CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak namazat kolíčky spojky u tiskárny Original Prusa XL (Multi-Tool).

Menu

Jak namazat kolíčky spojky u tiskárny Original Prusa XL (Multi-Tool).

Jak namazat kolíčky spojky u tiskárny Original Prusa XL (Multi-Tool).
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 8 months ago
Jak namazat kolíčky spojky u tiskárny Original Prusa XL (Multi-Tool).
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá namazáním dílu Tool-changer na tiskárně Original Prusa XL (Multi-tool).
Následující pokyny jsou určeny pouze pro tiskárnu XL Multi-Tool.
Než začnete s operací tiskárny, stáhněte si a vytiskněte potřebný aplikátor maziva tc_greaser z Printables.com.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Prusa lubrikant (1x)
tc_greaser (1x)
Kartonová krabice o rozměrech nejméně 20 x 20 cm k ochraně vyhřívané podložky Nápověda: použijte originální krabici od Nextruderu.
Hadřík nebo kus látky či papírové utěrky na čištění dílů.
Zaparkování Nextruderu
Zaparkování Nextruderu
Zaparkování Nextruderu
Pokud Tool-changer (měnič nástrojů) drží Nextruder:
On the xLCD, go to Control -> Pick/Park tool -> Park current tool.
Počkejte, až tiskárna dokončí parkování.
Pokud jsou všechny Nextrudery zaparkované, přejděte k dalšímu kroku.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Na zadní straně tiskárny vypněte vypínač napájení (symbol "O").
Tool-changer přesuňte manuálně k přední části tiskárny.
Pokud chcete ochránit vyhřívanou podložku, položte na ní krabici od nextruderu.
Sestavení aplikátoru
Sestavení aplikátoru
Sestavení aplikátoru
Sestavení aplikátoru
Otevřete mazivo otočením víčka o 180°. Stisknutím víčka přes kovové těsnění mazivo otevřete.
Připojte díl tc_greaser k Prusa mazivu. Otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
Zkuste ho trochu zmáčknout, mazivo by mělo vytékat otvory uvnitř dílu tc_greaser.
Odpojení Nextruderu
Odpojení Nextruderu
Odpojení Nextruderu
Opatrně vyjměte vybraný Nextruder z doku.
Nextruder umístěte na krabici na vyhřívané podložce.
Čištění šroubů spojky
Čištění šroubů spojky
Na dílu tool-changer (měnič nástrojů) najděte 3 šrouby spojky.
Hadříkem nebo papírovou utěrkou očistěte všechny šrouby spojky.
Mazání šroubů spojky
Mazání šroubů spojky
Mazání šroubů spojky
Mazání šroubů spojky
Vezměte mazivo s aplikátorem.
Namažte horní šroub nanesením maziva jeho jemným stlačením. Po stlačení otáčejte aplikátorem, abyste zajistili rovnoměrné rozložení maziva.
Stejný postup opakujte i pro pravý spodní šroub.
Stejný postup opakujte i pro levý spodní šroub.
Kontrola maziva
Kontrola maziva
Kontrola maziva
Vizuálně zkontrolujte množství maziva na každém šroubu a zajistěte jeho dostatečné pokrytí. Pro srovnání si prohlédněte přiložené obrázky.
Věnujte pozornost zejména šroubům, vyhněte se nadměrnému nanášení na jiné části!
Pomocí papírové utěrky důkladně očistěte okolí šroubů od mastnoty.
Zaparkování Nextruderu
Zaparkování Nextruderu
Zaparkování Nextruderu
Vezměte Nextruder a zarovnejte jej s příslušným dokem.
Připevněte Nextruder k doku zasunutím dvou kolíků do otvorů v doku.
Zajistěte, že je Nextruder správně zaparkován.
Postupujte podle těchto kroků postupně u zbývajících Nextruderů.
To je ono
To je ono
To je ono
To je ono
Odstraňte kartonovou krabici z vyhřívané podložky.
Na zadní straně tiskárny zapněte vypínač napájení (symbol "I").
Dobrá práce! Úspěšně jste promazali všechny tool-changery (měniče nástrojů) na tiskárně.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás