CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kopírovat, vložit, instance objektu

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Kopírovat & vložit

Můžete vybrat jeden nebo více modelů a zkopírovat/vložit je pomocí tlačítek na horním panelu nástrojů nebo pomocí známých zkratek:

Ctrl CKopírovat

Ctrl VVložit

Kopie objektů zahrnují vše od modifikátorů až po instance objektů nebo blokátory a modifikátory podpěr.

Přidat / odstranit instanci

Můžete přidat nebo odebrat instance výběrem modelu a kliknutím na ikony plus nebo mínus na horním panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek:

+Přidat instanci 

-Odstranit instanci 

Tato možnost je dostupná i v kontextové nabídce pokud kliknete pravým tlačítkem myši na model. Kontextová nabídka obsahuje také možnost Nastavit počet instancí, co je užitečné, když potřebujete vytisknout hodně malých objektů.

Kopírovat Ctrl+C a VložitCtrl+V nevytváří instance, ale kopie nezávislé na nadřazeném objektu.

Instance objektu

Instance objektů jsou v podstatě kopie objektu, které jsou vzájemně propojeny a sdílejí stejná nastavení a orientaci, s výjimkou otáčení v ose Z. Jsou velmi užitečné, pokud chcete rychle nastavit tisk více kopií stejného modelu.

Když změníte měřítko kterékoli z instancí, změní všechny měřítko. Oříznete-li spodní část modelu, budou oříznuty všechny instance atd.

Vyplnit tiskovou plochu instancemi

Funkce Vyplnit tiskovou plochu instancemi zaplní vyhřívanou podložku maximálním počtem kopií vybraného objektu. Tato funkce je přístupná z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt.

Vyplnění podložky instancemi používá aktuální nastavení Auto-arrange (Uspořádání) vzdáleností a natočení. To znamená, že pokud snížíte vzdálenosti a povolíte rotace, algoritmus bude pravděpodobně schopen vyplnit podložku více objekty.

Oddělení instance od nadřazeného objektu

Klepněte pravým tlačítkem myši na instanci a vyberte Nastavit jako oddělený objekt. Alternativně můžete přetáhnout instanci v seznamu objektů z nadřazeného objektu.

Oddělené instance se chovají jako samostatný objekt a jejich modifikace se týkají pouze jich samotných. To znamená, že můžete vytvořit další instanci tohoto nového objektu, a ten bude nové instanci opět nadřazen.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

0
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás