CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Zabalení tiskárny k vrácení - původní balící materiál (XL)

Menu

Zabalení tiskárny k vrácení - původní balící materiál (XL)

Zabalení tiskárny k vrácení - původní balící materiál (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
Zabalení tiskárny k vrácení - původní balící materiál (XL)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
30
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu Original Prusa XL k vrácení nebo opravě pomocí obalového materiálu, který dodáváme se sestavenými tiskárnami.
Pro získání přepravního štítku kontaktujte naši zákaznickou podporu.
Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihranných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
Balík s tiskárnou je těžký! Při manipulaci vždy požádejte o pomoc jinou osobu.
Nářadí potřebné pro tento krok
Nářadí potřebné pro tento krok
Nářadí potřebné pro tento krok
Nářadí potřebné pro tento krok
Pro tento krok si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
4mm inbusový klíč
Torx klíč TX10
Černá balící páska
Balicí páska
Nálepku "Křehké" ("Fragile") (4x) si můžete stáhnout zde.
Příslušenství pro zpětné odeslání (které jste obdrželi s tiskárnou)
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si připravte kompletní originální obalový materiál, ve kterém vám byla tiskárna Original Prusa XL zaslána.
Pro tento krok si prosím připravte:
Horní přední kartonová vložka
Horní zadní kartonová vložka
Krabice od extruderu
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
Levé a pravé dolní zadní upevnění
Levé a pravé spodní přední upevnění
Levé a pravé horní zadní upevnění
Levé a pravé horní přední upevnění
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
Vyjměte filament z hotendu. Je nutné jej úplně odstranit z tiskárny.
Posuňte osu Z dolů. Na obrazovce přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z.
Nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Počkejte, než horké díly zchladnou na pokojovou teplotu. To trvá asi 10 minut.
Odstranění Wi-Fi antény
Odstranění Wi-Fi antény
Odstranění Wi-Fi antény
Odstranění Wi-Fi antény
Ujistěte se, že je tiskárna vychladlá.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Otočte tiskárnu zády k sobě.
Odšroubujte a vyndejte Wi-Fi anténu z tiskárny.
Vložte anténu do sáčku s ostatním příslušenstvím.
Odpojení PTFE trubičky
Odpojení PTFE trubičky
Zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Opatrně vytáhněte PTFE trubičku.
Odpojení kabelu extruderu
Odpojení kabelu extruderu
Odpojení kabelu extruderu
Odpojení kabelu extruderu
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je úplně vyndat. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Stiskněte zajišťovací kolík a uvolněte kabel extruderu.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doleva a šroubky dotáhněte.
Odstranění dílu xl-dock-cable-router
Odstranění dílu xl-dock-cable-router
Odstranění dílu xl-dock-cable-router
Odstranění dílu xl-dock-cable-router
Zatlačte 2,5mm inbusový klíč až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub povolte. Šroub v dokovací stanici xl-dock-cable-router ponechte.
Sundejte xl-dock-cable-router.
Svazek kabelů extruderu s PTFE trubičkou nechte volně přes tiskárnu k její zadní straně.
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Vyjměte díl x-carriage-cover (kryt) z dílu X-carriage.
Pomocí klíče TX10 vyšroubujte oba spodní šrouby M3x12b.
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Držte extrudér rukou, aby vám při odšroubovávání nespadl.
Pomocí klíče TX10 vyšroubujte oba horní šrouby M3x12b.
Sundejte extruder.
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Pečlivě zabalte extruder do krabice s dodaným upevněním.
Nejprve zavřete spodní část krabice.
Za druhé, zavřete horní část krabice.
Obal extruderu prozatím odložte, použijeme ho později.
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte oba šrouby M3x18 z podpěr LCD.
Jemně odpojte kabel LCD.
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Pomocí klíče TX10 povolte šroub upevňující PE kabel.
Nechte kabely volně viset.
LCD displej zabalte do bublinkové fólie, aby se při přepravě nepoškodil.
Odstranění držáku cívky
Odstranění držáku cívky
Odstranění držáku cívky
Odstranění držáku cívky
Pomocí 4mm inbusového klíče 4 povolte šroub M5x85 a sundejte držák cívky.
M5nEs nechte v rámu.
Držák cívky a zabalte do sáčku s ostatním příslušenstvím.
Tiskárnu zatím odložte, použijeme ji později.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Spodní část krabice má 4 předvyřezané otvory pro přepravní popruhy
Prstem udělejte do kartonu otvory.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Přepravní popruh musí být zploštělý, nikoliv zkroucený.
Vezměte přepravní popruhy.
Natáhněte přepravní popruh mezi dva otvory, jak je popsáno na obrázku.
Přesuňte přepravní popruh tak, aby byl na obou stranách stejně dlouhý.
Napněte přepravní pásek na druhé straně spodní části krabice.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Vložte kartonovou základnu do spodní části krabice.
Na přední straně krabice jsou po stranách vidět výřezy lepenky.
Vložte upevnění do kartonové základny, jak je popsáno na obrázku.
Vložení tiskárny
Vložení tiskárny
Nedržte tiskárnu za horní kovové profily!!! Můžete tak tiskárnu deformovat a poškodit LED osvětlení uvnitř profilů.
S tiskárnou manipulujte ve dvou.
K manipulaci použijte boční úchyty na obou stranách tiskárny.
Vložte tiskárnu do kartonové základny.
Dbejte na správnou orientaci tiskárny na přední stranu základny krabice.
Ocelový pát nechte na tiskárně. Není třeba jej balit zvlášť.
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Krabice extruderu "uzamkne" tiskárnu na místě.
Rozložte výřezy krabice tak, aby se jimi dala krabice prostrčit.
Uzamkněte kartonové kolíčky do krabice extruderu.
Příprava horní části
Příprava horní části
Příprava horní části
Nožem přeřízněte pásku a otevřete krabici.
Horní část položte na připravený kartonový podstavec.
Příprava horní části
Příprava horní části
Příprava horní části
Příprava horní části
Najděte připravené výřezy v horní části.
Prstem udělejte do kartonu otvory.
Otvory jsou určeny pro přepravní popruhy. Použijeme je později.
Instalace horní části
Instalace horní části
Instalace horní části
Instalace horní části
Přední a zadní bílé fixace nejsou stejné.
Na horní stranu tiskárny umístěte čtyři bílé fixační upevnění.
Připravte si horní kartonová upevnění, které použijeme v dalších krocích.
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Mezi krabici a bílé upevnění vložte větší kartonovou fixaci.
Otočte kartonový výřez kolem dílu X-carriage a zafixujte ho tak na místě.
Otočte balíček.
Páskou zajistětě výřez.
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Mezi krabici a bílé upevnění vložte menší kartonovou fixaci.
Otočte balíček.
K uložení příslušenství, které jste obdrželi s tiskárnou, použijte prostor v upevnění.
Pokud máte krabici od Prusamentu, můžete do ní dát příslušenství a využít volné místo ve větším kartonovém úchytu.
Příprava přepravních popruhů
Příprava přepravních popruhů
Příprava přepravních popruhů
Přepravní popruh musí být zploštělý, nikoliv zkroucený.
Prostrčte popruh připraveným otvorem v horní části krabice.
Tento krok proveďte u všech popruhů na obou stranách.
Zabalení balíčku
Zabalení balíčku
Zabalení balíčku
Pomocí balicí pásky přelepte všechna místa podle popisu na obrázcích.
Na žlutých místech nalepte minimálně 3 řádky balicí pásky.
Přepravní popruhy přelepte balicí páskou.
K zabalení celého balíčku použijte balicí pásku nebo potravinářskou fólii (průhlednou). Ochráníte tak svůj balíček před zbytečným poškozením.
Označení balíčku
Označení balíčku
Označení balíčku
Umístěte nálepky "Fragile" alespoň na čtyři strany krabice. Nelepte je na horní ani spodní stranu.
Pro získání přepravního štítku kontaktujte naši zákaznickou podporu.
Umístěte přepravní štítek na stranu s nálepkou "Fragile" (křehké).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás