CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Úprava napnutí řemenů (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

Volné řemeny mohou způsobit poruchu tiskárny a zabránit správnému tisku. Nejjednodušší způsob jejich kontroly je zkusit tisk kulatého předmětu - pokud některý z řemenů není správně dotažen, výsledkem bude nepravidelný tvar místo dokonalého kruhu. Řemen osy Y je umístěn pod vyhřívanou podložkou, řemen osy X pohybuje tiskovou hlavou.

Kontrola napnutí řemenů

Posuňte osu úplně vpravo nebo úplně vlevo, prstem zatlačte na řemen ve středu osy směrem dolů. K prohnutí řemene by měla být potřeba určitá síla. Při tlačení buďte opatrní, aby nedošlo k přetažení řemene, protože by mohlo dojít k poškození tiskárny. Řemeny by měly být dostatečně utažené, aby při brnknutí zněly jako hluboký basový tón. 

Úprava řemene osy X

Mírné úpravy

Připravte si 2,5mm inbus:

 1. Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte dva šrouby, jak je znázorněno níže (obrázek vlevo).
 2. Otáčením po směru hodinových ručiček utáhněte dva šrouby na samém konci osy X (obrázek vpravo). Ty tlačí přímo na konce hlazených kovových tyčí, pohybují plastovou částí s přítlačnou kladkou řemene a napínají ho.
Otočení pouze jednoho ze dvou koncových šroubů způsobí zkosení v ose XZ. Může to však také opravit případné vychýlení, pokud již existuje.
 1. Jakmile je řemen správně napnutý, otočte dva postranní šrouby po směru hodinových ručiček k upevnění plastové části držící na místě přítlačnou kladku řemene.

Velké úpravy

Abyste se dostali k držáku řemene osy X, musíte odmontovat chladič (heat sink) tiskové hlavy. To vyžaduje trochu více práce.

 1. Povolte řemen podle výše popsané metody.
 2. Pro odmontování chladiče postupujte podle návodu Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+) až ke kroku 10.
 3. Vyjměte řemen z prostřední mezery (zelené šipky), posuňte ho o 2 - 3 'zuby' (modrá šipka) a zasuňte ho zpět do mezery s pomocí 1,5mm inbusu.
 4. Znovu sestavte tiskovou hlavu - při zpětné montáži postupujte dle návodu Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+) od kroku 10.
 5. Podle výše uvedeného postupu upravte napnutí řemene.

Úprava řemene osy Y

Mírné úpravy

Uprostřed přední desky sestavy vyhřívané podložky (fialové šipky) najdete dva šrouby, které upravují napnutí řemene osy Y. S pomocí 2,5mm inbusu je otáčejte po směru hodinových ručiček, čímž řemen osy Y utáhnete (vypnete).

Velké úpravy

Pokud je řemen osy Y velmi volný, musíte jím pohnout přímo v držáku řemene osy Y, který se nachází pod pojezdem („pavoukem“) vyhřívané podložky. 

 1. Povolte 2 šrouby na obrázku výše otočením proti směru hodinových ručiček. Nevyšroubujte je úplně.
 2. Otočte celou tiskárnu na bok, abyste získali přístup ke spodní části tiskárny (obrázek vlevo).
 1. Vysuňte jeden konec řemene z držáku řemene (obrázek vpravo), řemen posuňte o 2–3 zuby (modrá šipka) a pomocí 1,5 mm inbusového klíče jej zatlačte zpět do mezery (oranžové šipky).
 2. Otočte tiskárnu zpět pravou stranou nahoru a jemně upravte napnutí řemene pomocí dvou předních šroubů (jak je popsáno v předchozí metodě).
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás