.
On the screen, go to Control -> Auto Home and let the printer calibrate.
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Výborně, úspěšně jste vyměnili motor osy Z na vaší tiskárně Original Prusa XL!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás