CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

5. Složení Pulley-body

Menu

5. Složení Pulley-body

5. Složení Pulley-body
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Složení Pulley-body
 Obtížnost
Střední
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Čelisťové kleště pro montáž čepele
Měřicí nástroj (volitelný), nejlepší je digitální posuvné měřítko
Příprava dílů Pulley-body
Příprava dílů Pulley-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-pulley-body (1x)
Matka M3nS (10x)
Matky jsou umístěny na pulley-body jen na fotografii , není třeba je takto aranžovat ;)
Sestavení Pulley-body (1. část)
Sestavení Pulley-body (1. část)
Sestavení Pulley-body (1. část)
Sestavení Pulley-body (1. část)
Zvrchu pulley-body vložte čtyři matky.
Ze strany pulley-body vložte tři matky.
Nakonec vložte dvě matky ze strany pulley-body.
S pomocí 1,5mm inbusového klíče zajistětě správné zarovnání všech matek.
Připrava dílů motoru řemeničky
Připrava dílů motoru řemeničky
Připrava dílů motoru řemeničky
Připrava dílů motoru řemeničky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Řemenička (5x)
Šroub M3x10 (4x)
Ložisko 625 (1x)
Pulley motor (1x)
Filament délky 10-15 cm (1x)
Filament není součástí upgradovací sady, použijte jakýkoli 1,75mm filament, který máte. Pokud je to možné, použijte rovný filament.
Pulley motor není součástí balení upgradu z MMU1 na MMU2S, viz další krok.
Upgrade MMU1 na MMU2S (1. část)
Upgrade MMU1 na MMU2S (1. část)

Tento krok platí pouze pro ty, kdo upgradují z MMU1 na MMU2S. Všichni ostatní můžou přeskočit na krok 9

Pro následující kroky si prosím připravte:
Spojka hřídelí (1x)
Osička 5h9x90 (1x)
Motor extruderu (1x)
Použijte motor z rozebrané MMU1. Tento motor není součástí balíčku MMU1-MMU2 upgrade.
Upgrade MMU1 na MMU2S (2. část)
Upgrade MMU1 na MMU2S (2. část)
Upgrade MMU1 na MMU2S (2. část)
Upgrade MMU1 na MMU2S (2. část)
Tento krok platí pouze pro ty, kdo upgradují z MMU1 na MMU2S.
Natočte plochou stranu hřídele ve směru kabelu.
Použijte přibalené kleště, abyste vytvořili mezeru mezi motorem a spojkou hřídelí. Pokud chcete být přesní, mezera má být 10 mm.
Umístěte spojku hřídele na kleště a otočte zajišťovacím šroubem proti ploché části hřídele. Utáhněte spodní šroub.
Mírně zatlačte na spojku hřídele shora, abyste se ujistili, že je zajištěn spodní zajišťovací šroub.
Upgrade MMU1 na MMU2S (3. část)
Upgrade MMU1 na MMU2S (3. část)
Tento krok platí pouze pro ty, kdo upgradují z MMU1 na MMU2S.
Zasuňte hřídel do spojky hřídelí a otočte její plochou část proti červíku ve spojce.
Utáhněte zajišťovací šroub.
Ačkoliv je motor označen „Extruder“ považujte jej od teď za „Pulley motor“.
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Nejprve se ujistěte, že kabel od motoru směřuje nalevo.
Najděte plochou část hřídele a otočte ji nahoru.
Nasuňte první řemeničku/podávací kolečko (pulley) na hřídel, ujistěte se, že je pojistný šroub nahoře (proti ploché části hřídele). Pojistný šroub jen mírně utáhněte.
První podávací kolečko by mělo být přibližně 30 mm od černého „kroužku“ na motoru. Neutahujte červík napevno, polohu kolečka budeme ladit později.
Posuňte ostatní řemeničky ve stejné orientaci (stavěcí šroub směrem nahoru). Stavěcí šroub na každé z nich mírně utáhněte.
Přesnou pozici každé řemeničky doupravíme později.
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Vložte ložisko 625 do dílu pulley-body. Ložisko by mělo přesně zapadnout do připraveného otvoru v tištěném dílu.
Vsuňte motor řemeničky, hřídel musí vklouznout do ložiska.
Kabel motoru by měl směřovat doleva, viz druhé foto.
Zasuňte dva šrouby M3x10 do otvoru na idler-body a lehce je utáhněte.
Otočte celý složený díl vzhůru nohama a vložte druhý pár šroubků M3x10 do otvorů, opět je lehce dotáhněte.
Ujistěte se, že je motor správně usazen (v přímém kontaktu s idler-body), poté utáhněte všechny čtyři šrouby. Šrouby utahujte diagonálně (jako u kola na autě).
Doladění podávacích koleček
Doladění podávacích koleček
Doladění podávacích koleček
Doladění podávacích koleček
UPOZORNĚNÍ: Tento krok je zásadní pro správné fungování Multi Material Upgradu. Zkontrolujte prosím zarovnání několikrát!!!
Protlačte filament skrz pulley-body tak jako na obrázku.
Pokud je váš filament ohnutý, ujistěte se, že ohnutí spíše směřuje dolů, takže část nad řemeničkou je rovná.
Upravte polohu řemeničky, zuby musí být přímo pod filamentem.
Znovu zkontrolujte správné zarovnání vzhledem k zoubkům na podávacím kolečku.
Zajistěte, aby pojistný šroub byl stále kolmý k ploché části hřídele, a utáhněte jej. Použijte přiměřenou sílu, jinak byste mohli šroub strhnout.
Zopakujte tento postup u 4 zbývajících řemeniček.
Příprava dílů pro Front-PTFE-holder
Příprava dílů pro Front-PTFE-holder
Příprava dílů pro Front-PTFE-holder
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-front-PTFE-holder (1x)
Šroub M3x10 (4x)
PTFE trubička 4x2x19 mm (5x)
Pamatujte, že PTFE trubička má jeden konec zkosený. Věnujte proto pozornost pokynům o správné orientaci.
PTFE trubičky mohou být také v bílé barvě, ostatní parametry jsou stejné jako u oranžové verze.
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Zasuňte PTFE trubičky úplně dovnitř do pulley-body. Přibližně polovina jejich délky by měla vyčnívat. Zkosený konec trubičky musí směřovat ven!!!!
Nasuňte díl front-PTFE-holder. Všimněte si, že horní kruhové otvory jsou pro trubičky.
Zajistěte díl front-PTFE-holder pomocí čtyř šroubů M3x10.
Sestavení Selector-finda (1. část)
Sestavení Selector-finda (1. část)
Sestavení Selector-finda (1. část)
Sestavení Selector-finda (1. část)
Vložte nadoraz tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Zasuňte matku M3n dovnitř. Použijte pro to šroub ze sáčku „Spare“, nebo pokud máte ze stavebnice MK3. Matku zasuňte ručně, kladivo není potřeba.
Vložte nadoraz zbývající tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomoc 1,5mm inbusového klíče.
Sestavení Selector-finda (2. část)
Sestavení Selector-finda (2. část)
Sestavení Selector-finda (2. část)
Otočte selektor-finda tak jako na obrázku. Otvory pro trubičky jsou z této strany větší.
Trubičky zasuňte nadoraz, oba konce by měly být zarovnané s povrchem součástky.
Pokud nemůžete zasunout trubičky dovnitř, zkuste s nimi nejprve otáčet a současně tlačit dolů. Poté součástku otočte a zatlačte proti rovnému povrchu. Vyhněte se použití kladiva, kterým byste mohli poničit okraj trubičky!
Připrava dílů motoru selektoru
Připrava dílů motoru selektoru
Připrava dílů motoru selektoru
Připrava dílů motoru selektoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-selector-front-plate (1x)
Šroub M3x10 (7x)
Hlazená tyč 5x120sh 120 mm (2x)
Motor selektoru (1x)
Trapézová matka (1x)
Matka je na motoru, sundejte ji ze závitové tyče.
Osazení matky
Osazení matky
Osazení matky
Osazení matky
Otočte selector-finda tak jako na obrázku. Je tam výřez pro matici.
Umístěte matici na díl selektoru-finda, měla by zapadnout do výřezu.
Zajistěte matku dvěma šrouby M3x10.
V matici jsou čtyři otvory, můžete použít kterýkoli z nich, jsou stejné.
Tip: pokud nemůžete dosáhnout na matici M3n, použijte šroub M3x18 ze sáčku s náhradními díly a utažením matici přitáhněte blíž.
Sestavení Selector-front-plate
Sestavení Selector-front-plate
Sestavení Selector-front-plate
Otočte selector-finda tak jako na obrázku.
Umístěte selector-front-plate tak jako na obrázku. Všimněte si, že na této tištěné části je plochý a šikmý okraj. Úhlová hrana by měla směřovat ke středu těla selector-finda.
Zajistěte ho dvěma šrouby M3x10.
V dalším kroku sestavíme čepel, ale ponechejte si díly, které jste připravili v kroku 17, brzy je použijeme.
Příprava dílů Blade-holder
Příprava dílů Blade-holder
!!! UPOZORNĚNÍ: V tomto a následujících krocích budete sestavovat čepel. Dejte pozor, ať se neříznete. K ochraně prstů použijte kleště nebo rukavice!!!
Pro další kroky si prosím připravte:
mmu2-blade-holder (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Čepel (1x)
V balení jsou dvě čepele, druhá je náhradní.
Montáž dílu Blade-holder
Montáž dílu Blade-holder
Montáž dílu Blade-holder
Montáž dílu Blade-holder
Připravte si díl selector-finda jako na obrázku.
Opatrně vložte čepel do připraveného výřezu a srovnejte ji s levým horním rohem.
Ujistěte se, že ostří čepele směřuje v naznačeném směru.
Všimněte si, že tištěná část dílu blade-holder má výstupek ve tvaru čepele, umístěte ji na horní část čepele a ujistěte se, že jsou obě části správně zarovnané.
Položte blade-holder na čepel a zajistěte díl dvěma šrouby M3x10. Před úplným dotažením šroubů se ujistěte, že je čepel správně usazena. Jemně ji zatlačte imbusovým klíčem.
Od této chvíle věnujte pozornost manipulaci s touto částí. Čepel z ní vyčnívá a můžete se říznout!
Složení motoru selektoru (1. část)
Složení motoru selektoru (1. část)
Složení motoru selektoru (1. část)
Složení motoru selektoru (1. část)
Před montáží motoru musíme sestavit díl selector-finda.
Umístěte díl selector-finda tak, jako na obrázku. Správná orientace je důležitá, ale na přesné pozici nyní nezáleží.
Prostrčte obě hřídele skrz díly pulley-body a selector-finda.
Ujistěte se, že obě hřídele dosahují až na konec pulley-body. Jsou zde pro ně dva kruhové otvory.
Zajistěte, aby byly hřídele zarovnány s dílem pulley-body, a posuňte selector-finda úplně doleva.
ZÁVĚREČNÁ KONTROLA: pohybujte selectorem tam a zpět po celé délce hlazených tyčí, abyste se ujistili, že čepel nekoliduje s ostatními tištěnými částmi.
Složení motoru selektoru (2. část)
Složení motoru selektoru (2. část)
Složení motoru selektoru (2. část)
Složení motoru selektoru (2. část)
Zasuňte motor selektrou a ujistěte se, že kabel směřuje nahoru.
Zkontrolujte závit na hřídeli a ujistěte se, že v něm není žádný kousek plastu. Jinak můžete mít problémy se sestavením.
Jakmile dosáhnete závitu v matce, přidržte díl selector-finda a začněte otáčet hřídelí po směru ručiček.
Otáčejte hřídelem, dokud se motor nedotkne pulley-body (těla řemeničky). Ujistěte se, že selektor-finda je úplně vlevo.
Zajistěte motor selektoru třemi šrouby M3x10.
Příprava dílů senzoru SuperFINDA
Příprava dílů senzoru SuperFINDA
I když je design podobný, mějte na paměti, že v extruderu běžné tiskárny Original Prusa i3 se používá P.I.N.D.A., či SuperPINDA, zatímco jednotka MMU používá senzor F.I.N.D.A., či SuperFINDA , který má kratší kabel.
Pro následující kroky si prosím připravte:
SuperFINDA senzor (1x)
F.I.N.D.A. kulička (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Kulička navíc je v balíčku s náhradními díly ;)
Montáž senzoru SuperFINDA
Montáž senzoru SuperFINDA
Montáž senzoru SuperFINDA
Montáž senzoru SuperFINDA
Vtlačte kuličku do kruhového otvoru v selector-finda.
Opatrně zašroubujte SuperFINDA senzor. Doporučujeme zabalit kabel tak jako na obrázku, abyste jej nepoškodili.
Přesná poloha SuperFINDA senzoru bude nastavena v další kapitole. Prozatím nechte vystupovat asi 15 mm kovové části nad tištěným dílem.
Nejnovější revize jednotky MMU2S má po stranách selektoru inspekční okénka. Je dobré začít vyrovnáním spodní strany senzoru SuperFINDA s horní částí inspekčního okénka, při pohledu ze strany motoru selektoru.
Vložte šroub M3x10 jako na obrázku, velmi mírně ho utáhněte.
Příprava dílů pro jednotku MMU2
Příprava dílů pro jednotku MMU2
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hřídel 5x16sh (2x)
Ložisko 625 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Jednotka MMU2 je považována za sadu všech tištěných dílů, motorů, hřídelí atd. sestavených dohromady.
Montáž jednotky MMU2 (1. část)
Montáž jednotky MMU2 (1. část)
Montáž jednotky MMU2 (1. část)
Otočte stranu pulley-body bez motorů směrem k sobě.
Zatlačte ložisko dovnitř. Ujistěte se, že je zarovnáno s pulley-body.
Pokud ložisko nelze snadno zasunout, zkontrolujte kruhový otvor v dílu pulley-body a vyčistěte případné nedokonalosti tisku.
Montáž jednotky MMU2S (3. část)
Montáž jednotky MMU2S (3. část)
Montáž jednotky MMU2S (3. část)
Pojďme sestavit jednotku MMU2S ;)
Připravte pulley-body a idler-body tak jako na obrázku. Všimněte si pozice motorů.
"Otočte" idler-body na pulley body.
Správné zarovnání provedeme v dalším kroku.
Montáž jednotky MMU2 (4. část)
Montáž jednotky MMU2 (4. část)
Montáž jednotky MMU2 (4. část)
Otočte stranu s dvěma motory k sobě.
Zasuňte hřídel 5x16sh, srovnejte ji s vnějším povrchem.
Otočte stranu s jedním motorem k sobě.
Zasuňte druhou hřídel 5x16sh, srovnejte ji s vnějším povrchem.
Montáž jednotky MMU2 (5. část)
Montáž jednotky MMU2 (5. část)
Montáž jednotky MMU2 (5. část)
Otočte stranu s dvěma motory k sobě.
Šroubem M3x10 zajistěte hřídel proti vypadnutí. Utáhněte šroub k povrchu tištěného dílu.
Otočte stranu s jedním motorem k sobě.
Druhým šroubem M3x10 zajistěte hřídel proti vypadnutí. Utáhněte šroub k povrchu tištěného dílu.
Montáž napínacího systému
Montáž napínacího systému
Montáž napínacího systému
Posuňte pružinky na šroubech.
Vložte šrouby s pružinkami o otvorů v idler-body.
Utáhněte hlavy šroubů mírně pod povrch tištěného dílu.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Docela náročná kapitola, co?
Sestavení pulley-body vyžadovalo vaši pozornost, snězte ne méně než 20 % všech medvídků.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás