CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

8. Elektronika

8. Elektronika
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
8. Elektronika
 Obtížnost
Střední
 Kroky
45
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Křížový šroubovák na utažení napájecích kabelů zdroje a vyhřívané podložky
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že chráníte elektroniku proti elektrostatickému výboji (ESD). Ponechte desku Einsy v antistatickém obalu, dokud ji nebudete potřebovat pro montáž.
Příprava dílu Einsy-door (2. část)
Příprava dílu Einsy-door (2. část)
Příprava dílu Einsy-door (2. část)
Vložte matku M3nS (1 ks) do otvoru co nejhlouběji. Pro vložení matky můžete použít šroubovák.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí inbusového klíče.
Pokud je tato matice ve slotu uvolněná , může snadno vypadnout a případně zkratovat některé elektrické kontakty na desce Einsy, kdykoli otevřete dvířka Einsy.
Identifikace montážních bodů
Identifikace montážních bodů
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Otvory vyznačené modrými šipkami budou použity pro panty dvířek krytu elektroniky (Einsy-door).
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Vezměte spodní pant (Einsy-hinge-bottom) a prostrčte skrz šroub M3x10.
V dílu je připravené vybrání na hlavičku šroubu.
Najděte na rámu otvor pro uchycení spodního pantu.
Umístěte tištěný díl na rám a dotáhněte šroub. Pant musí směřovat nahoru.
Osazení dveří Einsy-door
Osazení dveří Einsy-door
Osazení dveří Einsy-door
Osazení dveří Einsy-door
Nasaďte dvířka (Einsy-door) na spodní pant.
Vezměte horní pant (Einsy-hinge-top) a prostrčte skrz šroub M3x10.
Nasaďte horní pant (Einsy-hinge-top) na dvířka a upevněte jej do rámu.
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Pro následující krok si prosím připravte:
Textilní rukáv 5 x 300 mm pro organizaci kabelů (1x)
Stahovací páska (1x)
Oviňte textilní oplet okolo motoru osy X. Oplet je kratší než kabel motoru.
Zajistěte oplet pomocí stahovací pásky, kterou musíte utáhnout pevně a jedná se pouze o dočasné zajištění než bude nainstalován Einsy-base. Stahovací pásku pak ponechte na místě.
Příprava krytu elektroniky (1. část)
Příprava krytu elektroniky (1. část)
Příprava krytu elektroniky (1. část)
Příprava krytu elektroniky (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Einsy-base (1x)
Šroub M3x10 (6x)
Matka M3nS (4x)
Matka M3n (4x)
Deska EINSY RAMBo (1x) Stříbrný štítek budete potřebovat později.
Díl Einsy-base má servisní otvor pro RPi Zero W. Pokud máte v úmyslu používat tento mini počítač, pečlivě odřízněte vyznačený kus plastu. Více informací zde: Octoprint pro Original Prusa i3 MK3 (help.prusa3d.cz)
Poznámka: anti-statický sáček je otevřený z výroby. Každá deska je totiž otestována před odesláním.
Příprava krytu elektroniky (2. část)
Příprava krytu elektroniky (2. část)
Příprava krytu elektroniky (2. část)
Příprava krytu elektroniky (2. část)
Vezměte čtyři matky M3nS, které jsme si připravili před chvílí a vložte je nadoraz do děr.
Dvě matky do držáku kabelu od podložky (jeden otvor je zevnitř).
Dvě matky do držáku kabelu od extruderu.
Zasuňte matky nadoraz.
Zkontrolujte jejich správné zarovnání a polohu pomocí inbusového klíče.
Příprava krytu elektroniky (3. část)
Příprava krytu elektroniky (3. část)
Příprava krytu elektroniky (3. část)
Vložte čtyři matky do připravených kapes.
Nasuňte desku do krytu a připevněte ji čtyřmi šrouby M3x10.
Šrouby utahujte opatrně, mohli byste poškodit desku.
Použijte kleště pro snadnější vložení šroubů.
Nasazení krytu elektroniky (1. část)
Nasazení krytu elektroniky (1. část)
Nasazení krytu elektroniky (1. část)
Modré šipky vyznačují otvory, které budou sloužit pro uchycení krytu elektroniky (Einsy-base).
Vložte do děr šrouby M3x10 a mírně je utáhněte, 3-4 otáčky budou prozatím stačit.
Nasazení krytu elektroniky (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (2. část)
Před upevněním krytu na rám, vezměte kabel od motoru osy X (viz žlutý štítek) a zapojte jej do desky EINSY.
Zatlačte textilní oplet do drážky v krytu a ponechte mírnou rezervu kabelu po délce desky (nenapínejte kabel).
Na krytu elektroniky najděte drážky, které slouží pro nasazení na šrouby M3x10 (ty jsou již připravené na rámu).
Nasazení krytu elektroniky (3. část)
Nasazení krytu elektroniky (3. část)
Nasazení krytu elektroniky (3. část)
Nasazení krytu elektroniky (3. část)
Nasaďte kryt elektroniky na rám (na šrouby M3x10) a zarovnejte jej s vnější hranou rámu osy Z.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče, dotáhněte oba šrouby, viz druhý obrázek.
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
V následujících krocích společně uspořádáme kabely na tiskárně. Vyzkoušeli jsme několik způsobů a tento se zdá jako nejvíce efektivní.
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Otočte tiskárnu na stranu se zdrojem a postupujte od spodní části směrem nahoru.
Stříbrný zdroj: kabely vedou nad extruzí
Černý zdroj: kabely vedou pod extruzí
Toto je jediný rozdíl. Správa kabeláže je shodná ve všech krocích pro černý i stříbrný zdroj.
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Začněte u motoru osy Z (right/pravý).
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabel motoru osy Z a přidejte všechny kabely ze zdroje. Ujistěte se, že jsou veškeré kabely pod hladkými tyčemi a nekolidují s pojezdem osy Y (Y-carriage).
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte motor osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Vezměte kabely od LCD a opatrně je zatlačte do hliníkové extruze. Ponechte je volné, nenapínejte je.
Využijte celou délku extruze.
Kabelový svazek prozatím ohněte směrem dolů.
Opatrně ohněte LCD kabely okolo rámu.
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabelový svazek a položte jej přes LCD kabely.
Opatrně vsuňte kabely (bez LCD kabelů) do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Tentokrát vložte kabely od LCD, buďte však opatrní.
Přidejte kabelový svazek a kabel od levého motoru osy Z.
Zatím neutahujte stahovací pásky! Počkejte na další krok.
Správa kabeláže tiskárny (8. část)
Správa kabeláže tiskárny (8. část)
Opatrně vsuňte kabely do stahovací pásky, před utažením pásky si přečtěte další bod.
Buďte nesmírně opatrní! Pásku utáhněte jen mírně, jinak si poškodíte kabely od LCD!
A je to! Kabeláž máme zorganizovanou a můžeme se pustit do zapojení kabelů do desky EINSY. Otočte tiskárnu zpět na nohy.
Zapojení kabelových svazků
Zapojení kabelových svazků
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-cable-clip (1x)
Heatbed-cable-clip (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Všimněte si, že se díly vzájemně liší.
Příprava svazku z vyhřívané podložky
Příprava svazku z vyhřívané podložky
Příprava svazku z vyhřívané podložky
Zasuňte svazek kabelů z vyhřívané podložky do dílu Einsy-base a to včetně textilního opletu.
Ujistěte se, že je textilní oplet uvnitř držáku, viz obrázek.
Použijte díl Heatbed-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže. Dejte pozor na správnou orientaci dílu, zkuste zavřít dvířka.
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
DŮLEŽITÉ: je naprosto ZÁSADNÍ správně zapojit napájecí kabely ze zdroje a podložky do desky EINSY. KLADNÝ VODIČ musí být zapojen do KLADNÉ SVORKY. Jsou DVĚ VARIANTY kabelů a liší se barevným provedením:
Varianta A: oba dráty na každém kabelu jsou černé. KLADNÝ VODIČ je označen ČERVENOU LINKOU.
Varianta B: na každém kabelu jsou dráty označené červenou a černou barvou. KLADNÝ VODIČ má bužírku ZCELA ČERVENOU.
Zapojte kabely ze zdroje a vyhřívané podložky do desky EINSY v následujícím pořadí (červená šipka značí svorku s kladným pólem):
První kabel ze zdroje (A+|A-).
Druhý kabel ze zdroje (B+|B-).
Kabel z vyhřívané podložky (C+|C-).
Oba kabely (dva páry) ze zdroje jsou shodné, na jejich pořadí nezáleží, pouze se ujistěte o správné polaritě.
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
SPRÁVNÁ ORIENTACE NAPÁJECÍHO KABELU je DŮLEŽITÁ!!!
SPRÁVNĚ: Zahnutá část konektoru míří nahoru. Zasuňte jej nadoraz do svorkovnice pod čtvercovou matku.
ŠPATNĚ: Zahnutá část konektoru směruje dolu. Takto zapojený konektor způsobí problémy a může poškodit desku!
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Zkontrolujte prosím, že máte správně zapojenou KLADNOU a ZÁPORNOU polaritu kabelů dle předchozího kroku! Vždy zapojujte kabel s KLADNOU POLARITOU do kladného slotu na desce EINSY. Viz obrázky s červenými šipkami.
Ujistěte se, že ohnutý konec konektoru je vždy směrem nahoru (pryč od desky)!!! Podobný postup jste použili při sestavení černého zdroje.
Znovu zkontrolujte správné pořadí:
Vezměte první kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSY. Pro utažení použijte křížový šroubovák. Šroub utáhněte pevně!
Vezměte druhý kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSy.
Poslední dvojice svorek je z vyhřívané podložky, ty zapojte zcela napravo.
Berte prosím na vědomí, že nerespektování postupu a poškození tiskárny může vyústit ve ztrátu záruky. Věnujte této části dostatek času a kontroly. Šrouby utáhněte pevně!
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Nyní nastal čas pro závěrečnou kontrolu napájecích kabelů. Ujistěte se, že jste správně zapojili jednotlivé polarity a utáhli šrouby.
Pozor, zdroj a deska Einsy mají rozdílné pořadí polarit, VŽDY si zkontrolujte znaménka + / -
Červený drát - kladná polarita (+)
Černý drát - záporná polarita (-)
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že díry jsou poměrně hluboké.
Připojení všech motorů (osa X/Y/Z)
Připojení všech motorů (osa X/Y/Z)
Připojení všech motorů (osa X/Y/Z)
Identifikujte jednotlivé kabely pomocí žlutých štítků a zapojte je do desky.
Motor osy X (již zapojen)
Motor osy Y
Motory osy Z (na pořadí nezáleží)
Ujistěte se, že je nejnižší konektor volný (označen červeně). Motory osy Z musí být zapojené ve stejné úrovni!!! Je častou chybou při sestavování, že jsou zapojeny pod sebou.
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Najděte kroucenou dvoulinku (černobílý kabel | PP) ze zdroje a zapojte ji do desky.
Zatlačte kabel na levou stranu krytu, upravte si všechny kabely tak, abyste měli více prostoru pro ty ostatní.
Vezměte kabel termistoru (zelené označení | HT) z vyhřívané podložky a zapojte jej.
Termistor může být také v bílém provedení bez zeleného označení. Při zapojení nezáleží na polaritě.
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Najděte v otvoru slot pro nylonovou strunu, budete jej potřebovat v následujícím kroku.
Nepatrně oddělte nylon od zbytku kabeláže. Není třeba rozevírat oplet.
Pokud nylonová struna končí někde uvnitř textilního rukávu, podívejte se na způsob, jak zkrátit textilní rukáv.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.
Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a opět jej prodloužit.
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zasuňte nylonovou strunu do slotu.
Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
DŮLEŽITÉ: Správné připojení kabelu filament senzoru je zásadní. Pokud nebudete postupovat přesně podle návodu, senzor spálíte!!!
KABEL NYNÍ NEPŘIPOJUJTE, počkejte na další krok!!!
Abychom zajistili správné připojení kabelu, vytvořili jsme nový díl zvaný "plug-aligner", který je nyní dodáván ke všem tiskárnám MK3S.
Plug-aligner je již nainstalován na desce Einsy z výroby. V případě, že díl plug-aligner vypadl během přepravy, opatrně jej zatlačte zpět. Zářez by měl být orientován nahoru, stejně jako na obrázku.
V konektoru jsou dvě řady pinů:
Spodní řada (pro MK3S) použije tyto piny k připojení IR-senzoru.
Vrchní řada (pro MMU2S) tyto piny nebudou v tomto návodu použity.
STL soubor pro díl plug-aligner je k dispozici společně s ostatními díly pro MK3S na prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojte zbývající kabely z Extruderu
Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)
Ventilátor hotendu (černý kabel | č .2)
Tiskový ventilátor (červená bužírka | č. 3)
Kabel IR-senzoru je orientovaný dvěma kabely doprava (č. 4) !!! POUŽIJTE SPODNÍ ŘADU PINŮ, horní řadu nechte volnou!!!
Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E" | č. 5)
Termistor Extruderu (zeleno žlutá bužírka | č. 6)
Kabel senzoru P.I.N.D.A. (č. 7) V konektoru kabelu mohou být 3 nebo 4 vodiče (bílý může chybět), obě verze jsou OK.
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1)
Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)
Růžový pruh na LCD kabelech musí být nahoře.
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
V konektoru kabelu senzoru P.I.N.D.A. mohou být 3 nebo 4 vodiče (bílý může chybět), obě verze jsou OK.
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x)
Zavřete dvířka krytu elektroniky (Einsy-door).
Ujistěte se, že žádný kabel není přivřený mezi dvířky a krytem elektroniky!
Utáhněte šroub M3x40.
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Pokud máte podložky již nasazené, můžete tento krok přeskočit.
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám na bok. Vložte antivibrační podložku a otočte s ní o 90°, aby se zacvakla na místo.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu během skládání, nebo může dojít k poškození zamykacího systému držáku cívek.
Položte všechny tři části před sebe. Obě "ramena" jsou identická. Ujistěte se, že část držáku ve tvaru C, která se přichytí na rám tiskárny míří směrem k vám.
Vezměte "rameno" na pravé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte po směru hodinových ručiček (směrem od sebe). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Vezměte "rameno" na levé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte proti směru hodinových ručiček (směrem k sobě). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Pro složení je zapotřebí velmi malé síly (krutu). Pokud budete při skládání cítit nepřiměřený odpor, nejprve zkontrolujte zamykací systém držáku na drobné nečistoty.
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku na střed rámu a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Nalepení stříbrného štítku
Nalepení stříbrného štítku
Nalepení stříbrného štítku
VAROVÁNÍ: Tento krok je důležitý, nepřeskakujte jej! Stříbrný štítek obsahuje sériové číslo tiskárny a další důležité informace. Jeho přítomnost na tiskárně je nezbytná pro uznání záruky.V případě, že již štítek máte nalepený, přeskočte tento krok.
Natočte tiskárnu tak, aby zadní strana se zdrojem a elektronikou směřovala k vám.
Najděte místo na rámu nad zdrojem, pokud je to možné vyčistěte tuto plochu a odstraňte tak prach a mastnotu.
Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu a nalepte štítek na rám. Ujistěte se, že pod štítkem nezůstal žádný vzduch.
Hurá!
Hurá!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S!
Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 9. Finále
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás