CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Funkce variabilní výšky vrstvy

Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

PrusaSlicer umožňuje definovat různé oblasti modelu, které mohou být vytištěny s různou výškou vrstvy a automaticky vyhladit přechody mezi nimi. To může výrazně zkrátit dobu tisku s minimální ztrátou kvality.

Variabilní výška vrstvy může být nastavena jednak automaticky, manuálně anebo můžete obě funkce nakombinovat dohromady.

Nastavení variabilní výšky vrstvy 

Vyberte nejprve model v 3D náhledu. V horní liště nástrojů bude k dispozici nástroj nastavení variabilní výšky vrstvy. Jakmile jej aktivujete, zobrazí se v reálném čase náhled obrysových čar tvořených jednotlivými vrstvami. V pravém dolním rohu se objeví nové okno a zobrazí se nový svislý panel napravo od 3D náhledu.

Adaptivní

Vypočítává profil vrstvy v závislosti na nastavení Kvality/Rychlosti.

Kvalita/Rychlost

Pohybem tohoto posuvníku můžete měnit poměr nízkých a vysokých vrstev. Kliknutím na tlačítko Adaptivní zobrazíte nový profil vrstvy s variabilní výškou.

Vyhladit

Jak napovídá i název, dojde k vyhlazení profilu vrstvy s proměnnou výškou. Větší Rádius přechody více vyhladí. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka získáte ještě plynulejší výstup.

Zachovat minima

Pokud je tato možnost povolena,nejmenší výšky vrstvy (zelená) nebudou vyhlazeny a zůstanou na své minimální hodnotě.

Výchozí

Resetuje nastavení vrstev s proměnnou výškou (obojí - manuální i automatické změny).

Automaticky nastavené variabilní výšky vrstvy můžete manuálně editovat.
Můžete též úplně přeskočit automatický krok a nastavit vše manuálně.

Když umístíte kurzor myši nad panel variabilní výšky vrstvy (vpravo), bude dotčená část modelu zvýrazněna žlutě.

Levé tlačítko myši Přidat detail

Pravé tlačítko myši Ubrat detail

Shift + Levé tlačítko myši Obnovit na výchozí

Shift + Pravé tlačítko myši Vyhlazení

Kolečko myši Zvětšit / zmenšit oblast úprav

Pamatujte, že nástroj variabilní výšky vrstvy ovlivní všechny instance daného objektu.
Na začátku modré křivky můžete vidět ostrý skok - to je v pořádku, takto se zobrazuje nastavení výšky první vrstvy.

Praktický příklad variabilní výšky vrstvy

Jaký profil výšky vrstvy byste měli zvolit?

Pokuste se vybrat profil s výškou vrstvy, která je blízko tomu, kde bude vytištěna většina výtisku. Mohli byste říct, že na tom nezáleží, pokud posunete posuvník ve prospěch větší kvality/rychlosti, můžete dosáhout velmi malé výšky vrstvy i přesto, že máte zvolen opravdu vysoký profil vrstvy. Profily ale mění i jiné věci, než jen výšku vrstvy - vysoké vrstvy například získají širší extruzi. Dobrý "průměrný" profil výšky vrstvy (např. 0,15 mm profil výšky vrstvy pro 0,4mm trysku) bude pravděpodobně také ve většině případů dobře fungovat.

Metriky variabilní výšky vrstvy

Experimentovali jsme s různými metrikami pro kvalitu povrchu. Metriky Florens Wasserfall et al. implementované v Slic3r omezují maximální chybu diskretizace (největší euklidovská vzdálenost stupňovité plochy od zdrojového modelu).

Cura omezuje maximální vzdálenost obrysových čar v rovině XY , vytvářejícíc více intuitivní výsledky než metriky od Waserfall.

Nakonce jsme implementovali jinou metriku, omezující průřezové plochy mezi stupňovitou plochou a zdrojovým modelem. Následující graf ukazuje mezní výšku vrstvy různých metrik v závislosti na sklonu povrchu.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás