CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Selftest selhal (MK4)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Když vaši tiskárnu Original Prusa MK4 zapnete poprvé, spustí proces selftest - ten prověří funkčnost základních součástek tiskárny.

Vždy se ujistěte, že máte nejnovější verzi firmwaru. Najdete ji na naší stránce "Ke stažení"

Co všechno selftest prověřuje?

Tiskárna provede následující kontroly:

 • Kontrola ventilátoru hotendu
 • Kontrola tiskového ventilátoru
 • Kontrola ventilátorů při jejich prohození
 • Test Loadcell senzoru
 • Kontrola osy X
 • Kontrola osy Y
 • Kontrola osy Z
 • Kontrola topného tělesa trysky
 • Kontrola topného tělesa vyhřívané podložky
 • Kontrola seřízení převodovky
 • Test senzoru filamentu

Testy Loadcell senzoru, seřízení převodovky a senzoru filamentu vyžadují účast uživatele - je tedy dobré být při těchto testech někde poblíž tiskárny.

Po selftestu můžete jeho výsledky kdykoli zkontrolovat v menu tiskárny, v sekci Ovládnání -> Diagnostika -> Zobrazit výsledky Selftestu.

Troubleshooting

Ventilátory

V případě, že některý z ventilátorů selftestem neprojde, zkontrolujte, jestli něco nebrání volnému otáčení ventilátorů. Mezi lopatky se mohou dostat nečistoty. Ty větší můžete odstranit pinzetou a prach pomocí stlačeného vzduchu ve spreji na čištění počítačů.

Při použití stlačeného vzduchu držte lopatky ventilátoru rukou. Jinak by se mohly poškodit.

Pokud jsou ventilátory čisté ale jejich selftest stále selhává, sundejte kryt desky LoveBoard, otevřete dvířka s ventilátorem a zkontrolujte zapojení tiskového ventilátoru a ventilátoru chladiče. Ujistěte se, že jsou ve správných slotech.

Loadcell senzor

Během testu Loadcell senzoru budete vyzváni, abyste v určité chvíli klepli na trysku. V případě, že se trysky nedotknete včas, tiskárna test Loadcell senzoru spustí znovu.

Pokud se při testu Loadcell senzor aktivuje příliš brzy, ujistěte se, že se nedotýkáte žádné jiné části extrudéru než trysky.

Tento test lze přeskočit. V takovém případě ale existuje riziko, že tryska poškrábe či jinak poškodí tiskový plát nebo vyhřívanou podložku.

Trysky se dotýkejte pouze tehdy, když to vyžaduje selftest. Jindy vám tryska může způsobit popáleniny.

Osy X/Y

V případě selhání testu osy X nebo Y zkontrolujte následující:

  • Ujistěte se, že dráhu osy nic neblokuje.
  • Vypněte tiskárnu a osou pohněte ručně. Měla by se pohybovat snadno.
  • Zkontrolujte řemenice na hřídeli motoru Y nebo X. Jeden ze stavěcích šroubů musí být pevně dotažen a na ploché části hřídele motoru, mezi motorem a řemenicí by měla být malá mezera a díly musí být ve správné orientaci a poloze (viz. obrázek níže).
  • Zkontrolujte, zda řemeny nejsou příliš volné, mohly by pak přeskakovat na zubech řemenice.
  • Zkuste očistit hladké tyče a poté na ně naneste mazivo.
  • Zkontrolujte, zda je pevně dotažen šroub M3x30, který drží dvířka ventilátoru.
Správná poloha a orientace řemenice osy X.Správná poloha a orientace řemenice osy X.
Správná poloha a orientace řemenice osy Y.Správná poloha a orientace řemenice osy Y.
Šroub dvířek ventilátoru musí být zcela dotažen

Osa Z

Kontrola osy Z neproběhne pokud přeskočíte test Loadcell senzoru.

V případě, že test osy Z neprojde, zkontrolujte směr trapézové matice. Také se ujistěte, že hotend je v nextruderu umístěn správně.

Topné těleso trysky/vyhřívané podložky

Po provedení testu senzoru filamentu selftest zapne topné těleso trysky a vyhřívané podložky. Pro tento test je nezbytné mít na vyhřívané podložce tiskový plát.

V případě, že se objeví jakákoliv chyba, naskenujte QR kód zobrazený na displeji nebo se podívejte do naší Báze znalostí.

V případě, že požíváte Prusa Nextruder Silicone sock, přejděte v nabídce tiskárny na Nastavení -> Hardware -> Nextruder silicon sock a přepněte ji na ON.

Senzor filamentu

Pokud senzor filamentu během autotestu nedetekuje filament, můžete zkontrolovat zapojení jeho kabelu v desce LoveBoard. Ujistěte se také, že v držáku kuličky Prusa nejsou žádné nečistoty.

Tuto část selftestu je možné vynechat, ale v takovém případě se může stát, že funkce závislé na senzoru filamentu nebudou fungovat správně.

Pokud v hotendu otevřete mechanismus senzoru filamentu, mějte na paměti, že se v něm nacházejí velmi drobné součástky, které se mohou ztratit!
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás