CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit napájecí zdroj u MK3 tiskáren

Menu

Jak vyměnit napájecí zdroj u MK3 tiskáren

Jak vyměnit napájecí zdroj u MK3 tiskáren
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit napájecí zdroj u MK3 tiskáren
 Obtížnost
Střední
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou zdroje napájení (Power Supply Unit) na tiskárně Original Prusa i3 MK3S+, MK3S aMK3.
Postupujte podle pokynů a dvakrát překontrolujte svou práci. Pokud není napájecí zdroj správně připojen, existuje riziko poškození tiskárny!
Existují dva typy zdrojů:
Zdroj s černým povrchem (Úchyty zdroje (zásuvné matice) jsou na boční straně extruze)
Zdroj se stříbrným povrchem (Úchyty zdroje (zásuvné matice) jsou zvrchu extruze)
Stříbný napájecí zdroj se již nevyrábí, proto v případě nutnosti výměny obdržíte černý zdroj (nový design).
Napájecí zdroje jsou 24V a nemohou být využity v předchozích generacích tiskáren Original Prusa i3, jelikož ty běží na 12 V (např. nejsou kompatibilní s MK2.5S, MK2.5, MK2S, ...).
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště na stahovací pásky
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3/M4
3,0mm inbusový klíč na šrouby M5 (pouze pro stříbrný zdroj)
Křížový šroubovák na napájecí kabely zdroje
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Předtím, než začnete se bez ohledu na typu zdroje ujistěte, že:
filament je uvolněn z hotendu (odstraňte také cívku a držák cívky)
tiskárna je správně zchlazená
tiskárna je odpojena
Vyberte váš aktuální napájecí zdroj
Vyberte váš aktuální napájecí zdroj
Tento návod obsahuje kroky pro oba typy zdrojů jelikož některé tiskárny byly již odeslány s novým černým zdrojem. Vyberte si prosím vhodnou posloupnost kroků.
Na vaší tiskárně je právě nainstalováno:
Černý napájecí zdrojpostupujte prosím dle Krok 5
Stříbrný napájecí zdrojpostupujte prosím dle Krok 13
Rozebrání černého zdroje
Rozebrání černého zdroje
Rozebrání černého zdroje
Uvolněte a vyjměte dva šroubky M3x10. Berte v potaz, že jsou otvory poměrně hluboké.
Sundejte tištěnou krytku s logem Prusa.
Pomocí šroubováku Philips povolte všechny čtyři šrouby.
Vysuňte všechny kabely.
Odpojte power panic kabel (konektor má bezpečnostní kolík, před odpojením jej stlačte)
Odstranění zdroje z tiskárny
Odstranění zdroje z tiskárny
Odstranění zdroje z tiskárny
Poté, co vyndáte všechny šrouby, spadne napájecí zdroj dolů! Podržte ho, než uvolníte poslední šroub.
Povolte a vyndejte dva šrouby M3x10, které drží základnu napájecího zdroje.
Povolte a vyjměte horní šroubek M4x10r.
Podržte napájecí zdroj, pak povolte a vyndejte spodní šroub M4x10r.
Montáž napájecího zdroje
Montáž napájecího zdroje
Montáž napájecího zdroje
Vezměte nový zdroj a umístěte ho nad šrouby. Nastavte správnou rozteč zásuvných matek.
Zdroj nasuňte na šrouby a utáhněte je, ale ne příliš pevně. V následujícím kroku ještě musíme upravit pozici zdroje.
Ujistěte se, že se zdroj pohybuje nahoru a dolů.
Šrouby by měly být schopny držet zdroj ve "vertikální" poloze.
Montáž napájecího zdroje
Montáž napájecího zdroje
Montáž napájecího zdroje
Montáž napájecího zdroje
ŘIĎTE SE POKYNY, hrozí riziko DEFORMACE RÁMU!
Vložte šrouby M4 do obou otvorů v rámu.
Nastavte polohu zdroje tak, abyste se šrouby trefili do závitů ve zdroji. Zdroj bude pravděpodobně o něco níže, než je potřeba. Mírně ho tedy povytáhněte.
Zlehka dotáhněte šrouby M4. Pevně je dotáhnete v následujícím kroku.
Před utažením šroubů M4 se ujistěte, že je zdroj přitisknutý k rámu tiskárny (extruze hliníku) a také že je přitisknutý ke svislé části rámu.
Všechno sedí? Dotáhněte šrouby M4.
Nyní utáhněte šrouby M3, které připevňují zdroj k extruzi.
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
POZOR: Raději třikrát zkontrolujte, že jste kabely správně připojili!!! V případě, že kabely nebudou správně zapojené nebo správně dotažené, je zde riziko poškození napájecího zdroje nebo samotné tiskárny.
Ujistěte se, že ohnutý konec konektoru je vždy směrem nahoru. Použijte konce kabelů s modrou izolační bužírkou. Tyto konektory jsou mírně širší a nepasovaly by do desky Einsy.
Polarita vývodů na svorkovnici zdroje je následující:
Kladný (+)
Kladný (+)
Záporný (-)
Záporný (-)
Mějte toto na paměti během zapojování kabelů!
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Povolte šroub na PRVNÍM (kladném) slotu zleva.
Vezměte první napájecí kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na TŘETÍM (záporném) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů! Červený kabel je v prvním slotu a černý kabel je ve třetím slotu.
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Povolte šroub na DRUHÉM (kladném) slotu zleva.
Vezměte druhý kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na ČTVRTÉM (záporném) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů ! Červený kabel je ve druhém slotu a černý kabel je ve čtvrtém slotu.
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Vezměte Power panic kabel a připojte ho do konektoru na zdroji. Oba konce kabelu jsou stejné. Použijte libovolný konec kabelu.
Opatrně ohněte Power panic kabel a dejte jej blíže k napájecím kabelům. Pozor při manipulaci, neboť můžete ulomit konektor na desce. Myslete na to, dokud nebude tiskárna plně složená. Netahejte za kabel.
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že jsou otvory poměrně hluboké.
Hotovo! Postavte tiskárnu na nohy a zapněte ji.
Zbývající kroky tohoto návodu jsou určeny pro starší verzi stříbrného zdroje.
Rozebrání stříbrného zdroje
Rozebrání stříbrného zdroje
Rozebrání stříbrného zdroje
Následující kroky platí pouze pro stříbrný napájecí zdroj (Silver PSU).
Položte tiskárnu na stranu zdroje a odřízněte všechny stahovací pásky držící kabely.
Otočte tiskárnu zpět na gumové nožičky a uvolněte šroub M3x40, abyste mohli otevřít skříňku s elektronikou.
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Otevřete Einsy-case a odpojte následující kabely:
Čtyři napájecí kabely zdroje (začněte zleva, použijte křížový šroubovák), poslední dva kabely vyhřívané podložky nechte zapojené.
Jeden Power panic kabel napájecího zdroje (konektor má bezpečnostní kolík, před odpojením jej stlačte)
Odstranění zdroje z tiskárny
Odstranění zdroje z tiskárny
Odstranění zdroje z tiskárny
Odstranění zdroje z tiskárny
Poté, co vyndáte všechny šrouby, spadne napájecí zdroj dolů! Podržte ho, než uvolníte poslední šroub.
Povolte a vyndejte dva šrouby M3x10, které drží základnu napájecího zdroje.
Povolte a vyjměte horní šroubek M4x10r.
Podržte napájecí zdroj, pak povolte a vyndejte spodní šroub M4x10r.
Položte napájecí zdroj a začněte vytahovat kabely. Postupujte opatrně a v případě potřeby tiskárnu zvedněte.
Stříbrný napájecí zdroj není nutné dále rozebírat, všechny součástky máte v náhradním balení. Ponechávejte si pouze šrouby, které drží napájecí zdroj.
Otáčení hliníkovou extruzí
Otáčení hliníkovou extruzí
Otáčení hliníkovou extruzí
Otáčení hliníkovou extruzí
POZOR: Během tohoto kroku postupujte velmi opatrně. Použijte přiměřenou sílu a tiskárnou neotáčejte. Musíme upravit část rámu, která by mohla ovlivnit celkovou geometrii.
Nový černý zdroj má montážní body umístěny jinde než starší zdroj, proto je potřeba otočit krátkou extruzi o 90 °.
Začněte povolením a vyjmutím šroubů M5 na obou stranách této extruze. Celkem musíte odstranit 8 šroubů. Pamatujte, že na obrázku nejsou čtyři šrouby vidět (zelené šipky).
Opatrně a jemně otočte extruzi o 90 ° proti směru hodinových ruriček. Jde o to, mít stříbrné držáky napájecího zdroje (PSU-holders) na straně (obrácené doleva). VYHNĚTE se odstranění extruze!!!
Zkontrolujte, že jsou nyní držáky stříbrného zdroje na straně (směřují doleva).
Vložte všch osm šroubků zpět (z obou stran), ale nejprve je přišroubujte jen z části, přestaňte asi 1 mm od povrchu.
Odstraňte gumovou nohu, která je umístěna ze strany otočením a zatažením a umístěte ji zespodu tak, jako zbytek.
Nyní zašroubujte všechny šroubky. VŽDY šroubujte šroubky křížem!
Příprava náhradních dílů napájecího zdroje
Příprava náhradních dílů napájecího zdroje
Příprava náhradních dílů napájecího zdroje
Pro následující kroky si prosím připravte:
24V napájecí zdroj (1x)
Kabel pro Power panic (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Kryt zdroje (PSU-cover-Delta) (1x)
Stahovací páska (10x)
Napájecí kabel (2x)
V balení je svazek stahovacích pásků. Nevyužijete je všechny, posíláme jich pár navíc jako rezervu.
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě a v extruzi si najděte zásuvné matky. Vložte do nich šrouby M3x10. Šroub zašroubujte pouze na 3-4 otáčky. To by mělo prozatím stačit, aby zdroj držel na místě.
Vezměte zdroj a umístěte ho nad šrouby. Nastavte správnou rozteč zásuvných matek.
Zdroj nasuňte na šrouby a utáhněte je, ale ne příliš pevně. V následujícím kroku ještě musíme upravit pozici zdroje.
Ujistěte se, že se zdroj pohybuje nahoru a dolů.
Šrouby by měly být schopny držet zdroj ve "vertikální" poloze.
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
Montáž nového napájecího zdroje
ŘIĎTE SE POKYNY, hrozí riziko DEFORMACE RÁMU!
Vložte šrouby M4 do obou otvorů v rámu.
Nastavte polohu zdroje tak, abyste se šrouby trefili do závitů ve zdroji. Zdroj bude pravděpodobně o něco níže, než je potřeba. Mírně ho tedy povytáhněte.
Zlehka dotáhněte šrouby M4. Pevně je dotáhnete v následujícím kroku.
Před utažením šroubů M4 se ujistěte, že je zdroj přitisknutý k rámu tiskárny (extruze hliníku) a také že je přitisknutý ke svislé části rámu.
Všechno sedí? Dotáhněte šrouby M4.
Nyní utáhněte šrouby M3, které připevňují zdroj k extruzi.
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
POZOR: Raději třikrát zkontrolujte, že jste kabely správně připojili!!! V případě, že kabely nebudou správně zapojené nebo správně dotažené, je zde riziko poškození napájecího zdroje nebo samotné tiskárny.
Ujistěte se, že ohnutý konec konektoru je vždy směrem nahoru. Použijte konce kabelů s modrou izolační bužírkou. Tyto konektory jsou mírně širší a nepasovaly by do desky Einsy.
Polarita vývodů na svorkovnici zdroje je následující:
Kladný (+)
Kladný (+)
Záporný (-)
Záporný (-)
Mějte toto na paměti během zapojování kabelů!
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Povolte šroub na PRVNÍM (kladném) slotu zleva.
Vezměte první napájecí kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na TŘETÍM (záporném) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů! Červený kabel je v prvním slotu a černý kabel je ve třetím slotu.
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Povolte šroub na DRUHÉM (kladném) slotu zleva.
Vezměte druhý kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na ČTVRTÉM (záporném) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů ! Červený kabel je ve druhém slotu a černý kabel je ve čtvrtém slotu.
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Kabel Power panic a kryt na zdroji
Vezměte Power panic kabel a připojte ho do konektoru na zdroji. Oba konce kabelu jsou stejné. Použijte libovolný konec kabelu.
Opatrně ohněte Power panic kabel a dejte jej blíže k napájecím kabelům. Pozor při manipulaci, neboť můžete ulomit konektor na desce. Myslete na to, dokud nebude tiskárna plně složená. Netahejte za kabel.
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že jsou otvory poměrně hluboké.
Svazek kabelů veďte směrem na druhou stranu tiskárny. K rámu je přichytíme v dalším kroku.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Veďte napájecí kabely a Power panic kabel podél rámu a zajistěte je pomocí stahovacích pásek.
Zde je příklad, jak vložit a utáhnout stahovací pásku:
Za pomoci stahovací pásky vytvořte smyčku.
Napájecí kabely a kabel Power panic přidejte do svazku ostatních kabelů.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Podrobné uspořádání kabelů je k dispozici v manuálu k sestavení MK3S: MK3S Uspořádání kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Veďte všechny kabely směrem ke skříňce s elektronikou.
Opatrně vsuňte kabely do stahovací pásky, před utažením pásky si přečtěte další bod.
Buďte velmi opatrní! Stahovací pásku utáhněte jen mírně, jinak si poškodíte kabely od LCD! Stahovací páska by měla být tak utažená, aby držela na místě. Nadměrným utažením ale může dojít k přerušení vodičů!
A je to! Kabeláž máme zorganizovanou a můžeme se pustit do zapojení kabelů do desky EINSY. Otočte tiskárnu zpět na nohy.
Uspořádání kabeláže je dostupné ve stavebnici MK3: MK3 uspořádání kabeláže
Napájecí kabely zdroje
Napájecí kabely zdroje
Napájecí kabely zdroje
DŮLEŽITÉ: je naprosto ZÁSADNÍ zapojit napájecí kabely ze zdroje do desky EINSY správně. KLADNÝ VODIČ musí být zapojen do KLADNÉ SVORKY. Jsou DVĚ VARIANTY kabelů a liší se barevným provedením:
Varianta A: oba dráty na každém kabelu jsou černé. KLADNÝ VODIČ je označen ČERVENOU LINKOU.
Varianta B: na každém kabelu jsou dráty označené červenou a černou barvou. KLADNÝ VODIČ má bužírku ZCELA ČERVENOU.
Zapojte kabely ze zdroje do desky EINSY v následujícím pořadí (červená šipka značí svorku s kladným pólem):
První kabel ze zdroje (A+|A-).
Druhý kabel z napájecího zdroje (B+|B-).
Zkontrolujte také kabely vyhřívané podložky (C+|C-). Ujistěte se, že šrouby jsou pořádně utažené ;).
Oba kabely (dva páry) ze zdroje jsou shodné, na jejich pořadí nezáleží, pouze se ujistěte o správné polaritě.
Kabel pro Power panic
Kabel pro Power panic
Posledním krokem je připojení kabelu power panic. Protože na konektoru je bezpečnostní kolík, existuje pouze jedna správná orientace.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Než kryt zavřete, zkontrolujte kabely! Použili jste správnou polaritu? Jsou všechny kabely správně utažené?
Vše zkontrolováno? Dobře, zavřete dvířka, vezměte šroub M3x40 a utáhněte ho.
Zapojte tiskárnu a zapněte ji.
Protože jste hýbali s tiskárnou, spusťte z menu tiskárny kalibraci osy Z.
V případě problémů s kvalitou tisku zkontrolujte geometrii rámu a proveďte znovu XYZ kalibraci.
Jsme hotovi! Dobrá práce ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás