CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL single-tool)

Menu

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL single-tool)

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL single-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (XL single-tool)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento průvodce vás provede instalací adaptéru trysky Nextruder V6 na tiskárně Original Prusa XL.
Pro instalaci adaptéru trysky Nextruder V6 na tiskárnu Original Prusa MK4 přejděte do dedikovaného článku: Jak nainstalovat adaptér trysky Nextruder V6 (MK4)
Tryska V6 je dostupná na našem eshopu prusa3d.com.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek V6.
Adaptér trysky Nextruder V6 je odesílán s tiskárnou Original Prusa XL. Je dostupný na našem eshopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Tx 8 Torx klíč
2,5mm inbusový klíč
Klíč 13-16
Univerzální klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu.
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Manuálně posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte extruder přibližně na střed osy X.
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Není nutné jej úplně odstranit z tiskárny. Stačí několik centimetrů nad extruder.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte na Ovládání -> Teplotaa nastavte teplotu trysky na 250 °C.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na okolní teplotu. Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Na zadní straně tiskárny vypněte vypínač napájení (symbol "O").
Odpojte kabel zdroje napájení.
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Odpojení hotendu
Otevřete dwarf-cover-door pro přístup k desce s elektronikou.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Nechte prozatím oba kabely volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Vyjměte díl x-carriage-cover (kryt) z dílu X-carriage.
Pravou rukou přidržte hotend.
Levou rukou zasuňte klíč Torx TX 8 skrze X-carriage až na doraz k stavěcímu šroubu v extruderu. Šroub povolte. Šroub nevytahujte, stačí několik otáček!
Opatrně vytáhněte sestavu hotendu z extruderu.
Současně vytlačte kabely hotendu za ventilátorem ven z extruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Pomocí 13mm výřezu v univerzálním klíči X uchopte topný blok.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči Y uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Ze strany s kabely přišroubujte adaptér trysky Nextruder V6 k topnému bloku.
Podržte topný blok v ruce a utáhněte adaptér trysky Nextruder V6 univerzálním klíčem.
Z druhé strany topného bloku našroubujte trysku V6. Nedotahujte ji úplně. Mezi tryskou a topným blokem ponechte mezeru 2 - 3 mm.
Konečné dotažení trysky bude provedeno později. Pokračujte dalším krokem.
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hrot hotendu.
Zatím ještě nedotahujte stavěcí šroub pro zajištění hotendu! Počkejte na instrukci.
Zapojte topení hotendu do horního slotu na desce s elektronikou.
Zapojte termistor hotendu do spodnějšího slotu na desce s elektronikou.
Sestavu hotendu nechte viset na kabelech. Za hotend netahejte.
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
V následujících krocích budete muset trysku zahřát. Nedotýkejte se HORKÝCH částí na hotendu.
Odstraňte kartonovou krabici z vyhřívané podložky!
Připojte napájecí kabel k tiskárně a zapněte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Ovládání -> Teplota -> Teplota trysky a pomocí knoflíku nastavte 250°C.
UPOZORNĚNÍ: Nyní jsou hotend a vyhřívaná podložka velmi HORKÉ. Těchto součástek se proto nedotýkejte!!!
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16. Vyvarujte se tahání za hotend!
Trysku utáhněte univerzálním klíčem. Nepřetahujte ji, mohli byste poškodit závit. Použijte jen dostatečnou sílu. Předepsaný utahovací moment je 1,5 Nm.
POZNÁMKA: Při utahování se vyhněte ohýbání sestavy hotendu! Poté bude mezi tryskou a topným blokem vzdálenost přibližně 1 mm.
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
Nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Počkejte, až obě teploty klesnou pod 35 °C. To potrvá asi 10 minut. Podívejte se na stavový řádek ve spodní části obrazovky.
Ujistěte se, že je hotend zchlazený!Zasuňte sestavu hotendu až na doraz.
Natočte topný blok podle obrázku. Musí být dodržen úhel přibližně 35° - 40°, aby nedošlo k poškození kabelů hotendu.
Udržujte polohu a pomocí klíče Torx TX 8 opatrně utáhněte šroub, abyste zajistili hotend.
Při utahování nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození trubičky hotendu.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Zavřete dwarf-cover-door.
Zaklapněte díl x-carriage-cover (kryt) zpět na X-carriage. Musíte cítit lehké "kliknutí", abyste si byli jistí, že kryt správně nasedl na díl.
To je ono, dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali trysku V6 na vaši Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás