CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Doladění osy Z

Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Každá FFF (Fused Filament Fabrication) tiskárna vyžaduje kalibraci první vrstvy, která nastavuje vertikální vzdálenost "Z" mezi špičkou trysky a tiskovým povrchem. Tuto hodnotu je někdy potřeba lehce doladit a pro tyto situace je tu volba zvaná "Doladění osy Z" , která se používá „naživo“ během prvních vrstev tisku. Vzdálenost se upravuje proto, aby extrudovaný filament lépe držel na podložce.

Jak to funguje?

Je důležité vědět následující:

  • výchozí hodnota před kalibrací první vrstvy začíná na nule (0,000) pro všechny tiskárny
  • pro přiblížení k tiskovému povrchu, otočte hlavní tlačítko proti směru hodinových ručiček a dál zvyšujte zápornou hodnotu (tj. -0,500 => -0,600 => -0,700 ...)
  • abyste se od tiskového povrchu vzdálili, otočte hlavním tlačítkem po směru hodinových ručiček a dál snižujte zápornou hodnotu (tj. -0,700 => -0,600 => -0,500 ...)

Hodnoty Doladění osy Z se obvykle pohybují v rozmezí -1,500 do -0,200. Překročení nuly do kladných hodnot není možné. Znamená to buď problém s měřicím senzorem (M.I.N.D.A., P.I.N.D.A., SuperPINDA) nebo jeho nesprávné usazení.

Správně sestavená hlava tiskárny má senzor umístěný vždy mírně nad tryskou, nikdy na stejné úrovni nebo pod tryskou (viz obrázek níže). Přesná poloha se může mírně lišit. K nastavení přibližné vzdálenosti využijte poslední kapitolu manuálu k sestavení vaší tiskárny.

Příklad extruderu MK3S

Doladění osy Z (během tisku)

Nejběžnější je provádění Doladění osy Z během tisku. Jděte do LCD Menu -> Doladění osy Z. Zobrazíte tak hodnotu Doladění osy Z, kterou jste nastavili při kalibraci první vrstvy. Odtud ji můžete upravit otočením hlavního tlačítka.

Tiskárny Original Prusa MK4 a Original Prusa XL jsou vybaveny loadcell, který automaticky zkalibruje první vrstvu. Pokud byste ji chtěli ještě doladit, můžete během tisku první vrstvy dlouze stlačit otočné tlačítko.

Příklad nabídky tiskárny MK3S

PRO tip: k nabídce Doladění osy Z existuje z hlavní obrazovky jednoduchá zkratka: při tisku prvních několika vrstev stiskněte a na pár sekund podržte hlavní tlačítko.
Úprava hodnoty Doladění osy Z během tisku je permanentní, netýká se jen právě probíhajícího tisku! Nová hodnota také zůstane uložena po VYPNUTÍ tiskárny.
Na obrázku níže vidíte příklady různých hodnot Doladění osy Z. Pokud bude tryska příliš vysoko nad tiskovým povrchem, filament k němu správně nepřilne (vlevo). Pokud bude tryska příliš blízko k povrchu, nebude se mít filament kudy dostávat ven, což by mohlo vést k ucpání trysky (vpravo).

Doladění osy Z (před tiskem)

Hodnotu můžete změnit také když je tiskárna v klidu přes LCD Menu -> Nastavení -> Doladění osy Z. Tam uvidíte hodnotu nastavenou dříve během kalibrace první vrstvy a odtud ji můžete upravit otočením hlavního tlačítka.

Příklad nabídky tiskárny MK3S

Doladění osy Z by mělo být použito pouze k jemnému doladění vzdálenosti. Například PETG a další vysokoteplotní materiály vyžadují ve srovnání s PLA o něco více "přimáčknout" k tiskovém povrchu, protože mají sklony ke kroucení (zvedání od podložky). Pokud jste vyměnili senzor nebo demontovali tiskovou hlavu (extruder), měli byste místo toho spustit Kalibrace první vrstvy (i3).

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás